Milli muhasibat uçotu standartları suallarıYüklə 39,95 Kb.
tarix12.02.2018
ölçüsü39,95 Kb.

Milli muhasibat uçotu standartları sualları

1. Maliyyə hesabatlarının məqsədi və maliyyə hesabatlarının istifadəçiləri

2. Kommersiya təşkilatlari üçün milli mühasibat uçotu standartlarinin əsaslandiği ehtimallar

3. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri, münasib və etibarli informasiyanin məhdudluğu

4. Maliyyə hesabatlarının elementləri, tanınması və elementlərin qiymətləndirilməsi

5. Kapitalın saxlanılması üzrə konsepsiyalar

6. Torpaq, tikili və avadanlıqlar standartının tətbiqi sahəsi, təyinatı, məqsədi

7. Torpaq, tikili və avadanlıqların ilkin qiymətləndirilməsi

8. Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası

9. Qeyri-maddi aktivlərin tanınması və ilkin qiymətləndirməsi

10. Qeyri-maddi aktivlərin faydali istifadə müddəti

11. Məhdud istifadə müddətli qeyri-maddi aktivlər

12. Faydali istifadə müddəti qeyri-müəyyən olan qeyri-maddi aktivlər

13. Balans dəyərinin bərpa edilə bilməsi – qiymətdən düşmə zərərləri

14. Aktivin istismardan çixmasi və silinməsi (satılması)

15. Ehtiyatlar standartının təyinatı, məqsədi və tətbiqi sahəsi

16. Xidmət sahəsinə aid müəssisələrdə ehtiyatların ilkin dəyəri

17. Ilkin dəyərin hesablanması üsulları

18. Daşınmaz əmlaka investisiyalarda tanınma zamani qiymətləndirmə və tanınmadan sonraki qiymətləndirmə

19. Daşınmaz əmlaka investisiyalarda ədalətli dəyər və ilkin dəyər metodları

20. Daşınmaz əmlaka investisiyalarda köçürmələr (transferlər)

21. Daşınmaz əmlaka investisiyalarda xaricolmalar

22. Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu iştirak payı metodunun tətbiqi

23. Asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinə investisiyaların uçotu fərdi maliyyə hesabatları

24. “İşçilərin mükafatlandırılması üzrə” standart da qısamüddətli ödənişli məzuniyyətlər

25. dəyəri və plan aktivləri üzrə mənfəət

26. “İşçilərin mükafatlandırılması üzrə” standartda müəssisələrin birləşməsi

27. “İşçilərin mükafatlandırılması üzrə” standartda sekvestrlər və plan üzrə son hesablaşmalar, təqdimat və qarşiliqli əvəzləşdirmə

28. “İşçilərin mükafatlandırılması üzrə” standartda işdən çixma müavinəti

29. “Pensiya təminatı üzrə uçot və hesabat” standartda nəzərdə tutulan pensiya ödənişlərinin diskontlaşdırılmış aktuar dəyəri və aktuar qiymətləndirmələrin tezliyi

30. “Pensiya təminatı üzrə uçot və hesabat” standartda maliyyə hesabatlarının tərkibi

31. “Pensiya təminatı üzrə uçot və hesabat” standartda pensiya təminatı aktivlərinin qiymətləndirilməsi

32. “İcarə üzrə” standartda icarə növlərinin təsnifati

33. “İcarə üzrə” standartda icarəçinin maliyyə hesabatlarinda icarənin təqdim edilməsi

34. “İcarə üzrə” standartda icarəyə verən subyektin maliyyə hesabatlarinda icarənin təqdim edilməsi

35. “İcarə üzrə” standartda satiş və geriyə icarə əməliyyatları və qüvvəyə minmə tarixi .

36. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə” standartda xarici valyuta ilə ifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti

37. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə” standartda faizlər və dividendlər

38. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə” standartda fyuçers , forvard, opsion və svop müqavilələri

39. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə” standartda mənfəət vergisi, əlavə dəyər vergisi və digər vergilər

40. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat üzrə” standartda törəmə, asılı və birgə

41. Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə standartda xarici valyuta ilə həyata keçirilən əməliyyatların müəssisənin hesabatlarında əsas əməliyyat valyutası ilə təqdim edilməsi

42. Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə standartda əməliyyat valyutasından fərqli təqdimat valyutasının istifadə olunması

43. Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə standarda bütün məzənnə fərqlərinin vergi nəticələrinə təsiri

44. “Gəlirlər üzrə” standartda gəlirin qiymətləndirilməsi

45. “Gəlirlər üzrə” standartda malların satışı və xidmətlərin göstərilməsi

46. “Gəlirlər üzrə” standartda faiz gəliri, royalti və dividentlər

47. “Gəlirlər üzrə” standartda sair gəlirlər və gəlirin təqdim edilməsi

48. “Səhm üzrə mənfəət” standartda səhmlər və səhm üzrə azaldılmış mənfəət

49. “Səhm üzrə mənfəət” standartda retrospektiv düzəlişlər

50. “Borclara aid edilən xərclər üzrə” standartda kapitallaşdırmanın müvəqqəti və tam dayandırılması

51. “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə” standartda öhdəliklərin tanınması

52. “Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlər üzrə” standartda qiymətləndirmənin tanınması və qiymətləndirmə qaydalarının tətbiqi

53. “Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə”standartda kapitalın tanınması və

54. düzəlişlər, təqdim edilmə və açıqlamalar

55. “Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə”standartda standartın ilk dəfə tətbiq edilməsi

56. “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə” standartda istifadə olunmamış vergi zərərləri və istifadə olunmamiş vergi kreditləri

57. “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə” standartda törəmə müəssisələrə, filiallara və asılı müəssisələrə investisiyalar, habelə birgə fəaliyyətdə iştirak payi

58. “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə” standartda müəssisələrin birləşməsi və qudvil

59. “Cari mənfəət vergisi üzrə” standartının məqsədi və standartın tətbiqi sahəsi

60. “Cari mənfəət vergisi üzrə” standartda vergi xərci və qüvvəyə minmə tarixi

61. “Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə” standartda uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər

62. “Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə” standartda retrospektiv qaydada yenidən təqdim etməyə qoyulan məhdudiyyətlər

63. “Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə” standartda keçmiş dövrlərin səhvlərinin açiqlanmasi

64. “Uçot siyasəti, uçot qiymətlərində dəyişikliklər və səhvlər üzrə” standartda retrospektiv tətbiq etmənin və retrospektiv qaydada yenidən təqdim etmənin mümkünsüzlüyü

65. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi

66. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında hеsаblаmа metodu və təqdim

67. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında маliyyə hеsаbаtlаrı, hеsаbatlarin tərkibi və hesаbаtlаrıin fоrmаlаrının müəyyən еdilməsi

68. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında hеsаbаt dövrü və vахtindа təqdim еdilmə

69. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında маliyyə hеsаbаtlаrınа görə cаvаbdеhlik

70. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında мühasibat balansı

71. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında qısаmüddətli аktivlər

72. qеydlərində təqdim еdiləcək informаsiyа

73. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında мənfəət və zərər haqqında hesabat, hеsаbаtdа təqdim еdiləcək infоrmаsiyа74. hesabat

75. “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə” standartında мaliyyə hesabatlarina qeydlər
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə