Múltunk sz. (2014.)Yüklə 170,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix02.06.2018
ölçüsü170,07 Kb.
#47271
1   2   3   4   5   6

Szűcs Anita — Mozgalomból állam? 

47

kezdetben nem a németek elleni támadás, hanem a fasiszta re-zsim leváltása volt.

A Francia Szocialista Párt szerepe az ellenállási mozgalom-

ban nem volt ilyen egyértelmű. A müncheni egyezmény olyan 

erősen megosztotta a pártot, hogy kisebb csoportokra hullott 

szét. Léon Blum és néhány fiatal aktivista kezdte újjászervez-

ni a szocialistákat, hogy csatlakozhassanak az Ellenálláshoz.

16

 

Az 1941-es esztendő a széthullott párt megszervezéséről szólt. A szocialisták egy része ahhoz az Emmanuel d’Astier de la Vigerie-

hez csatlakoztak, aki – még mielőtt az Ellenállás egyik vezető-

je lett volna – anarchista és antiszemita nézeteiről híresült el. 

Másik részük a szakszervezetekkel, a kommunista CGT-vel és 

a keresztény gyökerű CFTC-vel kezdett együttműködni. Végül 

lapjuk, a Libération 1941. júliusi megindítása után csoporttá 

szerveződtek. Henri Frenay, a francia hadsereg konzervatív be-

állítottságú kapitánya „Combat” néven volt ejtőernyősökből álló 

hálózatot hozott létre. A Vichy Köztársaság területén ez lett a 

legnagyobb méretű ellenálló csoport.

17

Az Ellenállás a Szovjetunió hadba lépése és a megtorlások erősödése után vált igazán jelentőssé. Ekkor kezdett arra a 

képre hasonlítani, amit a konvencionális ábrázolásokból – fil-

mekből, regényekből – ismerhetünk. A lövöldözés, a szabotázs-

akciók, az infrastruktúra blokkolása ekkor kezdett elterjedni. 

1941 végére megtorlásul a németek 100 embert végeztek ki.

18

A Franciaországon kívül szerveződő ellenállás kezdeteAz országon kívüli ellenállási mozgalom nehézkesen jött létre. 

Ütőképes hadsereg nélkül a „Szabad Franciaország” nem szol-

16 

Serge B


ERSTEIN

:  Léon Blum, un intellectuel en politique. In: Histoire@

Politique. Politique, culture, société, 2008/5., a letöltés helye: http://www.his-

toire-politique.fr/documents/05/autresArticles/pdf/HP5-Berstein-Blum-def.

pdf

17 


Alya A

GLAN


: La Résistance, le temps, l’espace : réflexions sur une his-

toire en mouvement. Histoire@Politique. Politique, culture, société, N°9, 

septembre-décembre 2009. Letöltés helye: http://www.histoire-politique.fr/

documents/09/dossier/pdf/HP9_Alya_Aglan_pdf.pdf

18 

Serge B


ERSTEIN

: I. m.tanulmányok

48

gálhatta de Gaulle hosszú távú céljait. A szövetségesek mel-lett elköteleződve nem ellensúlyozhatta a második világháború 

alatt a fasisztoid Vichy-rezsimet. Első lépésként hadsereget kel-

lett tehát teremteni. Churchill 1940. augusztus 7-én felajánlot-

ta, hogy a de Gaulle vezetése alatt álló francia haderő felállítá-

sának minden költségét fedezi, sőt a brit finanszírozás ellenére 

a sereg megőrizheti francia jellegét. A katonák és a leendő ka-

tonák áradata azonban nem indult meg. Legfőbb oka ennek a 

britek iránt július 3-a után fellángolt erőteljes ellenszenv volt. 

London ugyanis úgy döntött, hogy elsüllyesztik a francia flot-

tát, mielőtt azt Pétain a szövetségesek ellen bevethetné. Július 

3-án Mers-el-Kébir-nél meg is tették. Miután a britek elsüllyesz-

tették a francia hajóhadat, az utánpótlás elakadt. Július végére 

de Gaulle-nak mintegy 7000 embere volt, aligha elég arra, hogy 

visszafoglalja Franciaországot.

De Gaulle ekkor a gyarmatok felé fordult. 1940 júliusától 

Csád színes bőrű, frankofón kormányzója, Félix Éboué és de 

Gaulle kapcsolatba lépett egymással. Augusztus 26-án a kö-

veteik Fort Lamy-ban, egy rövid találkozó után bejelentették, 

hogy Csád csatlakozott a „Szabad Franciaországhoz”. Maga de 

Gaulle párhuzamosan Londonban jelentette be Csád csatlako-

zását, és arra kérte a francia gyarmatokat, hogy kövessék Csád 

példáját.

19

 Az afrikai és a csendes-óceáni kolóniák egy része meghallotta de Gaulle hívását. A „Szabad Franciaország” for-

málódni kezdett.

A második lépést az alapozta meg, hogy 1941. június 22-én 

Németország megtámadta a Szovjetuniót. Moszkva szövetséget 

ajánlott de Gaulle-nak,

20

 ami lehetővé tette, hogy 1941. szept-ember 24-én az Francia Nemzeti Bizottság (Comité National 

Français – CNF) létrejöjjön. A CNF egyfajta emigráns kormány-

ként kezdett működni, noha Pétain vezetésével az országnak 

volt törvényesen megválasztott, legitim kormánya. A szövet-

ségesek éppen ezért meglehetősen ambivalensen fogadták. A 

Szovjetunió szeptember 26-án, stratégiai szövetségest látva a 

19 


Charles de G

AULLE


:  Háborús emlékiratok. I. Kossuth Kiadó, Budapest, 

1997. 87–95.

20 

Uo. 174–175. 196.
Szűcs Anita — Mozgalomból állam? 

49

mozgalomban, két nappal felállása után elismerte azt. London közömbös maradt, az Egyesült Államok pedig kifejezetten el-

lenséges volt. Az ellenségesség az amerikaiak részéről a hábo-

rú végéig megmaradt. 1941. karácsony éjjelén de Gaulle egyik 

nagyobb katonai sikerét aratta, mikor az Új-Fundlandtól nem 

messze fekvő Saint-Pierre-et-Miquelon szigetcsoportot elfoglal-

ta. Az Egyesült Államok elítélte az akciót.

21

A Szovjetunió hadba lépése nemcsak de Gaulle-ékra, de a Franciaországon belül szerveződő ellenállási mozgalomra is 

hatással volt. Egyrészt növelte annak jelentőségét, relativizálta 

de Gaulle szerepét, másrészt veszélyeztette azt a hosszú távú 

elképzelést, hogy a szövetségesek a „Szabad Franciaországot” 

tekintsék szuverén és hadviselő félnek.

22

  De  Gaulle  számára megkerülhetetlenné vált a kapcsolatfelvétel.

A kapcsolatfelvétel: a külső és a belső ellenállás

Az ellenállási mozgalom megélénkülése nem illett bele de 

Gaulle elképzeléseibe: ő francia államot akart, nem pedig for-

radalmat. A forradalomtól való félelem, annak megakadályo-

zása kiemelkedő szerepet játszott a Tábornok elképzeléseiben. 

Az Ellenállás azonban önálló életre kelt, és de Gaulle-nak nem 

volt más választása, mint hogy megpróbálja a saját vezetése alá 

vonni. Ehhez egyrészt közelednie kellett a baloldalhoz, más-

részt első lépésként kezdeményeznie kellett a kapcsolatfelvételt. 

1942. január 1-jén de Gaulle a legmegbízhatóbb ügynökét küld-

te Franciaországba: Jean Moulin az Avignon környéki hegyek-

ben ugrott ki ejtőernyőjével, ahol gyermekkorában a nyara-

kat töltötte. 1942 folyamán, miközben az Ellenállás erősödött, 

Moulin fáradhatatlanul utazta körbe az országot, hogy egyre 

több csoport bizalmát megnyerje.

21 

Le  ralliement  de  Saint-Pierre-et-Miquelon  à  la  France  Libre, letöltés he-

lye: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-

d=1&ved=0CC0QFjA A&url=http%3A%2F%2Fw w w.defense.gouv.fr%2Fcon-

tent%2Fdownload%2F100762%2F978312%2Ffile%2FMC21.pdf&ei=xncQU9i-

4KcfNsgbKuoHIDw&usg=AFQjCNFbnMhHX6caq_x-Dg7L04bgCeImBA

22 


Charles de G

AULLE


 : I. m. 163.


Yüklə 170,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə