Minnesanteckningar från at-läkarnas apt 2011-05-19Yüklə 20,49 Kb.
tarix25.07.2018
ölçüsü20,49 Kb.


AT-kliniken 2011-05-19

MINNESANTECKNINGAR FRÅN
AT-LÄKARNAS APT 2011-05-19Närvarande

Harriet Hogevik AT-chef (ordförande)

Birgit Karlsson AT-samordnare

Ewelyn Persson mötessekr


Abbas Rajpar Amanda Ljungqvist Amel Ibrahim

Anneli Ericson Annelie Barrueta Annette Kask

Aos Hussein Charlotte Persson Christina Karazisi

Christoffer Björk Dino Turkanovic Edmund Arnander

Ethel Kuusik Elisabeth Andersson Emelie Hultberg

Emma Werner Emmy Herslow Enisa Hasanagic

Eric Clapham Erik Faeder Ferzana Kamal

Frida Stengård Hanna Norlin Arnell Heba Yousef

Helene Dimenäs Ishtar Demirel Jenny Ahlén

Jenny Lindholm Johan Adielsson Johan Ingemarsson

John Fölsch Jon Martin Hågå Jon Skjaevestad

Jonas Sjögren Jonathan Lyström Josefin Carlander

Josefine Andersson Kaesar Abdul-Hussaen Kang Feng

Karin Rydenman Kate Granström Kiran Indaria

Kristina Hasselgren Linnea Lindqvist Madeleine Lundell

Maria Kylemark Martin Salö Mustafa Jawad

Nora Mendoza Salahaldin Almosawi Salaheldin BushraAmin

Sefathullah Alimi Sofia Karazisi Susanna Palmer

Terje Lie Tetyana Onyshchenko Thomas Bernström

Thomas Ying Tina Lund Titti Borin Thörnblom

Tommy Symreng Tor Härnqvist Ulf Sundin

Viktoria BörjessonDagordning

 1. Alla hälsas välkomna till APT 2. Föregående mötesanteckningar

  Förslag från AT-läkarna att använda sit-in protokoll som underlag för bedömning vid lönesamtal. Även önskemål om utrymme för personlig kommentar i underlag för lönesamtal. Man funderar vidare och återkommer i frågan.

  Harriet utlyste frivillig tävling om att utfärda bästa epikris vid förra APT men ingen har deltagit.

 3. Nyanställda jan/febr 2011 presenterar sig

  Man går laget runt och nyanställda presenterar sig kort med namn och utbildningsort. 4. Rekrytering, webansökan hösten 2011

  NU-sjukvården varit först ut i regionen med webbaserad ansökan till AT-tjänstgöring vilket inneburit en del jobb med att utveckla verktyget.Arbetsuppgifter har flyttats från Rekryteringsenheten till AT-chef. Hösten 2011 kommer dock hela VGR att använda webansökan. Viktigt att tänka på är att alla bilagor scannas och skickas med webansökan.

  Totalt inkom 150 ansökningar vilket är rekord. Flertalet av dem som erbjudits AT i Nu-sjukvården har tackat ja, väldigt få återbud. Dock kan man se att 21-månadersblocken är populärare än 24-månadersblocken.

  I höstens annons kommer det finnas två olika ansökningsdatum; oktober och januari. 5. Abonnemang Uptodate

  Uptodate är webbaserat stödsystem för medicinska frågeställningar. Finns inget abonnemang för detta i NU-sjukvården och någon exakt prisuppgift finns således inte heller (abonnemangskostanden i Borås uppgår till 250 000 kr/år, kostnaden beräknas på antalet fastanställda läkare i organisationen). AT-kliniken har inte budget för att kunna bekosta detta men eventuellt kommer det att upphandlas i VGR.

  För närvarande finns i VGR:s e-bibliotek BestPractice, som är ett liknande program men innehåller enklare frågeställningar än Uptodate.

 6. SoS skärpta krav för godkänd AT-tjänstgöring

  Det har kommit en ny Patientsäkerhetslag som innebär att man måste jobba på annat sätt än hittills med AT-bok etc. Innebär bl a att man vid föräldrapenning måste förlänga placeringstiden på berörd placering. Vid VAB och egen sjukdom behöver man ej förlänga tiden (om ej orimligt hög frånvaro).

  Placeringstiden på Allmänmedicin och Psyk måste vara exakt sex respektive tre månader på vardera placering medan det vid placeringarna inom Opererande specialiteter inte räknas lika strikt.

  Harriet har kallat till möte med klinikerna i början av juni för att diskutera rutiner för ifyllande av AT-boken. Det är viktigt att den valfria delen skrivs in under respektive block (Med eller Op) 7. Auskultation andra kliniker under VC-placering

  Auskultation på andra kliniker när man gör VC-placering godkänns inte. För semester gäller regler som tidigare, man måste uppnå målen för sin placering. 8. Rumsgruppens sammansättning

  Annette Kask slutar i rumsgruppen och ersätts av Amanda Ljungqvist.

  Framförs av ansvariga för rumsgruppen att det städas dåligt i AT-rummen på NÄL och Uddevalla. Detta är känt av Birgit och Ewelyn som kontaktat städcentralen angående detta.

 9. Ekonomi

  AT-kliniken klarade revisionen men sjukhusprognosen ligger på minus, vilket innebär att det kan bli aktuellt med sparbeting för NU-sjukvården.
  Det är bra prognos för AT-kontot, kommer att få pengar från VGR, men viktigt att alla tar ut semester på sommaren då detta annars belastar ekonomin för AT-kliniken.

  Fråga om man är tvingad ta 4 veckors semester på sommaren besvaras av Harriet att det är bra om man tar merparten av årets semester under sommarmånaderna, dels för sin egen del och dels för att verksamheterna har viss neddragen verksamhet under sommaren. Undantag från NU-sjukvårdens policy om fyra veckor sommarsemester skall alltid diskuteras personligen med AT-chefen.

 10. Omfattning glesbygdstillägg

  Man får ej glesbygdstillägg inom Götaälvdalen 11. Ändrad grundarbetstid fr o m 1/6 2011

  Ordinarie arbetstid fr o m 1/6 är kl 07.45 – 16.30. Således utgår jourersättning från kl 16.30, om man inte har förskjuten arbetstid. 12. Arbetsmiljö

  Framkommer inga klagomål på arbetsmiljön. 13. Frånvaro

  Glädjande nog har AT-kliniken låg sjukfrånvaro.  • Föräldraskap under AT (VAB) – behöver ej förlänga placeringen. Man måste dock ha rapporterat barnets personnummer till Anette (numera Kicki).  • Kontakt med arbetsplatsen under föräldraledighet – viktigt att vara med på AT-dagar, alla föräldralediga är välkomna att ”hälsa på” i AT-rummet för att hålla kontakt med kollegor.  • Framförhållning vid semester (3 v) – semesteransökan skall lämnas in 3 veckor innan begärd ledighet, är inte okej att ta semester på AT-dag och lämna in semesteransökan i efterhand. Det beviljas ej ledighet för studier inför AT-tenta.  • Sommarsemester gäller tre månaders framförhållning.  • Frånvaro vid AT-dag där tidigare anmälan gjorts – om man uteblir från AT-dag som man anmält sig till kan det leda till löneavdrag.  • Sjukanmälan – Fr o m 20/5 görs sjukanmälan till Harriet, eller Kicki Winblad som tar över efter Anette Martinsson (Anette slutför dock arbetet med AT-resan). Birgit och Kicki kommer framgent att vid frånvaro täcka för varandra.

 1. Riktlinjer för traktamente

  Det är sällan aktuellt med traktamente under AT-tjänstgöring, Författningskurs ger dock traktamente. 2. Bowlingkväll

  Det är 21 stycken vid varje bowlingkväll, som bekostas av AT-kontot. 3. Praktikaliteter  • Arbetskläder måste tömmas innan de läggs till tvätt.  • De som slutar anställning i VGR måste lämna tillbaka passerkort till Birgit.  • Viktigt att man fyller i AT-enkäten, dels för att få AT-boken påskriven av Harriet, dels för att enkätsvaren är sätt att påverka AT-utbildningen.

   Viktigt att man anger sitt vgr-id när man fyller i AT-enkäten annars går det ej att se att svar finns (Ewelyn kontrollerar att man svarat, ej vad man svarat).

   Förslag att AT-enkäten redovisas på nätet – detta tas upp på nästa utbildningsmöte 110922.  • Ta med ansökan för ledighet/studier i pappersform till VC-placeringen. 4. Övriga frågor

  Emelie Hultberg föreslår att man återupptar ett AT-råd som jobbar med kvalitet, enkäter etc. Emelie kommer att skicka ut ett mail till AT-läkargruppen med förfrågan om intresse för AT-råd.

  Kritik framförs till Harriet från AT-gruppen om nya löneavtalet från 110401. Nyanställda AT-läkare i NU har lägsta ingångslön som är 1000 kronor högre och detta uppfattas som orättvist av de som är anställda strax innan 110401. Harriet svarar att avtalet följts och att SYLF inte hade några invändningar, redogör för hur avtalet slutits.


Nästa läkar-APT är torsdagen 17/11 2011.

Harriet Hogevik Birgit Karlsson Ewelyn PerssonAT-chef AT-samordnare mötessekr

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə