N11-1-ci qrup Layout 1Yüklə 7,04 Kb.

səhifə38/41
tarix24.12.2017
ölçüsü7,04 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

86
IV QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
ƏHMƏDOV MƏCİD
ELDƏNİZ OĞLU
647 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Ə.Mahmudov adına Şərur türk
liseyinin məzunudur.
QARAYEVA QUMRAL 
KAMRAN QIZI
647 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Qəbələ rayonu Nohurqışlaq kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.
ALLAHVERDİYEVA
MƏRZİYƏ 
646 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 307 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ŞÖVKƏTOV KAMRAN
MİZAM OĞLU
646 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Saatlı rayonu Sarıcalar kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
SULTANOV TURQUT
NEYMƏT OĞLU
646 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Ə.Mahmudov adına Şərur türk
liseyinin məzunudur.
ƏZİZOV TURAL 
BAYRAM OĞLU
646 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Sumqayıt Özəl türk liseyinin
məzunudur.
CƏBİZADƏ EMİLYA 
EMİN QIZI
646 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Lənkəran rayonu Liman 1 saylı şəhər
tam orta məktəbinin məzunudur.
AĞAZADƏ NƏRMİN 
QALİB QIZI
645 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Qəbələ rayonu Nic qəsəbə 4 saylı
tam orta məktəbinin məzunudur.
YAQUBLU XALİQ 
YAŞAR OĞLU
645 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Gəncə Azərbaycan-Türkiyə özəl
liseyinin məzunudur.
ƏHƏDOV ELTON 
FİKRƏT OĞLU
645 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına tam orta məktəbin məzunudur.
GÜLİYEVA AYTƏN 
CEYHUN QIZI
648 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri E.Şirəliyev adına
274 saylı tam orta məktəbin
məzunudur.
KƏRİMOVA SEVİNC
CƏLALƏDDİN QIZI
647 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Gəncə şəhəri Ə.Cavad adına 2 saylı
şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ
87
MƏMMƏDZADƏ AYNUR
SƏDİ QIZI
644 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 30 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
HÜSEYNLİ LALƏ 
ƏLƏDDİN QIZI
643 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri Kimya-biologiya təmayül-
lü liseyin məzunudur.
HÜSEYNZADƏ ƏLİTURAN
ƏLİZADƏ OĞLU
643 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Masallı rayonu Həsənli kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
ƏKBƏRLİ NƏRGİZ 
XANLAR QIZI
643 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 246 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
SƏMƏDLİ XALİDƏ 
MƏHƏRRƏM QIZI
643 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Naxçıvan MR Babək rayonu
V.Mahmudov adına Babək qəsəbə
tam orta məktəbinin məzunudur.
HACILI KAMRAN 
ASLAN OĞLU
642 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri Akademik Z.Əliyeva
adına tam orta məktəbin məzunudur.
QASIMZADƏ SONA
RƏFAEL QIZI
642 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 252 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
ƏHMƏDOVA QƏNİRƏ
NOVRUZƏLİ QIZI
642 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri Kimya-biologiya təmayül-
lü liseyin məzunudur.
QULİYEVA VALİDƏ 
NAMİQ QIZI
642 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 116 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
MƏMMƏDOVA GÜNEL
ETİBAR QIZI
641 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Şəki rayonu Oraban kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
NƏCƏFOVA NİGAR
FƏXRƏDDİN QIZI
640 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 289 saylı tam orta mək-
təb -«Zəngi»  liseyinin məzunudur.
MƏLİKLİ RƏŞAD 
FİRAVAN OĞLU
640 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri Kimya-biologiya təmayül-
lü liseyin məzunudur.


88
IV QRUP
ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ
HƏSƏNOVA AFAQ 
PƏNAH QIZI
639 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Göygöl rayonu Nadil kənd tam orta
məktəbinin məzunudur.
QULUZADƏ İLHAMƏ 
İLHAM QIZI
638 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Naxçıvan MR Babək rayonu B.Əliyev
adına Qahab kənd tam orta mək-
təbinin məzunudur.
XUDİYEVA AYTƏKİN 
FİRDOVSİ QIZI
638 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Naxçıvan MR Şərur rayonu
N.Nərimanov adına 1 saylı şəhər tam
orta məktəbinin məzunudur.
İSKƏNDƏROV FƏRİD
RAFİQ OĞLU
637 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri E.Eyyubov adına
273 saylı tam orta məktəbin
məzunudur.
NƏSİBOVA NƏRMİN 
SARI QIZI
637 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 214 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
YADİGARLI AYTƏN 
ELMAN QIZI
636 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 319 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
YOLÇUYEVA SƏBİNƏ 
TELMAN QIZI
636 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Gəncə şəhəri M.Abbas Abbaszadə
adına 20 saylı şəhər tam orta mək-
təbinin məzunudur.
ƏLİYEVA LEYLA 
RÖVŞƏN QIZI
636 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 177 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
KAZIMOV VAQİF 
OQTAY OĞLU
635 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri 138 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
AĞAYEVA GÜNEL 
VÜQAR QIZI
635 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Qəbələ rayonu 4 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.
ASLANLI ƏMİNƏ 
VİLAYƏT QIZI
639 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Stomatologiya» ixti-
sasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 102 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.
BALAŞOV MEHDİ 
AYAZ OĞLU
640 balla Azərbaycan Tibb
Universitetinin «Müalicə işi» ixtisası-
na qəbul olub.
Şirvan şəhəri N.Quliyev adına 9 saylı
şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə