N11-1-ci qrup Layout 1Yüklə 7,04 Kb.

səhifə14/41
tarix24.12.2017
ölçüsü7,04 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

30
I QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
ZAMANLI NURAL 
RAZİM OĞLU
644 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 115 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
TAĞIYEV MÜRSƏL 
AQİL OĞLU
644 balla xüsusi təyinatlı ali təhsil
müəssisəsinə qəbul olub.
BDU-nun nəzdində «Gənc istedad-
lar» liseyinin məzunudur.
İSMAYILZADƏ RƏSUL
YUSİF OĞLU
642 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Ağdaş rayonu Qolqatı kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
MƏMMƏDLİ RƏŞAD 
İSMİXAN OĞLU
642 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Fizika, riyaziyyat və infor-
matika təmayüllü liseyin məzunudur.
ƏLİZADƏ KÖNÜL 
HİLAL QIZI
642 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 259 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
HÜSEYNLİ ELDAR 
RZA OĞLU
642 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 296 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MƏMİŞOV RAMİL 
ZAKİR OĞLU
642 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 138 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
KƏRİMLİ NAZİM 
FAZİL OĞLU
642 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 287 saylı «Zəkalar»
liseyinin məzunudur.
İSMAYILOV MEHMAN
PƏNAH OĞLU
641 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Kompyuter mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Şamaxı rayonu Texniki, humanitar və
təbiət fənləri təmayüllü internat tipli
liseyin məzunudur.
QAFAROV ARZU 
QADİR OĞLU
641 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 287 saylı «Zəkalar»
liseyinin məzunudur.
QASIMOVA AYTƏKİN
NAMİQ QIZI
641 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.
MƏMMƏDOVA OFELİYA
ELDAR QIZI
640 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına tam orta məktəbin məzunudur.


31
ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ
TAĞIYEVA TURANƏ 
KƏRİM QIZI
640 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «İnformasiya
texnologiyaları və sistemləri
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Gəncə şəhəri 46 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.
ƏLİYEV SULTAN 
HƏSRƏT OĞLU
638 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Xaçmaz rayonu Yeni Həyat kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.
MƏCİDLİ İMRAN 
TAHİR OĞLU
638 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 132-134 nömrəli təhsil
kompleksinin məzunudur.
KƏRİMLİ RƏVAN 
CEYHUN OĞLU
637 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 132-134 nömrəli təhsil
kompleksinin məzunudur.
MƏMMƏDOV ƏLİ 
XANLAR OĞLU
637 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Özəl türk liseyinin məzunudur.
ƏLİYEV KAMRAN 
FAİQ OĞLU
637 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 2 saylı orta texniki və
humanitar elmlər liseyinin
məzunudur.
BƏŞİRZADƏ SEYMUR
RAZİM OĞLU
637 balla Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universitetinin «İnşaat
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
Tovuz rayonu E.Süleymanov adına
Kirən kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.
MƏMMƏDOV İBRAHİM
VİLAYƏT OĞLU
636 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Tovuz rayonu M.Musayev adına
Əlimərdanlı kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.
QAFAROV SAHİB 
TARİYEL OĞLU
635 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Naxçıvan MR Ordubad rayonu
M.Kərimov adına Tivi kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
ƏLİYEV FARİZ 
RAUF OĞLU
635 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 322 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
QASIMOV NİCAT 
İSMAYIL OĞLU
635 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Yevlax rayonu Nərimanov adına
9 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
ŞABANOVA MƏDİNƏ 
QURBAN QIZI
635 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Zaqatala rayonu 3 saylı şəhər tam
orta məktəbinin məzunudur.


32
I QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
SƏRKAROVA KAMİLLA
KAMİLYEVNA
635 balla M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universitetinin Bakı
filialı «Riyaziyyat» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 160 saylı klassik gim-
naziyanın məzunudur.
RAMAZANLI TƏRLAN 
RİZVAN OĞLU
635 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 289 saylı tam orta mək-
təb -«Zəngi» liseyinin məzunudur.
ABBASLI MƏDƏD 
QURBAN OĞLU
634 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Fizika müəllimliyi» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 159 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
TEYMUROVA SƏBİNƏ
TAHİR QIZI
634 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bərdə rayonu F.Sadıqov adına
Qaradəmirçi kənd tam orta mək-
təbinin məzunudur.
MUSAYEV FƏRİD 
ELÇİN OĞLU
634 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 132-134 nömrəli təhsil
kompleksinin məzunudur.
HÜSEYNOV RÖVŞƏN
ŞAHİN OĞLU
634 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Özəl türk liseyinin Ağdaş filialı -
nın məzunudur.
ƏSƏDOV NƏSİR 
ARAZ OĞLU
634 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Mexanika mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına tam orta məktəbin məzunudur.
ƏSLİYEVA GÜNAY 
ELMAN QIZI
634 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 299 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
HACIYEV RUSLAN 
AFİZ OĞLU
633 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 85 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
YAHYAYEVA NƏRMİNƏ
BORİSOVNA
632 balla M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universitetinin Bakı
filialı «Riyaziyyat» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı Avropa liseyinin məzunudur.
İSGƏNDƏRLİ MEHRAN
MƏNSUR OĞLU
632 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Göyçay rayonu R.Rza adına 1 saylı
şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
ABBASOV NİZAMİ 
İLHAM OĞLU
632 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Türk Anadolu liseyinin
məzunudur. Xaricdə təhsil alır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə