Mövzu 1: Büdcənin sosial- iqtisadi mahiyyəti və funksiyalarıYüklə 5,1 Kb.

səhifə18/57
tarix14.09.2018
ölçüsü5,1 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Azərbaycan  Respublikası  dövlət  büdcəsi  xərclərini  fuksional 
təsnifatının  ikinci  səviyyəsinə    bölmələr  hüdudunda  dövlətin  
funksiyalarının  yerinə  yetirilməsinə    büdcə  vəsaitlərinin  istiqamətlərini  
konkretləşdirən köməkçi bölmələr daxildir. 
     Dövlət  büdcəsinin  məqsədli    xərc  maddələrini  təsnifatı  Azərbaycan 
Respublikası  dövlət  büdcəsi  xərclərinin    fuksional  təsnifatının  üçüncü 
səviyyəsini  təşkil  edir  və  Azərbaycan  Respublikası  dövlət  büdcəsi 
xərclərinin funksional təsnifatının yarımbölmələrinin  hüdudunda dövlət 
büdcəsi vəsaitlərinin baş sərəncamçasının konkret fəaliyyət istiqamətləri 
üzrə  maliyyələşdirilməsini əks etdirir. 
     Büdcə  xərcləri  növlərinin    təsnifatı  Azərbaycan  Respublikası  dövlət 
büdcəsi xərclərinin  funksional təsnifatının dördüncü səviyyəsini  təşkil 
Mədəniyyət, incəsənət, kütləvi  informasiya, bədən tərbiyəsi və din 
sahəsində olan xərclər 
Mənzil- kommunal təsərrüfatı xərcləri 
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq xərcləri 
Sənaye və tikinti xərcləri 
Nəqliyyat və rabitə xərcləri 
Iqtisadi fəaliyyətlə bağlı digər xərclər 
Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər 
Dövlət borcuna və öhdəliklərinə  xidmət edilməsi ilə bağlı 
xərclər 
KitabYurdu.az 
56


edir  və  büdcə  xərclərnin  məqsədli    maddələr  üzrə  maliyyələşməsinin 
istiqamətlərinin təfsilatı ilə göstərir. 
     Azərbaycan  Respublikası  dövlət  büdcəsi  xərclərinin  iqtisadi 
əlamətlərə görə təsnifatı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin  
xərclərinin iqtisadi təsnifatı 
Əməyin ödənişi, malların alınması və xidmətlərin 
haqqının ödənilməsi 
Faiz üzrə ödənişlər 
Subsidiyalar və sair ödənişlər 
Əsas fondlara investisiyalar 
Dövlət ehtiyatlarının yaradılması 
Torpaq və qeyri- maddi aktivlərin alınması 
Ölkə daxilində qaytaılan məbləğ çıxdıqdan sonra  
kreditlərin verilməsi 
Əsaslı ödənişlər 
Xaricə qaytarılan məbləğ çıxdıqdan sonra  kreditlərin 
verilməsi 
KitabYurdu.az 
57


 
 
Öz növbəsində bölmələr xərc növlərinə  və xərc maddələrinə bölünürlər. 
Büdcə  xərclərinin iqtisadi  məzmumuna  görə    bölgüsünü əsas xərclərdə 
göstərmək olar: 
əsaslı xərclər( kod 4) 
əsas vəsaitlərin alınması( kod 4.1) 
əsaslı tikinti( kod 4.2) 
əsaslı təmir( kod 4.3) 
- başqa kateqoriyalara aid olmayan qısamüddətli ssuda və avanslar( kod 
10) 
- sair öhdəliklər( kod 11) 
- bank hesablarında vəsait qalıqlarının dəyişdirilməsi( kod 12) 
 
Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsi xərclərinin təşkilatlar üzrə 
təsnifatı.  
     Dövlət büdcəsindən birbaşa büdcə  vəsaitlərinin bölüşdürülməsini əks 
etdirən  xərclərin qruplaşdırılmasıdır. 
Bu təsnifatda konkret olaraq  büdcə vəsaitləri alan təşkilatların  fəsillər 
üzrə siyahısı qyed olunur: 
-
 
Azərbaycan Respublikası Xarici İlər Nazirliyi ( kod 005) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti( kod 006) 
-
 
Hərbi Sənaye Kompleksi ( kod 017) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ( kod 054) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Ali Attesteaiya Komissiyası ( kod 074) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi( kod 075) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ( kod 092) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ( kod 093) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi ( kod 123) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatı( kod 124) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlə Kabineti( kod 125) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi( kod 128) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu ( kod 129) 
KitabYurdu.az 
58


-
 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi( kod 131) 
-
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi ( kod 152) 
-
 
Büdcədənkənar fondalr ( kod 184) və s. 
Cəmi 199 fəsil 
     Azərbaycan 
Respublikası  yerli  özünüidarəetmə  orqanlarının 
büdcələrinin  təsnifatı  ayrıca  qruplaşdırılır,  müvafiq  büdcələr  tərəfindən 
birbaşa  alıcılar müəyyənləşdirilir və büdcə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi  
birbaşa həyata keçirilir. 
     Tərkibinə,  mənbəyinə,  istifadə  istiqamətinə  və  dogər  təyinatlarına 
görə  büdcənin gəlirləri və xərcləri müxtəlifdir. 
     Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə  daxil olan büdcələr və  
büdcə  təşkilatları,  hübelə  büdcədənkənar  dövlət  fondları  üzrə    maliyyə 
əməliyyatlarının ( o cümlədən büdcə təşkilatlarının  büdcədənkənarının) 
müqayisəsini  təmin  etmək  məqsədilə    Azərbaycan  Respublikasında 
vahid büdcə təsnifatı tətbiq olunur. 
     Büdcə  təsnifatı    büdcə  gəlirlərinin  təsnifatından,  büdcə  xərclərinin 
funksional,  iqtisadi,  təşkilati  və  s.  prinsiplər  əsasında    tərtib  olunmuş 
təsnifatından ibarətdir. Büdcə təsnifatının gəlirlər , funksional, iqtisadi , 
təşkilati və s. üzrə tərkibi  qanunvericiliklə müəyyən edilir.  
     Büdcə  təsnifatının  strukturu    və  tərkibi  Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilir. 
    Azərbaycan 
Respublikasının 
büdcə 
təsnifatı 
Azərbaycan 
Respublikasının  büdcə  sisteminin  bütün  səviyyəli  büdcələrinin 
gəlirlərinin  və  xərclərinin  ,  həmçinin  bu  büdcələrin  kəsirlərinin  
maliyyələşdirmə  mənbələrinin    qruplaşdırılması  ilə  müəyyən  edilir  və 
Azərbaycan  Respublikasının  büdcə  sisteminin  bütün  səviyyəli 
büdcələrinin  tərtib  edilməsində  və  icrasında,  onun  göstəricilərinin 
müqayisə edilməsində istifadə olunur. 
     Qruplaşdırmanın  şəffalığı  və  dəqiqliyi  büdcə  təsnifatı  qarşısında  
qoyulan mühüm tələbdir. 
 
Büdcə təsnifatının tərkib elementləri. 
KitabYurdu.az 
59
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə