Narkalogiya


) Reabilitasiya proqramları hansı müddətli olur?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə17/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

984) Reabilitasiya proqramları hansı müddətli olur?

A) Sadalananların hamısı

B) Ortamüddətli (12 ay- 1il) və daimi

C) Daimi (məhdudlaşdırmamış müddət)

D) Qısamüddətli (0,5 ay) və davamlı (1- 5il)

E) Qısamüddətli (1-6 ay) və ortamüddətli (6 ay- 1il)


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
985) Reabilitasiya proqramları hansılardır?

A) Day Stop Village

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) “Anonim alkoqoliklər”cəmiyyəti

E) “Anonim narkomanlar”cəmiyyəti


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
986) Reabilitasiya prosesində əsas məsələ nəyin yaradılmasıdır?

A) Qəbula növbənin

B) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərə mənfi münasibətin

C) Terapevtlər qrupun

D) Qarşılıqlı tədqiqin

E) Terapevtik qrupun


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
987) “Anonim alkoqoliklər”cəmiyyətlərin yaranması kimin adı ilə bağlıdır?

A) Frederik Perlz

B) Abraham Maslou

C) Ziqmund Freyd

D) Alfred Adler

E) VilyamVilson


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
988) Terapevtik qrupların fəaliyyətinin əsaslarına nə aiddir?

A) Strukturluğ

B) Sadalananların hamısı

C) Vaxtın strukturlaşması

D) Məqsədlik

E) Norma və qaydalar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
989) Reabilitasiyanın əsas komponentləri hansıdır?

A) Terapevtik mühit

B) Məşqulluq ilə terapiya

C) Sadalananların heç biri

D) Sadalananların hamısı

E) Terapevtik rahatlıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
990) Reabilitasiya prosessin əsas mərhələləri hansıdır?

A) Başlanğıc

B) Sadalananların heç biri

C) Yekun


D) Hazırlıq

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
991) Qapalı reabilitasiya mərkəzində aparılan proqramın yekün mərhələsində pasiyentə verilən imkan hansıdır?

A) Reabilitasiya mərkəzindən kənara çıxır

B) Sadalananların heç biri

C) Reabilitasiya mərkəzində bazar və bayram günlərini keçirir

D) Reabilitasiya mərkəzindən kənara yalnız personalın müşahidəsi ilə çıxır

E) Vaxtını stasionarda keçirir


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
992) Reabilitasiya prosessində hansı psixoterapevtik metod nadir hallarda istifadə edilir?

A) Qrup terapiyası

B) Ekzistensial analiz

C) Sadalananların hamısı

D) Davranış psixoterapiya

E) Suqqestiv psixoterapiya


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
993) Narkoloji xəstələrin reabilitasiyası kim tərəfindən aparılır?

A) Psixoloqlar

B) Həkimlər

C) Sadalananların hamısı

D) Sadalananların heç biri

E) Sosial işçilər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
994) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan QİDS xəstələrin reabilitasiyası kimin tərəfindən və harada aparılır?

A) Reabilitasiya aparılmır

B) Infeksionistlə birgə

C) Epidemioloqla birgə

D) Qeyri-ixtisaslaşmış müəssisələrdə

E) Adi reabilitasiya müəssisələrdə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
995) Adətən narkoloji xəstələrin gapalı reabilitasiya proqramın əvvəlində hər yeni pasientə necə yanaşılır?

A) “Təcrübəli” pasientlər arasından ona himayəçi seçilir

B) Nəzarət palatasına yerləşdirilir

C) Yalnız 2 qünə reabilitasiya mərkəzindən kənara çıxmağa icazə verilir

D) Reabilitasiya aparılmır

E) Yalnız yeni pasientlərlə ünsiyyətdə ola bilər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
996) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxsərin reabilitasiya formalarına hansı aid deyil?

A) Sadalananların hamısı

B) Sosial

C) Psixoloji

D) Tibbi

E) Davranış


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
997) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiya zamanı farmakoloji terapiyanın istifadəsinə nə aiddir?

A) Proqramın yekun mərhələsində həyata keçirilir

B) Sadalananların hamısı

C) Əsas tədbirlər

D) Heç zaman aparılmır

E) Göstərişlərlə həyata keçirilir


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
998) Psixoaktiv maddələrdən asılı olan şəxslərin reabilitasiya proqramlarına nə aid deyil?

A) Metadon əvəzedici proqramı

B) 12 addım proqrammı

C) Wolden House

D) Phoenix House

E) Day Stop Village


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
999) “Anonim narkomanlar cəmiyyəti” nədir?

A) Geyri-hökümət təşkilatıdır

B) Hökümət tərəfindən ciddi nəzarət olunan təşkilatdır

C) Hökümət təşkilatıdır

D) Geyri-rəsmi fəyaliyyət göstərən təşkilatdır

E) Hökümət tərəfindən qadaqan olunan təşkilatdır


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2
1000) “Anonim narkomanlar” cəmiyyətində hansı reabilitasiya proqramı keçirilir?

A) Metadonla detoksikasiya proqramı

B) Metadon əvəzedici proqramı

C) “Açıq qapılar” proqramı

D) “12 addım” proqramı

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2

S/N

Literature

Repetitions

1

“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında“ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001


19

27

3

“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında“Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001


1

4

“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001


10

5

“Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001


3

6

“Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001


15

7

“Psixiatriya yardım haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001


1

8

“Psixiatriya yardımı haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001


1

9

“Psixiatriya yardım haqqında “Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001“


1

10

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1


5

11

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.1


117

12

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


288

13

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, Т- 1


7

14

Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999


94

15

Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999


41

16

МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998


118

17

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T1


3

18

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т- 1


31

19

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T.2


112

20

МКБ-10, «Классификация психических и поведенческих расстройств», М., 1998


1

21

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, T. 2


19

22

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.2


1

23

Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 1


14

24

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 2


1

25

Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, п еревод с англ., М., 1998, Т. 1


1

26

Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998


1

27

Карвасарский В.Д. Психотерапия, М.,


1

28

Карвасарский В.Д. Психотерапия, М., 2002


26

29

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T. 2


29

30

N.A. Əliyev və s., “Əsas psixiatik reytinq (psixometrik) cədvəllərin toplumu”. Metodik vəsait. Bakı. 2009 il


9

31

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т.1


1

32

Руководство по психиатрии. / Под ред. А.С. Тиганова, М., 1999, Т. 1


1

33

«Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında “Azərbaycan Respublikası Qanunu, 2001


5

34

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T-1


7

35

Руководство по судебной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, М., 2004


6

36

Каплан Г.И., Сэдок Б.В. Клиническая психиатрия, перевод с англ., М., 1998, Т. 2


3
Total:

1000


Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə