Namysł nad problemami związanymi z językiem: Namysł nad problemami związanymi z językiemYüklə 3,33 Mb.
tarix17.11.2018
ölçüsü3,33 Mb.
#80766

Namysł nad problemami związanymi z językiem:

 • Namysł nad problemami związanymi z językiem:

 • jego statusem, funkcją, budową, miejscem w rozważaniach filozoficznych, rolą poznawczą.

 • Filozofię języka można traktować jako:

 • wyspecjalizowaną gałąź epistemologii,

 • podstawowy dział filozofii, w ramach którego odpowiadamy na kluczowe pytania metafizyczne,

 • dział filozoficznego namysłu, w którym podejmujemy problemy związane z językiem w określonej tradycji.Dwie ścieżki prowadzenia badań:

 • Dwie ścieżki prowadzenia badań:

 • 1. Logiczna:

 • język da się opisać ze ścisłością przysługującą naukom dedukcyjnym, jest dającym się sformalizować systemem znaków.

 • 2. Pragmatyczna:

 • język jest używanym codziennie naturalnym

 • ludzkim narzędziem,

 • rozmaicie powiązanym

 • z innymi dziedzinami życia.Filozofię języka jako odrębny dział filozofii możemy wyróżnić, kiedy odrzucimy poniższe przekonania tradycyjnej filozofii:

 • Filozofię języka jako odrębny dział filozofii możemy wyróżnić, kiedy odrzucimy poniższe przekonania tradycyjnej filozofii:

Język nie może być przedmiotem odrębnych i autonomicznych badań filozofii, w oderwaniu od rozstrzygnięć metafizycznych na przykład.

 • Język nie może być przedmiotem odrębnych i autonomicznych badań filozofii, w oderwaniu od rozstrzygnięć metafizycznych na przykład.

 • Sposób formułowania problemów w filozofii nie ma większego znaczenia dla jej rozstrzygnięć, a namysł metafilozoficzny nie jest istotnym zadaniem teorii filozoficznych.Status ontologiczny językaPojęcie znaczenia i teorie znaczenia

 • Pojęcie znaczenia i teorie znaczenia

 • kryteria identyczności znaczenia,

 • relacja między prawdą a znaczeniem, rozumieniem, weyryfikacją,

 • nastawienia sądzeniowe

 • wiedzy propozycjonalnej,

 • relacja między sądem a zdaniem, problem radykalnej interpretacji,

 • spór holizm/atomizm,

 • rola metaforyPojęcie odniesienia i jego funkcja w ujmowaniu realizmu

 • Pojęcie odniesienia i jego funkcja w ujmowaniu realizmu

 • realizm semantyczny vs. antyrealizm semantyczny,

 • teorie prawdy i ich konsekwencje,

 • problem analityczności i synonimiczności, obiektywność znaczenia a kwestia reguł, niezdeterminowanie przekładu

 • Kontekst szerszy: kulturowe funkcje językaThe Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method + wprowadzenia z 1965, z 1975 i z 1990 roku

 • The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method + wprowadzenia z 1965, z 1975 i z 1990 rokuFilozofię języka (tzw. filozofię lingwistyczną) należałoby zaliczyć do tak zwanych wielkich er w historii filozofii, biorąc pod uwagę zakres i rozległość filozoficznych wyzwań, jakie zostały w niej przedsięwzięte.

 • Filozofię języka (tzw. filozofię lingwistyczną) należałoby zaliczyć do tak zwanych wielkich er w historii filozofii, biorąc pod uwagę zakres i rozległość filozoficznych wyzwań, jakie zostały w niej przedsięwzięte.

 • (wprowadzenie z 1965 roku)Filozofowie nie prowadzą badań empirycznych, nie wyprowadzają wniosków z oczywistych prawd apriorycznych, jedynym, co mogą w sposób uzasadniony robić jest analiza języka.

 • Filozofowie nie prowadzą badań empirycznych, nie wyprowadzają wniosków z oczywistych prawd apriorycznych, jedynym, co mogą w sposób uzasadniony robić jest analiza języka.Filozoficzne rozprawianie o świecie odczytywano jako de facto mówienie o języku, który nadawałby się do opisania tego świata.

 • Filozoficzne rozprawianie o świecie odczytywano jako de facto mówienie o języku, który nadawałby się do opisania tego świata.

 • Niezgoda na rozumienie filozofii jako dziedziny, w której rozwiązywać należy problemy tradycyjnie wypływające z pewnych przekonań potocznych.

 • Neopozytywiści dali nadzieję na to, że przy pewnym rozumieniu, filozofia mogła być naukowa.Pytania filozoficzne muszą zostać sprowadzone do pytań dotyczących języka.

 • Pytania filozoficzne muszą zostać sprowadzone do pytań dotyczących języka.

 • Alfred Ayer

 • Rudolf Carnap1 OBÓZ: Entuzjaści języka idealnego:

 • 1 OBÓZ: Entuzjaści języka idealnego:

 • Zadaniem języka idealnego nie jest objaśnienie pojęć występujących w potocznym użyciu, ale zastąpienie ich stosownymi pojęciami wypracowanymi w tym języku (bardziej precyzyjnymi, zgodnymi z prawidłami logiki, spójnymi etc.).2 OBÓZ: Entuzjaści języka potocznego

 • 2 OBÓZ: Entuzjaści języka potocznego

 • Sprawdzenie czy obecność stosowanych w filozofii pojęć daje się uzasadnić ich użyciem w języku potocznym.Znaleźć sposób, dzięki któremu mogłoby dojść do porozumienia między filozofami.

 • Znaleźć sposób, dzięki któremu mogłoby dojść do porozumienia między filozofami.

 • Ponieważ do tej pory, ani spory poznawcze ani spory metafizyczne nie przyniosły takiego rezultatu, zaczęto pokładać nadzieję w metodzie analizy językowej.Dwa obozy filozofów języka.

 • Dwa obozy filozofów języka.

 • Problem analityczności.

 • Rozumienie potocznego użycia języka.przeprowadzić filozoficznych poprawek w myśleniu krytykowanych filozofów.

 • przeprowadzić filozoficznych poprawek w myśleniu krytykowanych filozofów.

 • pokazać czym są zdania bezsensowne, i jakimi należy je zastąpić,

 • pokazać dlaczego język idealny bardziej nadaje się do rozwiązywania problemów filozoficznych,

 • pokazać jakie jest właściwe użycie języka potocznego,

 • czym dokładnie jest i z czego jednoznacznie wynika pojęciowe pomieszanie i nieścisłości.Nie ma już podstaw, by uważać, że język, jest najważniejszy dla filozofii, choć jest on ważny jako jeden z przedmiotów badań.

 • Nie ma już podstaw, by uważać, że język, jest najważniejszy dla filozofii, choć jest on ważny jako jeden z przedmiotów badań.Nie ma czegoś takiego jak problemy filozofii w ogóle, które dałyby się określić, poza kontekstem historycznym, kulturowym, czy tym związanym z teorią, jaką się formułuje. Dotyczy to także w szczególności problemów filozofii języka oraz metody językowej (lingwistycznej).

 • Nie ma czegoś takiego jak problemy filozofii w ogóle, które dałyby się określić, poza kontekstem historycznym, kulturowym, czy tym związanym z teorią, jaką się formułuje. Dotyczy to także w szczególności problemów filozofii języka oraz metody językowej (lingwistycznej). • Filozofia języka niezaprzeczalnie odegrała istotną rolę w kształtowaniu się teorii filozoficznych XX wieku.

 • Zaznaczyła swoją obecność jako mocno rozpowszechniony nurt z własną metodologią i postawionymi jasno celami.Opisano siatkę skomplikowanych pojęć, a przede wszystkim skonstruowano specyficzny sposób myślenia o uprawianiu filozofii.

 • Opisano siatkę skomplikowanych pojęć, a przede wszystkim skonstruowano specyficzny sposób myślenia o uprawianiu filozofii.

 • Przeformułowano dotychczasowe problemy filozoficzne na nową modłę, postawiono nowe, obiecano rozwiązać epistemologiczne i metafizyczne spory dzielące filozofów od tyle lat.Obiekty abstrakcyjne

 • Obiekty abstrakcyjne

 • Nabywanie języka (akwizycja językowa, argument z akwizycji)

 • Teorie referencji (przyczynowa)

 • Znaczenie, treść (teorie treści), charakter, sens semantyka oparta na intencji

 • Spójność, koherencja naturalne vs. nienaturalne znaczenie

 • Kompozycjonalność (składalność)

 • Kontekst język prywatny rodzaje naturalne

 • Konwencja interpretacja nośniki prawdziwości

 • De dicto, de re sensy prawo wyłączonego środka

 • Deflacyjny, inflacyjny, redundancyjny zasada dwuwartościowości

 • Denotowanie a nazywanie superweniencja użycie

 • Problem dysjunkcji mit muzeum (semantyczny irrealizm) normatywność znaczenia

 • Epistemiczny, epistemiczność Typy/egzemplarze

 • Własności istotne (esencjonalne) holizm język mentaleski (myśli) sąd logiczny (propozycja)

 • Intensja / ekstensja synonimiczność bodźcowa

 • Eksternalizm / internalizm argument manifestacyjny Zasada Życzliwości

 • Realizm, antyrealizm platonizm język publiczny wartość semantyczna

 • Fakty fizykalizm

 • Języki pierwszego rzędu, język przedmiotowy, metajęzyk radykalna (pierwotna) interpretacja

 • Zagadka Fregego radykalny (pierwotny) przekład

 • Teorie znaczenia: pełnokrwiste, umiarkowane, warunkowoprawdziwościowe, weryfikacyjne, justyfikacyjne

 • Wyrażenia indeksowe performatywy / konstatacje

 • Intencjonalność akty lokucyjne, illokucyjne, perlokucyjne
Yüklə 3,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə