Naziv studijaYüklə 63,17 Kb.
tarix23.11.2017
ölçüsü63,17 Kb.

Naziv studija

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije

Naziv kolegija

Antička filozofija I

Status kolegija

Obvezatni

Godina

I

Semestar

I

ECTS bodovi

3

Nastavnik

izv. prof. dr. sc. Borislav Dadić

e-mail

bdadic@unizd.hr

vrijeme konzultacija

četvrtkom u 13:30; petkom u 09:30

Suradnik / asistent
e-mail
vrijeme konzultacija
Mjesto izvođenja nastave

predavaonica 124

Oblici izvođenja nastave

kombinirano

Nastavno opterećenje P+S+V

30+0+0

Način provjere znanja i polaganja ispita

Pismeni i/ili usmeni ispit

Početak nastave
Završetak nastave
Kolokviji

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

Ispitni rokovi

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

2. 02. 2015.

16. 02. 2015.

24.06.2015. (izv. rok)

07. 07. 2015. (izv. rok)


8. 09. 2015.

22. 09. 2015.

Ishodi učenja

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:

- razumijevati povijesne početke filozofije i njezinim postupnim odvajanjem od mitološkog pogleda na svijet i čovjeka;

- definirati temeljna filozofska pitanja koja su se formulirala tijekom predsokratofske filozofske misli, a koja ostaju aktualna i danas;

- razlučiti raznolikosti pristupa rješenju tih pitanja;

- objasniti važnost Sokratove misli kao velike prekretnice u razvoju filozofije;

- objasniti formiranja velikih filozofskih tema i izgradnje filozofskog sustava Platona;


- za daljnje uspješno proučavanje filozofije u periodu koji slijedi.

Preduvjeti za upis

Nema ih.

Sadržaj kolegija

Uvodna promišljanja o mitu i grčkoj mitologiji. Praizvori antičke filozofije i njezin odnos s grčkom mitologijom i kulturom općenito. Podjela antičke filozofije po periodima. Predsokratovski period, karakteriziran kozmološkim problemom: što je princip svih stvari? Kako nastaje ili se rađa svemir? Prvu skupinu predsokratovaca čine Jonjani: Tales, Anaksimandar, Anaksimen i Heraklit. Potom slijedi Pitagora i pitagorejci. Početak metafizičkih istraživanja o biću započinju eleaćani Parmenid i Zenon iz Eleje. Slijede pluralisti Empedoklo i Anaksagora. Humanistički period započinje sa sofistima i Sokratom. Sokrat kao presudna prekretnica u razvoju filozofije. Nužnost formiranje sustava filozofije za rješavanje problema čovjeka svijeta i Boga. Rađanje grčkog filozofskog genija: Platon. Sustavan prikaz Platonove filozofije. Problem interpretacije nastanka i razvoja njegove filozofije, te najnovija otkrića povezana s teorijom "nenapisanih doktrina". Važnost rješenja počela bića i metafizika Ideja. Rješenje antropoloških i spoznajnih problema u svijetlu ove metafizike. Platonova kozmologija, etika i politika. Dosezi i granice Platonove filozofske misli s kratkim uvodom u period koji slijedi.

Obvezna literatura

Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

Platon, Fedon, Naklada Jurčić, Zagreb 1996.


Dopunska literatura

***, Studies in presocratic philosophy, 2 sv., Routledge and Kegan Paul, London 1970-75.

BarbariĆ, D. (ured.), Grčka filozofija, Školska knjiga, Zagreb 1995.

dialoghi alla luce della "Dottrine non scritte", Vita e Pensiero, Milano 199311.

Diogen Leartije, Život i mišljenje istaknutih filozofa, Beograd 1979.

Festugière, A. F., Contemplation et vie contemplative selon Platon, Vrin, Paris 1975.

Gadamer, H.G., Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Darmstadt 1968.

Guthrie, W.K.C., Povijest grčke filozofije. IV: Platon, čovjek i njegovi dijalozi - ranije doba, Naklada Jurčić, Zagreb 2007.

Guthrie, W.K.C., Povijest grčke filozofije. V: Kasni Platon i Akademija, Naklada Jurčić, Zagreb 2007.

Krämer, H., Platonovo utemeljenje metafizike, Demetra, Zagreb 1997.

Pieper, J., Über die platonischen Mythen, München 1965.

Reale, G., Per una nuova interpretazione di Platone. Riletura della metafisica dei grandi

Reale, G., Sokrat. K otkriću ljudske mudrosti, Demetra, Zagreb 2003.

Reale, G., Storia della filosofia antica, 5 sv., Vita e Pensiero, Milano 1975-80.

Ross, D., Platonova teorija ideja, Kruzak, Zagreb 1998.

Ross, D., Plato's theory of ideas, Oxford University Press, Oxford 1951; hr. pr.: Platonova teorija ideja, Kruzak, Zagreb 1998.

Szlezák, T. A., Čitati Platona, Jesenski i Turk, Zagreb 2000.

Vogel, C. J. De, Rethinking Plato and Platonism, E. J. Brill, Leiden 1986.

Zeller, E., Die Philosophie der Griechen, 3 sv., Leipzig 1923.


Internetski izvori

http://www.scribd.com/doc/37093772/Frederick-Copleston-A-History-of-Philosophy-Greece-and-Rome-Vol-1

Način praćenja kvalitete

Standardiziranom anketom na razini Sveučilišta pratit će se kvaliteta.

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjeti propisani Pravilnikom o studitanju na Sveučilištu u Zadru.

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Sva pitanja se boduju istim brojem bodova.

Način formiranja konačne ocjene

Na osnovu bodova pismenog ispita i/ili usmenog ispita.

Napomena


Nastavne teme-predavanja

Red. br.

Datum

Naslov

Literatura

1.

9.10.14.

Uvod. Filozofska promišljanja o mitu i grčkoj mitologiji. Praizvori antičke filozofije i njezin odnos s grčkom mitologijom i kulturom općenito. Podjela antičke filozofije po periodima.

Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

2.

16.10.14.

Predsokratovski period, karakteriziran kozmološkim problemom: što je princip svih stvari? Kako nastaje ili se rađa svemir? Prva skupina predsokratovaca - jonjani: Tales, Anaksimandar, Anaksimen.


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

3.

23.10.14.

Početak metafizičkih istraživanja o biću započinju eleaćani: Parmenid, Zenon iz Eleje i Meliso. Heraklit


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

4.

30.10.14.

Puralisti Empedoklo i Anaksagora.


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

5.

06.11.14.

Atomisti Leukip i Demokrit


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

6.

13.11.14.

Pitagora i pitagorejci


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

7.

20.11.14.

Humanistički period antičke filozofije i sofistika.

Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Diels, H. (ured.), Predsokratovci, Naprijed, Zagreb 1983.

8.

27.11.14.

Sokrat kao presudna prekretnica u razvoju filozofije.

Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.

Reale, G., Sokrat. K otkriću ljudske mudrosti, Demetra, Zagreb 2003.

9.

04.12.14.

Rađanje grčkog filozofskog genija: Platon. Sustavan prikaz Platonove filozofije.


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.
Guthrie, W.K.C., Povijest grčke filozofije. V: Kasni Platon i Akademija, Naklada Jurčić, Zagreb 2007.


10.

11.12.14.

Problem interpretacije nastanka i razvoja njegove filozofije, te najnovija otkrića povezana s teorijom "nenapisanih doktrina".


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.


11.

18.12.14.

Važnost rješenja počela bića i metafizika Ideja.


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.


12.

08.01.15.

Rješenje antropoloških i spoznajnih problema u svijetlu ove metafizike.

Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.


13.

15.01.15.

Platonova kozmologija i teorija spoznaje.


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.


14.

22.01.15.

Platonova etička i politička filozofska misao.


Copleston, F., A History of Philosophy, vol. I: Greece and Rome, London 1956; prijevod: Istorija filozofije, I: Grčka i Rim, Bigz, Beograd 1988, str. 1-302.


15.

29.01.15.

Dosezi i granice Platonove filozofske misli s kratkim uvodom u period koji slijedi. Pripreme za ispit.

Nastavnik:

izv.prof.dr.sc. Borislav Dadić


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə