Mühazirə 13. Səs -küy normaları. Səs küyün insanlara təsiri PlanYüklə 57,11 Kb.
səhifə1/5
tarix28.12.2022
ölçüsü57,11 Kb.
#98017
növüMühazirə
  1   2   3   4   5
13 ENS az


Mühazirə 13. Səs -küy normaları. Səs - küyün insanlara təsiri

Plan.


  1. Səs dalğaları haqqında ümumi məlumat

  2. Səs -küyün fiziki xüsusiyyətləri

  3. Səs -küyün insanlara fizioloji təsirləri

  4. Ultrasəs və infrasəs

Elastik mühitdəki mexaniki titrəmələr bu mühitlərdə akustik titrəmələr adlanan elastik dalğaların yayılmasına səbəb olur. Titrəmə mənbəyindən gələn enerji mühitin hissəciklərinə ötürülür. Eyni fazada titrəyən mühitin ən yaxın iki hissəciyi arasındakı məsafəyə dalğa uzunluğu deyilir. Dalğa uzunluğu, dalğanın salınma dövrünə bərabər bir zamanda keçdiyi yoldur.


Qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə 16 ilə 20.000 Hz arasında olan elastik dalğalara səs dalğaları deyilir. Normal şəraitdə havada səs sürəti 330 m / s, suda təxminən 1400 m / s, poladda təxminən 5000 m / s -dir. Bir insan tərəfindən qəbul edildikdə, səslər yüksəklik və həcm ilə fərqlənir. Səsin yüksəkliyi vibrasiya tezliyi ilə müəyyən edilir: vibrasiya tezliyi nə qədər yüksəkdirsə, səs də o qədər yüksəkdir. Səsin yüksəkliyi W / m2 ilə ifadə olunan intensivliyi ilə müəyyən edilir. Bununla birlikdə, subyektiv olaraq qiymətləndirilən yüksəklik (səsin fizioloji xüsusiyyəti) səs dalğalarının intensivliyinə (fiziki xüsusiyyətinə) nisbətən daha yavaş artır. Səs intensivliyi eksponent olaraq artdıqca, qəbul edilən yüksəklik təxminən xətti olaraq artır. Buna görə L səs səviyyəsi ümumiyyətlə L = 101g (l / l0) logarifmik miqyasda ifadə edilir, burada I0 şərti olaraq 10 ~ 12 Vt / m2 -ə bərabər olan intensivlik səviyyəsidir və eşitmə həddi kimi qiymətləndirilir. 1000 Hz səs tezliyində insan qulağı (insan qulağı 1000 ilə 4000 Hz arasındakı tezliklərə ən həssasdır). Bu miqyasda hər bir sonrakı səs enerjisi səviyyəsi (qıcıqlanma səviyyəsi) əvvəlkindən 10 dəfə çoxdur. Səs intensivliyi 10, 100, 1000 dəfə böyükdürsə, loqarifmik miqyasda bu, səsin (qavrayış səviyyəsinin) 1, 2, 3 ədəd artmasına uyğundur.
Loqarifmik miqyasda səsin ölçü vahidinə desibel (dB) deyilir. Qulaq tərəfindən qəbul edilən səs intensivliyinin minimum artımına təxminən uyğundur.
Müqayisəli bir qiymətləndirmə üçün, orta danışma səs səviyyəsinin 60 dB olduğunu və 25 m məsafədə olan təyyarə mühərrikinin 120 dB səs çıxardığını göstərmək olar.
Eşitmə həddi fərqli insanlar üçün fərqlidir və səsin tezliyindən asılıdır.
Qulağın təzyiq və ağrı hiss etməyə başladığı səsin intensivliyinə ağrı eşik deyilir. Təcrübədə, ağrı həddi olaraq 140 dB -ə uyğun olan 100 Vt/m2 səs intensivliyi alınır.
Səs -küy, zamanla təsadüfi olaraq dəyişən müxtəlif tezlik və intensivlikdəki səslər toplusudur. Normal bir varlıq üçün dünyadan təcrid olunmuş hiss etməmək üçün bir insanın 10-20 dB səs-küyə ehtiyacı var. Bu, bitkilərin, parkın və ya meşənin səs -küyüdür. Texnologiyanın və sənaye istehsalının inkişafı insanlara təsir edən səs -küy səviyyəsinin artması ilə müşayiət olundu, sənaye şəraitində səs -küyün bədənə təsiri tez -tez digər mənfi təsirlərlə birləşir: zəhərli maddələr, temperatur dəyişiklikləri, titrəmə və s.
Səs -küyün fiziki xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir: tezlik, səs təzyiqi, səs təzyiqi səviyyəsi.
Tezlik aralığına görə səs-küy aşağı tezliyə bölünür-350 Hz-ə qədər, orta tezlikli 350-800 Hz və yüksək tezliyə-800 Hz-dən yuxarı. Spektrin təbiətinə görə səslər, geniş spektrli və tonal olan genişzolaqlıdır, spektrində səsli tonlar var.
Zaman xüsusiyyətlərinə görə səslər sabit, aralıq, impulsiv, zamanla dəyişkəndir.
Praktik məqsədlər üçün desibellərlə ölçülmüş əlverişli bir səs xarakteristikası səs təzyiqinin səviyyəsidir. Səs təzyiqi səviyyəsi N, verilən səs təzyiqinin P0 eşik təzyiqinə olan nisbətidir, logarifmik miqyasda ifadə edilir. N = 20 günlük (P / P0).
Müxtəlif səsləri qiymətləndirmək üçün səs səviyyələri səs səviyyəsi ölçən cihazlarla ölçülür.
Səs -küyün insanlara fizioloji təsirlərini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Eşitmə həddi tezliklə dəyişir, səs tezliyi 16 ilə 4000 Hz arasında artdıqca azalır, sonra 20.000 Hz -ə qədər artan tezliklə artır. Məsələn, 1000 Hz'de 20 dB SPL istehsal edən bir səs, 125 Hz'de 50 dB səslə eyni səsə sahib olacaq. Buna görə fərqli səs tezliklərində eyni səs səviyyəsi fərqli intensivliyə malikdir.
Daimi səs -küyün xarakteristikası üçün xarakteriklik müəyyən edilir - dBA -da səs səviyyəsi ölçücüsünün A miqyasında ölçülən səs səviyyəsi.
Zaman dəyişən səs-küylər, SBA 2.2.4 / 2.1.8.562-96-a uyğun olaraq təyin olunan dBA-da ekvivalent (enerjidə) səs səviyyəsi ilə xarakterizə olunur.
Səs -küy mənbələri çoxdur. Bunlar təyyarələrin aerodinamik səsləri, dizel mühərriklərinin gurultusu, pnevmatik alətlərin zərbələri, müxtəlif strukturların rezonanslı titrəmələri, yüksək səsli musiqi və s.
Səs -küy insan orqanizminə, xüsusən də mərkəzi sinir sisteminə zərərli təsir edərək beyin hüceyrələrinin yorğunluğuna və tükənməsinə səbəb olur. Səs -küyün təsiri altında yuxusuzluq yaranır, yorğunluq sürətlə inkişaf edir, diqqət azalır, ümumi performans və əmək məhsuldarlığı azalır. Bədənin uzun müddət səs-küyə məruz qalması və bununla əlaqədar mərkəzi sinir sisteminin pozulması hipertoniyanın başlanmasına səbəb olan amillərdən biri hesab olunur.
Səs -küyün təsiri altında eşitmə yorğunluğu və eşitmə qüsurları meydana gəlir. Səs -küyün kəsilməsi ilə bu hadisələr tez bir zamanda yox olur. Eşitmə yorğunluğu uzun müddət sistematik olaraq təkrarlanırsa, eşitmə itkisi inkişaf edir.
Beləliklə, 120 dB (təyyarə gurultusu) qısa müddətli məruz qalması geri dönməz nəticələrə səbəb olmur. 80-90 dB səs -küyə uzun müddət məruz qalmaq peşə karlığına səbəb olur. Eşitmə itkisi, normal şəraitdə başqalarının nitqini qavramağı çətinləşdirən davamlı eşitmə itkisidir. Eşitmə audiometriya ilə qiymətləndirilir. Audiometriya - eşitmə kəskinliyində dəyişiklik - xüsusi elektro -akustik cihaz - audiometrdən istifadə etməklə həyata keçirilir. 10 dB eşitmə itkisi praktik olaraq bir insan tərəfindən hiss olunmur, nitq anlaşılmazlığının ciddi şəkildə zəifləməsi və zəif eşitmə qabiliyyətinin itirilməsi, lakin ünsiyyət üçün vacib olan eşitmə qabiliyyətinin 20 dB azalması ilə səs siqnalları meydana gəlir.
Audiometriya metodları ilə, peşəkar fəaliyyət nəticəsində danışma diapazonunda 11 dB eşitmə itkisi olduğu təsbit edilərsə, peşə xəstəliyi faktı baş verir - eşitmə itkisi. Çox vaxt eşitmə itkisi eşitmə yorğunluğundan 5-7 il sonra inkişaf edir.
Səs -küy səviyyəsi sanitariya normaları və dövlət standartları ilə tənzimlənir və icazə verilən dəyərləri keçməməlidir. Tezliyi 16 Hz -dən az olan elastik dalğalara infrasəs deyilir.
Tibbi tədqiqatlar insanın hansı təhlükə ilə üzləşdiyini göstərdi: görünməz və eşidilməyən dalğalar infrasonik titrəmələrə səbəb olur. Təxminən 8 Hz tezlikdə olan infrasəs, bio cərəyanların ritmi ilə mümkün rezonans uyğunluğu səbəbindən xüsusilə təhlükəlidir.
İnfrasəs bütün hallarda zərərlidir - zəif olan daxili qulağa təsir edir və hərəkət xəstəliyi əlamətlərinə səbəb olur, güclü olanı daxili orqanların titrəməsinə səbəb olur, zədələnməsinə və hətta ürək tutmasına səbəb olur. Orta intensivliyin 110-150 dB dalğalanmaları ilə həzm sisteminin və beynin daxili pozğunluqları müxtəlif nəticələr, bayılma və ümumi zəiflik ilə müşahidə olunur. Orta infraqırmızı korluğa səbəb ola bilər.
İnfrasəsin ən güclü mənbələri reaktiv mühərriklərdir. Daxili yanma mühərrikləri də infraqırmızı, təbii infraqırmızı mənbələr yaradır - küləyin və dalğaların müxtəlif təbii obyektlərə və quruluşlara təsiri.
Bir şəhər və sənaye mühitinin normal şəraitində, infraqırmızı səslərin səviyyəsi aşağıdır, lakin hətta şəhər nəqliyyatından gələn zəif bir infrasəs şəhərin ümumi səs-küy fonuna daxil olur və böyük şəhərlərin sakinlərinin sinir yorğunluğunun səbəblərindən biri kimi xidmət edir.
Şəhər mühitində və iş yerlərində infraqırmızı səs səviyyəsi sanitariya standartları ilə məhdudlaşır. 16.000 Hz -dən çox olan elastik titrəmələrə ultrasəs deyilir. Aşağı tezlikli 18-30 Hz güclü ultrasəs titrəmələridir.
İstehsalda texnoloji məqsədlər üçün hansı intensivlik istifadə olunur: hissələri təmizləmək, qaynaq etmək, metalları əritmək, qazmaq.
Zəif ultrasəs titrəmələri qüsur aşkarlanmasında, diaqnostikada, tədqiqat məqsədləri üçün istifadə olunur.
Ultrasonik titrəmələrin təsiri altında bədən toxumalarında kompleks proseslər baş verir: ultrasəsin aşağı intensivliyində mikromasaj kimi qəbul edilə bilən yüksək tezlikli toxuma hissəciklərinin titrəmələri; hissəciklər arasındakı sürtünmə, damarların genişlənməsi və onlardan qan axınının artması nəticəsində interstisial istiliyin əmələ gəlməsi; artan biokimyəvi reaksiyalar, sinir uclarının qıcıqlanması.
Ultrasəsin bu xassələri, maddələr mübadiləsini və toxumalara qan tədarükünü yaxşılaşdıran, 80-90 dB aşağı intensivliyində 800-1000 kHz tezliklərində ultrasəs müalicəsində istifadə olunur.
Ultrasəs havada nə qədər çox əmilirsə, tezliyi də bir o qədər yüksəkdir. Aşağı tezlikli texnoloji ultrasəs dalğaları insanlara hava vasitəsilə akustik təsir göstərir.
Ultrasəs bioloji mühitdə yayıldıqda udulur və akustik enerji istilik enerjisinə çevrilir. Ultrasəsin intensivliyinin artması və təsir müddətinin artması bioloji quruluşların həddindən artıq istiləşməsinə və sinir, ürək -damar və endokrin sistemlərin funksional pozğunluqları, xassələrinin və tərkibinin dəyişməsi ilə müşayiət olunan onların zədələnməsinə səbəb ola bilər. qan Ultrasəs molekulyar bağları poza bilər, buna görə su molekulu ultrasəsin oksidləşdirici təsirinin əsas səbəbi olan sərbəst OH və H radikallarına parçalanır. Eyni şəkildə, yüksək molekulyar birləşmələrin ultrasonik parçalanması baş verir. Ultrasəs 120 dB -dən yuxarı intensivlikdə zərərli təsir göstərir.
Bir insanın ultrasəsin yayıldığı media ilə birbaşa təması ilə insan bədəninə təmas təsiri meydana gəlir. Bu vəziyyətdə təmas nöqtələrində periferik sinir sistemi və oynaqlar təsirlənir, əllərdə kapilyar qan dövranı pozulur və ağrı həssaslığı azalır. Bədənə nüfuz edən ultrasəs titrəmələrinin toxumalarda ciddi lokal dəyişikliklərə - iltihab, qanama, nekroz (hüceyrələrin və toxumaların ölümü) səbəb ola biləcəyi müəyyən edilmişdir. Zərərin dərəcəsi ultrasəsin təsirinin intensivliyindən və müddətindən, digər mənfi amillərin mövcudluğundan asılıdır. Səs -küyün olması ümumi vəziyyəti pisləşdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, səs -küy və vibrasiya sənaye zəhərlərinin zəhərli təsirini artırır. Məsələn, etanol və ultrasəsin eyni vaxtda təsiri mərkəzi sinir sisteminə mənfi təsirlərin artmasına səbəb olur.

Yüklə 57,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə