"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 1,12 Mb.

səhifə13/32
tarix14.09.2018
ölçüsü1,12 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

33  

 

Qeydlər  Əvvəl göstərilmiş 

31 dekabr 2016-cı il 

 

Düzəlişlərin 

təsiri 

 

Yenidən 

təqdim 

olunmuş  

31 dekabr 

 2016-cı il 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında hesabat: 

 

   

   

 

Mənfəət vergisindən əvvəl zərər 

(14,416)   (10,036)   

(24,452) 

Faiz yaradan aktivlər üçün 

dəyərsizləşmə zərərləri üzrə 

ehtiyatlar 

(29,708)   (10,036)   

(39,744)  

a)  Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə dəyərsizləşmə zərərləri üçün 10,036 min AZN məbləğində 

əlavə ehtiyatlar;

 

b)  Əlavə vergilərin müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə dəyərsizləşmə zərərlərinə təsiri kimi tanınan 

əlavə mənfəət vergisi gəliri.

 

 

 

6.  XALİS FAİZ GƏLİRLƏRİ 

 

 

31 dekabr  

2017-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

  31 dekabr  

2016-cı il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

Faiz gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

   


 

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərdə uçota alınmış aktivlər üzrə faiz 

gəlirləri:

 

   


 

Dəyərsizləşməmiş aktivlər üzrə faiz gəlirləri 

29,195   

48,925 


Dəyərsizləşmiş aktivlər üzrə faiz gəlirləri 

                12,546  

 

 

10,065 Buraxılmış zəmanətlər və digər öhdəliklər üzrə faiz gəlirləri 

1,093   


418 

Digər faiz gəlirləri   

18   

10 


 

   


 

Cəmi faiz gəlirləri  

42,852   

59,418 

 

    

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərində maliyyə aktivləri üzrə faiz 

gəlirləri: 

   


 

Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri 

41,648   

58,866 


Buraxılmış zəmanətlər və digər öhdəliklər üzrə faiz gəlirləri 

1,093   


418 

ARMB-da yerləşdirilmiş vəsaitlər və qalıqlar üzrə faiz gəliri 

60   Banklardan və digər maliyyə qurumlarından alınacaq vəsaitlər üzrə faiz gəlirləri 

33 


 

124 


Digər faiz gəlirləri 

18   


10 

 

    

Cəmi amortizasiya olunmuş ilkin dəyərdə uçota alınmış maliyyə 

aktivləri üzrə faiz gəlirləri 

42,852   

59,418 

 

    

Faiz xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

   


 

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərdə uçota alınmış öhdəliklər üzrə faiz  

   xərcləri 

(17,123)   

(27,206) 

 

    

Cəmi faiz xərcləri 

(17,123)   

(27,206) 

 

  

 

  

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

34  

 

31 dekabr  

2017-ci il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

  31 dekabr  

2016-cı il 

tarixində başa 

çatmış il üzrə 

 

    

Amortizasiya olunmuş ilkin dəyərdə uçota alınmış öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

   


 

Müştəri hesabları üzrə faiz xərcləri 

(10,816)   

(16,869) 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə təşkilatlarına ödəniləcək vəsaitlər 

üzrə faiz xərcləri 

(6,093)   

(8,331) 


Buraxılmış borc qiymətli kağızları üzrə faiz xərcləri 

(214)   


(2,006) 

 

  

 

Cəmi amortizasiya olunmuş ilkin dəyərdə uçota alınmış maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz xərcləri 

(17,123)   

(27,206) 

 

    

Faiz yaradan aktivlər üçün dəyərsizləşmə zərərləri üzrə 

ehtiyatlar təmin olunmamışdan əvvəl xalis faiz gəliri  

25,729 

 

32,212 

 

7.  EHTİMAL EDİLƏN ZƏRƏR ÜÇÜN EHTİYATLAR, DİGƏR EHTİYATLAR 

 

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər üçün ehtiyatların hərəkəti aşağıdakı şəkildə olmuşdur:  

 

Müştərilərə verilmiş 

kreditlər 

(Yenidən 

təqdim 

olunmuş) 

  Banklardan və 

digər maliyyə 

qurumlarından 

alınacaq 

vəsaitlər 

 

Cəmi 

 

      

 

1 yanvar 2016-cı il 20,252   

271   

20,523 

 

 

    

 

Əlavə ehtiyat ayırmalarının tanınması, xalis (yenidən 

hesablanmış) 

39,937   

(193)   

39,744 


Aktivlərin silinməsi) 

(3,371)   

-   

(3,371) 


 

 

    

 

31 dekabr 2016-cı il (yenidən hesablanmış) 56,818   

78   

56,896 

 

 

    

 

Əlavə ehtiyat ayırmalarının tanınması, xalis (yenidən 

hesablanmış) 

19,622   

54   

19,676 


Aktivlərin silinməsi) 

(9,615)   

-   

(9,615) 


 

 

    

 

31 dekabr 2017-ci il 66,825   

132   

66,957 

 

Digər  aktivlər,  zəmanətlər  və  oxşar  öhdəliklər  üzrə  ehtimal  edilən  zərər  üçün  ehtiyatların  hərəkəti aşağıdakı şəkildə olmuşdur: 

 

 Satış üçün 

saxlanılan 

aktivlər 

  Zəmanətlər  

və oxşar 

öhdəliklər 

 

Cəmi 

 

      

 

1 yanvar 2016-cı il 733   

515   

1,248 

 

   

   


 

Tanınmış əlavə ehtiyatlar 

1,063   

668   


1,731 

Zəmanətlər üzrə hesablaşmalar 

-   

(152)   


(152) 

 

      

 

31 dekabr 2016-cı il 1,796   

1,031   

2,827 

 

   

   


 

Tanınmış əlavə ehtiyatlar 

418   

1,301   


1,719 

Zəmanətlər üzrə hesablaşmalar 

-   

(924)   


(924) 

 

      

 

31 dekabr 2017-ci il 2,214   

1,408   

3,622 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə