Mö GİRİŞ. Kursun ümumi MƏSƏLƏLƏRİYüklə 5,01 Kb.

səhifə38/47
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   47

,
3600
)
(
)
(
2
1
2
t
t
c
P
c
P
Q
t
t
   
sutka
saat
Vt

 
burada: P – soyudulmaq üçün daxil olan məhsulların kütləsi, 
;
sutka
kq
 
C – soyudularkən məhsulların istilik tutumu, 
;
0
C
kq
Coul

 
P
t
 – taranın kütləsi,  
;
sutka
kq
 
C
t
 – taranın istilik tutumu,  
;
0
C
kq
Coul

t
1
 və t
2
 – məhsulların və taraların ilkin və son temperaturları, 
0
 C.
Məhsulların dondurulmasına soyuqluq sərfini aşağıdakı bərabərlikdən təyin
edirlər: 


,
3600
)
(
)
(
80
)
(
2
1
2
1
0
1
2t
t
c
P
t
t
c
W
t
t
c
P
Q
m
m

  
sutka
saat
Vt

.
burada: t
1
 – şirələrin donma temperaturu
0
 C; 
 - məhsuldakı suyun miqdarı, 
;
kq
kq
c – donma  temperaturundan  aşağı temperaturda  məhsulun  istilik
tutumu,   
;
0
C
kq
Coul

 
W – məhsuldakı donmuş suyun miqdarı, 
.
kq
kq
Balığın son temperaturundan asılı olaraq, donmuş suyun miqdarı təqribən
aşağıdakı məlumatlara görə qəbul edilir: 
Məhsulun son temperaturu, 
o
 C                Donmuş suyun miqdarı, % 
                          – 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 75 
                          – 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 – 80
                          – 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 85 
                          – 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 – 90 
24


Otağın   havalandırılmasına   (ventilyasiyasına)   sərf   edilən   soyuğun   miqdarı
aşağıdakı bərabərlikdən təyin edilir: 


,
3600
)
(
)
(
31
,
0
3 g
g
r
t
t
v
a
Q
s
i
    
sutka
saat
Vt


burada: a – otaqda havanın dəyişmə dəfəliliyi, sutkada; 
v – havalandırılan otağın həcmi, m
3
;
t

və t
s
 – kameranın xaricində və daxilində havanın temperatur fərqi,

C; 
r – su buxarlarının kondensləşmə istiliyi, (t
s
 
  0 olduqda r = 2,6
,
qram
coul
 t
s
 
 0 olduqda isə suyun buza çevrilməsi nəzərə alınmaqla
r = 2,9 
);
qram
coul
 
g   və   g
  –   t
i
  və   t
s
  temperaturlarında   havadakı   nəmliyin   miqdarı,
;
3
m
qram
 və  – t
i
 və t
s
 temperaturlarında havanın nisbi nəmliyi. 
Çoxlu   miqdarda   istiliyə   malik   soyudulan   istehsalat   otaqlarında   bir   nəfər
üçün təmiz hava verimini   
saat
m
3
20
  qiymətindən az olmayaraq nəzərə alırlar. 
11.10.2. İstismar itkilərinə soyuqluq sərfi 
Soyuqluq   itkilərini   (qapılar   açılarkən,   kameralar   işıqlandırılarkən,   işçilər
içəri daxil olarkən, elektrik mühərriklərinin işinin istilik ekvivalenti və s.) dəqiq
qeyd   altına   götürmək   olmur.   Texnoloji   layihələndirmə   üçün   istismar   itkilərini
kifayət qədər dəqiqliklə böyük soyuducular üçün istilikötürməyə soyuqluq sərfinin
10 faizinə bərabər, orta böyüklükdə olan soyuducular üçün 20 faizi civarında, digər
soyudulan otaqlar üçün isə 20 – 25 faizinə bərabər qəbul edirlər. 
25

,
25
,
0
1
,
0
4
Q
Q
   
.
sutka
saat
Vt

Kalori   hesabatlarının   nəticələrini   ayrı   –   ayrı   maddələr   (bölmələr)   üzrə
soyuqluq sərfini ayırmaqla  cəm cədvəl şəklində  təsəvvür etmək  olar. Cədvəldə
həm hər otaq üzrə soyuqluq itkilərini göstərir və həm də bu otaqlara daxil olan
soyuğun miqdarını  qeyd edirlər ki, soyuducu avadanlığın  ümumi  məhsuldarlığı
lüzumsuz çoxaldılmasın. Hazır məhsul vahidinə düşən nisbi soyuqluq sərfini təyin
etmək üçün, “kvt ∙ saat” ölçü vahidi ilə illik soyuqluq sərfini müəssisənin “ton” və
ya “min şərti banka” ölçü vahidi ilə illik məhsuldarlığına bölmək lazımdır. 
26
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə