Naziv studija Diplomski studij grčkog jezika I književnostiYüklə 42,89 Kb.
tarix26.08.2018
ölçüsü42,89 Kb.

Naziv studija

Diplomski studij grčkog jezika i književnosti

Naziv kolegija

Grčka lektira III

Status kolegija

Obavezan

Godina

Druga godina DS-a (peta godina učenja)

Semestar

Zimski

ECTS bodovi

3

Nastavnik

Nositelj kolegija: dr. sc. Milenko Lončar

e-mail

mloncar@unizd.hrvrijeme konzultacija
Suradnik / asistent

Dr. sc. Sabira Hajdarević

e-mail

sabe_h_athena@yahoo.com (mob. 098 654 752)vrijeme konzultacija

Ponedjeljkom i utorkom iza 15.00 (i po dogovoru)

Mjesto izvođenja nastave

Klasična filologija, mala učionica

Oblici izvođenja nastave

Dva sata vježbi tjedno

Nastavno opterećenje P+S+V

0+0+2

Način provjere znanja i polaganja ispita

 • aktivno praćenje i sudjelovanje na nastavi

 • redovno provjeravanje obavljenih zadataka

 • usmeni ispit

Početak nastave

Sredina listopada 2014.

Završetak nastave

Kraj siječnja 2015.

Termini nastave

Ponedjeljak, 10-12 h

Kolokviji

1. termin

2. termin

Studenti mogu odvojeno polagati jedan po jedan naslov nakon njihove obrade na nastavi (u terminu konzultacija koji im odgovara, ali uz prethodni dogovor).
Ispitni rokovi

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

3. 02. u 10 h

24. 02. u 10 h

28. 04. u 10 h

8. 09. u 10 h

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

 • prepoznati i najzahtjevnije sintaktičke konstrukcije u grčkom tekstu, analizirati ih i adekvatno prevesti na hrvatski jezik,

 • samostalno analizirati i prevesti odabrane naslove, uz izdvajanje i objašnjavanje stilskih figura (igre riječi, zvučni efekti i sl.) koje se u tekstu pojavljuju,

 • uočiti Lukijanov otklon prema opscenome i humor na primjeru Razgovora hetera (pikantnost tematike, ulični žargon, igre riječi i komični efekti),

 • ispravno naglas čitati stihove grčkih tragedija (jampski trimetar)

i uočiti razvoj kvalitete i okretnosti dijaloga i karakterizacije likova u književnoj vrsti (komparacijom Eshilova djela s Euripidovim),

 • uočiti umješnost grčkih govornika u baratanju sintaksom, stilskim i retoričkim figurama (Demosten ili Eshin, zahtjevniji ulomci).
Preduvjeti za upis

Završen Preddiplomski studij grčkoga jezika i književnosti.

Sadržaj kolegija

Prijevod kompleksnijih grčkih tekstova na hrvatski uz analizu sintaktičkih i stilskih osobitosti (grupni rad):

1. Lukijan: Razgovori hetera ( + izbor),

2. Eshil: Okovani Prometej ili Agamemnon (studenti biraju),

3. Euripid: Elektra, Ifigenija u Aulidi ili Ifigenija u Tauridi (studenti biraju),4. Demostenovi ili Eshinovi govori (studenti biraju).

Obvezna literatura

Gramatika:

 • Dukat, Zdeslav (2003): Gramatika grčkog jezika, ŠK, Zagreb.


Rječnik:

 • Senc, Stjepan (1910): Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb (više pretisaka).


Tekstovi:

 • Lucian (1961): Dialogues of the Dead. Dialogues of the Sea-gods. Dialogues of the Gods. Dialogues of the Courtesans (grčki tekst s prijevodom na engleski jezik), Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
 • Aeschylus (2009): Persians. Seven Against Thebes. Suppliants. Prometheus Bound (grčki tekst s prijevodom na engleski jezik ), Loeb Cl. Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,


 • Euripides (1994): Iphigenia at Aulis. Rhesus. Hecuba. Daugters of Troy. Helen (grčki tekst s prijevodom na engleski jezik), Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,

 • Demosthenes: Orations (vol. I) (grčki tekst s prijevodom na engleski jezik), Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,

 • The Speeches of Aeschines (grčki tekst s prijevodom na engleski jezik), Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

(Napomena: Studenti će kopije tekstova dobivati unaprijed na nastavi.)
Ostalo:

 • Lesky, A. (2001): Povijest grčke književnosti (prev. Dukat, Z. ), Golden Marketing, Zagreb.

Dopunska literatura

Gramatike:

 • Musić, A. I Majnarić, N. (2004): Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb,

 • Kühner, R. i Blass, F. (1978): Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, I, 1, Hannover (reprint),

 • Smyth, H. W. (1983): Greek Grammar, Harvard University Press, Harvard,

 • Barić, E. i dr. (2003): Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb.

 • Katičić, R. (2002): Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, HAZU: Nakladni zavod Globus, Zagreb.

Rječnici:

 • Liddel & Scott (1996): Greek-English Lexicon, Oxford,

 • Benseler, G. E. i dr. (2004): Griechisch-deutsches Wörterbuch, München.

Prijevodi:

 • Lukijan (2002): Djela (prev. Bricko, M.), MH, Zagreb,

 • Eshil, Euripid (odabrane tragedije) i Demostenovi govori - bilo koji prijevod na hrvatski jezik,

 • Aeschines (1908): Orationes (prev. Blass, F.), B. G. Teubner, Leipzig.

Ostalo:

 • Dukat, Z. (1996): Grčka tragedija , Demetra, Zagreb,

 • Majnarić, N. (1948): Grčka metrika, JAZU, Zagreb.
Internetski izvori
LSJ

The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon:

- http://www.tlg.uci.edu/lsj/#eid=25386&context=lsj&action=hw-list-click
Smyth, H. W. (1920), Greek Grammar:

- http://cdn.textkit.net/hws_Greek_Grammar_AR5.pdf
Način praćenja kvalitete

Studenska evaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave - redovitost podrazumijeva 75 % sveukupnih dolazaka na nastavu, a u slučaju kolizije 50 %.

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Nema seminara ni pismenog ispita.

Način formiranja konačne ocjene

Usmeni dio ispita iznosi 80 %, a zalaganje na vježbama i uredno izvršavanje obveza 20 % ocjene.

Napomena

Grupni rad na nastavi uključuje i provjeru izvršavanja obaveza studenata: samostalna morfološka i sintaktička analiza dijelova teksta koji su predviđeni za obradu na nastavi, savladano gradivo svih prethodnih kolegija, stavljanje odabranog djela u odgovarajući književni kontekst, poznavanje obilježja pripadajuće književne vrste u cjelini i sl.
Vježbe

Red. br.

Datum

Naslov

Literatura

1.
Uvod. Upoznavanje studenata sa sadržajem i obavezama Kolegija. Odabir naslova koji su ostavljeni studentima na izbor (diskusija).

navedena

2.
Uvod: obilježja Carskog doba i Druge sofistike. Lukijan: osvrt na djela. Obilježja grčke prostitucije. Prostitutke i hetere. Slobode i ograničenja hetera u grčkom društvu. Vježbe; rad na tekstu (Razgovori hetera)

"

3.
Vježbe; rad na tekstu (Razgovori hetera).

"

4.
Vježbe; rad na tekstu (Razgovori hetera).

"

5.
Eshil – obilježja jezika i stila. Osvrt na djela. Vježbe; rad na tekstu (odabrana tragedija).

"

6.
Vježbe; rad na tekstu (odabrana Eshilova tragedija).

"

7.
Vježbe; rad na tekstu (odabrana Eshilova tragedija).

"

8.
Euripid: obilježja jezika i stila. Osvrt na djela. Vježbe; rad na tekstu (odabrana tragedija).

"

9.
Vježbe; rad na tekstu (odabrana Euripidova tragedija).

"

10.
Vježbe; rad na tekstu (odabrana Euripidova tragedija).

"

11.
Grčko govorništvo: kratak pregled obilježja, glavni predstavnici. Vježbe; rad na tekstu (odabrani govori).

"

12.
Vježbe; rad na tekstu (odabrani govori).

"

13.
Vježbe; rad na tekstu (odabrani govori).

"

14.
Vježbe; rad na tekstu (odabrani govori). Diskusija o naslovima koji su analizirani u tijeku semestra.

"Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə