"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 1,12 Mb.

səhifə12/32
tarix14.09.2018
ölçüsü1,12 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

31  

xüsusiyyətləri ilə buraxdığı investisiya müqavilələrinə; müəssisənin bağladığı sığorta müqavilərinə  

MHBS 17 “Sığorta müqavilələri”-ni tətbiq etməlidir. 

 

MHBS  17,  2021-ci  il  yanvarın  1-də  və  ya  ondan  sonra  başlayan  illik  hesabat  dövrləri  üçün qüvvədədir.  MHBS  15  “Müştərilərlə  Müqavilələrdən  Əldə  Edilən  Gəlir”  və  9  MHBS  “Maliyyə 

Alətləri” standartları ilə birlikdə icazə verilir. 

 

BMHŞK 23 “Gəlir vergisi ilə bağlı yanaşmalarda qeyri-müəyyənlik”, 12 saylı MUBS-a əsasən 

gəlir vergisi ilə bağlı metodlarda qeyri-müəyyənlik olduqda, vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin),  

vergi bazalarının, istifadə edilməmiş vergi zərərlərinin, istifadə edilməmiş vergi kreditlərinin və vergi 

dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu, xüsusi olaraq aşağıdakıları nəzərdə tutur: 

 

•    vergi ilə bağlı yanaşmaların kollektiv olaraq nəzərə alınması; •    vergi orqanlarının təftişlərinə dair fərziyyələr; 

•   vergi tutulan mənfəətin (vergi zərərinin), vergi bazalarının, istifadə edilməmiş vergi zərərlərinin,  

      istifadə edilməmiş vergi kreditlərinin və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi; və 

•    fakt və vəziyyətlərə dəyişikliklərin təsiri. 

 

Bu şərh, 1 yanvar 2019-cu il tarixindən və ya ondan sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq edilir.  

 

2015-2017-ci  illəri  əhatə  edən  dövr  üzrə  MHBS-lərə  illik  düzəlişlər

 

-

 

Beynəlxalq  Mühasibat Uçotu  Standartları  Şurasının  (“BMUSŞ”)  illik  təkmilləşdirilməsi  layihəsi  nəticəsində  dörd 

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (MHBS) düzəlişləri əks etdirir.  

Standart 

Düzəlişin mövzusu 

 

 MHBS 3 “Biznes Kombinasiyaları” və 

MHBS 11 “Birgə Razılaşmalar” 

MHBS  3-ə  düzəlişlər,  müəssisə  müştərək  əməliyyat  olan  bir  biznes 

üzərində  nəzarət  əldə  etdikdə,  həmin  bizneslə  bağlı  əvvəldən 

formalaşmış  investisiyanın  yenidən  qiymətləndirilməsinin  zəruri 

olduğunu  aydınlaşdırır.  MHBS  11-ə  düzəlişlər,  müəssisə  müştərək 

əməliyyat  olan  bir  biznes  üzərində  nəzarət  əldə  etdikdə,  həmin 

bizneslə  bağlı  əvvəldən  formalaşmış  investisiyasının  yenidən 

qiymətləndirilməsinə ehtiyac olmadığını aydınlaşdırır. 

 

 BMU

 12 “Mənfəət Vergisi” 

 

 

  

 

 Düzəlişlər,  dividendlərin  verilməsi  ilə  bağlı  bütün  gəlir  vergisi 

nəticələri  (verilməsi  ilə  bağlı)  verginin  necə  yaranmasından  asılı 

olmayaraq, mənfəət və ya zərərdə tanınmalıdır. 

 

  

 

 BMU

 23 “Borc üzrə Xərclər” 

Düzəlişlər,  müvafiq  aktivin,  nəzərdə  tutulduğu  istifadəsi  yaxud  satış 

üçün  hazır  olduqdan  sonra  hər  hansı  spesifik  borc,  ödənilməmiş 

qaldıqda,  müəssisə  ümumi  borclarla  bağlı  kaptallaşdırma  dərəcəsini 

hesablayan zaman həmin borc qalığı, müəssisənin ümumiyyətlə borc 

aldığı maliyyə vəsaitlərinin bir hissəsinə çevrilir. 

 

 Bütün bu düzəlişlər, 2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən yaxud ondan sonra baş verəcək.

 

 

MUBS  28  “Asılı  və  Birgə  Müssisələrə  İnvestisiya  Qoyuluşları”  standartına  dəyişikliklər  - 

MUBSŞ, asılı təsərrüfat cəmiyyətlərində uzunmüddətli iştirak payına dair 28 saylı MUBS-ə düzəlişlər 

hazırlamışdır.  Düzəlişə  əsasən  müəssisə,  asılı  təsərrüfat  cəmiyyətində  və  ya  birgə  müəssisədə  xalis 

investisiyanın bir hissəsini təşkil edən, lakin iştirak payı metodunun tətbiq olunmadığı asılı yaxud birgə 

müəssisədə  uzunmüddətli  mənfəətə  9  saylı  MHBS-i  tətbiq  etməlidir.  Düzəliş  1  yanvar  2019-cu  il 

tarixində və ya ondan sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir. 

 

MHBS  9  “Maliyyə  Alətləri”  standartına  dəyişikliklər  -  MUBSŞ,  mənfi  təzminat  və  maliyyə 

öhdəliklərinin dəyişdirilməsi  ilə  bağlı  ödənilmiş  avansların  xüsusiyyətləri  haqqında  9  saylı  MHBS-ə 

dair dəyişiklikləri dərc etmişdir. “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

32  

Mənfi Təzminat ilə bağlı Ödənilmiş Avansların Xüsusiyyətləri - mənfi təzminat ödəmələri üzrə belə, 

amortizasiya olunmuş dəyərdə ölçməyə icazə vermək məqsədilə xitam hüquqlarına dair 9 saylı MHBS-

in  mövcud  tələbini  dəyişir.  MUBSŞ  həmçinin,  müəssisənin  dəyişiklik  və  ya  dəyişdirmə  tarixində 

mənfəət və ya zərərdə dəyişiklik və ya mübadilə nəticəsində yaranan maliyyə öhdəliyinin amortizasiya 

edilmiş dəyərinə hər hansı düzəlişin tanınmasını aydınlaşdırır. 

 

Bu  düzəlişlər  1  yanvar  2019-cu  il  tarixində  və  ya  bu  tarixdən  sonra  başlayan  illik  dövrlər  üçün qüvvəyə minir. 

 

Rəhbərlik bu standartların maliyyə hesabatlarına təsirini və Bank tərəfindən bu standartların  qəbul 

olunma müddətini nəzərdən keçirir.

 

   

5.  ƏVVƏLKİ DÖVR ÜZRƏ DÜZƏLİŞLƏR 

 

31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatmış il ərzində, Rəhbərlik 31 dekabr 2016-cı il tarixinə başa 

çatmış il üzrə maliyyə hesabatlarında müəyyən xətaları aşkar etmişdir. Bu xətalar retrospektiv olaraq 

düzəldilmişdir. 

 

31 dekabr 2016-cı il tarixində başa çatmış il üzrə düzəlişlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda, məcmu gəlir və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda aşağıdakı kimi verilmişdir: 

 

 Qeydlər  Əvvəl göstərilmiş 

31 dekabr 2016-cı il 

 

Düzəlişlərin 

təsiri 

 

Yenidən 

təqdim 

olunmuş  

31 dekabr 

 2016-cı il 

 

Maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabat: 

 

   

   

 

Müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis 

345,107   (10,036)   

335,071 


Təxirə salınmış vergi aktivi 

1,945   2,007   

3,952 


Yığılmış zərər 

 

(11,167)   (8,029)   

(19,196)  

 

 

Qeydlər  Əvvəl göstərilmiş 

31 dekabr 2016-cı il 

 

Düzəlişlərin 

təsiri 

 

Yenidən 

təqdim 

olunmuş  

31 dekabr 

 2016-cı il 

 

Məcmu gəlir haqqında hesabat: 

 

   

   

 

Faiz yaradan aktivlər üçün 

dəyərsizləşmə zərərləri üzrə 

ehtiyatlar 

(29,708)   (10,036)   

(39,744) 

Mənfəət vergisi gəliri 

2,484   2,007   

4,491 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə