"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 1,12 Mb.

səhifə22/32
tarix14.09.2018
ölçüsü1,12 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

50  

Verilmiş  kreditlər  üzrə  girov  olaraq  bloklaşdırılmış  əmanətlər  31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il 

tarixlərinə müştəri hesablarına daxil edilmiş, müvafiq olaraq 21,681 min AZN və 24,235 min AZN 

təşkil etmişdir.  

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-ci il tarixlərinə müvafiq olaraq, 121,860 min AZN və 155,216 min AZN məbləğində  daxil  edilmiş  vəsaitlər  Əmanətlərin  Sığortalanması  Fondu  tərəfindən  təmin  edilmiş 

əmanətlərdir.  

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərinə, müvafiq olaraq 9,887 min AZN (5%) və 4,952 min AZN (3%) məbləğində müştəri hesabları bir hüquqi müəssisəyə ödəniləcək vəsaitlərdən ibarət olmuşdur. 

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərinə, müvafiq 24,990 min AZN (12%) və 10,577 min AZN (6%) məbləğində müştəri hesabları bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitlərdən ibarət olmuşdur. 

 

 31 dekabr  

2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

Sektorlar üzrə təhlil: 

   


 

Fiziki şəxslər

 

145,395 


 

175,858 


Tikinti 

33,961 


 

2,686 


Ticarət 

9,900 


 

3,720 


Sığorta, lizinq və digər maliyyə qurumları 

7,533 


 

8,865 


Sahibkarlıq 

5,657 


 

595 


Energetika və dağ-mədən sənayesi  

1,730 


 

İstehsal 528 

 

38 Digər 

579 


 

67 


 

 

  

Cəmi müştəri hesabları 

205,283 

 

191,829 

 

 22.  BURAXILMIŞ BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLARI 

 

 31 dekabr  

2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

 

  

 

Özəl yerləşdirmə ilə Avro kommersiya borc qiymətli kağızları 1,700 

 

3,364 Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Reyestrində qeydiyyatdan keçmiş borc 

qiymətli kağızları 

365 

 

502 Bank tərəfindən buraxılmış faizsiz istiqrazlar 

1,189 


 

904 


 

 

  

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları 

3,254 

 

4,770 

 

 Buraxılmış borc qiymətli kağızları, 31 dekabr 2017-ci il tarixinə cəmi 3,254 min AZN (2016-cı il: 

4,770 min AZN) məbləğində istiqrazları əks etdirir. Həmin istiqrazların 365 min AZN təşkil edən 

hissəsi  Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  yanında  Qiymətli  Kağızlar  üzrə  Dövlət  Komitəsində 

qeydiyyatdan  keçmiş  Bank  tərəfindən  hər  birinin  dəyəri  50  AZN  olan  illik  2%  faiz  dərəcəsi  ilə 

buraxılmışdır.  Qeydiyyatdan  keçirilmiş  istiqrazların  sahibləri  ödənişi  tələb  etmək  hüququna 

malikdirlər.  Hər  iki  halda  istiqrazların  ikinci  bazarda  alışı  və  satışı  üzrə  məhdudiyyətlər  mövcud 

deyil.  

 

16  mart  2016-cı  il  tarixində  Bank  “Muğan  Çek”  adlı  yeni  məhsul  təqdim  etmişdir.  Bank  ümumi məbləği  10,000  min  AZN  təşkil  edən  200,000  ədəd  “Muğan  Çek”i  dövriyyəyə  buraxmağı 

planlaşdırılır. 

 

31  dekabr  2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  buraxılmış  borc  qiymətli  kağızlarına  müvafiq  olaraq,  303 min AZN və 325 min AZN məbləğində ödəniləcək hesablanmış faizlər daxil edilmişdir. 


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

51  

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olmuş pul vəsaitləri və nağdsız dəyişikliklər üzrə borc qiymətli 

kağızlarının ilkin və son məbləğlərinin üzləşdirilməsi aşağıda verilmişdir: 

 

 31 dekabr 

2016-cı il 

 

 

 

Pul 

vəsaitlərinin 

hərəkəti 

 

 

 

Nağdsız dəyişikliklər 

  31 dekabr 

2017-ci il 

 

 

  Daxilol-

malar 


  Yenidən 

ödənilmiş 

vəsaitlər 

 Ödənilmiş 

faiz 

  Faiz xərci   Xarici valyuta üzrə gəlirlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buraxılmış 

borc qiymətli 

kağızları 

4,770 

 

4,481  

(5,837) 


 

(289) 


 

267 


 

(138) 


 

3,254 


 

   


   

   


   

   


   

 

 4,770   

4,481   

(5,837)   

(289)   

267   

(138)   

3,254 

 

 23.  DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR 

 

Digər öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:  

 

31 dekabr  

2017-ci il 

 

31 dekabr  

2016-cı il 

 

    

Digər maliyyə öhdəlikləri: 

   


 

Pul köçürmələri üzrə hesablaşmalar 

806   

729 


Plastik kartlar üzrə hesablaşmalar 

218   


122 

 

    

Cəmi digər maliyyə öhdəlikləri 

1,024   

851 

 

   


 

Digər qeyri-maliyyə öhdəlikləri: 

   


 

Zəmanətlər və oxşar öhdəliklər üzrə ehtiyatlar (bax 7 saylı Qeyd) 

1,408   

1,031 


Mənfəət vergisindən başqa ödəniləcək digər vergilər 

402   


-    

Digər 


234   

147 


 

   


 

Cəmi digər öhdəliklər  

3,068   

2,029 

 

 24.  NİZAMNAMƏ KAPİTALI 

 

31  dekabr 2017-ci  və  2016-cı  il  tarixlərinə  təsdiq  edilmiş,  yerləşdirilmiş  və  ödənilmiş  nizamnamə kapitalı hər birinin dəyəri 200 AZN olan, müvafiq olaraq,  425,000  AZN və  375,000  adi səhmdən 

ibarət  olmuşdur.  Bütün  səhmlər  bərabər  olaraq  təsnif  edilir  və  hər  pay  sahibi  bir  səs  hüququna 

malikdir. 

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərinə Bankın mövcud səhmlərinin hərəkəti aşağıdakı cədvəldə təqdim edilmişdir: 

 

  

 

  

 

  

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə