Mitä juuri sinä kävisit muut tamassa tai korjaamassaYüklə 27,71 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.06.2018
ölçüsü27,71 Kb.
#50551


Mitä juuri sinä kävisit muut-

tamassa  tai  korjaamassa 

omassa  elämässäsi,  jos  saisit  ky-

vyn palata taaksepäin ajassa? En-

tä mistä voit koskaan olla varma, 

että  et  samalla  tule  muuttaneek-

si ratkaisevalla tavalla jotakin elin-

tärkeää  oman  tulevaisuutesi  suh-

teen? Nämä molemmat ovat kysy-

myksiä, joihin populaarikulttuurin 

tarinankerronta  on  kaikilla  man-

tereilla  vastannut  lukemattomia 

kertoja.  Usein  aihetta  sivuavissa 

tieteis-  tai  fantasiakertomuksis-

sa päädytään lopputulokseen, et-

tä oma tai toisten menneisyys on 

paras jättää koskematta.

Jos 


Mamoru Hosodan vuonna 

2006  ohjaama  animaatioelokuva The Girl Who Leapt Through Time 

kierrättäisi  vain  näitä  samoja  tee-

moja, se tuskin koskaan olisi nous-

sut nykyiseen arvoonsa. Sen tarinan 

lähtökohdat ovat kyllä osittain pääl-

lekkäisiä ja tuttuja, mutta nykyisyyt-

tä läpäisevän menneisyyden ja sen 

Menneisyys puhkaisee turvallisuuden kuplan

tulevaisuuteen  suuntautuvien  vai-

kutusten  ajallinen  verkko  kudotaan 

erittäin  henkilölähtöisesti.  Suurta  fi-

losofista kysymystä peilataan nimen-

omaan suhteessa kertomuksen pää-

henkilöön  Makoto  Kannoon  ilman 

sisällön tai sanottavan turhaa kasvat-

tamista eeppiseksi vyörytykseksi.

Tekijäkaarti elokuvan takana on 

varsin maineikas. Hosoda ja visuaa-

linen  suunnittelija 

Nizo  Yamamo-

to  ovat  molemmat  työskennelleet 

aikoinaan  Studio  Ghiblillä,  hahmo-

suunnittelija 

Yoshiyuki  Sadamo-

to taas Gainaxilla – ja itse elokuva 

puolestaan  perustuu  muun  muas-

sa 

Satoshi  Konin  Paprikan  takaa-

kin  tutun Yasutaka  Tsutsuin  ker-

tomukseen. Kyseessä ei ole kuiten-

kaan suora adaptaatio, vaan enem-

mänkin  eräänlainen  jatko-osa  tai 

aiheen kehittely eteenpäin. Loppu-

tuloksena on joka tapauksessa älyl-

lisesti vetoavaa ja laadukasta shou-

jo-viihdettä parhaimmillaan.

Aika ei odota

Nuorella  tytöllä  nimeltä  Makoto 

Kanno on tavallista huonompi päi-

vä.  Lukuisten  onnettomuuksien  li-

T

he Girl Who Leapt Through Time

16

the girl who leApt through time (ANIME)

Alkuperäisnimi: Toki wo 

kakeru shojo

ohjaaja: Mamoru Hosoda

tuotanto: Madhouse

levittäjä: Bandai 

Entertainment

pituus: 98 min

ikäraja: K-7

Netissä: www.kadokawa.

co.jp/tokikakesäksi  pistokokeet  menivät  koulus-

sa täysin penkin alle. Kaiken lisäksi 

hänen pyöränsä jarrut pettävät ko-

timatkalla  ja  jyrkkä  alamäki  viettää 

suoraan  raiteillaan  kiitävän  junan 

alle.  Makoto  ei  kuitenkaan  kuole, 

vaan huomaa kummallisesti palan-

neensa ajassa taaksepäin. Hän ker-

too  asiasta  tietäväiselle  tädilleen, 

joka  itse  asiassa  on  Tsutsuin  alku-

peräisen  kertomuksen  päähenkilö. 

Tämä  kertoo,  että  ajassa  on  mah-

dollista hypätä taaksepäin – ja näin 

korjata  elämässään  tapahtuneita 

vääryyksiä.  Tosin  tällaista  kykyä  tu-

lee käyttää aina harkiten.

Makoto kuitenkin innostuu kor-

jaamaan  aikamatkaajan  kyvyillään 

oman elämänsä asioita, kuten huo-

noa  koulumenestystä,  karaokeajan 

liian lyhyttä kestoa ja noloja puhelin-

keskusteluja. Hän ei aluksi huomaa, 

että  tehdyillä  muutoksilla  omassa 

menneisyydessä  saattaa  olla  yllät-

17

+ Tarinassa ajatusta+ Ei katso ikää tai sukupuolta

+ Kerronta pysyy koossa lähes 

loppuun asti

– Hieman sutaistun tuntuinen 

loppuratkaisu

Juha Wakonen

täviä  vaikutuksia  hänen  ystäviensä 

tulevaisuudessa.  Kun  Makoto  vielä 

kuulee, että aikahyppyjä on vain ra-

jattu määrä ja että hän on käyttänyt 

niistä lähes kaikki, pyrkii hän korjaa-

maan  itselleen  tärkeiden  ihmisten 

elämässä  vallitsevia  vääryyksiä  – 

huonolla menestyksellä. Kantapään 

kautta nuori aikahyppääjä oppii, että 

aika ei odota ketään ja että mennei-

syys tulee takaisin kummittelemaan 

tavalla tai toisella.

The Girl Who Leapt Through Ti-

men tarinasta löytyy juuri sitä yllät-

tävää syvyyttä, joka antaa katsomis-

kokemukselle  joskus  kultaiset  reu-

nat. Tämän huomasivat myös japa-

nilaiset katsojat ja kriitikot, jotka löy-

sivät Mamoru Hosodan hienon ani-

men varsin vaatimattomasta mark-

kinoinnista huolimatta. Viime vuon-

na elokuva puolestaan kiersi useita 

erilaisia festivaaleja ja animaatiokil-

pailuja kahmien palkintoja. Se voit-

ti  muun  muassa  Tokyo  Internatio-

nal Anime Fairin myöntämän tittelin 

”Animation  of  the  Year”  ja  erikois-

maininnan  Ranskassa  pidettävän 

Annecy International Animated Film 

Festivalin kunniamaininnan.

Aika sama kaikille?

Yasutaka Tsutsuin asetelman nerok-

kuus piilee tavassa, jolla se kierrät-

tää  tieteistarinoista  tuttua  teemaa 

päähenkilöidensä  elämän  kaut-

ta  hyvin  henkilökohtaisella  tasolla. 

The  Girl  Who  Leapt  Through  Time 

sekoittaa  jatkuvasti  aikahypyn  eri-

koista ja vaikeasti kuvitettavaa tee-

maa  tavalliseen  kouluarkeen  ta-

valla,  jonka  valossa  on  esimerkiksi 

täysin  ymmärrettävää  käyttää  aika-

matkustusta  välttääkseen  ystävän-

sä  nolon  rakkaudentunnustuksen. 

Yksityisestä  näkökulmasta  ja  shou-

jo-sapluunasta  huolimatta  tarinaan 

on uskallettu ladata paljon raskasta 

tunnetta sekä varsin dramaattisiakin 

tapahtumia. Käsikirjoittaja ja eloku-

van  ohjaaja  toisin  sanoen  vaativat 

katsojilta  paljon,  mutta  he  antavat 

meille myös jotakin takaisin.

Hosodan käsissä ajassa taakse-

päin palaaminen, koululaisen arki-

nen elämä ja halu suurempaan hy-

vään  jännittyvät  kaikki  varsin  hie-

noon  draaman  kaareen.  Valitetta-

vasti samaa ei voi sanoa elokuvan 

lopusta, joka tuntuu hätäisesti kek-

sityltä tai sutaistulta – ja muistuttaa 

ratkaisuineen taikurin hatusta vetä-

mää  yllätystä.  The  Girl  Who  Leapt Through Time on kuitenkin alusta 

lähes  tähän  loppuun  asti  niin  laa-

dukasta  animea  parhaimmillaan, 

että  kerronnan  ponnen  tipahta-

misen  loppuratkaisua  kohden  voi 

jokainen  tahollaan  antaa  anteek-

si.  Viimeaikaisten  visuaalisesti  ylit-

sevuotavien  ja  suurten  tarinoiden 

keskellä  joskus  se  hiljaisempikin 

tarina omaa täysin oman äänensä 

ja saa sen kuuluviin.

 Portti menneisyyteen. Hämärän luokan 

salaisuus avaa oven ajassa taaksepäin.

 Ystävien kesken. Makoton aikamatkailu 

muuttaa myös hänen ystäviensä elämää.

”Tekijäkaarti elokuvan takana on varsin maineikas.”


Yüklə 27,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə