Model for naboaftaleYüklə 10,43 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü10,43 Kb.


Model for naboaftale

 

Mellem A, som ejer/har jagtretten/har brugsretten på ejendommen matr. nr. x, beliggende på adressen…., og B, som ejer/har jagtretten/har brugsretten på ejendommen matr. nr. y, beliggende på adressen… (og evt. C, D E…) er d.d. indgået aftale om, at jagten på nedennævnte arealer udøves sammen jf. Lov om jagt og vildtforvaltning(Jagtloven) § 18, stk. 3.


§ 18. Der må ikke drives jagt på eller fra et sammenhængende areal, der er mindre end 1 ha. Et areal anses for sammenhængende, uanset at det gennemskæres af vej eller jernbane, når disse lovligt kan krydses til fods.
    Stk. 2. Kun ejendommens ejer og dennes husstand må drive jagt på eller fra et sammenhængende areal, jf. stk. 1, 2. pkt., der er mindre end 5 ha. Hvis jagtretten er overdraget sammen med brugsretten til ejendommen, må jagten kun drives af den, der har brugsretten, og dennes husstand.
    Stk. 3. Begrænsningerne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis der er indgået aftale om, at jagten på arealet udøves sammen med jagten på tilgrænsende arealer, således at det samlede areal overstiger de nævnte arealgrænser. Tilstedeværelsen mellem arealerne af vej eller jernbane, der lovligt kan krydses til fods, medfører ingen begrænsninger i adgangen til at indgå aftale.
    Stk. 4. Begrænsningen i stk. 1 gælder ikke for øer, der er mindre end 1 ha, når jagt er tilladt på det omkringliggende fiskeriterritorium eller dele heraf.
    Stk. 5. På arealer, der ejes af mindst 4 personer i fællesskab, må der ikke drives jagt, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om jagtudøvelsen, som er tiltrådt af mindst 3/4 af ejerne.
    Stk. 6. Reglen i stk. 5 gælder ikke, hvis der til en anpart er knyttet rådighed over en bestemt, afgrænset del af arealet. Jagt på sådanne delarealer er omfattet af reglerne i stk. 1-3.
    Stk. 7. Miljøministeren kan fastsætte regler om udøvelse af jagt i nærheden af indhegninger, bure og lignende, hvor der opdrættes eller har været opdrættet vildt.

 

A og B skal anføres med fulde navn og adresse.
  1. Aftalen omfatter følgende arealer (evt. kortbilag)….
  1. Aftalen indbefatter … (regler om jagtudøvelse: Afskydning, jagthyppighed, friholdelse af delarealer, medtagelse af gæster, fordeling af jagtrettigheder for hver part, fordeling af nedlagt vildt, vildtpleje etc.)
  1. Ændring i aftalens indhold, herunder indgåelse af tilsvarende aftale vedrørende naboarealer, kræver begge/alle parters tilslutning.
  1. Aftalen træder i kraft den … og vedvarer indtil … den fra en af parternes side opsiges skriftligt.

 

(dato og underskrifter)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə