Mikrobiologiya


) Listeriozun törədicilərinin əsas morfoloji və fizioloji əlamətləri hansılardır?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə8/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

503) Listeriozun törədicilərinin əsas morfoloji və fizioloji əlamətləri hansılardır?
A) Qram-mənfi, çöp,hərəkətsiz,1-4 qamçısı vardır,spor və kapsula yoxdur

B) Qram-mənfi,kokk şəkilli çöplər,hərəkətsiz, qamçı yoxdur,sporu və kapsulası vardır

C) Qram-mənfi, çöp, hərəkətli,1-4 qamçısı vardır,spor və kapsula yoxdur

D) Qram-müsbət,kokk şəkilli çöplər,hərəkətsiz,qamçısı yoxdur,sporu vardır, kapsulası yoxdur

E) Qram-müsbət,kokk şəkilli çöplər,hərəkətli,1-4 qamçısı vardır,sporu və kapsulası yoxdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
504) Listerioz xəstəliyinin törədiciləri hansılardır?
A) Clostridium

B) Corynebacterium

C) Bacillus

D) Listeria

E) Bacteroides
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
505) Listeriyaların əsas kultural xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qanlı aqarda koloniyaların ətrafında hemoliz zonası yoxdur,qatı mühitlərdə - böyük girdə,əyri qırağlarla yarım şəffaf koloniyalar

B) Qanlı aqarda koloniyaların ətrafında kiçik hemoliz zonası,qatı mühitlərdə - kiçik girdə,düz kənarlı yarım şəffaf koloniyalar

C) Qanlı aqarda koloniyaların ətrafında kiçik hemoliz zonası,qatı mühitlərdə - böyük girdə,əyri kənarlı bozumtul koloniyalar

D) Qanlı aqarda koloniyaların ətrafında hemoliz zonası yoxdur,qatı mühitlərdə - böyük girdə,düz qırağlarla bozumtul koloniyalar

E) Qanlı aqarda koloniyaların ətrafında kiçik hemoliz zonası,qatı mühitlərdə - kiçik girdə,düz kənarlı qara koloniyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
506) Listeriozın diaqnostikası zamanı tədqiqat üçün hansı material götürülür?
A) Nəcis,mədənin yuyuntu suları və qida məhsulları

B) Əsnəkdən selik, irin və nəcis

C) Qan,limfotik düyünlərdən punktat, onurğa beyni mayesi, əsnəkdən selik

D) Qida məhsulları, onurğa beyni mayesi

E) Sidik, nəcis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
507) Vərəm xəstəliyinin törədicisi hansı ailənin nümayəndəsidir?
A) Mycobacterium

B) Dermatophilaceae

C) Nocardiaceae

D) Aktinomycetaceae

E) Streptomycetaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
508) Cüzam xəstəliyinin törədicisi hansı ailənin nümayəndəsidir?
A) Dermatophilaceae

B) Aktinomycetaceae

C) Streptomycetaceae

D) Mycobacterium

E) Nocardiaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
509) Aktinomikoz xəstəliyinin törədicisi hansı ailənin nümayəndəsidir?
A) Aktinomycetaceae

B) Nocardiaceae

C) Streptomycetaceae

D) Mycobacterium

E) Dermatophilaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
510) Vərəm xəstəliyinin törədiciləri hansılardır?
A) M.canis, M.bovis

B) M.tuberculosis,M.canis

C) M.kansasii,M.smegmatis

D) Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis

E) Yalnız mycobacterium tuberculosis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
511) Vərəm xəstəliyinin törədəcilərinin əsas morfoloji və fizioloji əlamətləri hansılardır?
A) Qram-mənfi, Sil-Nilsen üsulu boyanmır,düz ya bir az əyilmiş çöplərdir,spor əmələ gətirmir,qamçısı yoxdur

B) Qram-mənfi, Sil-Nilsen üsulu ilə göy rəngə boyanırlar,düz və ya bir az əyilmiş çöplər,spor əmələ gətrir,qamçısı yoxdur

C) Qram-müsbət, Sil-Nilsen üsulu ilə qırmızı rəngə boyanırlar,düz və ya bir az əyilmiş çöplər,spor əmələ gətirmir,qamçsı yoxdur

D) Qram-müsbət, Sil-Nilsen üsulu ilə qırmızı rəngə boyanırlar,düz və ya bir az əyilmiş çöplər,spor əmələ gətirir,qamçı vardır

E) Qram-mənfi, Sil-Nilsen üsulu ilə sarı rəngə boyanırlar,düz və ya bir az əyilmiş çöplər,spor əmələ gətirmir, qamçısı vardır
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
512) Aktinomikoz xəstəliyinin törədicisi hansı ailəin nümayəndəsidir?
A) Streptomycetaceae

B) Dermatophilaceae

C) Aktinomycetaceae

D) Nocardiaceae

E) Mycobacterium
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
513) Vərəm xəstəliyinin törədicisi hansı mühitlərdə daha yaxşı bitir?
A) Qlükoza olan qanlı aqar, qlükoza-zərdab aqarı, sistein,qan,qlükoza ola mühitlərdə

B) Kazein və ya ət mühitlərində (duru ət mühitləri ət ya da Qaraciyər farşı,kazein mühitləri - bişmiş arpa və ya pambıq əlavə edilir)

C) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə: Levinşteyn-Yensen,Tetranyani, kartof-qliserin mühitləri,qliserinli bulyon, kənar mikrofloranın artmasının dayandırılması üçün mühitə malaxit yaşılı əlavə edirlər

D) Adi mühitlərdə

E) Qıcqırmış at zərdabı ilə mürəkkəb qidalı mühitlərdə, Ru və Lefler mühitləinrdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
514) Listeriozun törədicisi hansı mühitlərdə daha yaxşı bitir?
A) Kazein və ya ət mühitlərində (duru ət mühitləri ət ya da Qaraciyər farşı,kazein mühitləri - bişmiş arpa və ya pambıq əlavə edilir)

B) Qıcqırmış at zərdabı ilə mürəkkəb qidalı mühitlərdə,Ru və Lefler mühitlərdə

C) Qlükozalı qanlı aqarda, sistein,qan,qlükoza olan mühitlərdə

D) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə: Levinşteyn-Yensen,Tetranyani,kartof-qliserin mühitləri,qliserinli bulyon,kənar mikrofloranın artmasının dayandırması üçün mühitə malaxit yaşılı əlavə edlir

E) Zərdab və ya qan olan mühitlərdə,tripoflavin və nalidikson turşusu olan qanlı aqarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
515) Listerioz xəstəliyinin törədicisi hansı mühitlərdə daha yaxşı bitir?
A) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə: Levinşteyn-Yensen,Tetranyani,kartof-qliserin mühitləri,qliserin bulyonu,kənar mikrofloranın artmasının dayandırması üçün mühitə malaxit yaşıl əlavə edirlər

B) Qıcqırmış at zərdabı ilə mürəkkəb qidalı mühitlərdə, Ru və Lefler mühitlərdə

C) Qlükozalı qanlı aqarda, sistein,qan,qlükoza olan mühitlərdə

D) Kazein və ya ət mühitlərində (duru ət mühitlər ət ya da Qaraciyər farşı,kazein mühitlər - bişmiş arpa və ya pambıq əlavə edilir)

E) Zərdab və ya qan olan mühitlərdə,tripoflavin və nalidikson turşusu olan qanlı aqarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001 г.
516) Difteriyanın törədicisi hansı mühitlərdə daha yaxşı bitir?
A) Zərdab və ya qan olan mühitlərdə,tripoflavin və nalidikson turşusu olan qanlı aqardada

B) Kazein və ya ət mühitlərinində (duru ət mühitlərə ət ya da Qaraciyər farşı,kazein mühitləri - bişmiş arpa ya da pambıq əlavə edilir)

C) Oksigen olan şəraitdə qanlı və ya zərdablı mürəkkəb qidalı mühitlərdə,Ru və Lefler mühitlərində

D) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə: Levinşteyn-Yensen,Tetranyani,kartof-qliserinli mühitlərində,qliserin bulyon,kənar mikrofloranın artmasının dayandırması üçün mühitə malaxit yaşıl əlavə edlir

E) Qlükozalı qanlı aqarda, sistin,qan,qlükoza olan mühitlərdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
517) Meninqokokk infeksiyasıni hansı mikrob törədir?
A) Streptokokk

B) Stafilokokk

C) Pnevmokokk

D) Meninqokokk

E) Göy irin çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
518) Korinebacteriyalar cinsinə hansı xəstəliklərin törədiciləri aiddir?
A) Qarın yatalağı,paratif və salmonelyozun

B) Vərəm, cüzamın

C) Epidemik qayidan yatalağının

D) Botulizm və tetanusun

E) Difteriyanın
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
519) "Mycobacteriaceae" cinsinə hansı xəstəliklərin törədiciləri aiddir?
A) Qarın yatalağı,paratif və salmonellyozun

B) Botulizm və tetanusun

C) Difteriyanın

D) Vərəm,cüzamın

E) Epidemik qayidan yatalağının
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
520) Hansı xəstəliyin törədicisi hava-damcı infeksiyalarına aiddir?
A) Botulizm

B) Qonoreya

C) Sifilis

D) Difteriya

E) Toksoplazmoz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
521) Hansı xəstəliyin törədicisi viruslara aid deyil?
A) Qızılça

B) Vərəm


C) Məxmərək

D) Gənə ensefaliti

E) Parotit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.

Bölmə 7. Cinsi yol ilə keçirilən xəstəliklərin və spiroxetozların, leptospirozların mikrobiologiyası

522) "Spirochaetaceae" ailəsinə hansı cinslər aid deyil?
A) Borrelia

B) Spirochaeta

C) Leptospira

D) Treponema

E) Prevotella
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
523) Borreliyalar hansı xəstəlikləri törətmirlər?
A) Gənələrlə törədilən qayıdan yatalağı

B) Lim xəstəliyini (Layme xəstəliyi)

C) Amerika gənələrilə törədilən qayıdan yatalağı

D) Epidemik səpkili yatalağı

E) Bitlə törədilən qayıdan yatalağı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
524) Qayıdan yatalagın laborator diaqnostikasının əsas üsulları hansıdır ?
A) Qaranlıq sahədə yüksək qızdırma zamanı alınan qanın mikroskopiyası

B) Romanovski üsulu

C) Seroloji reaksiyalar

D) Hemokulturdan təmiz kulturanın alınması

E) Buri üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
525) Lim xəstəliyinin diaqnostikasının əsası nədir?
A) Təmiz kulturanın alınması və törədicilərin ifrazı

B) Klinik məlumat

C) Seroloji reaksiyalar

D) Epidemioloji məlumatlar

E) Mikroskopiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
526) Leptospiroza şübhələnən zaman xəstədən hansı material tədqiq olunur?
A) Likvoz,sidik

B) Likvoz

C) Sidik

D) Qan,sidik

E) Qan zərdabı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
527) Leptospirozun tez bir zamanda diaqnostikası məqsədi ilə hansı üsullardan istifadə olunur?
A) Seroloji üsul

B) Leptospiraların təmiz kulturasının alınmasından

C) Sitratlı qanin mikroskopiyası, leptospiraların təmiz kulturasının alınmasından

D) Qızılı dağ sıçanlarında biosınaqlardan

E) Seroloji üsul, sitrat qanin mikroskopiyasından
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
528) Patogen leptospiraların saprofitlərdən differensiasiyası zamanı aşağıdaki əlamətlərdən hansılar istifadə olunur?
A) Peroksidaza və katalaza aktivliyi

B) Mühitdə olan NaCHO3 -ə(1%) həssaslıq və 13oC-də çoxalması

C) Lesitinaza aktivliyi

D) Peroksidaza aktivliyi

E) Katalaza və lesitinaza aktivliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
529) Qonoreyanın laborator diaqnostikasının əsas üsullarına hansılar aiddir?
A) Bakterioloji diaqnostika, allerqik sınaq

B) Allerqik sınaq, kultural diaqnostika

C) İmmunofluoressensiya üsulları

D) Bakterioloji, kultural diaqnostika

E) Kultural diaqnostika,immunoflüoressensiya üsulları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
530) Qonoreya zamanı hansı material tədqiq olunur?
A) Sidik,nəcis

B) Uşaqlığın ifrazatı

C) Qan

D) Sidik axarının və uşaqlıq boynunun ifrazatıE) Nəcis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
531) Qonoreya mikrobunun kultural diaqnostikası zamanı hansı qidalı mühitlərdən istifadə olunur?
A) Qaraciyər olan mühit

B) Assit-aqar

C) Ploskiryev mühiti

D) Qanlı aqar

E) Stüart mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
532) Treponemalar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Qram-müsbət mikroorqanizmlərə və aeroblara

B) Qram-mənfi mikroorqanizmlərə və anaeroblara

C) Aeroblara

D) Qram-mənfi mikroorqanizmlərə və aeroblara

E) Qram-müsbət mikroorqanizmlərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
533) Treponema pallidium-un kultivasiyası üçün aşağıdakilardan hansı istifadə olunur?
A) Ev dovşanı

B) Adi qidalı mühitlər

C) Anaerob şəraitdə olan xüsusi qidalı mühitlər

D) Mürəkkəb qidalı mühitlər

E) Toyuqlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
534) İkincili sifilisin diaqnostikası zamanı hansı üsullardan daha tez-tez istifadə olunur?
A) Təmiz kulturanın alınması

B) Patoloji materialdan nativ yaxmalar

C) Seroloji üsul

D) Romanovski üsulu

E) Qram üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
535) Yumşaq şankrın törədicisini nə xarakterizə edir?
A) Hərəkətlidir,spor əmələ gətirir

B) Qram üsulu ilə rənglənmir, hərəkətsizdir,spor əmələ gətirir

C) Kapsula və spor əmələ gətirir

D) Qram üzrə rənglənir,kapsula və spor törədir

E) Qram üsulu ilə rənglənir,kapsula və spor əmələ gətirir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
536) Praktiki laboratoriyalarda trixomonadaların bakterioloji diaqnostikası zamanı hansı üsul ən çox istifadə olunur?
A) Qensian violet

B) Leyşman-Romanovski

C) Qram üsulu

D) Metilen göy

E) Romanovski-Gimza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
537) Xlamidiyalar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) İbitdailər

B) Viruslara

C) Qram-müsbət bakteriyalara

D) Qram-mənfi bakteriyalara

E) Qöbələklərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
538) Xlamidiozların müasir laborator diaqnostikası nədən ibarətdir?
A) Bioloji sınaq

B) İmmunofluoressent üsulu ilə patoloji materialda xlamidiyaların aşkar edilməsi

C) Zərdabda anticisimlərin titrlərınin artması

D) Təmiz kulturanın aşkar edilməsi

E) Qram üsulu ilə rəngləmə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
539) Xlamidiyalar hansı mühitlərdə çoxalırlar?
A) Anaerob şəraitdə xüsusi qidalı mühitlərdə

B) Epitel hüceyrələrində

C) Ətraf mühitdə

D) Adi qidalı mühitlərdə

E) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
540) Qonokokların morfolojı və fiziolojı xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Aeroblar,qram-mənfi, oksidaza-müsbət kokklar

B) Qlükozanı fermentasiya etməyən, qram-mənfi kokklar

C) Oksidaza-mənfi, aerob kokklar

D) Oksidaza-mənfi, anaerob kokklar

E) Qram-müsbət, oksidaza-müsbət kokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
541) Qonoreyanın bakterioloji diaqnostikası nəyə əsaslanır?
A) Hüceyrələrin morfologiyasına, Qram üsulu ilə rənglənməyə

B) Qram üsulu ilə rəngləməyə,mürəkkəb qidalı mühitlərdə çoxalmasına

C) Yalnız Qram üsulu ilə rənglənməyə

D) Anaerob şəraitdə xüsusi qidalı mühitlərdə çoxalmasına

E) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə çoxalmasına
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
542) Qayıdan yatalağın törədicisi tənəffüs tipinə görə hansıdır?
A) Fakultativ anaerob və aerob

B) Ciddi anaerob

C) Fakultativ anaerob

D) Mikroaerofil

E) Sırf aerob
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
543) Epidemik qayıdan yatalağın törədicilərinin keçiriçiləri hansılardır?
A) İri qaramal

B) İnsan


C) Ev dovşanı

D) Sıçanlar

E) Bitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999 г.
544) Qonokokkların toksigenliyi nə ilə bağlıdır?
A) Ekzotoksinlə

B) Lipopolisaxaridlərlə

C) Enterotoksinlə

D) Histotoksinlə

E) Endotoksinlə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
545) Qonokokklar hansı hüceyrələrlə birləşir?
A) Həm silindrik, həmdə yastı epitel ilə

B) Bəzi toxumalarla

C) Yastı epitel ilə

D) Heç bir hüceyrələrlə

E) Silindrik epitel ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
546) Spiroxetlər hansı üsulla rənglənir?
A) Qram

B) Sil-Nilsen

C) Neyser

D) Rmanovski-Gimza

E) Bürri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
547) Bərk şankr hansı xəstəlik zamanı əmələ gəlir?
A) Sifilis

B) Taun


C) Difteriya

D) Vəba


E) Qonoreya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
548) Blennoreya xəstəliyini hansı mikrob törədir?
A) Qonokokklar

B) Taun mikrobları

C) Vəba vibrionu

D) Qara yara çöpləri

E) Difteriya çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
549) Qonoreyadan kliniki cəhətdən fərqli olmayan uretritlərin səbəbi hansı qram-mənfi kokklar ola bilər?
A) 2-ci serotip Neisseria meningitidis

B) Neisseria subflava

C) Branhamella catarrhalis

D) Neisseria sicca

E) Neisseria flavescens
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
550) Qadınlarda qonokokkla törədilməyən uretritlərin əsas törədicisi hansı mikroorqanizmdir?
A) Mycoplazma hominis

B) Ureaplazma urealyticum

C) Mycoplazma pneumoniae

D) Mycoplazma arthritidis

E) Mycoplazma fermentans
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
551) Xlamidiyaların yoluxuculuğunun səbəbi nədir?
A) Qlikogen cisimcik

B) Hec biri

C) Elementar cisimcik

D) Aqreqir cisimcik

E) İnisial cisimcik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
552) "Neisseria gonorrhoeae" mikroorqanizmlərinin sidik axarınn epitelinə yoluxma qabiliyyətini hansı faktor təyin edir?
A) Kapsulyar polisaxaridlərin antifaqositar təsiri

B) Epitelial hüceyrələrə bakteriyaların adqeziyasına imkan yaradan xov və mikrotükcüklər

C) Hüceyrələrdə bakteriyaların yaşaması və çoxalması

D) "Neisseria gonorrhoeae"-nın qanın zərdabının bakterisid faktorlarına davamlıq

E) İti molekulaları parçalayan fermentlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
553) İnsanın leptospirozlarla yoluxmasının əsas yolu hansıdır?
A) Xəstə heyvanın sidiyilə təmas zamanı

B) Transmissiv

C) Yoluxmuş qida ilə

D) Qan soran həşəratlarla

E) Bit və birələrin dişləməsi nəticəsində
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
554) Qadın cinsi-tənasül sisteminin orqanlarının qranulomatoz zədələnmələrini hansı mikroorqanizm törədir?
A) Staphylococcus saprophyticus

B) Actinomyces israelii

C) Candida albicans

D) Mycobacterium tuberculosis

E) Trichomonas vaginalis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
555) İnsan organizmində Trichomonas vaginalis hansı bioloji formada olur?
A) Trofozoit

B) 1 nüvəsi olan sista

C) Merozoit

D) 4 nüvəsi olan sista

E) 8 nüvəsi olan sista
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
556) Sifilisin serodiaqnostikası üçün daha spesifik testlər hansılardır?
A) Aqqlütinasiya reaksiyası

B) Fon Vassermann reaksiyası

C) Plazma reaqinları ilə test

D) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası

E) Solğun spiroxetanın immobilizasiya reaksiyası və adsorbsiya olunmuş zərdabla immunofluoressensıya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
557) Sidik traktınin qalxan infeksiyalarını hansı bakteriyalar törədir?
A) Klebsiella pneumoniae

B) Escherichia coli

C) Enterobacter cloacae

D) Serratia marcescens

E) Citrobacter freundii
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001 г.
558) Laymoborrelioz xəstəliyini hansı mikrob törədir?
A) Borrelia hispanica

B) Borrelia caucasica

C) Borrelia recurrentis

D) Treponema pertenue

E) Borrelia burgdorferi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
559) Qonoreyanı hansı mikroblar törədir?
A) Proteus vulgaris

B) Neisseria gonorrhoeae

C) Salmonella enteritidis

D) Salmonella typhimurium

E) Neisseria subflava
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
560) Qonokokkların əsas morfoloji və fizioloji əlamətləri hansılardır?
A) Qram-müsbət,hərəkətsiz,spor əmələ gətirən,cüt yerləşirlər, girdə formalıdırlar

B) Qram-mənfi,hərəkətli,spor əmələ gətirən,cüt yerləşirlər, girdə formalıdırlar

C) Qram-müsbət,hərəkətli,spor əmələ gətirən cüt yerləşirlər, girdə formalıdılar

D) Qram-mənfi,hərəkətsiz,spor əmələ gətirən ,cüt yerləşirlər, girdə formalıdırlar

E) Qram-müsbət,hərəkətsiz,spor əməl gətirən,tək-tək yerləşirlər girdə formalıdırlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
561) Qonokokkların əsas rezistentlik əlamətləri hansılardır?
A) İnsan orqanizmdən kənarda az davamlıdırlar,quruyandan sonra gec məhv olurlar,56º C- də 1 saatdan sonra məhv olurlar

B) İnsan orqanizmdən kənarda az davamlıdırlar,quruyandan sonra tez məhv olurlar,56º C- də dəqiqədən sonra məhv olurlar

C) İnsan orqanizmdən kənarda davamlıdırlar,tozda uzun müddət qalırlar,56º C- də 30 dəqiqədən sonra məhv olurlar

D) İnsan orqanizmdən kənarda az davamlıdırlar,tozda uzun müddət qalırlar,56º C- də 5 dəqiqədən sonra məhv olurlar

E) İnsan orqanizmdən kənarda davamlıdırlar,quruyandan sonra gec məhv olurlar,56º C- də 30 dəqiqədən sonra məhv olurlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
562) Sifilis xəstəliyini hansı mikrob törədir?
A) Mycoplasma pneumoniae

B) Borrelia caucasica

C) Treponema pallidum

D) Rickettsia prowazekii

E) Chlamydia psittaci
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
563) Sifilis törədicisinin morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Qram-mənfi,spiralşəkilli,8-12 buruq, Romanovski-gimza üsulu ilə uzun müddətli rəngləmə zamanı açıq-çəhrayı rəngdə koloniyalar

B) Qram-müsbət,iri çöplər,8-12 buruq, Romanovski-gimza üsulu ilə uzun müddətli rəngləmə zamanı açıq-çəhrayı rəngdə koloniyalar

C) Qram-müsbət,kokk,8-12 buruq, Romanovski-gimza üsulu ilə uzun müddətli rəngləmə zamanı qara rəngdə koloniyalar

D) Qram-müsbət,çöpşəkilli,2 buruq, Romanovski-gimza üsulu ilə uzun müddətli rəngləmə zamanı göy rəngdə koloniyalar

E) Qram-müsbət,spiralşəkilli,buruqsuz, Romanovski-gimza üsulu ilə uzun müddətli rəngləmə zamanı sarı rəngdə koloniyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
564) Xlamidiyalar insanda hansı xəstəliyi törətmir?
A) Spesifik konyuktivit

B) Traxoma

C) Zöhrəvi limfoqranulomatoz

D) Dizenteriya

E) Ornitoz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə