Narkomaniya iLƏ MÜbariZƏYƏ dair slaydYüklə 445 b.
tarix24.02.2018
ölçüsü445 b.
#27594


 • MƏRKƏZİ KİTABXANA


NARKOMANİYA İLƏ MÜBARİZƏYƏ DAİR SLAYD

 • NARKOMANİYA İLƏ MÜBARİZƏYƏ DAİR SLAYD • Narkomaniya insan həyatının faciəsi, ümid və arzuların məhvidir...Narkotikdən asılılıq narkotik maddələrdən bir və ya bir neçə dəfə istifadə etməklə yaranır. Tibbi təcrübələr göstərir ki, narkomaniya ilə mübarizə aparmaq çox çətindir.

 • Narkotikdən asılılıq narkotik maddələrdən bir və ya bir neçə dəfə istifadə etməklə yaranır. Tibbi təcrübələr göstərir ki, narkomaniya ilə mübarizə aparmaq çox çətindir.

Narkomaniyanın yayılması insanların sağlam həyat tərzi üçün təhlükə törədir. Narkotik maddələrin qəbul edilməsi ilə insan fiziki və psixoloji cəhətdən məhv olur. Narkomaniya yaddaş və təfəkkürü pozur, həyata qarşı laqeydlik yaradır, cəmiyyətdə sosial münasibətlərə mənfi təsir göstərir.

 • Narkomaniyanın yayılması insanların sağlam həyat tərzi üçün təhlükə törədir. Narkotik maddələrin qəbul edilməsi ilə insan fiziki və psixoloji cəhətdən məhv olur. Narkomaniya yaddaş və təfəkkürü pozur, həyata qarşı laqeydlik yaradır, cəmiyyətdə sosial münasibətlərə mənfi təsir göstərir.

Narkomanlıq narkotiklərin qanunsuz döv-

 • Narkomanlıq narkotiklərin qanunsuz döv-

 • riyyəsinin coğrafiyası kimi sərhəd tanımır. Bu dəhşətli xəstəlik dinindən, dilindən, ir-

 • qindən, sosial vəziyyətindən asılı olmaya-

 • raq hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. O, cinayətkarlığı, zorakılığı və korrupsiyanı yaradır, QİÇS-in sürətlə artmasına təkan verir, sosial-iqtisadi inkişafı ləngidir, ailə və icmaları dağıdır, sosial partlayışlara sürük-

 • ləyir.

Narkomaniya dünyada özü ilə heç bir rəqabət aparılmayacaq dərəcədə gəlir gətirən böyük biznes vasitəsidir. Narkotik maddəni əldə etmək üçün soyğunçuluq, oğurluq, hətta adam öldürmək belə narkomanı qorxutmur.

 • Narkomaniya dünyada özü ilə heç bir rəqabət aparılmayacaq dərəcədə gəlir gətirən böyük biznes vasitəsidir. Narkotik maddəni əldə etmək üçün soyğunçuluq, oğurluq, hətta adam öldürmək belə narkomanı qorxutmur.

 • 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası BMT-yə tamhüquqlu üzv olduqdan sonra “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddə-

 • lərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” BMT-nin 1988-ci il Konvensiya-

 • sına qoşulmuşdur.Narkomanlıq cəmiyyətin özəyi olan ailəni dağıdır,

 • Narkomanlıq cəmiyyətin özəyi olan ailəni dağıdır,

 • qeyri-stabil şəraitin yaranmasına səbəb olur. Nar-

 • komaniya və narkobizneslə mübarizəni gücləndir-

 • mək məqsədilə Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev 26 avqust 1996-cı il tarixində "Narkomaniya və narkotika dövriyyəsinə qarşı tədbirlər haqqında" Fərman, 1999-cu ildə "Narko-

 • tik vasitələr psixotrop maddələrin qanunsuz döv-

 • riyyəsi haqqında" Qanun imzalamışdır.

"Narkomaniya və narkotika dövriyyəsinə qarşı tədbirlər haqqında" Fərmana əsasən ölkəmizdə 2000-ci ilədək narkomanlığın yayılmasına, narkotik vasitələrin və psixo-

 • "Narkomaniya və narkotika dövriyyəsinə qarşı tədbirlər haqqında" Fərmana əsasən ölkəmizdə 2000-ci ilədək narkomanlığın yayılmasına, narkotik vasitələrin və psixo-

 • trop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Ümummilli Proqram hazırlanmış, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası yaradıl-

 • mışdır.Ulu öndər Heydər Əliyevin 15 iyul 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə “2000-2006-cı ilədək narkomanlığın yayılmasına, narko-

 • Ulu öndər Heydər Əliyevin 15 iyul 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə “2000-2006-cı ilədək narkomanlığın yayılmasına, narko-

 • tik vasitələrin,psixotrop maddələrin qeyri-

 • qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Milli Proqram" qəbul edilmişdir.2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən “Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında” Qanun qəbul olunmuş-

 • dur.Prezident İlham Əliyevin 28 iyun 2005-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Qanun narkotiklərlə mübarizə istiqamətində müvafiq dövlət və ictimai qurumlar qarşı-sında konkret vəzifələr qoymuş və bu istiqamətdə fəaliyyətin hüquqi bazasını təşkil etmişdir.

 • Prezident İlham Əliyevin 28 iyun 2005-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Qanun narkotiklərlə mübarizə istiqamətində müvafiq dövlət və ictimai qurumlar qarşı-sında konkret vəzifələr qoymuş və bu istiqamətdə fəaliyyətin hüquqi bazasını təşkil etmişdir.

 • Ölkə başçısının 28 iyun 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması ilə mübarizə üzrə Proqram”ın (2007-2012-ci illər) yerinə yetirilməsi istiqamətində Dövlət Komissiyasının işci qrupunun müvafiq nazirlik, komitə və təşkilatlarla birgə gördüyü işlər cox əhəmiyyətlidir.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı haqqında» 24 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncam imzalamışdır.

 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı haqqında» 24 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncam imzalamışdır.Azərbaycanda 2013-cü il üçün nar-

 • Azərbaycanda 2013-cü il üçün nar-

 • komanların ümumi sayı 28376 nə-

 • fər olub. Bunların 22533 nəfəri dis-

 • panserin qeydiyyatında,5843nəfəri profilaktik qeydiyyatdadır,756 nəfə-

 • ri isə anonimdir. Ümumilikdə, 539 nəfər qadın narkotik aludəçisidir.

Azərbaycan Respublikasında narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artmaqda davam edir. Ölkəmizdə narkomanların üçdə birindən çoxunu tələbələr təşkil edir. Heroin istifadəçilərinin əksəriyyəti iri şəhərlərdə - Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Lənkəranda cəmlənib.

 • Azərbaycan Respublikasında narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artmaqda davam edir. Ölkəmizdə narkomanların üçdə birindən çoxunu tələbələr təşkil edir. Heroin istifadəçilərinin əksəriyyəti iri şəhərlərdə - Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Lənkəranda cəmlənib.

Narkotik aludəçisi olma!

 • Narkotik aludəçisi olma!

 • Təkrar istifadəyə qarşı özünlə mübarizə apar!

 • Özünü, ailəni və dostlarını narkomaniyadan qoru!Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə