Ministarstvo zdravstvaYüklə 22,5 Kb.
tarix03.11.2018
ölçüsü22,5 Kb.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 7. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine" br. 60/92) ministar zdravstva donosiPRAVILNIK

IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH NAMIRNICA

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica ("Narodne novine" br. 46/94) u članku 3. iza točke 7: dodaje se nova točka 8. koja glasi:

"8. Osvježavajuća bezalkoholna pića s povećanom količinom kofeina i drugim dodacima i aditivima".

Dosadašnje točke 8. do 15. postaju točke 9. do 16.

Članak 2.

U članku 19. stavak 1: mijenja se i glasi:

"Hrana za dojenčad u dobi prvih 4-6 mjeseci starosti (infant formula) proizvodi se iz bjelančevina kravljeg mlijeka i/ili ostalih visokovrijednih bjelančevina životinjskog ili biljnog porijekla, čiji kemijski indeks mora biti najmanje 80% bjelančevina majčina mlijeka". ·

Članak 3.

U članku 20. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

·"Hrana za prehranu dojenčadi u dobi prvih 4-6 mjeseci starosti, koja se stavlja u promet radi zamjene majčina mlijeka, mora sadržavati ove količine vitamina i mineralnih tvari:

a) vitamina

na 100 kJ na 100 kcal

min. max. min. max.

1. Vitamin A, mg RE 14 43 60 180

(1) ili i. j. 47 143 200 600

2. Vitamin D, mg(2) 0,25 0,65 1 2,5

3.Tiamin, mg 10 - 40 -

4. Riboavin mg 14 - 60 -

5. Nikotinamid, mg NE (3) 60 - 250 -

6 Pantotensta kis:, mg 70 - 300 -

7. Vitamin B6, mg 9 - 35 -

8. Biotin, mg 0,4 - 1,5 -

9. Folna kis., mg 1 - 4 -

10. Vitamin B,i, mg . 0,025 - 0,1 -

11. Vitamin C, mg 1,9 - 8 -

12. Vitamin K, mg 1 - 4 -

na 100 kJ na 100 kcal

min. max. min. max.

13. Vitamin E, mg 0,1 - 0,5 -

alfa-TE (4) odnosno odnosno

0,5/g 0,5/g

polinezasićenih polinezasićenih

masnih kiselina masnih kiselina

izraženo kao izraženo kao

linolna kiselina linolna kiselina

l. 1 RE = retionol ekvivalent = 1 mg retiriola ili 6 mg beta

karotena = 3,33 i. j. vitamina A

2. u obliku kolekalciferola:10 mg = 400 i. j. vitamina D

3. NE = niacin ekvivalent = mg nikotinske kiseline + mg triptofana/60

4. alfa-TE = d-alfa-tokoferol ekvivalent = 1 mg d-alfa-tokoferola

b) minetalne tvari

na 100 kJ na 100 kcal

min. max. min. max.

Natrij, mg 5 14 20 60

Kalij, mg 15 35 60 145

Kloridi, mg 12 29 50 125

Kalcij, mg 12 - 50 -

Fosfor, mg 6 22 25 90

Magnezij, mg 1,2 3,6 5 15

Željezo, mg 0,12 0,36 0,5 1,5

Cink, mg 0,12 0,36 0,5 1,5

Bakar, mg 4,8 19 20 80

Jod, mg 1,2 - 5 -

(1) Granice se odnose na proizvode s dodanim željezom. Hrani za dojenčad koja se upotrebljava do 4 mjeseca starosti ne mora se dodavati željezo.

Maseni odnos kalcija i fosfora ne smije biti manji od 1,2: 1 ni veći od 2,0:1.

Vitamini i mineralne tvari moraju se dodavati u oblicima navedenim u "Listi dozvoljenih oblika vitamina i mineralnih tvari za dječju hranu" koja je tiskana uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

Hrana za dojenčad iznad 4-6 mjeseci starosti mora sadržavati vitamine A, D, E i C u količinama navedenim u prethodnoj tablici.

Hrana za dojenčad iznad 4-6 mjeseci starosti mora sadržavati željeza 0,25-0,50 mg/100 kJ (1-2 mg/100 kcal) i joda najmanje 1,2 m/100 kJ (5 m/100 kcal) te cinka najmanje 0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal) u proizvodima na bazi kravljeg mlijeka, odnosno 0,18 mg/100 hJ (0,75 mg/100 kcal) za proizvode na bazi izoliranih bjelančevina soje."

Članak 5.

U članku 27. stavak 1. riječ "do" zamjenjuje se riječju "od".

Članak 6.

Iza članka 36. dodaje se novi članak koji glasi:

" Članak 36a.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićem s povećanom količinom kofeina i drugim dodacima i aditivima smatraju se na mirnice kojima je dopušteno dodavati: do 320 mg kofeina, dc 4.000 mg taurina, do 2.400 mg glukuronolaktona i do 200 mg inozitola, računato na 1 L.

Ovim namirnicama mogu se dodavati vitamini u količinama do tri puta većim od preporučene dnevne količine (3 RDA), a vitamini A i D ne više od preporučene dnevne kolićine (vitamin A 750 m RE, vitamin D 10 m) računato na originalno pakovanje.

U proizvodnji ovih namirnica mogu se upotrebljavati sirovine i aditivi sukladno odredbama Pravilnika o kakvoći za istovrsne ili srodne namirnic uobičajenog sastava.

U deklaraciji na proizvodu mora stajati i upozorenje:

"Ne preporučuje se osobama osjetljivim na kofein, oboljelim od šećerne bolesti, trudnicama i djeci, niti se preporučuje miješati s alkoholom".

Članak 7.

Iza članka 47. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 47a.

Dijetetske namirnice koje ovim pravilnikom nisu pobliže određene, mogu se staviti u promet uz prethodno odobrenje ministra zdravstva.

U odobrenju iz stavka 1. ovog članka ministar zdravstva određuje uvjete za stavljanje u prometnih namirnica".

Članak 8.

U LISTI DOPUŠTENIH DODATAKA ZA DJEČJU HRANU točka 5.4. mijenja se i glaši:

"Prirodne arome iz osnovnih sirovina".

Članak 9.

U PROCJENI NEŠKODLJIVOG I DOPUŠTENOG DNEVNOG UNOSA ODABRANIH VITAMINA I MINERALA b) ELEMENTI U TRGOVINAMA (b) riječ "TRGOVINAMA" zamjenjuje se riječju "TRAGOVIMA".

Članak 10.

U tablici PREPORUČENE DNEVNE KOLIČINE PREHRAMBENIH TVARI (US RDA) rijeći "TRUDNICE dugo tromjesečje" zamjenjuje se riječima "TRUDNICE drugo tromjesečje".

Riječi ispod tablice pod oznakom "e) Kao kalciferol,10 m kalciferola = 40 i. j. vitamina D" zamjenjuju se riječima: "e) Kao kalciferol,10 m kalciferola = 400 i. j. vitamina D".

Članak 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/88

Urbroj: 534-04-18-95-1

Zagreb, 30. lipnja 1995.

Ministarprof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə