Nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi necə adlanır?Yüklə 0,67 Mb.
səhifə1/6
tarix04.02.2018
ölçüsü0,67 Mb.
#23933
  1   2   3   4   5   6

Nəqliyyat hüququ fənnindən 500 test


 1. Nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi necə adlanır?

 1. nəqliyyat müqavilələri

 2. yük müqavilələri

 3. daşıma müqavilələri

 4. yardımçı nəqliyyat müqavilələri

 5. təşkilati nəqliyyat müqavilələri

 1. Təşkilati nəqliyyat müqavilələri dedikdə nə başa düşülür?

 1. Yük və sərnişin daşımalarının təşkili haqqında müqavplələr

 2. Yük, sərnişin və baqaj daşıma müqavilələri

 3. Sərnişin daşıma müqavilələri

 4. Yük daşıma müqavilələri

 5. Nəqliyyat öhdəlikləri müqavilələri

 1. Daşıma müqavilələri hansı müqavilələr hesab edilir?

 1. Yük, sərnişin və baqaj daşıma müqavilələri

 2. Yük və sərnişin daşımalarının təşkili haqqında müqavilələr

 3. Sərnişin daşıma müqavilələri

 4. Yük daşıma müqavilələri

 5. Nəqliyyat öhdəlikləri müqavilələri

 1. Nəqliyyat müqavilələri sisteminə nələr daxildir?

 1. Təşkilati nəqliyyat müqavilələri, daşıma müqavilələri, yardımçı nəqliyyat müqavilələri

 2. Təşkilati nəqliyyat müqavılələri, dəniz nəqliyyatı müqavilələri, qaz kəməri müqavilələri

 3. Təşkilati nəqliyyat müqavilələri, daşıma müqavilələri, beynəlxaq nəqliyyat müqavilələri

 4. daşıma müqavilələri, beynəlxaq nəqliyyat müqavilələri, hava,dəniz və su nəqliyyatı müqavilələri

 5. hava,dəniz və su nəqliyyatı müqavilələri

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə öz hüquqi təbiətinə görə necə müqavilədir?

 1. İkitərəfli

 2. Birtərəfli

 3. Daşıyıcı

 4. Müntəzəm

 5. Mülki
 1. Yükdaşıma mürəkkəb proses olmaqla özündə neçə mərhələni birləşdirir?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Yükdaşıma prosesinin mərhələləri hansılardır?

 1. Təşkilati və təyinat yerinə çatdırılma

 2. Təşkilati və inzibati

 3. Təşkilati və rəsmiləşdirmə

 4. Inzibati və rəsmiləşdirmə

 5. Daşınma və inzibati

 1. Dəmir yolu nəqliyyatında yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilələr hansılardır?

 1. Əsas yola çıxan dəmir yollarından istifadə haqqında müqavilə və vaqon verilməsi haqqında müqavilə

 2. Əsas yola çıxan dəmir yollarından istifadə haqqında müqavilə, təşkilati və inzibati müqavilə

 3. Vaqon verilməsi haqqında müqavilə və təşkilati müqavilə

 4. Əsas yola çıxan dəmir yollarından istifadə haqqında müqavilə və təyinat yerinə çatdırılma müqaviləsi

 5. Əsas yola çıxan dəmir yollarından istifadə haqqında müqavilə

 1. Dəniz nəqliyyatı sahəsində yük daşımalarının təkili haqqında müqavilə necə adlanır?

 1. Uzunmüddətli

 2. Qısamüddətli

 3. Dəyişən

 4. Tənzimlənən

 5. Daimi

 1. Dəniz nəqliyyatı sahəsində yük daşımalarının təkili haqqında müqavilə AR Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsinin hansı maddəsi ilə tənzimlənir?

 1. 88

 2. 78

 3. 102

 4. 108

 5. 221

 1. Avtomobil nəqliyyatı sahəsində yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” AR Qanununun neçənci maddəsi ilə tənzimlənir?

 1. 39 (2008)

 2. 88 (2003)

 3. 56 (2007)

 4. 77 (2005)

 5. 102 (2008)

 1. Su nəqliyyatı sahəsində yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə necə adlanır?

 1. Naviqasiya

 2. Kommunikasiya

 3. Transformasiya

 4. Aviasiya

 5. Su daşımaları

 1. Daşıyıcı funksiyasını hansı təşkilat yerinə yetirir?

 1. Nəqliyyat müəssisəsi və təşkilatları

 2. Müqavilə bağlayan tərəflər

 3. Nəqliyyat departamenti

 4. Bələdiyyələr

 5. Fiziki şəxslər

 1. Yükgöndərənlər kimlər ola bilər?

 1. Bələdiyyələr,fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər və dövlət

 2. Bələdiyyələr

 3. Yalnəz fiziki şəxslər

 4. Dövlət, nəqliyyat müəssisələri

 5. Hüquqi və fiziki şəxslər

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə hansı formada olmalıdır?

 1. Sadə yazılı formada

 2. Cədvəl formasında

 3. Siyahı formasında

 4. Cədvəl və siyahı formasında

 5. Şifahi formada

 1. Sənaye, kənd təsərrüfatı məhsullarının, tikinti materiallarının və s. daşınması hansı müqavilə əsasında həyata keçirilir?

 1. Yük daşınması müqaviləsi

 2. Dəniz daşınması müqaviləsi

 3. Təşkilati müqavilə

 4. Daşıma müqaviləsi

 5. Dəmir yolu daşımaları müqaviləsi

 1. AR “Aviasiya haqqqında” Qanununun (2005) hansı fəsli hava daşımalarının tənzimlənməsinə həsr edilmişdir?

 1. X

 2. V

 3. VII

 4. XI

 5. IX

 1. AR “Aviasiya haqqqında” Qanununun (2005) X fəsli özündə hansı maddələri birləşdirir?

 1. Yük,baqaj və sərnişin daşınması müqaviləsini nizama salan

 2. Yük daşınması müqaviləsini nizama salan

 3. Baqaj daşınması müqaviləsini nizama salan

 4. Sərnişin daşınması müqaviləsini nizama salan

 5. Yük daşınması müqaviləsini nizama salan və baqaj daşınması müqaviləsini nizama salan

 1. AR “Aviasiya haqqqında” Qanununun (2005) hansı maddəsi sərnişin daşınmalarına həsr olunub?

 1. 46-cı

 2. 47

 3. 48

 4. 49

 5. 77

 1. AR “Aviasiya haqqqında” Qanununun (2005) hansı maddəsi baqaj daşınmalarına həsr olunub?

 1. 47-ci

 2. 46-cı

 3. 48-ci

 4. 78-ci

 5. 88-ci

 1. AR Nəqliyyat Nazirliyi hansı orqandır?

 1. d/yol, su, hava nəqliyyatı və avtomobil yolları sahələrində vahid dövlət siyasətini formalaşdıran mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır

 2. yalnız avtomobil yolları sahəsində sahələrarası münasibətləri tənzimləyən hakimiyyət orqanıdır

 3. su nəqliyyatı sahəsindəvahid dövlət siyasətini formalaşdıran mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır

 4. hamısı

 5. heç biri

 1. AR Nəqliyyat Nazirliyi nə vaxt yaradılmışdır?

 1. 1998, 5 avqust

 2. 2001, 5 vqust

 3. 2003 , 4 iyun

 4. 2007, 1iyun

 5. 2003, 8 sentyabr

 1. AR Nəqliyyat Nazirliyi Prezidentin hansı fərmanı ilə yaradılmışdır?

 1. 1998-ci il tarixli 743 saylı

 2. 2003-cü il, 144 saylı

 3. 2006-cı il, 245 saylı

 4. 2009-cu il, 121 saylı

 5. 2005-ci il, 472 saylı

 1. AR Nəqliyyat Nazirliyi haqqında əsasnamə prezidentin hansı fərmanı ilə təsdiq edilib?

 1. 2003-cü il 880 saylı

 2. 2006-cı il, 245 saylı

 3. 2009-cu il, 121 saylı

 4. 2005-ci il, 472 saylı

 5. 2003-cü il, 144 saylı

 1. Nəqliyyat Nazirliyinin əsas vəzifələrinə aid deyil?

 1. Nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafının əsas istiqamətlərini hazırlayır

 2. Nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafına yönəldilmiş sahə və sahələrarası proqramlar hazırlamaq

 3. Nəqliyyat-yol kompleksinin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasını hazırlamaq

 4. Nəqliyyat-yol kompleksi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək

 5. Heç biri

 1. Nəqliyyat Nazirliyinin funksiyalarına aid deyil?

 1. Nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafına yönəldilmiş sahə və sahələrarası proqramlar hazırlamaq

 2. Nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafının əsas istiqamətlərini hazırlayır
 1. Öz səlahiyyətləri daxilində nəqliyyat-yol kompleksi müəssisələrinin fəaliyyətini əlaqələndirir

 2. Nəqliyyat-yol kompleksinə daxil olan sahələrin və müəssisələrin iqtisadi vəziyyətini təhlil edir

 3. Nəqliyyat-yol kompleksinə daxil olan sahələrin və müəssisələrin maliyyə vəziyyətini təhlil edir

 1. Nəqliyyat Nazirliyinin hüquqlarına daxil deyil:

 1. Nəqliyyat-yol kompleksinə daxil olan sahələrin və müəssisələrin iqtisadi vəziyyətini təhlil edir

 2. Müəyyən olunmuş qaydalar əsasında mülki hava gəmiləri ekipajları üçün pasport və viza məsələlərini təşkil etmək

 3. Müəyyən olunmuş qaydalar əsasında beynəlxalq daşımalarla məşğul olan avtomobil sürücüləri üçün pasport və viza məsələlərini təşkil etmək

 4. Nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafı ilə bağlı konfranslar keçirmək

 5. Nəqliyyat-yol kompleksinin inkişafı ilə bağlı sərgilər təşkil etmək

 1. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ kimlərə verilir?

 1. Müvafiq ixtisas tələblərinə və sağlamlıq vəziyyəti normalara cavab verən fiziki şəxslərə

 2. 18 ysaşdan yuxarı sağlam fiziki şəxslərə

 3. 22 yaşdan yuxarı sürücülük vəsiqəsi olan bütün fiziki şəxslərə

 4. Sağlamlıq vəziyyəti müvafiq normalara cavab verən fiziki şəxslərə

 5. Heç biri

 1. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququ hansı sənədlə təsdiq edilir?

 1. müvafiq hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada və formada verilmiş sənədlərlə

 2. Müvafiq sənədlə

 3. Xüsusi vəsiqə ilə

 4. Hamısı

 5. Heç biri

 1. Daşıyıcının məsuliyyətinə daxil deyil?

 1. Nəqliyyat vasitəsinə texniki baxış həyata keçirməlidir

 2. Daşıyıcı sərnişin təhlükəsizliyini, ona lazımi xidmət şəraitinin yaradılmasını təmin etməlidir

 3. Yükün vaxtında daşınmasını təmin etməlidir

 4. Yükün qorunmasını təmin etməlidir

 5. Baqajın daşınmasını və qorunmasını təmin etməlidir

 1. Daşıyıcı hansı halda maddi məsuliyyətdən azad olunur?

 1. daşıma qarşısıalınmaz qüvvənin təsirindən təxirə salındığı sübut edildikdə

 2. Müvafiq istiqamətdə yük daşımaları təxirə salındıqda

 3. Nəqliyyat vasitəsindən öz istəyi ilə istifadə etmədikdə

 4. Daşıma cədvəlinin qaydalarına əməl etmədikdə

 5. Nəqliyyat vasitəsi verilmədikdə

 1. Daşıyıcı yükün və baqajın qorunmasını hansı müddət ərzində təmin etməlidir?

 1. Yükü və ya baqajı qəbul etdiyi andan təhvil verənə qədər

 2. Belə bir müddət yoxdur

 3. Daşıyıcının belə məsuliyyəti mövcud deyil

 4. Yükü və ya baqajı qəbul etdiyi andan 2 saat müddətində

 5. Yükü və ya baqajı qəbul etdiyi andan 2-3 saat müddətində

 1. Daşıyıcı yükün və ya baqajın daşınması zamanı ə ya baqaj itirildikdə müştəriyə vurulmuş zərəri hansı miqdarda ödəyir?

 1. )İtirilmiş yükün və ya baqajın dəyəri miqdarında

 2. 500 manat həcmində

 3. Onun tam dəyəri miqdarında

 4. Elan olunmuş miqdarında

 5. Hüquqi dəyəri miqdarında

 1. Qiyməti elan olunmaqla daşınmaya təhvil verilmiş yük və ya baqaj itirildikdə daşıyıcı müştəriyə vurulmuş zərəri hansı miqdarda ödəyir?

 1. Yükün və ya baqajın elan olunmuş dəyəri miqdarında

 2. Onun tam dəyəri miqdarında

 3. itirilmiş yükün və ya baqajın dəyəri miqdarında

 4. 500 manat həcmində

 5. Hüquqi dəyəri miqdarında

 1. Mübahisəli hallarda yükün və ya baqajın həqiqi dəyəri necə müəyyənləşdirilir?

 1. Daşıma müqaviləsində göstərilmiş dəyəri və yükgöndərənin daşıma haqqının ödənilməsinə dair sənədə əsasən

 2. Yük və ya baqaj sahibinin ifadəsinə əsasən

 3. Daşıyıcının ifadəsinə əsasən

 4. Müvafiq hüquqi sənədə əsasən

 5. Nizamnaməyə əsasən

 1. Daşıyıcı hansı halda yükün daşınmasına görə alınmış daşıma haqqını müştəriyə qaytarır?

 1. Yükün zərərini ödəməklə eyni zamanda əgər bu haqq yükün dəyərinə daxil deyilsə

 2. Yükü yükalana çatdırdıqda

 3. Yükverən yükü vermədikdə

 4. Sərnişinin tələbi ilə

 5. Yükün zərərini ödəməklə eyni zamanda əgər bu haqq yükün dəyərinə daxildirsə

 1. Sərnişinin səhhətinə vurulmuş ziyana görə daşıyıcı nə zaman məsuliyyət daşıyır?

 1. sərnişinin səhhətinə vurulmuş ziyan qarşısıalınmaz qüvvə və ya öz qəsdi ilə törədildiyi sübut edilmədikdə

 2. sərnişinin səhhətinə vurulmuş ziyan qarşısıalınmaz qüvvə tərəfindən törədildikdə

 3. sərnişinin səhhətinə vurulmuş ziyan qarşısıalınmaz qüvvə və ya öz qəsdi ilə törədildiyi sübut edildikdə

 4. sərnişinin özünə qəsd etdiyi sübuta yetirildikdə

 5. hamısı

 1. Nəqliyyatda yüklərin mühafizəsi necə həyata keçirilir?

 1. Nəqliyyat müəssisəsi və hərbiləşdirilmiş mühafizə xidmətləri tərəfindən

 2. Daxili işlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən

 3. Müdafiə Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən

 4. Nəqliyyat müəssisəsinin əməkdaşları tərəfindən

 5. Heç biri

 1. Mühüm nəqliyyat obyektlərinin mühafizəsi necə həyata keçirilir?

 1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən

 2. Daxili işlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən

 3. Müdafiə Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən

 4. Nəqliyyat müəssisəsinin əməkdaşları tərəfindən

 5. Nəqliyyat müəssisəsi və hərbiləşdirilmiş mühafizə xidmətləri tərəfindən

 1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən siyahısı təsdiqlənən təhlükəli və qiymətli yüklərin yolboyu mühafizəsini kim həyata keçirir?

 1. Yükgöndərənlər

 2. Daxili işlər Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən

 3. Müdafiə Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən

 4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən

 5. Nəqliyyat müəssisəsi və hərbiləşdirilmiş mühafizə xidmətləri tərəfindən

 1. Nəqliyyat müəssisələri və daşıyıcılar ..................təmin etməyə borcludurlar:

 1. sərnişinlərin həyat, səhhət və əmlakının təhlükəsizliyini

 2. Yüklərin və baqajların itməsini

 3. Nəqliyyat vasitələrinin təmirini

 4. Sərnişinlərin qidalanmasını

 5. Hamısı

 1. Təhlükəli yüklərin daşınması qaydalarını hansı dövlət orqanı müəyyən edir?

 1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

 2. Müvafiq daxili işlər orqanı

 3. Müvafiq məhkəmə orqanı

 4. Müvafiq nəqliyyat müəssisəsi

 5. Müvafiq prokurorluq orqanı

 1. Hansı malların ölkə ərazisindən tranzit yol ilə aparılması qadağandır?

 1. Xarici ölkələrdən radioaktiv və toksiki tullantıların

 2. Partlayıcı maddələrin

 3. Uşaq qidalarının

 4. Tezalışan malların

 5. Tez xarab olan malların

 1. Hansı ərazilərdə nəqliyyat müəssisələrinin tikintisi qadağandır?

 1. Faydalı qazıntıların olduğu meydançalarda

 2. Şəxsi torpaq sahələrində

 3. Icra hakimiyyəti orqanının yerləşdiyi ərazidə

 4. Uşaq bağçalarının ərazisində

 5. Xam torpaqlarda

 1. Faydalı qazıntıların olduğu meydançalarda nəqliyyat müəssisələrinin tikintisinə nə vaxt icazə verilə bilər?

 1. Müstəsna hallarda İcra hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə

 2. Sərnişinlər tələb etdikdə

 3. Nəqliyyat Nazirliyinin icazəsi ilə

 4. Ali məhkəmənin icazəsi ilə

 5. Baş prokurorun icazəsi ilə

 1. Nəqliyyatın neçə növü var?

 1. 5

 2. 2

 3. 6

 4. 7

 5. 3

 1. Nəqliyyatın növlərinə aiddir:

 1. Dəmir yol nəqliyyatı

 2. Dəniz nəqliyyatı

 3. Hava nəqliyyatı

 4. Kosmos

 5. Avtomobil nəqliyyatı

 6. Metro

 7. Su nəqliyytı

 1. 1,2,3,5,7

 2. 1,6,7

 3. 1,2,4,6

 4. 1,2,3,5,6

 5. 2,4,5.6

 1. Nəqliyyatın xüsusi növünə aid edilir:

 1. Boru kəməri

 2. Qaz kəməri

 3. Kosmos

 4. Metro

 5. Hamısı

 1. Boru kəməri necə adlandırılır?

 1. Ixtisaslaşdırılmış

 2. Fraxtetmə

 3. Spesifikləşdirilmiş

 4. Tranzit

 5. Qısaldılmış

 1. Universal nəqliyyat siyahısına hansı nəqliyyat növləri daxildir?

 1. Dəmir yolu, hava, dəniz, avtomobil

 2. Yalnız Dəmir yolu və hava nəqliyyatı

 3. Metro , boru kəməri, su nəqliyyatı

 4. Qaz boru kəməri, neft boru kəməri

 5. Hamısı

 1. Nəqliyyat münasibətləri nəyə deyilir?

 1. Nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin fəaliyyəti ilə bağlı yaranan münasibətlərə

 2. Nəqliyyat müqavilələrinə

 3. Təşkilati müqavilələrin məzmununa

 4. Yardımçı müqavilələrdən yaranan münasibətlərə

 5. Heç biri

 1. Hansı müqavilələr nəqliyyat müqavilələri adlanır?

 1. Nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi

 2. Təşkilati müqavilələrin məzmunu

 3. Nəqliyyatın ayrı-ayrı növlərinin fəaliyyəti ilə bağlı yaranan münasibətlər

 4. Yardımçı müqavilələrdən yaranan münasibətlər

 5. Hamısı

 1. Nəqliyyat müqavilələri neçə qrupa bölünür?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Nəqliyyat müqavilələri hansılardır?

 1. Təşkilati, daşıma və yardımçı

 2. Fraxtetmə, yardımçı

 3. Təşkilati,Fraxtetmə, yardımçı

 4. əsas, yardımçı və güzəştli

 5. əsas, köməkçi və yardımçı

 1. Təşkilati nəqliyyat müqavilələri hansı müqavilələrdir?

 1. yük və sərnişin daşımalarının təşkili haqqında müqavilələr

 2. Yük və sərnişin daşıma müqavilələri

 3. Baqaj daşıma müqavilələri

 4. Yük daşıma müqavilələri

 5. Sərnişin daşıma müqavilələri

 1. Daşıma müqavilələri dedikdə nə başa düşülür?

 1. yük, sərnişin və baqaj daşıma müqavilələri

 2. Yük daşıma müqavilələri

 3. Baqaj daşımalarının təşkili müqavilələri

 4. Sərnişin daşımalarının təşkili müqavilələri

 5. Yük daşımalarınıntəşkili müqavilələri

 1. Mülki-hüquq müqavilələri hansılardır?

 1. Daşıma, nəqliyyat- ekspedisiya, yedəkləmə,fraxtetmə

 2. Daşıma, əsas, yardımçı

 3. əsas, yardımçı, təmir

 4. dəmir yolu müqavilələri

 5. hava yolları müqavilələri

 1. Verilmiş cümləni tamamla:

Nəqliyyat öhdəliklərinə görə................. ................. .

 1. Nəqliyyat müəssisə müştəriyə daşıma xidməti göstərir.

 2. Nəqliyyat müəssisəsi müştəriyə xidmət haqqı ödəyir

 3. Sərnişin yüklərin daşıma haqqını daşıyıcıdan geri alır.

 4. Dəmir yol müqavilələri yerinə yetirilir.

 5. Heç biri

 1. Yük daşımaları haqqında müqaviləyə hansı qanunda leqal anlayış verilir?

 1. AR-nın “Nəqliyyat haqqında qanun” da

 2. AR-nın MM-i

 3. Dəniz daşımaları haqqında müqavilədə

 4. AR Konstitusiyasında

 5. Heç biri

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə hansı halda bağlanır?

 1. Müntəzəm daşımaların yerinə yetirilməsinə ehtiyac olduğu halda

 2. Daşıyıcı tələb etdiyi halda

 3. Yükgöndərən sərnişinlərlə müqavilə bağladığı halda

 4. Yükalan sorğu göndərdiyi halda

 5. Konsensual müqavilə bağlandıqda

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilənin tərəfləri kimlər hesab olunur?

 1. Yükgöndərən və daşıyıcı

 2. Daşıyıcı və sərnişinlər

 3. Yükalan və daşıyıcı

 4. Nəqliyyat müəssisəsinin rəhbəri və daşıyıcı

 5. Yükgöndərən və sərnişinlər

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqaviləyə görə daşıyıcı hansı öhdəliyi yerinə yetirir?

 1. Yükü müəyyən olunmuş müddətdə qəbul etməyi

 2. Yükü daşımaya təqdim etməyi

 3. Sərnişinləri vaxtında qəbul etməyi

 4. Sərnişinləri müəyyən olunmuş yerə vaxtında çatdırmağı

 5. Heç biri

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqaviləyə görə yükgöndərən hansı öhdəliyi yerinə yetirir?

 1. Yükü daşımaya təqdim etməyi

 2. yükü müəyyən olunmuş müddətdə qəbul etməyi

 3. sərnişini müəyyən olunmuş müddətdə qəbul etməyi

 4. Sərnişinləri vaxtında qəbul etməyi

 5. Heç biri

 1. Yükü daşımaya təqdim etmək hansı tərəfin öhdəçiliyidir?

 1. Daşıyıcının

 2. Yükalanın

 3. Yükgöndərənin

 4. Sərnişinin

 5. Heç birinin

 1. Yükü daşımaya təqdim etmək hansı tərəfin öhdəçiliyi hesab olunur?

 1. Yükgöndəərənin

 2. Yükalanın

 3. Sərnişinin

 4. Daşıyıcının

 5. Hamısının

 1. “Çərçivə” müqaviləsi hansı müqavilə növünü nəzərdə tutur?

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqaviləni

 2. Yük daşımaları

 3. Sərnişin daşəmaları

 4. Baqay daşımaları

 5. Yardımçı müqavilələr

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə necə müqavilədir?

 1. Uzunmüddətli

 2. Qısamüddətli

 3. Bir illik

 4. Daimi

 5. Müvəqqəti

 1. Hansı müqavilə ilkin müqavilə hesab edilir?

 1. Yük daşımalarının təşkili haqqında müqavilə

 2. Yük daşımaları müqaviləsi

 3. Sərnişin daşımaları müqaviləsi

 4. Baqaj daşımaları müqaviləsi

 5. hamısı

 1. Yükdaşıma prosesi neçə mərhələdən ibarət olur?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6

 1. Yükdaşıma prosesinin mərhələləri hansılardır?

 1. Təşkilati və təyinat yerinə çatdırılma

 2. əsas və ilkin

 3. müvəqqəti və daimi

 4. fraxtetmə və daimi

 5. daşıma və yerləşdirmə

 1. Yük daşımaları müqaviləsinin ikinci mərhələsində hansı proses yerinə yetirilir?

 1. Yükün bilavasitə daşınması

 2. Yükün daşınması şərtlərinin müəyyən edilməsi

 3. Yükün təyinat yerinə çatdırılması marşrutunun müəyyən edilməsi

 4. Yükün təyinat yerinə çatdırılması üçün sərnişinlərdən razılığın alınması

 5. Yükün yükgöndərəndən təhvil alınması

 1. Yük daşımaları müqaviləsinin birinci mərhələsində hansı proses yerinə yetirilir?

 1. Qarşıdakı daşımanın əsas şərtləri və gələcəkdə konkret yük daşınması müqaviləsi bağlanması barədə qabaqcadan razılığın əldə olunması

 2. Qarşıdakı sərnişin daşımanın əsas şərtləri və gələcəkdə konkret yük daşınması müqaviləsi bağlanması barədə qabaqcadan razılığın əldə olunması

 3. Yükün bilavasitə daşınması

 4. Yükün təyinat yerinə çatdırılması

 5. Heç biri

 1. Yükün təyinat yerinə çatdırılması mərhələsi hansı müqavilə ilə rəsmiləşdirilir?

 1. Yük daşınması müqaviləsi

 2. Sərnişin daşınması müqaviləsi

 3. əsas müqavilə

 4. ilkin müqavilə

 5. hamısı

 1. Yük daşınması müqaviləsi necə müqavilə sayılır?

 1. Əmlak

 2. Prosessual

 3. Ilkin

 4. əsas

 5. uzunmüddətli

 1. Kataloq: user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

  Yüklə 0,67 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə