MüƏllimlərin peşƏkar inkişafi milli məRKƏzi güRCÜstanYüklə 3,58 Kb.

səhifə9/34
tarix14.10.2017
ölçüsü3,58 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34

32
Statusundan asılı olmayaraq, hər bir müəllim öz-özünüqiymətləndirmə sorğu anketini 
doldurmalı və onun əsasında fərdi iş planını tərtib etməlidir. Eyni əməl aparıcı müəllimlərə 
də aiddir
3
.
Təcrübəçi və baş müəllimlərdən fərqli olaraq, aparıcı müəllim fərqli miqyası olan fəali-
yətlərə koordinatlıq etməli olur. Onun işi sinif otağından kənara çıxmalıdır. Aparıcı müəl-
lim məktəbin və kafedranın digər nümayəndələri ilə intensiv əməkdaşlıq etməlidir. Onun işi, 
əsasən, təcrübə ilə bölüşməyə yönəlmiş olmalıdır.
Model dərs nədir?
Aparıcı müəllim statusun saxlanılması üçün və mentor statusunun əldə edilməsi üçün sx-
emlə təyin edilən müddət ərzində model dərslərini keçirir, onları müəllimin qiymətləndirmə 
qrupu müşahidə edir, rubrikanın istifadəsi ilə qiymətləndirir və kredit ballar verir. Bu tipdə 
dərsdə kafedranın başqa nümayəndələri də iştirak etməlidirlər, çünki model dərsin təyinatı 
məhz ən yaxşı təcrübənin həmkarlarla paylaşılmasıdır. Model dərsin əsas xüsusiyyəti ondadır 
ki, gündəlik dərslərdən fərqlənməlidir və təlim-tədrisdə hər hansı bir yeniliyi, qeyri-standart, 
yaradıcılıq yanaşmasını təklif etməlidir.
Aparıcı müəllim statusun saxlanılması üçün 5 model dərsi keçməlidir.
Ümumtəhsil müəssisəsinin tələbatlarının tədqiqi nəyi bildirir?
Aparıcı müəllim üçün məktəbin tələbatlarının tədqiqatı əsas fəallığıdır. Vacibdir ki, bu təd-
qiqat bütün müvafiq qaydaya riayət etməklə keçirilsin. Müəllim tədqiqatın heç bir mərhələsini 
buraxmamalıdır. Xüsusilə də ilk mərhələdə məktəbdə mövcud olan problemləri aşkarlamalı 
və öyrənməlidir,  sonra onun əsasında məktəbin tələbatlarını təyin etməli və bu problemlərin 
həlli üçün yolları əks etdirməlidir. Keçirilən tədqiqatın son nəticəsi tədqiqatın hesabatı ol-
malıdır. Ümumtəhsil müəssisənin tələbatlarının tədqiqinin kriterilərinin və onun həyata keçir-
ilməsi üçün lazımi tövsiyələri məlumat kitabçasının növbəti nəşrində tövsiyə edəcəyik.
Dərs resursunun və ya rəy verilmiş peşəkar ədəbiyyatın yaradılması nəyi bildirir?
Dərs resursunun, peşəkar ədəbiyyatın yaradılması da aparıcı müəllimin əsas fəallıqların-
dan biridir. Aparıcı müəllimin artıq kifayət qədər təcrübəsi və bilgiləri var ki, yalnız mövcud 
resursların istifadəsi ilə kifayətlənməsin və  özünün elə bir resurs yaratmaq tələbatı olsun ki, 
3
 
Öz-özünüqiymətləndirmə məlumat kitabçası haqqında ətraflı izləyin səh.75


33
öz təcrübəsini həmkarları ilə paylaşsın. Yaradılmış resursu müəllimin qiymətləndirmə qrupu 
müvafiq kriterilərlə qiymətləndirir və müəllimə 1-dən 4-ə qədər kredit ballar verir.  Dərs resur-
sunun qiymətləndirilməsinin kriteriləri və müvafiq tövsiyələri məlumat kitabçasının növbəti 
hissəsində təklif edəcəyik.
  Statusun saxlanılması üçün aparıcı müəllimə əlavə işlərdən də 7 kredit balın  toplanılması 
lazım olacaqdır. Bu işlərdir:
  Qiymətləndirmə qrupuna üzvlük (3 illik müddətlə);
  Peşəkar inkişaf məqsədilə keçirilmiş tədbirlərdə (məs., konfranslarda, seminarda)məruzəçi 
kimi iştirak etmək;
  Staj keçmə;
  Tələbəyə/müəllimə məsləhətin verilməsi;
  Treninq-modula müəlliflik;
  Akkreditə  olunmuş  və  ya  mərkəz  tərəfindən  təklif  edilmiş  treninqi  keçmək,  hansının 
məqsədi müəllim statusuna müvafiq bilgilərin inkişafıdır;
  Nazirin fərdi hüquqi aktı ilə təsdiqlənmiş proqram və layihələrdə iştirak etmək.
Aparıcı müəllim mentor statusunun əldə edilməsi üçün nə edir?
Aparıcı müəllim statusla müəyyən edilmiş müddətdə 25 kredit bal toplayır ki, mentor 
statusunu əldə etsin. Kredit balların toplanılması imkanı ona icbari və əlavə işlərlə verilir və 
bu da növbəti qaydada bölünmüşdür:
 
İcbari işlər 
     
Əlavə işlər
 
15 kredit bal     10 kredit bal
  Mentor statusunun əldə edilməsi üçün müəllim etməlidir: 
  Öz-özünüqiymətləndirmə anketini doldursun;
  Peşəkar inkişafın fərdi iş planını tərtib etsin;
  Model dərsini keçsin;
  Ümumtəhsil müəssisəsinin tələbatlarını araşdırsın;
  Dərs resursunu yaratsın və ya rəy verilmiş peşəkar ədəbiyyat yaratsın;
  əlavə işləri yerinə yetirsin.
Mentor statusunu əldə etmək üçün aparıcı müəllim statusun saxlanılması üçün 
lazımi fəallıqlardan əlavə 5 model dərsi keçməlidir. Aparıcı müəllimə statusun 


34
yaxşılaşdırılması üçün əlavə işlər siyahısından 10 kredit balı toplamaq lazımdır, bu 
da statusun saxlanılması üçün lazımi 7 kredit balı əhatə edir. 
Aparıcı müəllim neçə kredit bal toplamalıdır və hansı fəallıqlarla?
Baş müəllim kimi, aparıcı müəllimin də seçim etmək hüququ vardır. O, öz karyerasını 
elə planlaşdıra bilər ki, yalnız statusun saxlanılması üçün lazımi kredit balları (17 kredit balı) 
toplasın. Eləcə də statusun yaxşılaşdırılmasına qayğı göstərə bilər, bunun üçün ona 25 kredit 
bal toplamaq lazım olacaqdır.
Aparıcı müəllim üçün icbari və əlavə işlərin siyahısını və müvafiq kredit balları təklif 
edirik:
 
Əsas fəallıqları
Əlavə işlər
Aparıcı müəllim 
statusunun 
saxlanılması üçün  
 
Öz-özünü qiymətləndirmə sorğu an-
ketinin doldurulması;
 
Peşəkar inkişafın fərdi fəaliyyət 
planının tərtib edilməsi;
 
Model dərsin keçirilməsi 
 
(5x1=5 kredit bal)
 
Məktəbin tələbatlarının tədqiqi
 
(2 kredit bal);
 
Dərs resursunun və ya rəy verilmiş 
peşəkar ədəbiyyatın yaradılması; 
 
Məqalə (1 kredit bal)
 
Dərs resursu (1 kredit bal)
 
Metodiki ədəbiyyat (2 kredit bal)
 
Dərslik (4 kredit bal) 
 
Qiymətləndirmə qrupuna üzvlük:
 
 
fasilitator (3 kredit bal) 
 
 
başqa üzvlük (1 kredit bal)
 
Peşəkar inkişaf məqsədilə keçirilmiş 
tədbirlərdə (konfranslar, seminar)
məruzəçi kimi iştirak etmək (1 kredit 
bal)
 
Stajdan keçmə (1 kredit bal)
 
Dərs resursununvə ya rəy verilmiş 
peşəkar ədəbiyyatın hazırlanması
 
Dərs resursu - (1 kredit bal)
 
Məqalə (1 kredit bal)
 
Metodiki ədəbiyyat (2 kredit bal)
 
Dərslik (4 kredit bal)
 
Tələbəyə/müəllimə məsləhət vermə 
 
(2 kredit bal);
 
Treninq-moduluna müəlliflik (2 kredit 
bal);
 
Treninq keçmək (1 kredit bal 25 saat);
 
Nazirin fərdi hüquqi aktı ilə təsdiqlən-
miş proqramlar və layihələrdə iştirak 
etmək (1-dən6 kredit bala qədər, 
müəllim tərəfindən həyata keçirilmiş 
fəaliyyətdən irəli gələrək).
 
Öz-özünü qiymətləndirmə sorğu anketi-
nin doldurulması;
 
Peşəkar inkişafın fərdi fəaliyyət 
planının tərtib edilməsi;
 
Model dərsin keçirilməsi 
 
(10x1=10 kredit bal)
 
Məktəbin tələbatlarının tədqiqi
 
(2 kredit bal);
   
Dərs resursunun və ya rəy verilmiş 
peşəkar ədəbiyyatın yaradılması
 
 
Məqalə (1 kredit bal)
 
 
Dərs resursu (1 kredit bal)
 
 
Metodiki ədəbiyyat (2 kredit bal)
 
 
Dərslik (4 kredit bal)
Mentor 
statusunun əldə 
edilməsi üçün
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   34


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə