Müəllimin adı: Qarayev Natiq Qrup: 122 Sualların sayı: 75 İmtahan suallarıYüklə 20,98 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü20,98 Kb.

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

Fənnin adı: Şəhər təsərrüfatının idarəedilməsi

Müəllimin adı: Qarayev Natiq

Qrup: 122

Sualların sayı: 75

İmtahan sualları

 1. Şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında ərazi maraqlarının reallaşması

 2. Nəzəri cəhətdən ilkin şəhər təsərüfatında regional maraq

 3. Müasir dövrdə şəhər idarəetməsində məhsuldar qüvvələrin inkişaf dialektikası

 4. Şəhər təsərüfatının inkişaf etməsi prosesi

 5. Şəhər tipli ərazi istehsalı

 6. Şəhər idarəetməsi vahid təsərüfat kompleksi kimi

 7. Şəhərdə yerləşən işgüzar təşkilatların əhalinin artan tələbatlarının ödənilməsində rolu

 8. Şəhər tipli ərazidə səmərəli istehsal

 9. Razılaşdırılmış fəaliyyət nəticəsində subyektin səmərəli istehsal üsulu

 10. Şəhər istehsalı və ya şəhər təsərüfat kompleksi

 11. Şəhərin sosial, demoqrafik, iqtisadi və digər problemləri

 12. Şəhərin mürəkkəb sosial-iqtisadi sisteminin mahiyyəti

 13. Şəhərin sosial-iqtisadi sisteminə idarəetmə təsirinin məqsədi

 14. Şəhərlərdə məqsədyönlü funksionla-məkan siyasətinin aparılması

 15. Şəhər idarəetməsində təsərüfatın özünüidarə muxtariyyəti

 16. Şəhər təsərüfatının mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə edilməsinin qeyri-mümkünlüyü

 17. Şəhər bələdiyyəsinin sosial-iqtisadi sistemin fəaliyyətinə tənzimləyici təsiri

 18. Şəhərin müasir sosial-iqtisadi xüsussiyyətlərinə adekvat cavab verən tənzimləmə mexanizmləri

 19. Şəhər təsərrüfatında araşdırılan tənzimləyicilər

 20. Sistemli tənzimləmənin ideologiyası

 21. Ayrı-ayrı münasibətlərə təsir mexanizmlərinin şəhərin funksional-məkan inkişafına çevrilməsi\

 22. Şəhər təsərrüfatının hər bir tənzimləmə parametrinə sistemli təsir göstərməsi

 23. Real şəhər şəraitinin sistemli tənzimləyiciləri

 24. Şəhər idarəetmə sistemində inteqral səmərəsinin unikallığına görə əsaslandırıcı amillər

 25. Şəhərin funksional-məkan inkişafı

 26. Şəhərin funksional-məkan inkişafının sistemli tənzimləyiciləri

 27. Büdcə-vergi münasibətlərinin nizamlayıcı amilləri

 28. Şəhər təsərrüfatının büdcə-vergi münasibətlərinin reqlamentləşdirici amilləri

 29. Ümumşəhər norma və qaydaların proritetləri

 30. Şəhərin investisiya-tikinti kompleksi

 31. Şəhərin sosial-iqtisadi strukturu və maliyyə münasibətləri arasında əlaqə

 32. Funksional-məkan dəyişikliklərinin yenilik və prioritetləri

 33. Şəhərsalma və torpaq münasibətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi

 34. Şəhərsalma və torpaq münasibətlərinin kəmiyyət və keyfiyyət müəyyənlikləri

 35. Şəhər təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar konseptual əhəmiyyət kəsb edən məsələlər

 36. Tikinti torpaq sahəsinin dəyərinin dəyişməsinin müsbət və mənfi cəhətləri

 37. Elmi cəhətdən əsaslandırılmış tikinti torpaq sahələrini tutmaqla mənzil tikintisinin tipinin dəyişdirilməsi

 38. Bazar münasibətləri şəraitində şəhər təsərrüfatı üçün torpağın icarə alqı-satqı ipoteka kimi rəsmiləşdirilməsi

 39. Şəhərin sosial-iqtisadi strukturunun hər bir elementinə təsiri

 40. Şəhərdə mənzil tikintisinin əhalinin məskunlaşması, mühəndis infrastrukturu obyektlərin genişləndirilməsi və.s ilə bağlılığı

 41. Konseptual müddəaların tənzimləmə hərəkətinin konkret sisteminə transformasiyası

 42. Torpaq-bazar münasibətlərinin regional xüsusiyyətləri

 43. Şəhər təsərrüfatına torpaq münasibətlərinin dəyər formasında təsiri

 44. Qərb ölkələrinin təcrübəsində şəhərsalma torpaq siyasətində istifadə olunan beş qrup vasitə

 45. Şəhər təsərrüfatında torpaq tənzimləyiciləri sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi

 46. Torpaq bazarının komponentlərinin korrektəsi

 47. Torpaq bazarının komponentlərinin məhdudlaşdırılması

 48. Torpaq bazarının komponentlərinin istiqamətləndirilməsi

 49. Şəhər təsərrüfatında torpaqdan istifadənin mexanizmləri

 50. Şəhərin inkişafında çoxlu sayda variantlardan və modellərdən istifadə

 51. Şəhər idarəetməsi təsərrüfat kompleksi kimi

 52. Şəhər idarəetməsində səmərəli idarəetmə üsulu

 53. Funksional-məkan siyasətinin aparılması

 54. Şəhər təsərrüfat kompleksi

 55. Şəhər tipli ərazidə səmərəli istehsal

 56. Şəhər təsərrüfatında vahid idarəetmə

 57. Sistemli tənzimləmənin ideologiyası

 58. Şəhər funksional-məkan inkişafı

 59. Şəhər tənzimləmə mexanizmləri

 60. Şəhər tipli ərazi istehsalı

 61. İşgüzar təşkilatların əhalinin artan tələbatlarının ödənilməsində rolu

 62. İlkin şəhər təsərrüfatında regional maraq

 63. Torpaq bazarının komponentlərinin korrektəsi

 64. Şəhər təsərrüfatının inkişafında modəllər

 65. Şəhərin inkişafında variant və modellərdən istifadə edilməsi

 66. Şəhərsalma torpaq siyasəti

 67. Torpaq tənzimləyiciləri sosial-iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi kimi

 68. Məhdud torpaq baza resursları

 69. Şəhərin inkişafının modelləşdirilməsi

 70. Şəhərin inkişafının sistemli tənzimləyiciləri

 71. İnfrastruktur sahələrinin istiqamətləndiriciləri

 72. Norma və normativlərə şəhərin sosial durumunun təsiri

 73. Şəhərin funksional-məkan inkişafında dolayı təsir yolları

 74. Şəhərin sosial-iqtisadı strukturu

 75. Tikinti torpaq sahələriDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə