Narkalogiya


) Baş beyin şişlərində xəstələrin reabilitasiyası nəyə yönəlir?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə13/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

721) Baş beyin şişlərində xəstələrin reabilitasiyası nəyə yönəlir?

A) Sadalananların hamısı

B) Pozulmuş psixi funksiyaların tam və ya qismən bərpası

C) Əmək readaptasiyası

D) Xəstələrin sosial readaptasiyası

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
722) Aterosklerozun başlanğıc dövründə hansı müşahidə olunur?

A) Qıcıqlılıq

B) Əzginlik

C) Baş ağrıları

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
723) Damar mənşəli psixosindrom üçün hansı səciyyəvidir?

A) Dalğavari gediş

B) Sadalananların heç biri

C) Astenik əlamətlər

D) Dismnestik pozuntular

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
724) Damar mənşəli psixi pozuntulara hansılar daxildir?

A) Nevrozobənzər sindromlar

B) Demensiya

C) Psixotik pozuntular

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

725) Aterosklerozun başlanğıc mərhələsində hansı müşahidə olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Baş gicəllənmə

C) Qulaqlarda küy

D) Baş ağrıları

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
726) Aterosklerozun başlanğıc mərhələsində hansı müşahidə olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Artmış əzginlik

C) Affektin saxlanıla bilinməməsinə meyllik

D) Sadalananların heç biri

E) Düşgün əhval-ruhiyyənin üstünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
727) Baş beyin damarlarının aterosklerozunda sadalananların hansı müşahidə olunmur?

A) Affektiv-sayıqlama psixozlar

B) İnterpretativ sayıqlama

C) Affektiv pozuntular

D) Hallyusinoz

E) Düşüncə qaralması


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2
728) Hipertoniya xəstəliyinin başlanğıc mərhələsi xüsusən nə ilə ifadə olunur?

A) Təşvişli əhval-ruhiyyə

B) Sadalananların hamısı

C) Astenik əlamətlər

D) Qıcıqlılıq

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
729) Hipertoniya xəstəliyinin başlanğıc dövründə sadalanan simptomlardan hansı qeyd olunmur?

A) Ürək getmələr

B) Əzabverici baş ağrıları

C) Nəzərə çarpan yaddaş pozuntusu

D) Baş gicəllənmə tutmaları

E) Keçici nitq pozuntuları


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
730) Hipertoniya xəstəliyində psixi pozuntular nə zaman yarana bilər?

A) Sadalananların heç biri

B) İnfeksion və somatik xəstəliklər qoşulduqda

C) İnsult baş verdikdə

D) Sadalananların hamısı

E) Ürək dekompensasiyası inkişaf etdikdə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2

Nevrotik, stresslə əlaqədar və somatoform pozuntular

731) Nevrotik, stresslə bağlı pozuntuların əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Psixogen etiologiyalıdır

B) Geri dönmə

C) Müvəqqəti xarakter

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
732) Nevrotik pozuntular üçün nə xasdır?

A) İnkişafı şəxsiyyətin konstitusional xüsusiyyətlərindən, keçirilmiş xəstəliklərdən, fiziki vəziyyətdən və yaşdan asılıdır

B) Maniyakal vəziyyətdə yaranır

C) Sayıqlama ilə müşahidə olunur

D) Psixoterapiya ilə korreksiya olunmur

E) Psixi travmalara və ya əlverişsiz situasiyaya yalnız psixotik səviyyəli reaksiyalar verir


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
733) Nevrotik pozuntu əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Katatonik simptomlar

B) Səbəblər aradan götürüldükcə simptomlar adətən keçir

C) Funksional xarakter

D) Psixotravma ilə əlaqəlik

E) Psixoterapiya ilə korreksiyanın mümkünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
734) Stressə qarşı kəskin reaksiyalara hansı aiddir?

A) Güclü endokrin və vazomotor dəyişikliklərlə müşayət olunan kəskin hallardır

B) Həddən artıq güclü qəfləti təsirlərlə əlaqədar yaranan vəziyyətlərdir

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Hipo- və hiperkinetik formalarda keçən vəziyyətlərdir


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
735) Stressə qarşı kəskin reaksiyada hiperkinetik oyanıqlıq aşağıdakılardan hansı ilə səciyyələnir?

A) Sürətlə artan təşviş və qorxu fonunda xaotik psixomotor oyanıqlıq yaranır

B) Sadalananların heç biri

C) Xəstələrin davranışı istiqamətliyini itirir

D) Ətraf mühitə bələdlik pozulur

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
736) Stressə qarşı kəskin reaksiyada hiperkinetik oyanıqlığın formaları hansıdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Qəzəb və aqressiyanın üstünlüyü ilə oyanıqlıq

D) Psixogen nitq çaşqınlığı ilə oyanıqlıq

E) Qorxu əlaməti ilə psixomotor oyanıqlıq


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
737) Stressə qarşı kəskin reaksiyada hiperkinetik oyanıqlıq üçün hansı səciyyəvidir?

A) Davranış pozuntuları

B) Sadalananların heç biri

C) Bir neçə saatdan 2-3 günə qədər davam etmə

D) Düşüncənin affektiv daralmış pozuntusundan, psixogen alaqaranlıq halına qədər pozulması

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
738) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu üçün hansı xasdır?

A) İfadəli aqressivlik

B) Düşüncə pozuntuları

C) Sadalananların heç biri

D) Enerji potensialının enməsi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
739) Panik pozuntu üçün hansı xasdır?

A) İfadəli aqressivlik

B) Boğulma hissi

C) Enerji potensialının enməsi

D) Düşüncə pozuntuları

E) Eyforiya


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
740) Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu üçün hansı xasdır?

A) Depressiv stupor

B) Sadalananların hamısı

C) Depressiv-paranoid sindrom

D) Kəskin depressiv vəziyyətlər

E) Vegetativ pozuntular


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
741) Ganzer sindromu üçün nə xasdır?

A) Psixi avtomatizmlər və təsir sayıqlaması

B) Depressiv-paranoid sindrom

C) Psixogen etiologiya

D) Total ağıl zəyifliyi

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
742) Psixogen mənşəli kəskin sayıqlama psixotik pozuntular hansıdır?

A) Həbsxana izolyasiyası şərayitində yaranan psixozlar

B) “Dəmiryol paranoidləri”

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) “Hərbi dövrün paranoidləri”


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
743) Dissosiativ vəziyyətlər üçün hansı xasdır?

A) Sadalananların hamısı

B) Bir dissosiativ əlamətin digərinə transformasiyası müşahidə oluna bilər

C) Çox hallarda müxtəlif dissosiativ pozuntular müşahidə olunur

D) Şəxsiyyət pozuntusu olmayan şəxslərdə yarana bilər

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
744) Aşağıdakılardan hansını dissosiativ pozuntuların kliniki xüsusiyyətləri kimi saymaq olar?

A) Özünəməxsus “xəstəliyə qaçış”

B) Kliniki əlamətlərin deliriy fonunda yaranması

C) Düşüncə pozuntularının olmaması

D) Pozuntu simptomlarının korreksiya olunmaması

E) Kliniki əlamətlərin psixogen təsirlər olmadan inkişaf etməsi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
745) Dissosiativ pozuntulara hansı aid deyil?

A) Psevdodemensiya

B) Qanzer sindromu

C) Tranzitor Korsakov sindromu

D) Puerilizm

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
746) Dissosiativ pozuntulara hansı aid deyil?

A) Dissosiativ fuqa

B) Sadalananların hamısı

C) Şəxsiyyətin histerik pozuntusu

D) Dissosiativ amneziya

E) Ganzer sindromu


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
747) Ağır stress reaksiyalarından sonra psixi dəyişiklik hansı formada keçmir?

A) Sadalananların heç biri

B) Apato-abulik vəziyyət

C) Asteno-depressiv vəziyyət

D) Qısa müddətli asteniya

E) Emosional labillik


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
748) Ağır stressə reaksiyaların müalicəsində hansılar istifadə edilir?

A) Psixoterapevtik və sosial tədbirlər

B) Psixotrop və digər dərman preparatları

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Fizio- və əmək terapiyası


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
749) Nevrotik pozuntuların əsas sindromlarına sadalananların hansı aid deyil?

A) Obsessiv-kompulsiv

B) Fobik

C) Təşvişli

D) Hipoxondrik

E) Psixoorqanik


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
750) Fobik sindrom sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Fobik situasiyalarda kəskinləşmə

B) Psixi avtomatizmlər ilə

C) Nəzərə çarpan mübarizə komponenti ilə

D) Geriyə dönmə imkanı

E) Dəqiq fabulaların olması ilə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
751) Obsessiyalara hansı aid edilir?

A) Kompulsiyalar

B) Asteniya

C) Sadalananların hamısı

D) Təsəvvürlər

E) Affekt


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
752) Astenik sindrom sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Vegetativ pozuntularla

B) Düşüncənin pozuntuları ilə

C) Yuxu pozuntuları ilə

D) Astenik pozuntulara məxsus hiperstenik, hipostenik formalar və qıcıqlı zəyifliklə

E) Sensomotor və affektiv pozuntularla


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
753) Hipoxondriya sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Sağlamlığa, ümumilikdə və bütün orqanizmin funksiyalarına həddən artıq diqqət yetirilməsi

B) Somatik funksiyaların fizioloji dəyişikliyi nəticəsində xoşagəlməz hissiyyatların yaranması

C) Emosional-affektiv pozuntular

D) Öz sağlamlığına həddən artıq qayğı, daxili orqanları daimi yoxlama meyilliyi, vasvasılıq

E) Xoşagəlməz hissiyatların kanardan yaradılma xarakteri


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
754) Nevrotik pozuntularda spesifik əlamətlər hansı ilə ifadə olunurlar?

A) Sadalananların heç biri

B) Peşə diskineziyaları ilə

C) Sadalananların hamısı

D) Hərəki pozuntularla

E) Sensor pozuntular və hissiyyat pozuntuları ilə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
755) Simpatikotoniyanın üstünlüyü ilə vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasında sadalananların hansı səciyyəvi sayılmır?

A) Qırmızı, yayılmış dermoqrafizm

B) Dərinin avazıması, quruluğu, əzələ zəifliyi, salivasiyanın azalması

C) Temperaturun yüksəlmə meyilliyi

D) Nəbzin sürətlənməsi

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
756) Parasimpatik bölmənin üstünlüyü ilə vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyası üçün hansı səciyyəvi sayılır?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Salivasiyanın və bağırsaq peristaltikasının güclənməsi

D) Arterial təzyiqin enməsi

E) Dərinin qızarması


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
757) Vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasında krizlər aşağıdakılardan hansı xarakterin üstünlüyü ilə ola bilirlər?

A) Sadalananların heç biri

B) Simpatoadrenal

C) Qarışıq

D) Sadalananların hamısı

E) Vaqoinsulyar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
758) Vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasında simpatoadrenal krizlər sadalananların hansı ilə səciyyələnmirlər?

A) Ürəkdə ağrılar və xoşagəlməz hissiyyatlarla

B) Titrəmə, ətrafların soyuması

C) Arterial təzyiqin yüksəlməsi ilə

D) Dəri örtüklərinin avazıması

E) Düşüncə pozulması ilə qıcolmalar


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
759) Vegetativ sinir sisteminin somatoform disfunksiyasının vaqoinsulyar krizləri sadalananların hansı ilə ifadə olunmurlar?

A) Epiqastriyada xoşagəlməz hisslər

B) “Fikir açıqlığı” hissi

C) Hava çatışmazlığı, bəzən boğulma hissi

D) Peristaltikanın artması

E) Dəri örtüklərinin qızarması, istilik hissi, tərləmə


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
760) Nevrotik pozuntularda yuxu pozuntusu özünü sadalananların hansı ilə ifadə etmir?

A) Qorxulu yuxular

B) Yuxunun kanardan yaradılma hissi

C) Tez-tez oyanmalar

D) Yuxuya getmənin pozulması

E) Səthi yuxu


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
761) Nevrotik pozuntularda baş ağrıları üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Baş dərisinin ağrılığı, keyləşmə hissiyyatı

B) Çox hallarda baş ağrılarının təşviş və hipoxondriya ilə müşayəti

C) Xarici təzyiq , dartınma, sixilma hissi, “kaska” hissiyyatı

D) Baş ağrılarının periodik güclənməsi

E) Başda tərpənmə , axın hissiyyatı


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
762) Somatoform pozuntuların kardioloji sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Ürəkdə , əsasən zirvədə lokalizasiya olunan müxtəlif ağrılı hissiyyatlar

B) Ağrıların daimi və ya saatlarla davam etməsi

C) Spazmolitiklərə nisbətən sedativ preparatların və psixoterapiyanın böyük efektivliyi

D) Emosional gərginliklə əlaqə

E) Fiziki yükləmələrdə sol kürəyə irradiasiya edən döş sümüyü arxası kəskin ağrıların meydana gəlməsi ilə


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
763) Somatoform pozuntularda ürək ritmi pozulması sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvidir?

A) Ürəyin “dayanması” hissi

B) Paroksizmal taxikardiyanın meydana gəlməsi

C) Əksər hallarda öz hissiyyatlarına diqqəti cəmləşdirdikdə, fiziki sakitlikdə güclənmə

D) Həqiqi taxikardiya olmadan, subyektiv olaraq ürəyin döş qəfəsinə çırpılması hissiyyatları

E) Bradi– və taxikardiyanın yaranması


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
764) Somatoform pozuntularda tənəffüs ritmi pozuntusu sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Tənəffüsün kanardan yaranması hissi

B) Qeyri-iradi tənəffüsün itirilməsi hissi

C) Tənəffüs ritminin qeyri-düzgünlüyü hissi

D) Tənəffüs prossesinə daimi təşvişli nəzarət

E) Tənəffüsün ləngiməsinin meydana gəlməsi


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
765) Somatoform pozuntularda larinqospazm üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Havanın tənəffüs yollarına sərbəst daxil olmasına mane olan qırtlaq əzələlərinin yığılması

B) Boğulma tutması kimi qavranılaraq , qorxu ilə müşayət olunur

C) Qidalanma vaxtı təkrarlanma

D) Kəskin başlanğıcın daha çox psixotravmadan sonra yaranması

E) Tutmanı yaradan yad güvvənin hiss edilməsi


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
766) Sadalananların hansı somatoform pozuntularda qida borusu disfunksiyasını ifadə etmir?

A) Qida qəbulundan əvvəl qida borusunda daralma, yad cisim hissiyyatı

B) Müxtəlif hisslərin qoşulması

C) Qida qəbuluna qorxu və təşvişin qoşulması

D) Qida borusu spazmı

E) Zəhərlənmə və cadu haqqında fikirlərin qoşulması


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
767) Sadalananların hansı somatoform pozuntularda mədə disfunksiyasını ifadə etmir?

A) Aerofaqiya - yemək zamanı havanın udulması

B) Yeməkdən əvvəl iştəhanın olması, lakin sonradan doyma hissinin yaranması ilə anoreksiya

C) Mədədə daimi yad cisim hissi

D) Epiqastriyada, döş sümüyü arxasında ağrılar

E) Çox yemək miqdarı ilə psixogen qusma


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
768) Somatoform pozuntularda qastralgiya üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Hissiyyatların polimorfluğu, qeyri-müəyyənliyi

B) Psixogen-emosional amillərin rolu

C) Qida qəbulu zamanı ağrıların artıq dərəcədə qüclənməsi

D) Ağrıların yaranmasında yatrogeniyanın rolu

E) Epiqastral xoşagəlməz hisslərin yaranması


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
769) Bağırsaq funksiyasının pozulması ilə somatoform pozuntular üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Bağırsaq funksiyasının pozulmasının psixogen amillərdən asılı olmaması

B) “Bağırsaq krizlərinin”, bağırsağın “peristaltik güclənməsinin” yaranması stress vəziyyətində peristaltikanın artması

C) Bağırsaq tərəfdən xoşagəlməz hisslər (sadə senestopatiyalar)

D) Kəskin emosional gərginlikdə psixogen diareyanın yaranması

E) Bağırsağın sekretor, motor və sensor funksiyalarının pozulmasının müxtəlif dərəcələrinin müxtəlif kombinasiyaları


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
770) Konversion hərəki pozuntulara hansı aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Psevdoparezlər, ifliclər

C) Stresslə əlaqədar qıcolma tutmaları

D) Sadalananların heç biri

E) Hiperkinezlər, afoniya və mutizm


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
771) Obsessiv-kompulsiv pozuntuların inkişafı üçün hansı vacib deyil?

A) Özündən narazı olma

B) İki ziddiyətli meylliyin toqquşması

C) Spontanlıqdan, şəxsi təşəbbüsdən məhrum edilmə

D) Tərbiyə amilləri

E) “Xəstəliyə qaçış” mexanizmi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2
772) Dissosiativ (konversion) pozuntular aşağıdakılardan hansı şəkildə ifadə olunurlar?

A) Çox hallarda somatik xəstəlikləri imitasiya edən polimorf simptomatika ilə

B) Sadalananların heç biri

C) Vegeto-somatik, nevrotik, emosional-affektiv pozuntularla

D) Sadalananların hamısı

E) Motor pozuntularla


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
773) Konversion qıcolma tutmaları üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Ehtiraslı pozalar

B) Ağırlaşmalarda yaxınların günahlandırılma

C) Tonik qıcolmaların və tutmadan sonra keyləşmənin mövcudluğu

D) Bədənin titrəməsi

E) Zədə almadan yıxılma


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998
774) Konversion pozuntular üçün hansı səciyyəvi deyil?

A) “Özünü pis hissetmə” hissi

B) Absanslar

C) Qızarma və avazıma kimi vegetativ simptomlar

D) Tənəffüsün tezləşməsi, bədənin titrəməsi

E) Tənəffüsün çətinləşməsi


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
775) Nevrotik pozuntuların müalicəsi aşağıdakılardan hansıları əhatə edir?

A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Fizioterapiya, sanator-kurort müalicə

D) Medikamentoz müalicə

E) Psixoterapiya


Ədəbiyyat: Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2
776) Fobik pozuntularda senestopatiyalar, illüziyalar, hallyusinasiyalar hansı əlamətlər sayılırlar?

A) Aparıcı əlamətlər sayılırlar

B) Yalnız pozuntunun xroniki gedişatında ifadə olunurlar

C) Qeyd olunmurlar

D) Fakultativ əlamətlər sayılırlar

E) Obliqat əlamətlər sayılırlar


Ədəbiyyat: МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998

Fizioloji pozuntular və fiziki amillərlə əlaqədar davranış sindromları

777) Sinir anoreksiyası hansı ilə səciyələnmir?

A) Sadalananların heç biri

B) Qadınlar kişilərdən daha çox xəstələnirlər

C) Asanlıqla psixoterapiya ilə korreksiya olunur

D) Yeniyetmə yaşında yaranır

E) Arıqlama ilə müşahidə olunur


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
778) Sinir anoreksiyası üçün sadalananların hansı xasdır?

A) Sadalananların heç biri

B) Çəkinin azalması

C) Kökəlmədən sarışan qorxu

D) Endokrin pozuntular

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
779) Sinir anoreksiyası üçün sadalananların nə xas deyil?

A) Amenoreya

B) Kökəlmədən sarışan və ya yüksəkqiymətli qorxu

C) Qida qəbulunun məhdudlaşdırılması

D) Öz bədən quruluşunun qavranılmasının pozulması

E) Şizofreniyada rast gəlmir


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
780) Sinir anoreksiyalı xəstələr arıqlamaq üçün hansı tədbirləri görmür?

A) Antianorektik preparatların qəbulu

B) Özlərini süni qusturma

C) Antipsixotik preparatların qəbulu

D) Yeməkdən imtina

E) İşlətmə dərmanlarının qəbulu


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
781) Sinir anoreksiyası üçün nə xasdır?

A) Xəstənin istəyinə zidd olaraq arıqlama baş verir

B) Qadınlarda daha çox rast gəlinir

C) Sadalananların heç biri

D) Kaxeksiya dərəcəsinə çatmır

E) Həmişə ambulator şəraitdə müalcə olunur


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999

Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə