"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 1,12 Mb.

səhifə26/32
tarix14.09.2018
ölçüsü1,12 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

57  

Bank öz aktivlərini əsasən Azərbaycan Respublikası daxilində yerləşdirir və öz gəlir və mənfəətinin 

böyük hissəsini Azərbaycan Respublikasında apardığı əməliyyatlardan əldə edir. 

 

 28.  MALİYYƏ ALƏTLƏRİNİN ƏDALƏTLİ DƏYƏRİ 

 

31 dekabr 2017-ci və 2016-cı il tarixlərinə Bankın ədalətli dəyərdə ölçülən maliyyə alətləri mövcud olmamışdır.  

 

Aşağıda qeyd olunmuş cədvəldə maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri ədalətli dəyərdə ölçülmür və hər bir  ədalətli  dəyər  ölçməsinin  təsnifləşdirildiyi  ədalətli  dəyər  iyerarxiyasında  səviyyələr  ilə  təhlil 

edilir. 


 

 

 

 

 

Aşağıdakılardan istifadə etməklə ədalətli dəyərin ölçülməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətləndirmə 

tarixi 

  Fəal bazarda 

təyin olunmuş 

qiymətlər 

(Səviyyə 1) 

  Müşahidə 

edilə bilən 

əhəmiyyətli 

məlumatlar 

(Səviyyə 2) 

  Müşahidə 

edilə bilməyən 

əhəmiyyətli 

məlumatlar 

(Səviyyə 3) 

 

Cəmi  

 

      

   


   

 

Ədalətli dəyərləri açıqlanan aktivlər  

  

  

 

  

   


 

ARMB-da yerləşdirilmiş pul 

vəsaitləri 

 31 dekabr, 2017-ci il   

54,035   

-   


-   

54,035 


Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq 

vəsaitlər 

 31 dekabr, 2017-ci il   

-   

-   


13,027   

13,027 


Müştərilərə verilmiş kreditlər

xalis 


 31 dekabr, 2017-ci il   

-   


-   

336,652   

336,652 

Digər maliyyə aktivləri 

 31 dekabr, 2017-ci il   

-   


-   

833   


833 

 

   

   


   

   


 

Ədalətli dəyərləri açıqlanan 

öhdəliklər 

 

  

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər 

maliyyə qurumlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

 31 dekabr, 2017-ci il   

-   


-   

195,947   

195,947 

Müştəri hesabları 

 31 dekabr, 2017-ci il   

-   


-   

205,283   

205,283 

Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

 31 dekabr, 2017-ci il   

-   

1,700   


1,554   

3,254 


Digər maliyyə öhdəlikləri 

 31 dekabr, 2017-ci il   

-   

-   


1,024   

1,024 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

58  

 

 

 

 

Aşağıdakılardan istifadə etməklə ədalətli dəyərin ölçülməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətləndirmə 

tarixi 

  Fəal bazarda 

təyin olunmuş 

qiymətlər 

(Səviyyə 1) 

  Müşahidə 

edilə bilən 

əhəmiyyətli 

məlumatlar 

(Səviyyə 2) 

  Müşahidə 

edilə bilməyən 

əhəmiyyətli 

məlumatlar 

(Səviyyə 3) 

 

Cəmi  

 

      

   


   

 

Ədalətli dəyərləri açıqlanan aktivlər  

  

  

 

  

   


 

ARMB-da yerləşdirilmiş pul 

vəsaitləri 

 

 31 dekabr 2016-cı il   

  

56,048     

-   


 

 -    


 

 56,048  

Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq 

vəsaitlər 

 

  

31 dekabr 2016-cı il   

 -    

-   


 7,875    

 7,875  


Müştərilərə verilmiş kreditlər, 

xalis 


 31 dekabr 2016-cı il   

 -    


-   

  335,071   

335,071 

Satış üçün nəzərdə tutulan 

qiymətli kağızlar 

 31 dekabr 2016-cı il   

 925    

-   


 -    

 925  


Digər maliyyə aktivləri 

 31 dekabr 2016-cı il   

 -    

-   


 1,003    

 1,003  


 

  

    

   


   

 

Ədalətli dəyərləri açıqlanan öhdəliklər 

  

 -   

-   


207,889   

207,889 


Banklara, dövlətə və digər 

maliyyə qurumlarına 

ödəniləcək vəsaitlər 

 

  

31 dekabr 2016-cı il   

 

 

 -     

 

-    

 

 191,829     

 

 191,829  Müştəri hesabları 

 31 dekabr 2016-cı il   

 -    

3,364   


 1,406    

 4,770  


Buraxılmış borc qiymətli 

kağızları 

 31 dekabr 2016-cı il   

 -    


-   

 851    


 851  

 

 Ədalətli dəyəri qalıq dəyərinə yaxın olan aktivlər və öhdəliklər 

 

Likvid  və  ya  ödəmə  dövrü  qısamüddətli  (üç  aydan  daha  az)  olan  maliyyə  aktivləri  və  maliyyə öhdəlikləri üzrə hesab edilir ki, qalıq dəyərləri ədalətli dəyərlərinə yaxındır. Bu  fərziyyə həmçinin 

xüsusi ödəmə müddəti və dəyişən dərəcəli maliyyə alətləri olmadan, depozitlərə də tətbiq edilir. 

 

Sabit və dəyişən dərəcəli maliyyə alətləri 

 

Fəal  bazar  qiyməti  olan  borc  alətləri  üzrə  ədalətli  dəyər  təyin  edilmiş  bazar  qiymətləri  əsasında müəyyən edilir. Fəal bazar qiyməti olmayan borc alətlərinin ədalətli dəyəri, hal-hazırda oxşar şərtlər, 

kredit  riski  və  qalan  ödəmə  müddəti  üzrə  borc  üçün  mövcud  olan  dərəcələr  istifadə  etməklə  pul 

vəsaitlərinin gələcək hərəkəti azaldılmaqla qiymətləndirilir. 

 

 29.  KAPİTALIN İDARƏ OLUNMASI 

 

1  yanvar  2015-ci  il  tarixində  ARMB  tərəfindən  müəyyən  edilmiş  cari  kapital  tələblərinə  müvafiq olaraq  mövcud  banklar  50,000,000  AZN  məbləğində  məcmu  kapitalın  minimum  həddini 

saxlamalıdır, bununla belə yeni yaradılmış banklar və xarici bankların yerli filialları üçün ödənilmiş 

kapital  50,000,000  AZN  olacaq.  Bundan  başqa,  banklar  minimal  kapital  və  risk  dərəcəsi  üzrə 

ölçülmüş  aktivlər  (“nizamnamə  kapitalının  nisbəti”)  arasındakı  nisbəti  minimal  olaraq  göstərilmiş 

10% -də və ya ondan yüksək dərəcədə (2016-cı il: 10%) və 1-ci dərəcəli kapital və risk dərəcəsi üzrə 

ölçülmüş aktivlər arasındakı nisbəti (“1-ci dərəcəli kapital nisbəti”) minimal olaraq göstərilmiş 5%-

də və ya ondan yüksək dərəcədə (2016-cı il: 5%) saxlamalıdır. 

 

 31 dekabr 2017-ci il tarixinə Bank ARMB tərəfindən təyin edilmiş bütün tələbləri yerinə yetirmişdir. 

 

ARMB-ın kapital tələblərinə müvafiq olaraq hesablanmış Bankın kapital tərkibi aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur: 

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə