Mineraller makroelementlerYüklə 445 b.
tarix27.02.2018
ölçüsü445 b.
#28399


MİNERALLER


Makroelementler

 • Makroelementler

 • >50 mg/kg vücut ağırlığı

 • Kalsiyum % 1.50

 • Fosfor % 1.00

 • Magnezyum % 0.04

 • Sodyum % 0.16

 • Potasyum % 0.20

 • Klor % 0.11

 • Kükürt % 0.15Kalsiyum

 • İskelet, diş, canlı hücre ve doku sıvılarının önemli bir yapı maddesi

 • % 98-99’u iskelette

 • Kemik külünde % 36.5 Ca

 • Kemikte hidroksi apatit biçiminde fosforla bağlanmış olarak

 • Kalsiyum Kaynakları

 • Bol yapraklı yeşil yemler, özellikle baklagiller 

 • Hayvansal kökenli yemler 

 • CaCO3, DCP, midye kabuğu 

 • Tahıl taneleri, kök ve yumru yemler  • Emilimi Etkileyen Faktörler

 •  Ca-fitat, Ca-okzalat

 • Rasyonda yağ fazlalığı

 • Rasyonda Fe, Al, Mg fazlalığı

 • Laktoz, vitamin D, lizin

 • Metabolizmada Kalsiyum

 • Kemiklerin yapısında

 • Sinirsel uyarımların iletiminde

 • Kanın pıhtılaşmasında (Plazmada Ca + trombin)

 • Kasların kontraksiyonu için gerekli enzimlerin aktivitesinde, kalp kasının düzenli çalışmasında (kan Ca düzeyi   kalp çalışması )

 • Tripsin enziminin aktivitesinde

 • Tükürüğün yapısında yer alarak rumen pH’sının ayarlanmasında

 • Yumurta kabuğu ve süt oluşumundaYetersizliği

 • Yetersizliği

 • Kemiklerde yoğun bir Ca birikimi olduğundan eksiklik hemen görülmez. Uzun süreli ya da kuvvetli bir noksanlık sonucu belirtiler oluşur.

 • Ca / P oranı ve vitamin D yetersizliği

 • 1.5 - 2/1 (1/1 – 3/1) Yumurta tavukları 7/1

 • Raşitizm: Genç hayvanlarda; Gelişememe

 • Kemiklerde kalsifikasyon yetersizliği

 • Kemik uçlarında deformasyonlar

 • Eklemlerde kalınlaşma Kramp ve felçler

 • Civcivlerde; Gaga ve kemiklerde yumuşama

 • Bacaklarda eğilme

 • Büyümede gecikme

 • Tavuklarda; Yumurta veriminde düşme

 • Yumurta kabuğu kalitesinde azalma • Osteomalasi: Yaşlılarda kalsifiye olmuş kemik maddesinin azalması sonucu kemiklerin yumuşaması ve spontan kırıklar

 • Gebelik paralizi (Süt humması):

 • Yüksek süt verimine sahip ineklerde doğumu izleyen ilk günlerde serumdaki Ca yoğunluğunun hızla azalması

 • Plazma Ca düzeyinin azalması  Paratroid bezinin uyarılması

 •  Parathormon salgılanması  Kemiklerden Ca mobilizasyonuFosfor

 • Ca ile birlikte hidroksi apatit şeklinde kemik ve dişlerde % 81

 • Organik bileşikler halinde kanda ve yumuşak dokularda % 19

 • Fosfor Kaynakları

 • Kepek, tane yemler, küspeler, hayvansal kökenli yemler 

 • Kuru ot ve saman 

 • Emilimi Etkileyen Faktörler

 • Proteinler, organik asitler, laktoz, vitamin D , yüksek pH 

 • Ca / P, Mg / P oranı

 • Rasyonda Al ve Fe düzeyinin , fosfat asidi  (erimeyen bileşikler)

 • Tahıllarda P % 70 fitik asit (fitin) Ca-fitat, Mg-fitat

 • Genç hayvanlarda , yaşlılarda Metabolizmada Fosfor

 • Metabolizmada Fosfor

 • Kemik ve dişlerin yapıtaşı

 • Nükleik asit, fosfoprotein, fosfolipidlerin yapısında

 • Enzimlerin yapısında ya da enzim aktivatörü

 • Nöromuskuler sistem

 • Protein sentezinde

 • Şekerlerin emilme ve bağırsaktan atılımının kontrolü

 • Hücrede ve kanda tampon madde

 • Yetersizliği

 • Raşitizm ve osteomalasi

 • Pika (iştah bozukluğu) diğer iz element noksanlıkları!

 • Kronik yetersizlik; Kas zayıflığı, eklemlerde hareket bozukluğu

 • Döl ve süt veriminde azalma

 • Zayıflık, verim düşüklüğü

 • *Sığırlarda koyunlardan daha fazla P yetersizliği görülür.Magnezyum

 • Mg  Organizmada Ca ve P ile yakın ilişki içinde

 • % 60 iskelet Kolay mobilize olabilen

 • % 39 yumuşak dokular magnezyum hidroksit

 • % 1 hücreler arası sıvı iyonları şeklinde

 • Genç hayvanlarda mobilizasyon Magnezyum Kaynakları

 • Magnezyum Kaynakları

 • Buğday kepeği, küspeler, kuru maya

 • Yonca , çayır otu 

 • Olgunlaşmış bitkiler havanın minimum düzeydeki gereksiniminin karşılayacak miktarda Mg kapsar.

 • Emilimi Etkileyen Faktörler

 • Ruminantlarda  Mg’un gerçek SD ergin ruminantta % 20-40

 • gençlerde % 75

 • Yüksek pH, K, Ca ve NH3  • Metabolizmada Magnezyum

 • İskelet ve dişlerin yapıtaşı

 • Nöromuskuler sistemde

 • Protein sentezinde

 • Enzim aktivatörü (fosfat ve asit transferozlar, dekarboksilazlar)

 • Yetersizliği

 • Çayır tetanisi (Hipomagnezemik tetani)

 • -Yaşlı hayvanlarda gençlere göre daha sık

 • -İlkbaharda meralarda otlayan sığırlarda

 • -Mera bitkilerinde yüksek oranda bulunan NPN ve K’un Mg

 • emilimini düşürmesi sonucu

 • Rasyonda Na-K noksanlığı

 • Rasyonda protein-enerji dengesinin bozuk olması

 • Hormonal dengesizlikler

 • Rumende amonyak miktarının yüksek olması

 • Profilaksi: Süt ineği 50 g MgO, koyun 7 g MgO

 • Sağaltım: SC % 25 MgSO4 400 ml

 • İV Mg-laktat

Kükürt

 • Organik bileşiklerin yapısında 

 • Aminoasitler: Sistin, sistein, metiyonin

 • Vitaminler: Biotin, tiamin

 • Hormon: İnsulin

 • Kanda sülfat tuzları şeklinde 

 • Yapağı proteini % 4 S

 • Kaynakları

 • Bütün bitkisel ve hayvansal kökenli yemler • Metabolizmada Kükürt

 • Lipid metabolizmasında (tiamin enziminin yapısında)

 • Karbonhidrat metabolizmasında

 • Enerji metabolizmasında (CoA’nın yapısında)

 • Yetersizliği

 • Emilimi amino asitlerle birlikte olduğundan yetersizlik belirtileri protein yetersizliğinde oluşur.

 • Rumen bakterileri  NPN / S  10-15 / 1

 • Endüstri bölgelerinde S   Cu yetmezliği

Demir

 • Vücutta Bulunuşu

 • % 90’dan fazlası proteinlere bağlanmış olarak

 • (% 70’i hemoglobinin yapısında  Hb % 34 Fe kapsar)

 • Kanda Fe’in taşınmasında kullanılan proteinlerin (transferrin ve siderofilin) yapısında

 • Karaciğer, böbrek, kemik iliği, dalak  Depo  Ferritin (% 20 Fe) ve hemosiderin (% 35 Fe)

 • Enzimlerin yapısında  Sitokromlar, flavoproteinler

 • Kaynakları

 • Yeşil yapraklı bitkiler, baklagiller, tohum kabukları, hayvansal kökenli yemler (süt hariç)

 • Kan unu ve tahıllarda yararlanılabilir Fe içeriği düşükEmilim

 • Emilim

 • Mukozal blokaj  Vücudun gereksinimine göre Fe emilimini ayarlayan mide-bağırsak kanalı mukoza hücreleri tarafından oluşturulan mekanizma

 • Mide HCl , vitamin C 

 • Laktik asit, sitrik asit veya tartarik asit + Fe  

 • Piridoksin yetersizliği  Fe 

 • Fe+++  Fe++  Emilim

 • Ferritin Ferro % 10

 • Fonksiyonu

 • Hemoglobinin yapısında

 • O2 taşınmasında görevli enzimlerin yapısında • Eksikliği

 • Hemoglobin sentezi azalır.

 • Alyuvarlarda yıkım  Kemik iliğindeki sentezde yıkımlanan Hb’den serbest kalan Fe tekrar kullanılır (% 10 kayıp)  Gereksinim 

 • Uzun süreli kanamalar, gebelik

 • Anemi pratikte pek görülmez.

 • Süt emen yavrularda (Özelikle süt emen iri köpek yavrularında)

 • Buzağı doğum ağırlığının iki katına ulaşana dek (50 gün) gereksinim 1.5 g Fe  Bu sürede sütle 250 mg Fe alır. (Kaslar myoglobinden fakir ve soluk renkli)

 • Yumurta tavukları  Yumurta sarısı 

 • Fazlalığı

 •  Sindirim bozukluğu, P değerlendirilmesi Çinko

 • Vücutta Bulunuşu

 • Bütün hayvansal dokular

 • Özellikle kemik, deri, saç, yapağı, kas, kan, süt

 • Kemiklerde depo edilir (diğer iz elementler karaciğerde)

 • Kaynakları

 • Tüm yemlerde

 • Hububat tanelerinin kepek ve embriyoları

 • Emilim

 • Yemdeki Zn’nun emilim oranı % 10 

 • Zn-protein kompleksi Cu Zn + protein emilim 

 • Ca , fitik asit  Zn Fonksiyonları

 • Fonksiyonları

 • Protein ve karbonhidrat metabolizmasında görev alan enzimlerin yapısında (koenzim)

 • Üreme hormonlarının aktivasyonunda

 • CO2’nin kanda taşınmasını sağlayan karbonik anhidraz enziminin yapısında

 • İnsulin hormonunun yapısında  Karbonhidrat metabolizmasıYetersizliği

 • Yetersizliği

 • Yüksek düzeyde Ca içeren rasyonlarla beslemede yetersizlik çabuk oluşur.

 • İştah, yemden yararlanma, büyüme 

 • Parakeratozis (deri kızarması, kabuk oluşumu, diare, emesis)

 • Kanatlılarda tüylerin kıvrılması, parakeratozis, anormal kemik oluşumu

 • Testislerin büyümesinde gerileme, spermatogenezisin durmasıBakır

 • Vücutta Bulunuşu

 • Karaciğer*, beyin, kalp, saç, böbrek, yapağı

 • % 90 kan plazması  Seruloplazmin

 • % 10 eritrosit  Eritrokuprein

 • Kaynakları

 • Tüm yemlerde (topraktaki Cu düzeyi, bitki türü, sulama)

 • Tane yemler ve kepekler , küspeler, melas 

 • Saman ve süt Emilim

 • Emilim

 • Ruminant rasyonu SO4  karaciğerde Cu depolanması 

 • Mo  Cu  (emilim)

 • Ca  Cu  (vücutta değerlendirilmesi)

 • (Cu  Abomasum  Cu (OH)2

 • Ca  oluşum ve çökme )

 • Fonksiyonları

 • Alyuvarların üretimi ve kan dolaşımındaki fonksiyonları için eksojen

 • Fe’in sindirim kanalında emilmesi üzerine etkili

 • Sitokrom oksidaz, tirozinaz gibi enzimlerin yapısında

 • Saç, kıl, yapağı pigmentasyonu üzerine etkili

 • Normal kemik oluşumu için gerekliYetersizliği

 • Yetersizliği

 • Büyümenin gecikmesi

 • Anemi

 • Kemik bozuklukları

 • Kıl ve yapağıda depigmentasyon

 • Enzootik ataksi (beyin ve omurilikte lezyonlar, kas faaliyetlerinde uyumsuzluklar)

 • Yapağı kalitesinin bozulması

 • Sindirim sistemi bozuklukları

 • Embriyonal ölümler, abortlar

 • Süt verimi ve süt yağ oranında azalma

 • Cu zehirlenmesi: Sığır 100 ppm  8-12 ppm

 • Koyun 25 ppm  5-10 ppm

 • Sarılık, hemoglobinüri, karaciğerde nekrozManganez

 • Vücutta Bulunuşu

 • Bütün dokular

 • Kemik, karaciğer, böbrek, pankreas, tükrük bezleri

 • Kaynakları

 • Çayır ve mera bitkileri , tahıllar (mısır hariç)

 • kepekler 

 • Maya, hayvansal kökenli yemler 

 • Emilimi

 • Ca, P ve Fe   Mn Fonksiyonları

 • Fonksiyonları

 • Yağ, karbonhidrat, protein metabolizması ile ilgili enzimlerin yapısında

 • İskeletin oluşumu, kasların ve cinsel organların gelişimi ve fonksiyonları için gerekli

 • Kolesterol ve mukopolisakkarit sentezinin aktivasyonunda

 • Yetersizliği

 • Gelişmede gerilik

 • Kemiklerde aşırı büyüme

 • Döl veriminde düşme, östrusta gecikme, anormal spermatogenezis

 • Civcivlerde perozis

 • Ruminantlarda yetersizlik pek görülmez.İyot

 • Vücutta Bulunuşu

 • Bütün doku ve salgılarda

 • Hayvan vücudundan 0.4 ppm  % 70’i troid bezi

 • Kaynakları

 • Su ürünleri , yem bitkileri 

 • Toprağın iyot içeriğine göre tahıllardaki miktarı değişir.

 • Emilim

 • % 100 • Fonksiyonları

 • Troksin (selüler oksidasyonun kontrolü) ve amino asit sentezi sırasında ara ürün olarak şekillenen diiodotroksinin yapısında

 • Yetersizliği

 • Troksin sentezi 

 • Büyüme ve cinsel gelişim 

 • Guatr (Troid bezinin büyümesi)  Toplumda % 4

 • (Doğu Karadeniz, Bolu, Kastamonu, Isparta, Burdur, Doğu Anadolu)

 • Guatrojenik bileşikler: Lahana çeşitleri, kolza, soya fasulyesi, keten tohumu, bezelye, yer fıstığı

 • Fazla Ca  I Kobalt

 • Vücutta Bulunuşu

 • Karaciğer*, böbrek, dalak, kemik

 • Kaynakları

 • Yemlerin büyük kısmında iz halde, çayırda 0.1-0.25 ppm KM

 • Fonksiyonları

 • B12 vitamin çekirdeğini oluşturur (% 4) ve enzim aktivatörü olarak görev yapar. • Eksikliği

 • Co bakımından fakir topraklarda yetişen bitkilerle besleme Ruminantlarda (6 ay)

 • İştah, canlı ağırlık, süt verimi 

 • Sindirim bozuklukları, pika

 • Abort

 • Tüy ve kılların kabarması

 • PiningMolibden

 • Vücutta Bulunuşu

 •  Tüm dokular  Kemik, karaciğer

 • Kaynakları

 • Alkali topraklarda Mo   Bitkiler

 • Emilim

 • Mo  - Cu  depo edilmesini engeller.

 • Mo  - Cu  • Fonksiyonları

 • Ksantin oksidaz enziminin yapısında (Pürin metabolizması)

 • Nitrat redüktaz, bakteriyel dehidrogenaz

 • Yetersizliği

 • Dokularda Cu birikimine yol açarak kronik Cu zehirlenmesine neden olur.

 • Fazlalığı

 • Buzağı ve laktasyondaki ineklerde şiddetli diare, zayıflama, verim düşüklüğüSelenyum (Se - Vitamin E - Sistin)

 • Vücutta Bulunuşu

 • Böbrek, karaciğer, bezler, dalak, pankreas

 • Kaynakları

 • Topraktaki Se miktarı

 • Bitkilerde proteinlerle, özellikle S’lü amino asitlerle birlikte

 • Balık unu, et-kemik unu , tahıllar, küspeler 

 • Fonksiyonları

 • Glutasyon peroksidaz enziminin yapısında (peroksitlerin parçalanmasını sağlayan enzim)

 • Lipid ve tokoferollerin emilimi

 • Kas oluşumuFazlalığı

 • Fazlalığı

 • Sığır ve koyunlarda  Alkali hastalığı

 • 10-30 ppm Se içeren bitkiler/karma yem 5 ppm 

 • Durgunluk, topallık, kaşeksi, karaciğer atrofisi, anemi, kıl dökülmesi, eklemlerde bükülememe, yutkunma güçlüğü, diş gıcırdatma, siroz, ölüm

 • S’lü aa.lerde Se bulunur. Kıl, tüy, yapağı

 • Proteince zengin yemler

 • Yetersizliği

 • Sıçan ve domuz  Karaciğer nekrozu

 • Kuzu, buzağı  Beyaz kas hastalığı

 • Civciv  Eksudatif diatez

 • Döl verimi düşüklükleri, embriyonal ölümler, gelişme

 • bozukluğuFlor

 • Vücutta Bulunuşu

 • Diş ve kemiklerde (Diş 10-70 mg/100g)

 • Fonksiyonları

 • Diş çürümesini önleyici (Su 1 mg F/lt)

 • Emilim

 • Ca  - F  CaF2

 • Yetersizliği

 • Diş çürümesi • Fazlalığı

 • Flor zehirlenmesi (sığır ve koyunlar, kanatlılara göre daha duyarlı)

 • Kemiklerin normal rengi ve parlaklığını kaybetmesi, kalınlaşması, dayanıklılığının azalması

 • Dişte beneklenme, çukurcuklar

 • Tüylerin kabalaşması, deride sertleşme

 • Gelişme geriliği, yemden yararlanma oranı 

 • Kronik diare

 • Ağrı, VanKrom

 • İnsanlarda ve laboratuvar hayvanlarında

 • Glukozun kullanılmasında görevli

 • Yağ, protein sentezi

 • Kanda kolesterin dengesinin sağlanmasıNikel

 • Emilim

 • Gençlerde , Ni  - Zn 

 • Fonksiyonları

 • Karbonmonoksit dehidrogenaz enziminin aktivitesi

 • Yetersizliği

 • Verim düşüklükleri

 • Deri ve kıllarda bozukluklar

 • Hemoglobin sentezinin yavaşlaması

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə