N11-1-ci qrup Layout 1Yüklə 7,04 Kb.

səhifə16/41
tarix24.12.2017
ölçüsü7,04 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

36
I QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
SALAHOV ELVİN 
ŞAİQ OĞLU
617 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 267 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MUSAYEVA LALƏ 
NURİDDİN QIZI
617 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat» ixtisasına qəbul olub.
Zaqatala rayonu Tala kənd 3 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur.
AĞAYEV KAMRAN 
VAQİF OĞLU
617 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Geologiya
mühəndisliyi» ixtisasına qəbul olub.
C.Naxçıvanski adına Bakı hərbi
liseyin məzunudur.
CƏBRAYILZADƏ PƏRVİZ
ƏLYAR OĞLU
616 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
(TEMPUS layihəsi)» ixtisasına qəbul
olub.
Oğuz rayonu V.İbrahimov adına
Xaçmaz kənd 2 saylı tam orta mək-
təbinin məzunudur.
ALLAHVERDİYEV TURAL
FİZULİ OĞLU
616 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Gəncə şəhəri M.Mehdizadə adına
4 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
RÜSTƏMOV CEYHUN
BABƏK OĞLU
616 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Mexanika mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 145 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MİKAYILOV MİRPAŞA 
TELMAN OĞLU
615 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Qəbələ rayonu Y.Vəliyev adına
Əmirvan kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.
ƏLİYEV MƏMMƏD 
ƏHMƏDAĞA OĞLU
615 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Şirvan şəhəri E.İmanov adına
10 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
AĞAYEV ELVİN 
ELÇİN OĞLU
615 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Özəl türk liseyinin Lənkəran fi-
lialı nın məzunudur.
SƏFƏRLİ MƏHƏRRƏM
RƏSUL OĞLU
615 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Şəki rayonu Şəhər fizika-riyaziyyat və
humanitar təmayüllü liseyin
məzunudur.
HƏSƏNLİ DAŞQIN 
İLHAM OĞLU
614 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 27 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
AĞAYEV ELŞƏN 
FAZİL OĞLU
612 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Mexanika mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Naxçıvan MR Şahbuz rayonu
T.V.Alməmmədov adına Keçili kənd
tam orta məktəbinin məzunudur.


37
ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ
AĞAYEV KAMAL 
KAMRAN OĞLU
612 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
(TEMPUS layihəsi)» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 102 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ŞÜKÜRLÜ FƏQAN 
MAİS OĞLU
612 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı Özəl türk liseyinin Şirvan filialı -
nın məzunudur.
CƏLALOV RƏŞAD 
YAŞAR OĞLU
612 balla xüsusi təyinatlı ali təhsil
müəssisəsinə qəbul olub.
Bakı şəhəri 289 saylı tam orta mək-
təb -«Zəngi» liseyinin məzunudur.
ABDULLAYEV RAFAEL
İNTİQAM OĞLU
611 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Gədəbəy rayonu Şəkərbəy kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.
TARVERDİYEVA NƏRGİZ
İLHAM QIZI
611 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri «Təfəkkür» liseyinin
məzunudur.
MƏMMƏDOV İLMAR 
FAİQ OĞLU
610 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 221 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
İSMAYILOVA JALƏ 
VASİF QIZI
609 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat» müəllimliyi ixtisasına
qəbul olub.
Ağdaş rayonu N.Gəncəvi adına
2 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
QULİYEV RÜFƏT 
ELDAR OĞLU
609 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Mexanika mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 258 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
HİDAYƏTZADƏ HƏCƏR
MUXTAR QIZI
609 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Şəki rayonu 7 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.
İSGƏNDƏROVA AYGÜN
OQTAY QIZI
609 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 2 saylı orta texniki və
humanitar elmlər liseyinin
məzunudur.
KAZIM-ZADƏ NİGAR 
NÜSRƏT QIZI
608 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat» müəllimliyi ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 318 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
AĞACANOV CAMİRZƏ
HÖRMƏT OĞLU
608 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Qusar rayonu Yuxarı Zeyxur kənd
tam orta məktəbinin məzunudur.


38
I QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
CƏFƏROV FƏXRİ 
ELÇİN OĞLU
607 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 138 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
BABAYEV ADİL 
AĞA OĞLU
607 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 47 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
KƏRİMLİ TOĞRUL 
ORUC OĞLU
607 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil
Kompleksinin məzunudur.
ƏLİŞOV ELVİN 
ELDAR OĞLU
607 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri «Təfəkkür» liseyinin
məzunudur.
ƏSKƏRZADƏ QULAM
FƏXRƏDDİN OĞLU
607 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
(TEMPUS layihəsi)» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 78 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
SƏFƏROV İSRAİL 
KAMİL OĞLU
607 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Kimya mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 81 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MUSAYEVA ZÜLFİYYƏ
RÖVŞƏN QIZI
606 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat müəllimliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Göyçay rayonu Nizami adına 7 saylı
şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
EMİNOVA ƏSİBƏ 
VEYSƏL QIZI
605 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Riyaziyyat müəllimliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Şəki rayonu Suçma kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
ƏLİZADƏ XƏLİL 
MUSA OĞLU
605 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Naxçıvan MR Şahbuz rayonu
İ.D.Rüstəmov adına Badamlı kənd
tam orta məktəbinin məzunudur.
ƏSƏDLİ TAHİRƏ 
FƏRMAN QIZI
605 balla Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının «Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
(TEMPUS layihəsi)» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 245 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
NƏCƏFOVA LALƏ 
MİRZƏMMƏD QIZI
605 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Kompyuter elmləri» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 229 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
TAHİRZADƏ TAHİR 
MƏMMƏD OĞLU
605 balla Bakı Ali Neft məktəbinin
«Neft-qaz mühəndisliyi» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 25 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə