N ə s I m I a d ı n a d I l ç İ L i k I n s t I t u t uYüklə 1,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/41
tarix08.07.2018
ölçüsü1,54 Mb.
#54554
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


ISSN 0131-677X 


 

 AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

_________ 

 

N Ə S İ M İ   a d ı n a   D İ L Ç İ L İ K   İ N S T İ T U T U  

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKOLOGİYA 

 

 

B E Y N Ə L X A L Q   E L M İ   J U R N A L  

 

 

1970-ci İLDƏN NƏŞR OLUNUR 

 

 

Azərbaycan Respublikası  Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin  

reyestrinə daxil edilmişdir (Reyestr № 3378) 

 

Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında  

Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən rəsmi  

qeydiyyata alınmışdır (Filologiya elmləri bölməsi №18) 

 

 

İldə 4 dəfə çıxır 

 

 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

BAKI – 2014

 


 

 BAŞ REDAKTOR 

 

AĞAMUSA AXUNDOV – AMEA-nın həqiqi üzvü, fil.ü.e.d., prof. 

 

REDAKSİYA HEYƏTİ 

 

KAMAL ABDULLAYEV, GÖVHƏR BAXŞƏLİYEVA, NİZAMİ CƏFƏROV, TOFİQ HACIYEV, NİZAMİ XUDİYEV,  MUXTAR  İMANOV,  TEYMUR KƏRİMLİ,  ƏBÜLFƏZ QULİYEV,   AZAD MƏMMƏDOV,  

SOLMAZ SÜLEYMANOVA (baş redaktorun müavini), FƏXRƏDDİN VEYSƏLLİ 

 

BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR 

 

ŞÜKRÜ  HALUK  AKALIN  (Türkiyə),  ƏHMƏD  BİCAN  ƏRCİLASUN  (Türkiyə),  ÇONQ  JİN  OH  (Cənubi Koreya), KADIRALİ KONAKBAYEV (Qırğızıstan), İQOR KORMUŞİN (Rusiya), FUAT QƏNİYEV (Rusiya), 

VALENTİNA   QƏRƏNFİL  (Moldova),  TOFİK   MƏLİKOV   (Rusiya),  MEHMAN  MUSAOĞLU  (Türkiyə),  

MURADGELDİ SOYEQOV (Türkmənistan), HAYASİ TOORU (Yaponiya) 

 

SAHƏ REDAKTORLARI 

 

Azərbaycan  dili  və  terminologiya  üzrə  –  BULUDXAN  XƏLİLOV,  SAYALI  SADIQOVA;  türk  dilləri  üzrə  –  

MƏMMƏDƏLİ  QIPÇAQ,  MƏHƏBBƏT  MİRZƏLİYEVA;  şərq  dilləri  üzrə  –  ŞƏFƏQ  ƏLİBƏYLİ, 

KAMANDAR  ŞƏRİFOV;  qədim  dillər  üzrə  –  İLHAMİ  CƏFƏRSOY,  ÇİNGİZ  QARAŞARLI;  abidələrin  dili 

üzrə  –  ƏZİZXAN  TANRIVERDİYEV,  VAHİD  ZAHİDOĞLU;  ədəbiyyat  və  folklor  üzrə  –  MƏHƏRRƏM 

QASIMLI; tipoloji-müqayisəli dilçilik üzrə – TEYYUB QULİYEV, HƏBİB ZƏRBƏLİYEV; dil nəzəriyyəsi üzrə –  

AFƏT ABBASOVA, MƏSUD MAHMUDOV 

 

Türk mətninin elmi redaktoru fil.ü.f.d., dos. Kübra Quliyeva 

 

İngilis mətninin elmi redaktoru fil.ü.f.d. Gülşən Axundova  

Rus mətninin elmi redaktoru Militina Vasilenko 

 

JURNALIN TƏSİSÇİSİ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ  

NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTUDUR 

 

 

Ünvan:  AZ1143.  Bakı-143,  Hüseyn  Cavid  pr.,  115.  AMEA-nın  Nəsimi  adına  Dilçilik  İnstitutu.  «Türkologiya». Tel.: (+99412) 5372083, 5372081 

e-mail: 

turkologiya2010@mail.ru

 

sayt:     www.turkologiya.org 

 

Адрес:  АZ1143.  Баку-143,  пр.  Гусейна  Джавида,  115.  Институт  языкознания  им.  Насими  НАНА. 

«Тюркология». Тел.: (+99412) 5372083, 5372081 

e-mail: 

turkologiya2010@mail.ru

 

sayt:    

www.turkologiya.org

 

 

Address:  AZ1143.  Baku-143,  Hussein  Javid  avenue,  115.  ANAS  Nasimi    Institute    of    Linguistics. «Turkologiya». Tel.: (+99412) 5372083, 5372081 

e-mail:  

turkologiya2010@mail.ru

 

sayt:      

www.turkologiya.org

 

  

  

 

M Ü N D Ə R İ C A T  

 

 

DİLİN STRUKTURU VƏ TARİXİ  

Sevinc Əliyeva  (Bakı). «Kitabi-Dədə Qorqud»un dilindəki fars komponentli arxaik feillərə dair 

 (ədəbi dilin təşəkkülü kontekstində) .......................................................................  

Türkan Əsgərova (Bakı). XIV əsr Azərbaycan ədəbi dil tarixində sufizm təriqəti əsasında 

                             hürufizm cərəyanın yaranması və inkişaf etməsi (Nəsimi dili əsasında) ............................... 

14 

 

FOLKLOR. ƏDƏBİYYAT. MƏDƏNİYYƏT  

Mehman Musaoğlu, Fatih Kirişçioğlu (Türkiye). Türk Cumhuriyetleri Millî Marşlarının 

Kavramsal, Semiyotik ve Lengüistik Tahliline dair Deneme  ..................................  

21 

 

Бахтияр Абдушукуров (Узбекистан). Тематические группы лексического состава  

                             «Кыссаи Рабгузи».................................................................................................... 

35 

 

DİSKUSSİYALAR VƏ MÜZAKİRƏLƏR  

Qəzənfər Kazımov (Bakı). IX əsrin anadilli alban abidəsi və onun dili haqqında ................................. 

41 


 

MATERİALLAR VƏ MƏRUZƏLƏR 

 

Kamilə Vəliyeva (Bakı). Azərbaycanda riyazi dilçiliyin müasir vəziyyəti............................................. 

51 


 

RESENZİYALAR 

 

İsmayıl Kazımov (Bakı). Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı................................................................... 

69 


 

XRONİKA 


 

Baba Məhərrəmli (Bakı). VII Beynəlxalq Türk Dili Qurultayı: Türkologiyadakı gələcək 

                            perspektivlər................................................................................................................ 

74 

 

PERSONALIA  

Qüdsiyyə Qəmbərova (Bakı). Ramazanov Kamil Tağı oğlu ................................................................. 

77 


 

İsmayıl Məmmədli (Bakı). Qurbanov Afad Məhəmməd oğlu ............................................................... 

 

79  

Г.Ф.Благова

 

, А.В.Дыбо, И.В.Кормушин (Россия). Гаджиева Нинель Зейналовна ........................ 

 

82  

NEKROLOQ 

 

«Türkologiya» jurnalının redaksiya heyəti (Bakı). Seyidov Yusif Mir Əhməd oğlu .............................. 

86 


 

___________  

 


Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə