NeyrocərrahiyyəYüklə 1,25 Mb.
səhifə1/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Neyrocərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Bölmə 1. Mərkəzi sinir sisteminin şişləri, iltihabı və parazitar xəstəlikləri.

1) Baş-beyin alın-polyus şöbələrinin zədələnmələrində tutmanın xarakteri necə olur?
A) Nitqin tormozlanması

B) Adversiv

C) I-li generalizə olan

D) Absanslar

E) Cekson
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
2) Premotor hərəki sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Aspontanlıq

B) Akinetik mutizm

C) Diz refleksiya

D) Ətraflarda ifliclərin olması

E) Çanaq funksiyalarının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
3) Kəllədaxili hipertenziya necə xarakterizə olunur?
A) Bayılma halı ilə

B) Karlaşma ilə

C) Delirioz sindromla

D) Korsakov sindromla

E) Oneyroid sindromla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
4) Kəllədaxili hipertenziya nəbzin dəyişilməsində necə xarakterizə olunur ?
A) Ekstrasistoliya ilə

B) Nəbzin gərginliyi ilə

C) Bradikardiya ilə

D) Taxikardiya ilə

E) Aritmiya ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
5) Kəllədaxili hipertenziyada onurğa beyninin mayesinin təzyiqi nə qədər qalxır?
A) 40 mm su sütunu

B) 20 mm su sütunu

C) 30 mm su sütunu

D) 10 mm su sütunu

E) 50 mm su sütunu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
6) Ətraflarda mərkəzi parez hansı zədələnmədə inkişaf edir?
A) Tağın sütunları

B) Alın-polyus strukturları

C) Döyənəkli cisim

D) Ön mərkəzi qırış nahiyyəsi

E) Alın-parasagital nahiyyə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
7) Üz sinirinin mərkəzi iflici hansı zədələnməyə xarakterdir?
A) Alın polyus şöbələri

B) Prefrontal qabıq

C) Alın-parasagital nahiyyə

D) Brok nahiyyəsi

E) Alın-medial şöbələr
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
8) Aspontan sindrom nədir?
A) Ətrafdakılara laqeyd münasibət

B) Depressiya

C) Ataksiya

D) Eyforik ağıl zəifliyi

E) Ağil zəifliyi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
9) Hipertenziya sindromu necə xarakterizə olunur?
A) Günün sonunda baş ağrıları ilə

B) Local baş ağrıları

C) Baş ağrıları möhkəmlənəndə qusma

D) Qusma


E) Səhər baş ağrıları və baş ağrıları möhkəmlənəndə qusma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
10) Alın payının şişlərində ekstrapiramid simptomlar necə xarakterizə olunur?
A) Ətraflarda çox yayğın tremor

B) Astaziya – abaziya

C) Ətraflarda az yayğın tremor ,ətraflarda spastik tipli tonusun yüksəlməsi

D) Ətraflarda çox yayğın tremor

E) Ətraflarda spastik tipli tonusun yüksəlməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
11) Alın payının şişini arxa - kəllə lokalizasiyalı şişdən differensasiya etməyə nə imkan verir?
A) İflic olmuş ətraflarda tonusun qalxması

B) Ataksiyanın olması

C) İntension titrəmənin olması

D) Hemiparezin olması

E) İflic olmuş ətraflarda tonusun enməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
12) Alın payının şişlərində dislokasiya sindromu necə xarakterə olunur?
A) Spontan horizontal nistaqm

B) Eşitmənin pozulması

C) Korneal refleksin ikitərəfli zəifləməsi, spontan horizontal nistaqm

D) Spontan vertical nistaqm

E) Korneal refleksin birtərəfli enməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
13) Alın payı beyindaxili şişlərində güman olunan kəsiklər hansılardır?
A) Zuter kəsiyi

B) Başın tüklü hissəsinin kənarı

C) Kuşinq kəsiyi

D) Xətti dəri kəsiyi

E) Qövs şəkilli dəri, başın tüklü hissəsinin kənarı, zuter kəsiyi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
14) Alın payının zədələnmələrində epileptik tutmalar necə xarakterizə olunur?
A) Auranın olması, paroksızmallıq

B) Qısa müddətli

C) Paroksızmallıq

D) Ətraflarda fokal qıcolmalar

E) Ətraflarda local qıcolmalar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
15) Sensor afaziya əsasən necə xarakterizə olunur?
A) Parafaziyanın olması

B) Nitqin başa düşülməməsi

C) Artikulyasiyanın qeyri mümkünlüyü

D) Sloves embolların olması

E) Nitqin tutma şəkilli tormozlanması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
16) Motor afaziya necə xarakterizə olunur?
A) Skandipə olunmuş nitq

B) Perservasiyalarla

C) Sloves embollar

D) Nitqin başa düşülməməsi

E) Sözlərin tələffüzünün pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
17) Psixopatoloji alın – bazal sindrom əsasən necə xarakterizə olunur?
A) Akinetik mutizm ilə

B) Eyforiya ilə

C) Tormozlanma ilə

D) Etinasızlıqla

E) Hallusinasiyalarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
18) Alın payının qlioblastomalarında hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) İybilmə hallusinasiyalarları ilə

B) Artmanın proqredientliyi ilə

C) Tez – tez epileptik tutmalarla

D) Xəstənin karlaşmasının sürətlə artması

E) Ətraflarda tonik qıcolmalarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
19) Gicgah payının zədələnmələrində yazının pozulması necə xarakterizə olunur?
A) Tam aqrafiya və yazıda səhvlərlə

B) Tam aqrafiya ilə

C) Yazıda səhvlərlə

D) Tam aqrafiya və yazma aktının pozulması

E) Yazma aktının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
20) Gicgah payının zədələnmələrində qiraətin pozulması necə xarakterizə olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Nitqdə parafaziya

C) Yazının başa düşülməməsi

D) Oxuya bilməmək

E) Nitqdə parafaziya, yazının başa düşülməməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
21) Gicgah payının şişlərində dislokasion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Ürək fəaliyyətinin pozulması

B) Tənəffüsün pozulması

C) Bəbək reaksiyalarının zəifləməsi

D) Vertical nistaqm

E) Parino sindrom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
22) Sağ gicgah nahiyyəsində lokalizə edən şişlərdə psixosensor pozğunluqlar necə meydana çıxır?
A) Yaddaşın kobud zəifləməsi

B) Eşitmə musiqi hallusinasiyaları

C) Eşitmə musiqi hallusinasiyaları, tez – tez rast gələn iybilmə hallusinasiyaları

D) Affektiv – depressiv pozğunluqlar

E) Tez – tez rast gələn iybilmə hallusinasiyaları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
23) Gicgah payı xoş xassəli qliomalarında klinik gedişin xüsusiyyətləri necə ifadə olunur?
A) Dad hallusinasiyalarının olması

B) Fokal qıcolmaların erkən meydana çıxması

C) Uzun müddətli absansların olması

D) Erkən hipertenzion əlamətlər

E) Uzun müddətli absansların olması ,dad hallusinasiyalarının olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
24) Yuxarı təpə paycığının şişlərində episindrom necə xarakterizə olunur?
A) Tipik eşitmə aurası

B) Bütün sadalananlarla

C) Bədənin əks tərəfində bütün əzələlərdə qıcolmanın inkişaf etməsi

D) Bədənin əks tərəfində bütün əzələlərdə qıcolmanın inkişaf etməsi ,tipik eşitmə aurası

E) Əks ətraflarda paresteziya ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
25) Təpə payının şişlərində fokal epileptik əlamətlər hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Əks ətraflarda paresteziya

C) Əllərdə qicolmanın olması

D) Adversiv əlamətlər

E) Ayaqlarda qicolmanın olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
26) Arxa mərkəzi şırım nahiyəsinin şişlərində hissiyat pozğunluqları harada lokalizə edir?
A) Əks ətraflarda lokalizə edir

B) Əsasən əllərdə lokalizə edir

C) Əsasən əllərdə lokalizə edir, hiperpatiya hissiyatı ilə ifadə olunur

D) Əsasən ayaqlarda lokalizə edir

E) Hiperpatiya hissiyatı ilə ifadə olunur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
27) Pozanın apraksiyası – hansı zədələnməyə xarakterikdir?
A) Gicgah payı

B) Yuxarı təpə paycığı

C) Hamısı doğrudur

D) Aşağı təpə paycığı

E) Alın payı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
28) Təpə payının zədələnmələrində ətrafların parezi necə ifadə edilir?
A) Paretik ətraflarda hipotoniya

B) Piramid tipli tonusun artması

C) Paretik ətraflarda hipotoniya, paretik ətraflarda trofik pozğunluqlar

D) Paretik ətraflarda trofik pozğunluqlar

E) Ekstrapiramid tipli tonusun artması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
29) Aşağı təpə payının şişlərində epileptik sindrom necə ifadə olunur?
A) Ayaqda klonik qıcolma ilə

B) Hamısı düzdür.

C) Eşitmə aurası ilə

D) Paroksizmal meydana çıxan astereoqnozla

E) Görmə aurası ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
30) Təpə payının şişlərində hissiyatın itməsi xüsusiyyətləri necədir?
A) Hamısı doğrudur

B) Astereoqnozun olması

C) Ancaq temperatur hissiyatının itməsi

D) Astereoqnozun olması, ancaq temperatur hissiyatının itməsi

E) Ancaq dərin hissiyyat növlərinin itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
31) Astereoqnoz simptomu nədir?
A) Əşyanı tanımaq imkanının olmaması

B) Qabiliyyət itəndə məqsədəyönlü hərəkət etmək

C) Qabiliyyət itəndə öz bədəni nahiyələrində düzgün orientasiya etmək

D) Əşyanın ümumi cəm hissi obrazını yaratmağın mümkünsüzlüyü, əşyanı tanımaq imkanının olmaması

E) Əşyanın ümumi cəm hissi obrazını yaratmağın mümkünsüzlüyü
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
32) Apraksiya simptomu nədir?
A) Doğru bütün cavablar A – dan başqa

B) Məqsədəyönlü hərəkət etmək qabiliyyətinin itməsi

C) Tanış əşyaları tanımaq qabiliyyətinin itməsi

D) Saymaq qabiliyyətinin itməsi

E) Yazmaq qabiliyyətinin itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
33) Aleksiya və akalkuliya hansı nahiyyənin zədələnmənin xarakter simptomudur?
A) Aşağı təpə paycığı

B) Yuxarı təpə paycığı

C) Arxa mərkəzi şırım

D) Yuxarı təpə paycığı, arxa mərkəzi şırım

E) Ön mərkəzi şırım
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
34) Fotopsiya – hansı nahiyyənin zədəsində qeyri tipik simptom kimi meydana çıxır?
A) Reyl adacığı

B) Heşl əyriliyi

C) 17 sahə

D) 18 və 19 sahənin

E) Roland şırımı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
35) Baş beyin gicgah qırışı zədələnmələrində tutmanın xarakteri necə olur ?
A) Nitqin tormozlanması

B) Cekson

C) Adversiv

D) Absanslar

E) Ön mərkəzi şırım
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
36) Ənsə payının zədələnməsinin hansı hallarında hemianopsiya inkişaf edir ?
A) Mahmız şırımından yuxarı əyriliyin zədələnməsi

B) 17 sahənin ayrıca zədələnməsi

C) 18 və 19 sahələrinin ayrıca zədələnməsi

D) Mahmız şırımından aşağı əyriliyin zədələnməsi

E) Ənsə qabığının və ya gicgah payı dərin şöbələrinin total zədələnməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
37) Görmə agnoziyasına nə aid deyil?
A) Görmənin saxlanılması

B) Əşyanın görünüşünə görə tanıma qabiliyyətinin olmaması

C) Fotopsiya

D) Palpasiyada əşyanı asan tanıma qabiliyyəti

E) Amavroz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
38) Ənsə payının zədələnmələrində dislokasion sindrom nə vaxt meydana çıxır?
A) Şişin inkişafının gecikmiş stadiyasında

B) Sütunun kobud basılması zamanı

C) Şişin inkişafının erkən stadiyasında

D) Sütunun yanlara yerdəyişməsi zamanı

E) Şişin inkişafının erkən stadiyasında,sütunun kobud basılması zamanı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
39) Fotopsiya – hansı nahiyyənin zədəsində qeyri tipik simptom kimi meydana çıxır?
A) 17 sahə

B) Roland şırımı

C) 18 və 19 sahənin

D) Heşl əyriliyi

E) Reyl adacığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
40) Hippokampın zədələnməsinin kliniki sindromuna nə aiddir?
A) Vissero – veqetativ paroksizmlər

B) Hallusinator sindrom

C) Psixomotor tutma

D) Auranın olması

E) Somatik motor tutmalar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
41) Gicgah payının şişlərində hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Əsasən laterallaşmış sefalgiya

B) Əsasən qadınlarda rast gəlinir

C) III sinirin parezi, yayılmış sefalgiya

D) Bütün sadalananlarla

E) Aparıcı sinirin parezi xarakterdir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
42) Yan mədəciklərin şişlərində hipertenziya-hidrosefal sindromu necə xarakterizə olunur ?
A) Okkluzion xarakteri ilə, ağır gedişatla

B) Əsasən qadınlarda inkişaf edir

C) Tədricən artması ilə

D) Ağır gedişatla

E) Yüngül gedişatla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
43) Yan mədəciklərin şişlərində okkluzion sindrom likvor axınının hansı səviyyədə blokadası ilə əlaqədardır ?
A) Bir Monro dəliyinin, Silvi su kəməri

B) Eyni vaxtda müxtəlif kombinasiyalar

C) Yan mədəciklərin üçbucaqlarının

D) Hər iki Monro dəliyinin

E) Bütün sadalananlarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
44) Yan mədəciklərin şişlərində görmə pozğunluqlarına səbəb nədir ?
A) Şişin Meyer ilgəyinə təsir etməsi

B) Xiazmaya təsir etməsi

C) Bütün sadalananlar, E-dən başqa

D) Şişin görmə qabığına təsir etməsi

E) Kəllədaxili hipertenziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
45) Olfaktor zonanın meningioması necə xarakterizə olunur ?
A) Sürətli inkişafla

B) Tez-tez maliqnizasiya ilə

C) Xoşxassəli gedişlə

D) Əsasən uşaqlarda rast gəlinir

E) Yavaş inkişafla, xoşxassəli gedişlə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
46) Olfaktor zonanın meningioması nəyə səbəb olur ?
A) İybilmə hallusinasiyalarından başqa bütün sadalananlara

B) Birtərəfli anosmiya

C) İybilmə hallusinasiyaları

D) İkitərəfli hiposmiya

E) İkitərəfli hiperosmiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
47) Olfaktor zonanın meningiomasında nə aşkar oluna bilər ?
A) Görmə sinirinin I-li atrofiyası

B) Görmə sinirinin II-li atrofiyası

C) Görmə itiliyinin bir gözdə aşağı düşməsi

D) Hamısı düzdür

E) Görmə itiliyinin hər iki gözdə aşağı düşməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
48) Qabıqaltı düyünlərin şişləri xəstələrdə nəyə səbəb olmayır ?
A) Hemihipesteziyaya

B) Erkən kəllədaxili hipertenziyaya

C) Hemianesteziyaya

D) Cerin-Russo sindromu elementləri

E) Xoreyabənzər paroksizmalara
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
49) Yan mədəciklərin şişlərində nisbətən çox zədələnən kəllə-beyin sinirləri hansıdır?
A) I cüt

B) IV cüt

C) V cüt

D) II cüt

E) III və IV-cütlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
50) Olfaktor çuxurun meningiomasında hansı psixi simptomlara rast gəlinmir ?
A) Oneyroid vəziyyət

B) Korsakov sindromu

C) Biganəlik

D) Tormozlanma,qeyri tənqidi yanaşma

E) Aspontanlıq və depressiya sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
51) Olfaktor çuxurun meningiomalarında hansı endokrin-mübadilə pozgunluqları mümükündür?
A) Şəkərli diabet

B) Bioritmlərin pozulması

C) Ancaq funksional yük zamanı aşkar edilir

D) Şəkərsiz diabet

E) İsenqo-Kuşinq sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
52) Olfaktor çuxurun meningiomalarında hansı sütun simptomları mümkün deyil?
A) Korneal refleksin zəifləməsi

B) Vətər reflekslərinin canlanması

C) Spontan vertikal nistaqm

D) Heç biri

E) Spontan horizontal nistaqm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
53) Kranio-orbital meningiomalar üçün hansı görmə pozgunluqları daha patoqnomikdir?
A) Bir gözdə görmə sahələrinin dəyişməsi

B) Mərkəzi görmənin pozulması. İkitərəfli amavroz

C) Görmə itiliyinin zəifləməsi

D) Mərkəzi görmənin pozulması. ikitərəfli amavrozdan başqa hamısı düzdür

E) Birtərəfli amavroz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
54) Kranio-orbital meningiomalarda gözün hərəki pozğunluqları hansılardır?
A) Yuxarı baxışın parezi

B) Görüşən strabizm

C) Aralanan strabizm

D) Yuxarı göz yarığı sindromu

E) Göz almalarının müxtəlif vəziyyətlərdə durması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
55) Kranio-orbital meningiomalarda kəllə sümüklərində dəyişikliklər necə xarakterizə olunur?
A) Gicgah sümüyünün hiperostozu

B) Bütün sadalananlarla

C) Orbita tağının hiperostozu

D) Şişin intradural inkişafı əlamətləri

E) Kiçik və böyük qanadların hiperostozu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
56) Kranio-orbital meningiomalar beyinin böyük yarımkürələrinin zədələnməsinin hansı simptomlarına səbəb ola bilər?
A) Hər iki tərəfdə vətər reflekslərinin canlanması.

B) Keçici nitq pozğunluqları

C) Operkulyar paroksizmlər

D) Bir tərəfdə vətər reflekslərinin canlanması, operkulyar paroksizmlər

E) Üzün yüngül asimmetriyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
57) Kiçik qanadın meningiomalarında ocaqlı simptomlara nə aid deyil?
A) Dad hallusinasiyaları

B) Üzdə trigeminal ağrılar

C) Haçalanan çəpgözlülük

D) Haçalanan çəpgözlülük, dad hallusinasiyaları

E) Görüşən çəpgözlülük
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
58) Əsas sümüyün böyük qanadının meningioması necə xarakterizə olunur?
A) İnsultşəkilli meydana çıxır

B) Heç biri ilə

C) Əsasən xoşxassəli, proqredient inkişaf edir

D) Əsasən bədxassəli

E) Əsasən gənc yaşlarında rast gəlinir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
59) Əsas sümüyün böyük qanadının meningiomasında ocaqlı simptomlara nə aiddir?
A) Üz sinirini mərkəzi parezi ,hemianesteziya

B) Operkulyar paroksizm

C) Üz sinirinin periferik parezi, hemihipesteziya

D) Hemianesteziya

E) Üz sinirinin mərkəzi parezi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
60) Əsas sümüyün böyük qanadının meningiomasında dislokasion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Dördtəpəli sindrom

B) Kaudal sütun sindromu

C) Alternativ sindrom

D) Trigeminal sindrom

E) Orta sütun sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
61) Əsas sümüyün meningiomasının ossal forması nəyə səbəb olmur?
A) Gözhərəki pozğunluqlar

B) Foster Kennedi sindromu

C) Birtərəfli ekzoftalm

D) Hamısı düzdür

E) İkitərəfli ekzoftalm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
62) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması necə xarakterizə olunur ?
A) Tez-tez maliqnizasiya

B) Hamısı düzdür

C) Sürətli templə inkişaf

D) Hipertenziyanın geç inkişaf etməsi

E) Kəllədaxili hipertenziyanın tez inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
63) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması hansı kranioqrafik dəyişikliklərə səbəb olmayır?
A) Damar şəklinin güclənməsi

B) Osteoliz

C) 2/3 xəstələrdə hiperostoz

D) 1/3 xəstlərdə hiperostoz

E) Heç birinə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
64) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningioması başın dərisində hansı dəyişikliklərə səbəb olur?
A) Heç biri

B) Bütün sadalananlar

C) Damar şəklinin güclənməsi

D) Durğunluq əlamətləri,sianozluq

E) Şişəbənzər törəmənin olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
65) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hipertenzion sindrom necə ifadə olunur?
A) Xarakterdir, kəskin ifadə olnur

B) Minimal ifadə olunub

C) Xarakter deyil

D) Kəskin ifadə olunur

E) Xarakterdir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
66) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında psixi pozğunluqlara nə aiddir?
A) Korsakov sindromu

B) Aspontan sindromu

C) Tormozlanma sindromu

D) Korsakov sindromu, ajitasiyalı depressiya

E) Ajitasiyalı depressiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
67) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında epileptik sindrom nə ilə xarakterizə olunur?
A) I-li generalizə olunmuş simptomlar

B) Bütün sadalananlarla

C) Cekson qıcolmaları

D) Absanslar

E) Derealizasiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
68) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında qabıqaltı simptomlara nə aiddir?
A) Parkinsonabənzər sindrom

B) Ətraflarda tremor

C) Gövdə ataksiyası

D) Gerin- Russi sindromu

E) Ətraflarda tremor, parkinsonabənzər sindrom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
69) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında sütun pozğunluqlarıına nə aiddir?
A) Dördqübbəli sindrom xarakterikdir

B) Trigeminal sindrom tipikdir

C) Gecikmiş simptomdur

D) Gecikmiş simptomdur .Trigeminal sindrom tipikdir

E) Erkən simptomdur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə