MüƏllimlərin peşƏkar inkişafi milli məRKƏzi güRCÜstanYüklə 3,58 Kb.

səhifə2/34
tarix14.10.2017
ölçüsü3,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Baş müəllim
                                     
25
  Baş müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş işləri hansı müddətlərdə həyata keçirir?  25
  Statusunun saxlanılması üçün baş müəllim nə edir?               
25
  Baş müəllim aparıcı müəllim statusunun əldə edilməsi üçün nə edir?      
28
  Status haqqında qərar necə qəbul edilir?                     
29
  2011-2014-cü illərin müəllimin peşəkar inkişafı sxeminə  cəlb olunmuş 
  müəllimlərin iş fəaliyyəti nəzərə alınacaqmı?                  
30
  Baş müəllimin maaş artımı necə olacaqdır?                    
30
Aparıcı müəllim
                                   
30
  Aparıcı müəllim sxemlə müəyyənləşdirilmiş işi hansı müddətlərdə 
  həyata keçirir?                                  
30
  Statusun saxlanılması üçün aparıcı müəllim nə edir?              
31
  Model dərs nədir?                                
32
  Ümumtəhsil müəssisəsinin tələbatlarının tədqiqi nəyi bildirir?         
32
  Dərs resursunun və ya rəy verilmiş peşəkar ədəbiyyatın yaradılması 
  nəyi bildirir?                                   
32
  Aparıcı müəllim mentor statusunun əldə edilməsi üçün nə edir?        
33
  Aparıcı müəllim neçə kredit bal toplamalıdır və hansı fəallıqlarla?       
34
  Status haqqında qərarın qəbulu necə baş verir?                  
35
  2011-2014-cü illərin müəllimin  peşəkar inkişafı sxeminə cəlb olunmuş 
  müəllimlərin iş fəaliyyəti nəzərə alınacaqdırmı?                
35
  Aparıcı müəllimin maaş artımı necə olacaqdır?                  
36
Mentor
                                        
36
  Mentor sxemlə müəyyənləşdirilmiş işləri hansı müddətlərdə yerinə 
  yetirməlidir?                                    
36
  Statusun saxlanılması üçün mentor nə edir?                   
37
  Mentor neçə kredit bal toplamalıdır və hansı fəallıqlarla?            
38
  Status haqqında qərarın qəbulu necə baş verir?                  
39
    Mentorun maaş artımı necə olacaqdır?                       
40
II FƏSIL. 
MƏKTƏB                                 
41
  DIREKTOR                                     
41
    Ümumtəhsil müəssisəsinin direktorunun hüquq-vəzifələri sxem 
    çərçivəsində nədir?                               
41
    Məktəb direktoru öz fəaliyyətini bir il ərzində necə planlaşdıra bilər?   
41
 
KAFEDRA
                                     
43


III FƏSIL. 
MÜƏLLIMINQIYMƏTLƏNDIRMƏ QRUPU           
 45
  Müəllimin qiymətləndirmə qrupunun tərkibinə kim daxildir?         
 45
  Məktəbin qiymətləndirmə qrupu nəyi təqdim edir və onun fəaliyyəti 
  hansı məqsədlərə xidmət edir?                           
 46
  MÜƏLLIMIN PEŞƏKAR INKIŞAFININ FASILITATORU          
 47
  Müəllimin peşəkar inkişafı fasilitatoru kimdir və onun fəaliyyəti hansı 
  məqsədlərə xidmət edir?                              
 47
  Müəllimin peşəkar inkişafı fasilitatorunun funksiyaları nədir və onun 
  fəaliyyəti necə aparılır?                               
 49
  Məktəb neçə fasilitator seçə bilər? Fasilitarların seçiminin hansı fərqli 
  yolları vardır?                                   
 53
  Müəllimin peşəkar inkişafı fasilitatoru kim ola bilər?              
 53
  Fasilitatorun seçimi necə olur?                           
 56
  Müəllimin qiymətləndirmə qrupunun üzvü qiymətləndirildikdə nə baş verir?   
 56
  Məktəbdə qiymətləndirmə qrupunun təyin edilən qayda ilə formalaşdırması 
  mümkün olmadığında nə baş verir?                        
 56
  Hansı halda qiymətləndirmə qrupu üzvünün səlahiyyətləri dayandırılır?   
 57
  Müəllimin daxili qiymətləndirmə prosesi monitorinqi necə həyata keçirilir? 
 58
  Müəllim qiymətləndirmə qrupunun qərarını şikayətləndirə bilərmi?      
 59
IV FƏSIL. 
MÜƏLLIMIN ÖZ-ÖZÜNÜQIYMƏTLƏNDIRMƏSI       
 60
  Müəllimin məqsədyönlü peşəkar inkişafı necə əldə edilir?              
 60
Öz-özünü qiymətləndirmənin hansı təyinatı vardır?                 
 61
Obyektiv özünüqiymətləndirmə üçün müəllimin hansı bacarıqları inkişaf 
etdirilməlidir?                                     
 62
Beləliklə, nə üçün refleksiv tədris və reflektiv müəllim?              
 65
Müəllimin işinin öz-özünüqiymətləndirməsinin hansı metodları vardır?       
 65
ÖZ-ÖZÜNÜQIYMƏTLƏNDIRMƏ ANKETI                    
 66
Sxemdə öz-özünüqiymətləndirməhansı metodla həyata keçirilir?          
 66
Öz-özünüqiymətləndirmə anketi nəyə əsaslanacaqdır?                
 66
Müəllim öz-özünüqiymətləndirmə anketini hansı müddətlərdə doldurur?      
 67
Müəllim anketi doldurduqdan sonra nə edir?                    
 67
Öz-özünüqiymətləndirmə anketi necə qiymətləndirilir?               
 67
Öz-özünüqiymətləndirmə nəticələri müəllimə necə köməklik edəcəkdir?      
 67


Öz-özünüqiymətləndirmə anketinin strukturu necədir?               
 68
Harada, necə və hansı müddətlərdə müəllim öz-özünüqiymətləndirmə anketini 
doldurur?                                       
 70
Öz biliyini, bacarıqlarını və yanaşmalarını maksimal balla qiymətləndirdikdə, 
müəllim nə etməlidir və şagirdlərdən necə bir davranış gözləməlidir?        
 71
İstiqamət : dərs prosesinin idarəetməsi 
                       
 71
 
Sahə: dərs prosesi, dərs mühiti
  Yarımsahə: Qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı anlayışa dəstəkverən mühit 
  (müəllimin və şagirdin münasibəti)                          
 71
  Yarımsahə: Şagirdlərin tolerantlıq hissinin həvəsləndirilməsi, şagirdlərin 
  hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi                         
 74
  Yarımsahə: Sinfin idarəetməsi(əxlaq qaydalarının riayət edilməsi)          
 76
Yarımsahə: Dərs resursunun idarəetməsi və istifadəsi                 
 79
 
Sahə: dərs prosesinin planlaşdırılması və tədrisi 
  Yarımsahə: Dərs məqsədlərinin və məzmununun izahatı              
 81
  Yarımsahə: Təlim və tədris strategiyaları                      
 84
  Yarımsahə: Motivasiya  və aktiv iştirak                        
 89
Sahə: dərs prosesinin qiymətləndirilməsi
Yarımsahə: Tədris zamanı qiymətləndirmənin istifadəsi               
 91
İstiqamət: peşəkar məsuliyyətlər                            
 
94
 
Sahə:  peşəkar davranış                                
 94
  Sahə: peşəkar inkişafa qayğının göstərilməsi                     
 94
RESURSLAR                                     
 97
MÜƏLLİMİN ÖZ-ÖZÜNÜ QİYMƏTLƏNDİRMƏ ANKETİ           
 99
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə