N. N. Musayeva Kİtabxana informatikasi azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin 21. 08. 01 tarixli 917 saylı əmri ilə Ali məktəb tələbələri üçün dərsYüklə 0,86 Mb.

səhifə9/31
tarix08.07.2018
ölçüsü0,86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

 

33

məlumat  verilibsə  birinci  indikator  1  qiyməti  əks  halda    0 qiyməti  alır.  İkinci  indikator  sərlövhənin  tipini  bildirir  və 

aşağıdakı qiymətlri alır: 

‐1 qiyməti‐ Paralel sərlövhə üçün; 

‐2  qiyməti‐  Kitabın  ayrıca  buraxılışında  və  hissəsində 

ümumi   sərlövhəyə əlavə olan xüsusi sərlövhə üçün; 

‐4  qiyməti‐  Nəşrin  üz  qabığında  çap  olunan  və  nəşriyyat 

cildinə ştamplanan sərlövhə üçün; 

‐5  qiyməti‐  Biblioqrafik  təsvirin  əsas  mənbəyi  kimi  istifadə 

olunmayan,  əlavə  titul  vərəqində  xarici  dildə  verilən 

sərlövhə üçün; 

‐6  qiyməti‐  Kitabın  mətnin  birinci  səhifəsində  sərlövhə 

üçün; 


‐7 qiyməti‐ Kolintituldakı sərlövhə üçün; 

‐8 qiyməti‐ Kötükdəki sərlövhə üçün 

‐3 qiyməti‐ Kitabda olan digər tipli sərlövhələr üçün 

‐0 qiyməti əsas sərlövhədən fərqli sərlövhə üçün. 

 İndikator 2‐8 qiymətlərinin aldıqda sərlövhə üçün  mütləq 

qeyd yazılır. Altsahələr:  

 246$a  altsahəsində  sərlövhənin  digər  forması  yazılır. 

Məsələn,  əgər  kitab  tərcümədirsə,  kitabın    xarici  dildə 

adı 246a altsahəsində yazılır.  

 246$b  altsahəsində  əgər    varsa,  kitabın  adının  davamı 

yazılır.  

 

246$c  altsahəsində  kitabın  nəşrində  xidməti  olmuş şəxsələr:  redaksiya  heyəti,  redaktor,  tərcüməsi,  rəssam, 

fotoqraf  və  s.  və  təşkilatlar  yazılır.  İnsiallar  soyaddan 

əvvəl  yazılır.  Hər  bir  məsul  şəxs  digərindən  nöqtə 

vergüllə ayrılır. 

 

34 

246$f  altsahəsində  kitabın  cildi,  buraxılışı  və  ya  tarixi 

haqqında məlumat yazılır.   Məs.: ‐ Oct.1977; Yanv.1980‐ 

Apr.1981. 

 246$n  altsahəsində  təsvir  olunan  materialın  hissəsinin 

nömrəsi  yazılır.  Çoxcildli  nəşrlərin  təsviri  zamanı  hər 

bir cild üçün ayrıca biblioqrafik yazı tərtib olunur.  

 246$o  altsahəsində  kitabın  xarici  dildə  olan  adı 

göstərilir, əgər o kartoçkada göstərilibsə . 

 

246$p  altsahəsində  çoxcildli(çoxhissəli)  kitablar  üçün cari cildin(hissənin) adı yazılır 

 246$g altsahəsində  sərlövhənin digər forması haqqında 

əlavə informasiya yazılır. 

 

IV.

 

Nəşr, yayım və fiziki xarakteristika 

 

250 Nəşr haqqında məlumat. Sahə kitabın  nəşri 

haqqında məlumları əks etdirir. 

 Altsahələr:  

 250$a  altsahəsində  nəşri  haqqındə  əsas  dəqiqləşmə 

məlumatları yazılır. 

 

250$b  nəşr  haqqında  əlavə  və  nəşrə  məsul  şəxsələr  haqqında  məlumat verilir. 

Nümunə:  250_  _$a2‐ci  nəşr,  əlavə  və  dəyişikliklərlə$b2‐ci 

nəşr,  


                    ön söz A.İ.Qurbanovundur 

260  Buraxılış  məlumatları  Sahə  kitabın  nəşri,  çapı, 

yayımı, buraxılışı haqqında məlumatı əks etdirir. İndikatora 

malikdir. Əgər  kitabda nəşriyyat, nəşr yeri, naşir haqqında 

məlumat  verilməyibsə  indikator  0  qiyməti  əks  halda  1 

qiyməti alır. 

Altsahələr:   

35 

260$a  altsahəində  kitabın  nəşr  və  yayılma  yeri  yazılır. 

Nəşr  yeri  Moskva,  Sankt‐Peterburq,  Rostov  na  donu, 

Nijniy  Novqorod

10

  şəhərləri  istisna  olmaqla  şəhər  adları tam yazılır. Birgə nəşrlər defislə yazılır. Məs.: M.‐L. 

 260$b  altsahəsində  kitabı  nəşr  edən  nəşriyyat.  firma 

böyük  hərflə,  dırnaqsız  yazılır.  Müxtəlif  şəhərlərin 

nəşriyyatlarının  sadalanması  zamanı  nöqtə  vergüllə  (;) 

bir şəhərin nəşriyyatları iki nöqtə ilə ayrılırlar. 

 

260$c altsahəsində kitabın nəşr tarixi yazılır.  

260$d altsahəsində kitabı çap edən mətbənin adı yazılır. Nümunə: 2601_ $aM. $bGKSMO‐Press $c2000 

300 Fiziki təsvir. Sahə kitabın fiziki təsvir məlumatlarını 

əks etdirirAltsahələr:  

 300$a altsahəsində kitabın səhifəsi, cildi, illustrasiya və s. 

haqqında  məlumat  yazılır.  İllüstrasiyanın  sayı  səhifənin 

sayından vergüllə ayrılır. 

Nümunə: 300_ _$a195s., 16s. il. 2s. portret. 

 300$b 

altsahəsində 

kitabda 

mətnin 


içərisində 

illüstrasiya olduqda məlumat yazılır.  

 

300$c  altsahəsində  kitabın  ölçüsü  (santimetr,  millimetr və ya dyümlə ifadə olunaraq)  yazılır. 

 300$d  altsahəsində  kitabın  cildinin  tipi  haqqında 

məlumat yazılır. 

 

300$f    altsahəsində  həcm  vahidinin  tipi:  səhifə,  cild, qutu vəs . kimi sözlər yazılır. 

 300$g altsahəsində ölçü vahidi(sm, m, mm, dyum və s.) 

yazılır. 

 

300$e  altsahəsində  kitabda qoşma 

materialların 

mövcudluğu haqqında məlumat yazılır. 

                                                           

10

 

Uyğun olaraq M.; SPb.;Rostov n/D; N.Novqorod kimi yazılır.  

36

Nümunə: 300 $a115s.,14s.il.,1s.portret$c84х90$d cildli$g sm. 

 

V.

 

Qeyd  

 

500  Qeyd.  Sahə  kitabın  təsviri  zamanı  digər  sahələrdə 

verilməyən  kitab  haqqında  əlavə  məlumatı  əks  etdirir. 

Müxtəlif  tipli  qeydlərin  sadalanması  lazım  olduğu  zaman 

nöqtə tire (.‐) qoyulur 

Altsahələi:  

 500$a altsahəsində qeydin mətni yazılır. 

504  Biblioqrafiya.  Sahə  kitabda  verilmiş  biblioqrafiya 

göstəricisi haqda məlumatı əks etdirir. Altsahələi:  

 504$a  altsahəsində  kitabda  biblioqrafiynın  mövcudluğu 

haqqında məlumat yazılır. Sadalanma zamanı nöqtə tire 

(.‐) qoyulur. 

 

Nümunə: 504_ _$aBiblioqr. : s.15.‐ Adlar göstər.: s.22.‐ 

Qeyd.:  

                   s.44. Mənbə: səh. 125‐152 520 Annotasiya. Sahə kitabda verilmiş annotasiya və ya 

xülasəni(rezyume) əks etdirir.  Altsahələr:  

 520$a  altsahəsində    annotasiyanın  (xülasənin)  mətni 

yazılır. Annotasiya oxucuya kitabın məzmunu haqqında 

qısa, dəqiq və tam informasiya verir.  

521 Məqsəd təyinatı haqqında qeyd. Sahə kitabın hansı 

oxucu  qrupu  üçün  nəzərdə  tutulması  haqqında  qeydi  əks 

etdirir. 

Altsahələr:  

 521$a  altsahəsində  kitabın  yaş  və  ya  ixtisas  təyinatı 

haqqında məlumat yazılır. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə