N11-1-ci qrup Layout 1Yüklə 7,04 Kb.

səhifə36/41
tarix24.12.2017
ölçüsü7,04 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

80
IV QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
YUSİBZADƏ ELMAR 
ELÇİN OĞLU
682 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 194 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MƏMMƏDOVA XATIN
FƏRHAD QIZI
681 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 211 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MƏMMƏDOV TURHAN
ZAKİR OĞLU
681 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 64 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
YUSİFLİ SƏXAVƏT 
NİZAMİ OĞLU
681 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Beyləqan rayonu N.M.Allahverdiyev
adına 1 saylı şəhər tam orta mək-
təbinin məzunudur.
NOVRUZLU NURANƏ
QƏRİB QIZI 
681 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Şəki rayonu Şəki kənd tam orta mək-
təbinin məzunudur.
BAXŞƏLİYEVA REYHANƏ
ƏLƏKBƏR QIZI
680 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 214 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MÖHSÜMOVA AYTƏN
İLHAM QIZI
677 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Astara rayonu Z.M.Bünyadov adına
2 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
ŞİRƏLİYEVA NAİLƏ 
HEYBƏT QIZI
676 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 47 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
QURBANOV BÖYÜKAĞA
HƏSƏNAĞA OĞLU
676 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 102 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MEHDİYEVA DİLBƏR 
İLQAR QIZI
676 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Ağstafa rayonu Texniki-humanitar
təmayüllü liseyin məzunudur.
BƏYLƏROVA ZƏRRİNTAC
ELXAN QIZI
685 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bərdə rayonu X.İsmayılov adına
Zümürxan kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.
NAĞIZADƏ KƏNANƏ
MƏHƏRRƏM QIZI
685 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ
81
HÜSEYNZADƏ ÜLVİ
ATABABA OĞLU
676 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 19 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
BAĞIRLI NİGAR 
İLQAR QIZI
674 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Neftçala rayonu Aşağı Surra kənd
tam orta məktəbinin məzunudur.
CƏFƏRLİ ƏLİBƏY 
AZƏR OĞLU
674 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Slavyan Universitetinin Məktəb-
Lisey kompleksinin məzunudur.
MƏMMƏDLİ NİGAR 
ZAKİR QIZI
674 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 138 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ABBASOVA SƏBİNƏ
ELBƏY QIZI
674 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 32 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MEHDİLİ NİHAD 
ZÖHRAB OĞLU
673 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına tam orta məktəbin məzunudur.
ƏLİZADƏ ÇİNARƏ 
QORXMAZ QIZI
671 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Qəbələ rayonu 2 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.
QƏDİMƏLİYEVA ŞƏBNƏM
NATİQ QIZI
671 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 12 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
EYYUBOV İLQAR 
ƏLİŞAH OĞLU
671 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Şamaxı rayonu C.Cəbrayılbəyli adına
5 saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
MƏMMƏDLİ VÜSAL 
RƏFAİL OĞLU
671 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Naxçıvan türk liseyinin məzunudur.
GÜLƏLİYEVA LALƏ 
YAVƏR QIZI
671 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 83 saylı məktəb-liseyin
məzunudur.
NAĞIYEV BİNNƏT 
MƏHƏMMƏDƏLİ OĞLU
671 balla Türkiyənin xüsusi təyinatlı
ali təhsil müəssisəsinə qəbul olub.
Bakı şəhəri 58 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.


82
IV QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
ƏLİYEVA GÜLNAR 
ELDAR QIZI
670 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.
MƏMMƏDOVA FƏCRİN 
TELMAN QIZI
670 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.
NƏZƏRLİ SAMİR 
KƏRİM OĞLU
670 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Astara rayonu Ərçivan kənd 4 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur.
MƏMMƏDOV ƏHMƏD
ƏBÜLFƏT OĞLU
670 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Naxçıvan türk liseyinin məzunudur.
ƏLİYEVA TÜRKAN 
RİZVAN QIZI
668 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 287 saylı «Zəkalar»
liseyinin məzunudur.
ƏZİZLİ FƏRİD 
SƏRVAN OĞLU
667 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin Hərbi həkim işi ixtisas-
ına qəbul olub.
Qəbələ rayonu Tüntül kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
MUSAYEVA GÜLÜSTAN
BARAT QIZI
667 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 287 saylı «Zəkalar»
liseyinin məzunudur.
MƏMMƏDZADƏ NURANƏ
ELMİR QIZI
667 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Ağdam rayonu 11 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.
KƏLBİYEVA AYTƏN 
YAŞAR QIZI
667 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin (BDU-nun
nəzdində, təsisçi Türkiyə Dəyanət
Vəqfi) məzunudur.
ABDULLAYEVA AYŞƏN
NAZİM QIZI
666 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 169 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
HÜSEYNOVA RUHƏNGİZ
TELMAN QIZI
670 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Naxçıvan MR Şərur rayonu
N.Nərimanov adına 1 saylı şəhər tam
orta məktəbinin məzunudur.
RÜSTƏMLİ ŞÜKUFƏ 
ELXAN QIZI
670 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
İmişli rayonu N.Şirinov adına 5 saylı
şəhər məktəb-liseyinin məzunudur.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə