Neyrocərrahiyyə


) Dirsək siniri bazunun aşağı 1/3-də harada yerləşir?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə10/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

581) Dirsək siniri bazunun aşağı 1/3-də harada yerləşir?
A) İkibaşlı əzələnin daxili kənarı boyu

B) Bazu əzələsindən medial

C) Orta sinirdən medial

D) Bazu arteriyasının önündə

E) Üçbaşlı əzələnin daxili başında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
582) Mil siniri hansı səthi və dərin şaxələrə bölünür?
A) Mil siniri kanalında

B) Bazu arteyası boyu.

C) Bazunun aşağı 1/3-də

D) Bazu sümüyünün lateral epikondilusu

E) Dirsək arteriyasının önündə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
583) Saidin orta 1/3-də orta sinir harada yerləşir?
A) İkibaşlı əzələnin medial şırımında

B) Bazu arteriyasından bayıra

C) Dirsək arteriyasından önə

D) Mil arteriyası boyu

E) Barmaqların səthi və dərin bükücüləri arasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
584) Dirsək siniri saidin aşağı 1/3-də harada yerləşir?
A) Ovucun dərin bükücüləri altında

B) Piroqov boşluğunda

C) Kvadrat pronatorun ön səthində

D) Dirsək arteriyasının bayır kənarı boyu

E) Barmaqların səthi bükücüləri və biləyin dirsək bükücüləri arasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
585) Oma sinir kələfi hansı kökcüklərdən formalaşır?
A) L4-S5

B) L5-S5


C) S1-S5

D) L3-S5


E) L4-S3
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
586) Oturaq siniri çanaq boşlugundan harada çıxır?
A) Alkokko kanalından

B) Armudüstü dəlikdən

C) Kiçik oturaq dəliyindən

D) Pilləarası üçbucaq dəliyindən

E) Armudaltı dəlikdən
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
587) Oturaq siniri budun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Qalça arteriyasından daxilə

B) Budun ikibaşlı əzələsinin uzun başı və böyük gətirici əzələ arasında

C) Böyük sarğı və qapayıcı əzələlər arasında

D) Armudşəkilli əzələnin altında

E) Budun yarımvətər və ikibaşlı əzələsi arasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
588) Qamış siniri baldırın orta 1/3-də harada yerləşir?
A) İncik əzələsinin altında

B) Arxa qamış əzələsindən içəri

C) Arxa qamş arteriyasından xaricə

D) Baş barmağın bükücüləri və barmaqların uzun bükücüləri arsında

E) Kambalaşəkilli əzələnin altında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
589) Dizaltı çuxur nahiyəsində incik siniri harada yerləşir?
A) İncik əzələsinin uzun başlıqları arasında

B) Budun ikibaşlı əzələsinin medial kənarı və baldırın ikibaşlı əzələsinin lateral başcığı arasında

C) İnçik sümüyünün başının arxasında

D) İnçik əzələsinin içərisində

E) İkraşəkilli əzələnin altında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
590) Bud siniri hansı kökcüklərdən əmələ gəlir?
A) L4L5L6

B) L3L4L5

C) L1L2L3

D) L2-L5


E) L2L3L4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
591) Bazu kələfi əməliyyatlarında hansı müdaxilə tətbiq edilir?
A) Transaksillyar müdaxilə

B) Arxa kürəküstü müdaxilə

C) Körpücükaltı müdaxilə

D) Korpücüküstü arxa-yan müdaxilə

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
592) Bazu kələfinin yuxarı birincili sütununda cərahi əməliyyatlarında məsləhət olunan müdaxilə hansıdır?
A) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə və transaksillyar müdaxilə

B) Qanadaltı müdaxilə

C) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə

D) Transaksillyar müdaxilə

E) Sozon-Yaroşeviç müdaxiləsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
593) Bazu kələfinin aşağı birincili sütununda cərahi əməliyyatlarında məsləhət olunan müdaxilə hansıdır?
A) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə

B) Arxa kürəküstü müdaxilə

C) Transaksillyar müdaxilə

D) Transaksillyar müdaxilə, arxa kürəküstü müdaxilə

E) Sozon-Yaroşeviç müdaxiləsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
594) Bazu kələfinin preqanqlionar zədələnmələri əməliyyatlarında hansı müdaxilə tətbiq edilir?
A) Bazu kələfi uc şaxələrinə və qabırğaarası sinirlərə müdaxilə

B) Bazu kələfi uc şaxələrinə və qabırğaarası sinirlərə müdaxilə, hemilaminektomiya

C) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə

D) Hemilaminektomiya

E) Transaksillyar müdaxilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
595) Bazu kələfinin preqanalionar zədələnmələrində ağrı sindromunun cərrahi müalicəsi harada aparılır?
A) Simpatik sinir sistemində

B) Bazu kələfinin ikincili dəstələrində

C) Bazu kələfinin birincili sütünlarında

D) Onurğa beyninin arxa-yan giriş zonalarında

E) Bazu kələfinin uc şaxələrində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
596) Mil siniri cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə edilir?
A) Saidin ön səthində orta xətt üzrə dairəvi pronatorun medial kənarı

B) Biləyin mil bükücü vətərinin medial kənarı boyu

C) Bazunun içəri səthində bazunun ikibaşlı əzələsinin qabarığı üzərində

D) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

E) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
597) Orta sinirin cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə edilir?
A) Biləyin mil bükücü vətərinin medial kənarı boyu

B) Cavabların hamısı səhvdir

C) Bazunun içəri səthində bazunun ikibaşlı əzələsinin qabarığı üzərində

D) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

E) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
598) Dirsək sinirin cərrahi əməliyyatlarında aşagıdakı müdaxilələrdən istifadə
A) Saidin ön səthində orta xətt üzrə dairəvi pronatorun medial kənarına qədər

B) Cavabların hamısı səhvdir

C) Bazunun içəri səthində bazunun ikibaşlı əzələsinin qabarığı üzərində

D) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

E) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
599) Sarğı nahiyyəsində oturaq sinirində cərrahi əməliyyatlarda ən məqsədəuyğun müdaxilə hansıdır?
A) Hamısı səhvdir

B) Qasıq sümüyü qabarından uzun yaxınlaşdırıcı əzələnin xarici kənarına kimi 10-12 sm ölçülü vertikal kəsik

C) Radzievski müdaxiləsi

D) Bucaqlı kəsik ,Pupart bağının bayır yarısından aşağı bud arteriyasının proyeksion xəttindən 2 sm xaricə çəkilən xətt boyu

E) Budun aşağı üçdəbirində ,böyük yaxınlaşdırıcı əzələnin vətərinin kənarı boyu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
600) Qamış sinirin cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə məsləhətdir?
A) Dizaltı çuxurun ortasından daxili topuq və daban vətəri arasındakı dərinliyin ortasını birləşdirən xətt boyu kəsik

B) Qamış sümüyünün daxili sərhədindən bir köndələn barmaq arxaya baldırın medial səthində a/3 və o/3-də boylama kəsik və baldırın arxa səthində orta kəsik

C) Qamış sümüyünün daxili sərhədindən bir köndələn barmaq arxaya baldırın medial səthində a/3 və o/3-də boylama kəsik

D) İncik sümüyü başından bir qədər aşağıda qurtaran budun ikibaşlı əzələ vətəri üzərindən aparılan kəsik.

E) Baldırın arxa səthində orta kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
601) Qamış sinirin cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə məsləhətdir?
A) Qamış sümüyünün daxili sərhədindən bir köndələn barmaq arxaya baldırın medial səthində a/3 və o/3-də boylama kəsik

B) Qasıq sümüyü qabarından uzun yaxınlaşdırıcı əzələnin xarici kənarına kimi 10-12 sm ölçülü vertikal kəsik

C) Budun a/3-də böyük yaxınlaşdırıcı əzələ vətərinin kənarı boyu

D) Baldırın arxa səthində orta kəsik

E) İncik sümüyü başından bir qədər aşağıda qurtaran budun ikibaşlı əzələ vətəri üzərindən aparılan kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
602) Epinevral tikişlərdə hansı saplardan istifadə edilir?
A) İpək sap

B) Atravmatik tikiş materialı 4/0

C) Atravmatik tikiş materialı 10/0

D) Atravmatik tikiş materialı 6/0-7/0

E) Ketqut sapı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
603) Pepinevral tikişlərdə hansı saplardan istifadə edilir?
A) Atravmatik tikiş materialı 4/0

B) İpək sap

C) Ketqut sapı

D) Atravmatik tikiş materialı 6/0-7/0

E) Atravmatik tikiş materialı 10/0
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
604) İnterfaskulyar tikişlərdə hansı saplardan istifadə edilir?
A) Atravmatik tikiş materialı 6/0-7/0

B) Ketqut sapı

C) Atravmatik tikiş materialı 10/0

D) Atravmatik tikiş materialı 4/0

E) İpək sap
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
605) Sinirin sərbəst autotrasplantla plastikasında nə tətbiq edilir?
A) Baldırın lateral dəri siniri

B) Heyvanın konservləşdirilmiş onurğa beyni

C) Ətraf toxumalardan götürülmüş dəri siniri

D) İri sinir sütunu az əhəmiyyətlidir

E) Damar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
606) Didilmiş ,əzilmiş,çirklənmiş yaralarda sinirə tikişin qoyulmasının optimal müddəti hansıdır?
A) Bir həftə sonra

B) 2-3 həftə sonra

C) 3-4 həftə sonra

D) 4-6 həftə sonra

E) İlk cərrahi işləmə vaxtı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
607) Bazu kələfindən innervasiya olunan əzələlər hansıdır?
A) Kivatelnaya əzələ

B) Kürək-dilaltı

C) Deltaşəkilli

D) Bazu- mil

E) Deltaşəkilli və bazu- mil
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
608) Duşen-Erba paralici hansıdır?
A) Əldə proksimal hərəki itmələr

B) Əldə distal hərəki itmələr

C) Klod Bernar –Qorner sindromu

D) Ağrı sindromu

E) Əldə total plegiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
609) Dejerin-Klumpke paralici hansıdır?
A) Əldə total plegiya

B) Klod Bernar –Qorner sindromu

C) Əldə distal hərəki itmələr

D) Ağrı sindromu

E) Əldə proksimal hərəki itmələr
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
610) Saidin orta 1/3-də mil sinirinin zədələnməsi nə ilə müşayiət olunur?
A) Said və bilək açıcılarının paralici və ”Anatomik tabakerka “ zonasında biləkdə anesteziya

B) Kobud trofiki pozğunluqlar

C) Ağrı sindromu

D) ”Anatomik tabakerka “ zonasında biləkdə anesteziya

E) Said və bilək açıcılarının paralici
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
611) Mil sinirini formalaşdıran köklər hansıdır?
A) D1 kökü

B) C7-C8 kökləri

C) C6-C7 kökləri

D) C8 kökü

E) C7
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
612) Dirsək sinirini formalaşdıran köklər hansılardır?
A) D1 kökü

B) C8 kökü

C) C6-C7 kökləri

D) C7-C8 kökləri

E) D1-D2 kökləri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
613) Formalaşdığı yerdə mil sinirinin zədələnməsi necə xarakterizə olunur?
A) ”Quş pəncəsi” simptomu

B) Bazunun üçbaşlı əzələsinin paralici

C) Biləyin arxasında mil səthinin hipesteziyası

D) ” Meymun pəncəsi “simptomu

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
614) Dirsək sinirinin zədələnməsində nə rast gəlinmir?
A) Hipotenar əzələsinin hipotrofiyası

B) Üçbaşlı əzələnin hipotrofiyası

C) Biləyin qurdabənzər əzələlərinin hipotrofiyası

D) Düzdür C vəD

E) V və qismən IV barmaq dərisini hipesteziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
615) Budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası hansı zədələnmələrdə inkişaf edir?
A) Bud siniri

B) Bud siniri və qapayıcı sinir

C) Qapayıcı sinir

D) Oturaq siniri

E) Qalça-qasıq siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
616) Oturaq siniri qamış və incik sinirlərinə ən çox harada bölünür?
A) Sarğı büküşü

B) Tarzal kanalda

C) Budun aşağıı 1/3-də

D) Budun aşağıı 1/3-də və sarğı büküşü

E) Dizaltı çuxurda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
617) Oturaq sinirin zədələnmələrində reflektor pozgunluqlar hansılardır?
A) Diz və axill refleksinin itməsi

B) Pəncə refleksinin refleksinin itməsi

C) Axil refleksinin itməsi

D) Deyişiksiz

E) Diz refleksinin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
618) Qamış sinirinin zədələnmələrində hərəki pozgunluqların simptomokompleksi hansıdır?
A) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici

B) Peroneol əzələlərinin atrofiyası

C) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici və baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

D) Baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

E) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
619) Qamış sinirinin zədələnmələrində hissi pozgunluqların simptomokompleksi hansıdır?
A) Ağrı sindromu

B) Baldırın arxa səthində ,ayağın altında hissi pozğunluqlar

C) Bütün sadalananlar

D) Baldırın xarici səthində , ayağın altında hissi pozğunluqlar

E) Ayaq barmaqlarında propriosetiv hissiyatın izolə olunmuş düşməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
620) Oturaq sinirinin zədələnmələrində trofik pozğunluqlar hansıdır?
A) Dırnaqların dağılması

B) Daban sümüyünün osteomieliti

C) Ayaqaltında trofik pozğunluqlar

D) Ayaqaltının hiperkeratozu

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
621) Ətraf sinirlərinin zədələnmələrində fantom-ağrı sindromu necə xarakterizə olunur?
A) Sadalananlardan istəniləni

B) Fantomda periodik meydana çıxan ağrılar

C) Ağrısız fantom zədələnməmiş ətraflarda ağrılarla

D) Fantomda daima ağrı sindromu

E) Ətrafın zədələnmiş hissəsində kauzalgiya sindromu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
622) Transaksillyar yoldan harada əməliyyat aparmaq olar?
A) Aşağı birincili sütun və C8 ,D1 köklərində və bazu kələfinin ikincili sütunlarına

B) Yuxarı birincili sütunda

C) Aşağı birincili sütun və C8 ,D1 köklərində

D) Bazu kələfinin ikincili sütunlarına

E) Orta birincili sütunda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
623) Mil sinirində hansı müdaxilədə əməliyyat aparmaq olar?
A) İçəri səthdə, bazunun ikibaşlı əzələsinin qarıncığı üzərində

B) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

C) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

D) Sadalananlardan istəniləni

E) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
624) Orta sinirdə cərrahi əməliyyata hansı kəsik imkan verir?
A) Heç biri

B) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə

C) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

D) Cavabların hamısı səhvdir

E) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
625) Dirsək sinirində cərrahi əməliyyata hansı kəsik imkan verir?
A) İçəri səthdə, bazunun ikibaşlı əzələsinin qarıncığı üzərində kəsik

B) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə və bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

C) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

D) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

E) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
626) Bazu kələfinin lateral dəstələri hansılardır?
A) Qoltuqaltı sinir

B) Əzələ-dəri siniri,saidin lateral dəri siniri,orta sinirin lateral ayaqcığı

C) Saidin medial dəri siniri

D) Dirsək siniri

E) Mil siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
627) Bazu kələfinin medial dəstələrinə hansı aiddir?
A) Saidin medial dəri siniri

B) Mil siniri

C) Əzələ- dəri siniri

D) Dirsək siniri

E) Qoltuqaltı sinir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
628) Bazu kələfinin arxa dəstələrinə hansıl aiddır?
A) Mil siniri

B) Mil siniri, qoltuqaltı sinir

C) Əzələ-dəri siniri

D) Dirsək siniri

E) Saidin medial dəri siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
629) Körpücüküstü nahiyədən müdaxilə bazu kələfinin hansı şöbələrində aparılır?
A) Aşağı birincili sütuna

B) Yuxarı birincili sütuna, orta birincili sütuna

C) Orta birincili sütuna

D) Orta birincili sütuna

E) Bazu kələfinin ikincilisütunlarına
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
630) Transaksilyar kəsikdən müdaxilə bazu kələfinin hansı şöbələrində aparılır?
A) Aşağı birincili sütun

B) İkincili sütunlara

C) Yuxarı birincili sütun

D) İkincili sütunlara və yuxarı birincili sütun

E) İirincili sütunlara
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
631) Orta sinir harada yerləşir?
A) Bazal venadan arxada üçbaşlı əzələnin xüsusi fassiysının əmələ gətirdiyi fassial futlyardan başqa hamısı düzdür

B) Saidin yuxarı 1/3 və orta 1/3-də barmaqların dərin və səthi bükücüləri arasında

C) Biləyin mil bükücü və uzun ovuc əzələsinin vətərləri arasındakı sahədə

D) Bazuda damar-sinir dəstəsinin tərkibində daxili əzələarası şırımda

E) Bazal venadan arxada üçbaşlı əzələnin xüsusi fassiysının əmələ gətirdiyifassial futlyarda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
632) Dirsək siniri bazunun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Üçbaşlı əzələnin altında

B) Hamısı səhvdir

C) Bazu sümüyünü arxadan əhatə edir

D) İkibaşlı əzələdən bayırda

E) Damar-sinir dəstəsinin tərkibində daxili əzələarası şırımda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
633) Dirsək siniri bazunun orta 1/3-də harada yerləşir?
A) Bazu əzələsi və ikibaşlı əzələnin qısa başcığı arasındakı sahədə

B) Dərialtı toxumada,vena bazilikadan içəri

C) Bazu sümüyünün bayır kənarında

D) Bazal venadan arxada üçbaşlı əzələnin xüsusi fassiysının əmələ gətirdiyi fassial futlyarda

E) Bazu əzələsində ikibaşlı əzələnin qısa başcığının altında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
634) Oturaq siniri harada formalaşır?
A) İncik sinirinin başının arxasında yerləşir

B) Cvabların hamısı səhvdir

C) Armudvarı əzələnin üstündən çanaq boşluğundan çıxır

D) Budun ikibaşlı əzələsinin medil kənarının altında yerləşir

E) Armudvarı əzələnin altından çanaq boşluğundan çıxır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
635) Qamış siniri harada formalaşır?
A) İnciksümüyü başının arxasında yerləşir

B) Armudvarı əzələnin altından çanaq boşluğundan çıxır

C) Budun aşağı yarısında formalaşır

D) Dizaltı çuxur nahiyyəsində formalaşır, inciksümüyü başının arxasında yerləşir

E) Dizaltı çuxur nahiyyəsində formalaşır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
636) İncik siniri harada formalaşır ?
A) Baldırın yuxarı 1/3-də uc şaxələrinə ayrılır

B) Budun aşağı yarısında formalaşır

C) Daxili topuq və ya ondan aşağı nahiyyədə öz uc şaxələrinə bölünür

D) Diz oynağı nahiyyəsində uc şaxələrinə ayrılır

E) Budun aşağı yarısında formalaşır, baldırın yuxarı 1/3-də uc şaxələrinə ayrılır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
637) İncik sinirində əməlyyatlar hansı kəsiklə aparılır?
A) Pəncənin içəri səthində I ayaqdarağı sümüyündən dabana kimi qövsvarı kəsikdən

B) Dizaltı çuxurun ortasından daxili topuqla daban vətəri arsındakı nahiyənin ortasına çəkilmişkəsikdən

C) İncik siniri başından bir qədər aşağı qurtaran budun ikibaşlı əzələ vətərinin üzərində aparılan kəsik

D) Böyük gətirici əzələ vətərinin kənarı boyu budun aşağı 1/3-də aparılan kəsik

E) Hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
638) Bud siniri harada yerləşir ?
A) Qalça-bel əzələsində dərzi əzələsindən medial və dərin

B) Düzdür B və D

C) Sarğı əzələsində

D) Armudvarı əzələnin altından çıxır

E) Budun orta 1/3-də uc şaxələrinə bölünür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
639) Sinirə birincili li tikişin qoyulmasına göstərişlər hansıdır?
A) Mil sinirinin keçiriciliyinin pozulması ilə bazu sümüyünün açıq sınığı

B) Güllə yarası

C) Çirklənmiş kəsilmiş yara

D) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə təmiz kəsilmiş yara

E) Çirklənmiş kəsilmiş yara, güllə yarası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
640) Sinirin tamlığının dəqiqləşdirilməsi üsulları hansılardır?
A) Epinervin tamlığının anatomik qiymətləndirilməsi

B) İntraoperasion elektrodiaqnostika

C) Mikroskopdan istifadə etməklə sinir dəstələrinin tamlığının qiymətləndirilməsi

D) Hidropreparovkada sütundaxili çapıqların qiymətləndirilməsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə