Narkalogiya


) Beri-beri mənzərəli alkoqol ensefalopatiyasında nevroloji pozuntuları sadalananların hansı ifadə etmir?Yüklə 1,48 Mb.
səhifə6/17
tarix17.09.2017
ölçüsü1,48 Mb.
#41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

297) Beri-beri mənzərəli alkoqol ensefalopatiyasında nevroloji pozuntuları sadalananların hansı ifadə etmir?

A) Pəncənin həssaslığının zəifləməsi

B) Diz reflekslərinin zəifliyi və ya tam itməsi

C) Axill reflekslərinin zəifliyi və ya tam itməsi

D) Aşağı ətrafların əzələ hipertonusu

E) Aşağı ətrafların əzələ atrofiyaları


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
298) Beri-beri mənzərəli alkoqol ensefalopatiyasında somatik pozuntu simptomları sadalananların hansı ilə ifadə olunmur?

A) Periferik ödemlər

B) Sidik diastazasının artması

C) Taxikardiyalar

D) Qaraciyərin böyüməsi

E) Vidaci venaların genişlənməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
299) Klassik alkoqol hallyusinozunun başlanğıc əlamətləri arasında sadalananların hansı olmur?

A) Diffuz sayıqlamalı əhval-ruhiyyə

B) Akoazmlar

C) Funksional hallyusinasiyalar

D) Ekstrakompin hallyusinasiyalar

E) Fonemlər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
300) Klassik alkoqol hallyusinozunun strukturunda verbal hallyusinasiyalardan başqa aşağıdakılardan hansına rast gəlinir?

A) Sayıqlama pozuntuları

B) Sadalananların heç biri

C) Çaşqınlıq sindromu

D) Təşviş affekti

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
301) Klassik alkoqol hallyusinozunda verbal hallyusinasiyaların xüsusiyyətlərinə nə aid deyil?

A) Səslər imperativ xarakterlidirlər

B) Səslər bir-biri ilə xəstə haqda danışırlar

C) Səslər interproeksiyalıdırlar

D) “Eşitmə sahəsində” olan səslər

E) Sadalananların heç biri ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
302) Xronik alkoqol hallyusinozunun parafrenləşmə inkişafında psixi avtomatizmlərin əsas xüsusiyyətlərinə nə aiddir?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) İdeator komponent digərlərindən az yaranır

D) Xəstəliyin əvvəlində yaranma

E) Sensor komponent mürəkkəbliyi və müxtəlifliyi ilə seçilir


Ədəbiyyat:

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


303) Xronik alkoqol hallyusinozunun parafrenləşmə inkişafında affektiv pozuntuların xüsusiyyətlərinə nə aiddir?

A) Sadalananların heç biri

B) İfadəli hərəki tormozlanmış depressiya üstünlük təşkil edir

C) Sadalananların hamısı

D) Affektiv pozuntular stabildirlər

E) Suisidal təhlükə yüksəkdir


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
304) Sayıqlama pozuntusu çərçivəsində klassik alkoqol paranoidi sadalananların hansı formada rast gəlinir?

A) Sadalananların hamısı

B) Münasibət sayıqlaması

C) Fiziki ziyankarlıq sayıqlaması

D) Sadalananların heç biri

E) Təqib sayıqlaması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
305) Spirtli içki asılılığında sayıqlamaların rezidual formaya keçid əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Çaşqınlıq sindromunun yaranması

B) Sayıqlamanın illüzor komponentinin itməsi

C) Davranışın zahiri formalarının normallaşması

D) Təşvişli affektin üstünlüyü

E) Qorxu intensivliyinin azalması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
306) Alkoqol qısqanclıq sayıqlamalarının əsas xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Retrospektiv sayıqlamanın mövcudluğu

B) Sayıqlamanın sistemləşməsi

C) Sayıqlama konfabulyasiyalarının yaranması

D) Yalançı tanınmaların mövcudluğu

E) Verbal illüziyaların yaranması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
307) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığın inkişaf ehtimalı ən çox hansı ilə əlaqədardır?

A) Ana xətti tərəfindən irsiyyətdə alkoqol asılılığın olması ilə

B) Ata xətti tərəfindən irsiyyətdə alkoqol asılılığın olması ilə

C) Atada alkoqol asılılığın olması ilə

D) Hər iki bioloji valideynində alkoqol asılılığın olması ilə

E) Anada alkoqol asılılığın olması ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
308) Yeniyetmələrin alkoqol qəbuluna sadalanan ailə faktorlarından hansı əhəmiyyətli deyil?

A) Valideynlərin məşğuliyyəti

B) Ailənin aşağı təhsilliyi və mədəni səviyyəsi

C) Valideynlərin spirtli içkilərə münasibəti

D) Ailədə emosinal istiliyin olmaması

E) Ailənin konfliktliyi və qeyri-stabilliyi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
309) Spirtli içkilərdən asılı olan yeniyetmələrin ailəsi üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Sadalananların heç biri

B) Somatik fəsadlıq

C) Valideynlərdən birinin olmaması

D) Ailədə konfliktli-qeyri-stabil münasibətlər

E) Ailədə şəxslər arası münasibətlərin pozulması, dəstəyin olmaması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
310) Yeniyetmələri alkoqol istifadəsinə cəlb edən mühit faktorlarından hansı əhəmiyyət kəsb etmir?

A) Valideynlərinin davranış normaları və alkoqola münasibətləri

B) Məktəb təhsilinin təşkilində çatışmazlıqlar

C) Ailələrdə çox uşaqlılıq

D) Spirtli içki istifadə edən yaşıdlarının təsiri

E) Spirtli içki istifadə edən valideynlərinin təsiri


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
311) Yeniyetmələri spirtli içkilərə öyrətməyə əlverişli şərait yaradan faktorlara sadalananların hansı aid deyil?

A) Orqanik serebral çatışmazlığın mövcudluğu

B) Ailədə maddi çətinliklər

C) Əlverişsiz mikrososial mühit (valideynlərin içkiyə hərisliyi)

D) Müəyyən xarakterioloji keyfiyyətlər (təlqinə həssaslıq, iradi sferanın zəifliyi, mənəviyyatsızlıq)

E) Nəsildə alkoqol asılılığın irsən olması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
312) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrin premorbidi sadalananların hansı ilə fərqlənmir?

A) Əhval-ruhiyyənin endogen pozuntularının mövcudluğu

B) Yeniyetməlik həyatının birinci illərində psixi tormozlanma və ya oyanıqlığın olması

C) İntelektual və xarakterioloji yetkinsizlik

D) Somatik xəstəliklər, qeyri-düzgün tərbiyyə, və s.-lə əlaqədar psixi və ya fiziki inkişafın ləngiməsi

E) Baş beyinin orqanik zədələnməsinin qalıq əlamətləri kimi ekzogen zərərlər


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
313) Alkoqoldan ifrat istifadə edən yeniyetmələrin şəxsiyyət premorbidinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Öyrənmə maraqlarının, həvəsin olmaması

B) Aşağı intellektual səviyyə

C) Tez incimə, özünə inamsızlıq

D) Təlqinə yüksək həssaslıqla və davranışda tabeçılik, yamsılama

E) Yamsılama və tabeçilik hərəkətlərinin davamsızlığı və qısa müddətliyi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
314) Yeniyetmələrin alkoqol kompaniyalarına öyrəşməsinə sadalananların hansı şərait yaratmır?

A) Maraqların müxtəlifliyi və genişliyi

B) Mənəviyyatsızlığın formalaşması

C) Pedaqoji baxımsızlıq

D) Qruplaşmaya meyllik

E) Valideynlərlə kontaktın olmaması,hiper və hipo qoruma


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
315) Yeniyetmələrdə kəskin alkoqol intoksikasiyası üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Affektin qəzəbliyi və qəddarlığı

B) Ümumi aktivlik fonunda, zahirən impulsiv hərəkətləri xatırladan gözlənilməz fəaliyyət

C) Qısa müddətli və zəif ifadəli eyforiya

D) Spontan və ya əlavə dozanın təsiri ilə dərin keyləşmənin inkişafı (sopora qədər)

E) Sərxoş vəziyyətdə amneziyanın olmaması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
316) Yeniyetmələrdə postintoksikasiyasion vəziyyət daha çox hansı ilə ifadə olunur?

A) Nəzərə çarpan yuxululuqla

B) Ürək-damar sistemi tərəfindən pozuntularla

C) Sadalananların hamısı

D) Ürəkbulanma, qusma ilə

E) Yüngul asteniyada psixi və hərəki tormozlanma ilə


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
317) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığı üçün sadalananların hansı xarakterik deyil?

A) Alkoqola birincili patoloji meyilin həddən artıq intensivliyi

B) Əvvəlcə tolerantlığın sürətli yüksəlməsi

C) Alkoqola ikincili patoloji meyil formalarının üstünlüyü

D) Xəstəliyin qısa müddətə formalaşması

E) Ağır abstinensiya halının olmaması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
318) Yeniytmələrdə alkoqola patoloji meyillik sadalananların hansı ilə səciyyələnmir?

A) Birincili patoloji meyilin üstünlüyü

B) Dəf olunmaz xarakter

C) Sistematik sərxoşluq başlanmasından 3-4 ildən sonra patoloji meyilliyin formalaşması

D) Simptomun ağırlığının təyin oluna bilinməməsi, yeniyetmələrin qrupla içməsi ilə əlaqədar miqdara nəzarət oluna bilinməməsi

E) Alkoqola meyilliyin intensivlik göstəricisini ifadə etməyən situasiyaya nəzarətin itirilməsi


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
319) Yeniyetmələrdə alkoqola psixi asılılıq sindromu üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) “Motivlərin mübarizəsinin” olmaması

B) İdeator komponentin ifadəliliyi

C) Dəyişən meyilliyə tam tənqidsizlik

D) Sistematik sərxoşluq mərhələsində formalaşma

E) Alkoqola meyilliyin xarici mühitlə , tanış dairələrlə aktuallaşması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
320) Yeniyetmələrin alkoqol istifadəsinin səciyyəvi xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Alkoqol qəbulunda hər hansı bir sistemin ( zaman və məkan ) olmaması

B) Sadalananların hamısı

C) Psevdodipsomaniya forması

D) Sadalananların heç biri

E) Alkoqoldan istifadənin kollektiv forması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
321) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığın tolerantlığına nə aid deyil?

A) Sadalananların hamısı

B) Tolerantlığın sürətli inkişafı

C) Labillik

D) Tolerantlığın zəif inkişafı

E) Tolerantlıq enməsinin olmaması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
322) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrdə miqdar və situasiyaya nəzarətin itirilmə simptomlarını aşağıdakılardan hansını əks etdirir?

A) Meyilliyin ikincili formalarının intensivliyi

B) Qrupun, onun mənəvi və iyerarxik təsiri

C) İntellektin enməsi

D) Xəstəliyin proqredientliyi

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
323) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrdə abstinensiya sindromu üçün hansı səciyyəvidir?

A) Somatovegetativ pozuntuların az ifadəliliyi, tremorun olmaması

B) Əhval-ruhiyyənin qıcıqlılıqla enməsi

C) Sadalananların hamısı

D) Yaşlılarla postintaksikasion vəziyyətin oxşarlığı

E) Qısamüddətlilik


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
324) Erkən alkoqol asılılığı əlamətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Psixi və fiziki asılılıq sindromu

B) Tolerantlığın inkişafı

C) Şəxsiyyətin eyforik keyfiyyətli deqradasiyası

D) Xronik intoksikasiya sindromu

E) Spirtli içkilərdən sistematik sui istifadə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
325) Yeniyetməlik dövrü üçün alkoqoldan asılılığın klinika və dinamikasına sadalananların nə aid deyil?

A) Xəstəliyin ləng inkişafı

B) Psixi pozuntuların tezliyi

C) Xəstəliyin əksər simptomlarının az ifadəliliyi və natamamlığı

D) Xəstəlik mərhələləri arasında dəqiq sərhədlərin olmaması və az diferensasiyalaşma

E) Şəxsiyyət dəyişikliklərinin üstünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
326) Yeniyetmə alkoqol asılılığında psixopatabənzər sindrom strukturuna sadalananların nə aid deyil?

A) Meyillərin aktivləşməsi

B) Qəzəblilik və aqressivlik

C) Psixi davamsızlıq

D) Hipertimlik

E) Affektiv oyanıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
327) Yeniyetməlik dövründə alkoqol asılılığı daha çox sadalananların hansı ilə əlaqələnmir?

A) Şizofreniya ilə

B) Nevrotik reaksiyalarla

C) Epilepsiya ilə

D) Oliqofreniya ilə

E) MSS-nin orqanik zədələnməsi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
328) Rezidual-orqanik əsasda yeniyetmə alkoqol asılılığın inkişafına nə aid deyil?

A) Psixoorqanik pozuntuların güclənməsi

B) Müalicənin az efektivliyi

C) Sərxoşluq vəziyyətinin kriminogenliyi

D) Xəstəliyin bədxassəli gedişi

E) Xəstəliyin orta dərəcəli proqrediyent gedişi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
329) Şizofreniyanın hansı forması yeniyetmə dövrün alkoqol asılılığında nadir hallarda rast gəlinir?

A) Hebefreniya

B) Diferensasiya olunmamış

C) Paranoid

D) Katatonik

E) Sadə
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


330) Şizofreniyadan əziyyət çəkən , spirtli içkilərə meyilli yeniyetmələr üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Spirtli içkilərdən uzun müddət istifadədə, alkoqol tipli şəxsiyyət dəyişikliklərinin olmaması və ya az ifadəliliyi

B) Alkoqollu və toksikomanik maddələrin qəbulunun müştərəkliyi

C) Eyforiyanın uzunmüddətliyi və ifadəliliyi

D) Tək sərxoşluq etmə

E) Fiziki asılılıq simptomlarının az ifadəliliyi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
331) Alkoqoldan ifrat istifadə edən yeniyetmələrdə, residivlərin inkişafı aşağıdakıların hansından daha çox asılıdır?

A) Sosial adaptasiya problemlərinin həll olunmamasından (məktəbdə və işdə bərpa olunma)

B) Psixoasteniyadan

C) Sadalananların heç biri

D) Affektiv davamsızlıqdan

E) Əvvəlki mikromühitə qayıtmadan


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
332) Alkoqoldan ifrat dərəcədə istifadə edən yeniyetmələrin psixika dəyişikliklərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Aksentuasiya cizgilərinin “hamarlaşması”

B) Şəxsiyyət deqradasiyası

C) Ağıl geriliyinə bənzər qüsurlar

D) Psixoorqanik sindromun formalaşması

E) Psixi inkişafdan qalma


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
333) Yeniyetmələrdə alkoqoldan asılılığın nəticələri üçün, sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Eyforiyalı şəxsiyyət deyişməsinin yaranması

B) Affektiv davamsızlığın inkişafı

C) Mədəni-etik dəyərlərin itirilməsi

D) Psixi və fiziki inkişafdan qalma

E) Təhsilə və əməyə maraqların olmaması


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
334) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrdə intelektual-mnestik pozuntulara nə xarakterik deyil?

A) Fiksasion amneziya

B) Sadə situasiyaların, mürəkkəb olmayan mətnlərin dərk olunma qabiliyyətinin itirilməsi

C) Bu və ya digər məsələlərin həllinə maraqsızlıq, passivlik göstərmək

D) İntellektual əməyə ikrah

E) Söz ehtiyatının kasadlığı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
335) Yeniyetmələrdə alkoqoldan ifrat dərəcədə istifadənin sosial nəticələrinə sadalananların nə aid deyil?

A) Təhsilin və işin dayandırılması

B) Suisidal cəhdlər və demonstrativ özünə xəsarətlər

C) Qanunla, qrup şəklində konfliktlər

D) Adaptasiya qabiliyyətinin azalması

E) Yüksək letallıq


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
336) Alkoqoldan asılı olan yeniyetmələrin müalicə xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı daxil deyil?

A) Şərti-reflektor terapiyanın (ŞRT) effektivliyi

B) Nootroplarla müalicəyə üstünlük vermə

C) Teturam təyinatına bilavasitə əks göstərişlərin olması

D) Massiv vitaminoterapiya və fosfor tərkibli preparatların təyini

E) Müalicədə psixoterapevtik üsulların üstünlüyü


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
337) “Yüksək risk” qrupundan yeniyetmələr üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) Əvvəlcədən yüksək tolerantlıq

B) Ailədə tez-tez spirtli içkilərdən istifadə

C) Alkoqol istifadəsinin erkən başlanması (10-12 yaş)

D) Əvvəlcədən sərxoşluq dövründə qanuna zidd davranış

E) Özünü qiymətləndirmənin , özünə nəzarətin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
338) Yeniyetmələrdə alkoqol asılılığın profilaktika tədbirlərinə hansılar daxildir?

A) Sadalananların hamısı

B) Düzgün tərbiyyə

C) Əhalinin mədəniyyətinin yüksəldilməsi

D) Residiv zamanı təcili hospitallaşdırma

E) Erkən aşkar etmə və müalicə


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
339) Yaşlı şəxslərdə alkoqolun istifadəsinə meyilliyi yaradan faktorlar hansıdır?

A) Sosial stereotipin dəyişməsi

B) Həyati dəyərlərin yenidən qiymətləndirilməsi, keçmişdən və indikindən məyusluq

C) Sadalananların hamısı

D) Fiziki və psixi diskomfort

E) Adəti mikrososial mühitin pozulması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
340) Alkoqoldan asılı olan yaşlı şəxslərin spirtli içki sərxoşluğunun klinik mənzərəsinə nə aid deyil?

A) Sadalananların hamısı

B) Ətrafdakılərə münasibətdə aqressivlik

C) Affektiv və emosional reaksiyaların xüsusi labilliyi

D) Sərxoşluq dövründə keyləşmə və amneziya

E) Eyforiyanın çox qısa dövrü


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
341) Yaşlı şəxslərdə alkoqol asılılığın klinikasına nə aid deyil?

A) Spirtli içkiyə meyilin və tolerantlığın azalması

B) Sərxoşluqda eksplozivliyin üstünlüyü

C) Xumarlanma sindromun strukturunda somatik pozuntuların üstünlüyü

D) Abstinensiya sindromunun uzun müddətli xarakteri

E) Qısa müddətli içki hərisliyinin azalması


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
342) Yaşlı şəxslərin alkoqol abstinensiya sindromuna sadalananların hansı aid deyil?

A) Ürək-damar sistemi pozuntularının üstünlüyü və ifadəliliyi

B) Yaddaş və intellektin keçici pozuntuları

C) Depressiya və yuxu pozuntularının əhəmiyyətli tezləşməsi

D) Xroniki gediş

E) Nəzərə çarpan vegetativ pozuntular


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
343) Yaşlı şəxslərdə başlayan alkoqol asılılığı nə ilə xarakterizə olunur?

A) Spesifik alkoqol dəyişikliklərinin erkən yaranması və sürətli gedişi ilə

B) Sadalananların heç biri

C) I mərhələ əlamətləri ilə məhdudlaşan ləng gedişlə

D) Digər yaş gruplardan az fərqlənən gedişlə

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
344) Qadınlarda alkoqol asılılığın səbəblərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Tərbiyyə şərtləri

B) Emosional deprivasiyalar

C) Təhsil səviyyəsi

D) İrsi meyillik

E) Şəxsi və ailə travmaları ilə əlaqəli psixogeniyalar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
345) Sadalanan hansı premorbid xarakterioloji xüsusiyyət qadınlarda alkoqol asılılığın yaranma ehtimalını çoxaldmır?

A) Davamsızlıq

B) Affektiv labillik

C) Şizoidlik

D) Histeroidlik

E) Oyanıqlıq


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
346) Alkoqoldan asılı olan qadınlar əsasən hansı əmək sahəsində çalışırlar?

A) Səhiyyədə çalışanlar

B) Sənaye sahəsində çalışanlar

C) Evdar qadınlardırlar

D) Ticarət, xidmət sahəsində çalışanlar

E) Təhsil sahəsində çalışanlar


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
347) Qadınlarda alkoqol asılılığı əsasən hansı yaş qrupunda daha tez yaranır?

A) 50-55


B) 55-n yuxarı

C) 30-50


D) 17-25

E) 25-30
Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


348) Alkoqoldan asılı olan qadınların spirtli icki sərxoşluğuna nə aid deyil?

A) Aqressiv hərəkətlər

B) Nəzərə çarpan histerik davranış

C) Oyanıqlıq, aglağanlıq

D) Suisidal cəhdlər və özünə xəsarət yetirmələr

E) Sayiqlama əhval-ruhiyyəsi


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
349) Qadınlarda alkoqol asılılığın kliniki xüsusiyyətlərinə sadalananların hansı aid deyil?

A) Tənha sərxoşluğun üstünlüyü

B) Abstinensiya vəziyyətində davamlı psixopatoloji pozuntular

C) Ləng inkişaf

D) Alkoqola patoloji meyilin ideator komponentlərinin reduksiyası

E) Xəstəliyin gedişində periodikliyin erkən yaranmasına meyillik


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
350) Qadınlarda alkoqola patoloji meyillik üçün sadalananların hansı səciyyəvi deyil?

A) İdeator komponentin reduksiyası

B) Aktuallaşmış formaların üstünlüyü

C) Affektiv komponentin üstünlüyü

D) Passiv tabelilik

E) Yaranmanın paroksizmallığı


Ədəbiyyat: Чуркин А.А., Мартюшов А.Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии, М., 1999
351) Kişi alkoqol asılılığından fərqli olaraq qadınlarda xəstəliyin xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Xəstəliyin müalicəsinin çətinliyi

B) Ağır somatik patologiya ilə müşayət olunan alkoqol asılılığın sürətlə inkişaf etməsi

C) Xəstəliyin sürətli formalaşması

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1
352) Alkoqol asılılığında “spontan remissiyalar” sadalananların hansı ilə səciyələnmirlər?

A) Yaş faktoru ilə

B) Ambulator şəraitdə müalicə ilə

C) Alkoqol asılılığın sosial nəticələri ilə

D) Somatik və ya nevroloji xəstəliyin qoşulması ilə

E) Mövcud endogen xəstəliklə


Ədəbiyyat:

Руководство по наркологии. / Под общ. ред. Н.Н. Иванца, М., 2002, T.1


Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə