MikroiQTİsadiyyat suallarYüklə 34,82 Kb.
tarix13.11.2017
ölçüsü34,82 Kb.MİKROİQTİSADİYYAT SUALLAR.

 1. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və vəzifələri.

 2. İqtisadi fikrin yaranması və inkişafı Azərbaycanın iqtisadi fikir tarixi.

 3. Mülkiyyət münasibətləri .

 4. İqtisadi sistemlər.

 5. Əmtəə - pul münasibətləri.

 6. Tələb və təklif nəzəriyyəsi .

 7. Qiymət və onun əmələ gəlmə mexanizmi.

 8. İstehlakçı davranışı və nəzəriyyəsi.

 9. Firma və onun fəaliyyəti mexanizmi.

 10. Əmək bazarı.

 11. Kapital bazarı.

 12. Torpaq bazarının aqrar renta nəzəriyyəsi .

 13. Mikroiqtisadiyyat tənzimləmə.

 14. İstehsal xərcləri və mənfəət nəzəriyyəsi.

 15. Rəqabət və intisar nəzəriyyəsi.

 16. Bazar iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri və modelləri.

 17. İqtisadi sistemlər.

 18. Sahibkarlıq fəaliyyəti mahiyyəti və formaları.

 19. Kapital bazarı.

 20. Firma və onun fəaliyyəti mexanizmi.

21.Rəqabət anlayışı.

22.Əmək kollektivinin mülkiyyəti.

23.Birja və onun növləri.

24.Bazar infrastruktu mahiyyəti vəzifələri.

25.Mikroiqtisadi tənzimlənmə.

26.İstehsal amilləri nəzəriyyəsi.

27.Torpaq bazarı.

28.Bazar iqtisadiyyatının modelləri.

29.Qiymət sistemi.

30.Menecment və əsas prinsipləri. 1. İstehlak kooperasiyasının mülkiyyəti.

32.Əmək haqqı nəzəriyyəsi .

33.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyəti. .

34.İnfrastrukturun əsas cəhətləri.

35.Rəqabətin növləri.

36.Kapital bazarı.

37.Bazar və onun fəaliyyəti mexanizmi.

38.Qiymətin dövlət tənzimlənməsi.

39.Dövlət mülkiyyəti.

40.Birja və onun növləri.

41.Marketinq və onun mahiyyəti.

42.İqtisadi sistemlər.

43.Bazar və onun fəaliyyəti mexanizmi .

44.Kapital nəzəriyyəsi.

45.Təklif və ona təsir göstərən amillər.

46.İstehsal amillərinin nəzəriyyəsi.

47.Əmək haqqı nəzəriyyəsi.

48.Pulun mahiyyəti və funksiyaları .

49.Aqrar renta nəzəriyyəsi.

50.Mikroiqtisadi tənzimləmə.

51.Bazar iqtisadiyyatının moddelləri.

52.İstehlakçı davranışı nəzəriyyəsi.

53.Firma və onun fəaliyyət mexanizmi.

54.Torpaq bazarının aqrar renta nəzəriyyəsi.

55.İqtisadi sistemlər.

56.Mülkiyyət münasibətləri.

57.Bazar və onun fəaliyyəti mexanizmi.

58.Bazar tarazlığı.

59.Menecment və əsas prinsiplər.

60.Sahibkarlıq fəaliyyəti mahiyyəti və fomaları.

61.Əmək bazarı.

62.Firma və onun fəaliyyət mexanizmi.

63.Rəqabət və intisar nəzəriyyəsi.

64.Tələb və təklif nəzəriyyəsi.

65.Mikroiqtisadi tənzimləmə.

66.İctimai istehsal cəmiyyətin inkişafının əsasıdır.

67.Bazar iqtisadiyyatının xarakterik cəhətləri və modelləri.

68.Əmtəənin istehlak dəyəri.

69.Pulun funksiyaları.

70.İqtisadi sistemlər.

71.Bazarın rəqabət qurluşu.

72.Kooperativ mülkiyyət forması.

73.Tələb və təklif tarazlıq qiyməti.

74.Əsas və dövriyyə kapitalı.

75.İqtisadi sistemlər.

76.İstehsal amilləri və resurslar.

77.Firma haqqında menecer nəzəriyyəsi.

78.Qiymət sistemi.

79.Mülkiyyətin formaları obyekti və subyekti.

80.Kapital nəzəriyyəsi.

81.İstehsal xərcləri və mənfəət nəzəriyyəsi.

82.Bazar və onun fəaliyyət mexanizmi.

83.Menecment və əsas prinsipləri.

84.Fərdi mülkiyyət.

85.Rəqabət və intisar nəzəriyyəsi.

86.Bazar infrastrukturun vəzifələri.

87.Tələb və təklif tarazlıq qiyməti.

88.Mülkiyyətin formaları obyekti və subyektləri.

89.Mikroiqtisadi tənzimlənmə.

90.Sahibkarlıq fəaliyyəti mahiyyəti və formaları.

91.Torpaq bazarının aqrar renta nəzəriyyəsi.

92.Mikroiqtisadi tənzimləmə.

93.Bazar iqtisadiyyatının moddelləri.

94.Qiymət və onun əmələ gəlmə mexanizmi.

95.Əmtəə pul münasibətləri.

96.Mülkiyyət münasibətləri.

97.Mikroiqtisadiyyatın predmeti və vəzifələri.

98.Torpaq bazarının aqrar renta nəzəriyyəsi.

99.Menecment və əsas prinsipləri .

100.Bazar iqtisadiyyatının şəraitində qiymətin funksiyaları.

101.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəqabətin mövcud olması səbəbləri.

102.Mülkiyyətin formaları obyekti və subyekti.

103.Marketinq və onun mahiyyəti.

104.Rəqabətin növləri.

105.İstehlakçı davranışı və nəzəriyyəsi.

106.Tələb və təklif nəzəriyyəsi.

107.Mikroiqtisadi fikrin yaranması və inkişafı Azərbaycanın iqtisadi fikir tarixi.

108.Kapital bazarı.

109.İqtisadi sistemlər.

110.Pulun mahiyyəti və funksiyaları.

111.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymətin funksiyaları.

112.İstehsal amilləri və resurslar.

113.Bazar və onun fəaliyyət mexanizmi.

114.Əmtəənin xassələri mahiyyəti.

115.Əmək haqqı nəzəriyyəsi.

116.Birja və onun növləri.

117.Mənfəətin maksimumlaşdırılması nəzəriyyəsi.

118.Qiymət sistemi.

119.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyəti.

120.İnfrastrukturun əsas cəhətləri.

121.Mikroiqtisadiyyat kursunun tədqiqat obyekti predmeti və metodu.

122.Azərbaycan iqtisadi fikir tarixi.

123.Əmtəə və onun xassələri.

124.İstehsal amilləri və iqtisadi resurslar.

125.Mülkiyyət münasibətləri.

126.Rəqabət anlayışı.

127.Sahibkarlıq anlayışı.

128.Torpaq bazarı.

129.Əmək bazarı və onun quruluşu.

130.Mikroiqtisadi tənzimləmə.

131.İqtisadi sistemlər.

132.Firma və onun fəaliyyət mexanizmləri.

133.Tələbə təsir edən amillər.

134.Əmək bazarının fəaliyyət mexanizmi.

135.Bazar infrastrukturunun vəzifələri.

136.Pulun funksiyaları.

137.Tələb və ona təsir edən amillər.

138.Rəqabətin mahiyyəti növləri və metodları.

139.İstehsal xərclərinin quruluşu.

140.İqtisadi sistemlər.

141.Bazarın rəqabət qurluşu.

142.Dövlət mülkiyyəti.

143.Əmtəə və onun xassələri.

144.Birja və onun növləri.

145.Bazar iqtisadiyyatının moddeləri.

146. İqtisadi sistemlər.

147. Qiymətin dövlət tənzimlənməsi.

148. Pulun mahiyyəti yaranması və vəzifələri.

149. Əmək bazarı.150.Mülkiyyət münasibətləri.

TƏRTİB ETDİ: MƏMMƏDOVA GÜLŞƏN


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə