Neyrocərrahiyyə


) Travmadan sonra preqanqlionar zədələnmələrdə cərrahi müdaxilənin optimal müddəti hansıdır?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə11/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

641) Travmadan sonra preqanqlionar zədələnmələrdə cərrahi müdaxilənin optimal müddəti hansıdır?
A) 2 ilə qədər

B) 3 aya qədər

C) 3 ilə qədər

D) İlk günlər

E) 1 ilə qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
642) Oma –bel kələfi necə formalaşır?
A) L3-S4

B) L1-S2


C) L2-S5

D) L1-S3


E) L4-S5
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
643) Oturaq siniri kiçik çanaq boşluğundan harada çıxır?
A) Qapayıcı dəlik

B) Armudüstü dəlik

C) Böyük oturaq dəliyi

D) Armudaltı dəlik

E) Kiçik oturaq dəliyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
644) Oturaq sinirini formalaşdıran köklər hansılardır?
A) L2-L4

B) L1-L3


C) L3-L5

D) L5-S2


E) L4-S3
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
645) Bud sinirini formalaşdıran köklər hansılardır?
A) L2-L4

B) L5-S2


C) L2-L4

D) L3-L5


E) L4-S3
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
646) Oturaq siniri budun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Budun ikibaşlı və yarımvətər əzələləri arasında

B) Dördbaşlı və dərzi əzələləri arasında

C) Böyük sarğı və qapayıcı əzələlər arasında

D) Qalça arteriyasından daxilə

E) Budun ikibaşlı əzələsinin uzun başı və böyük gətirici əzələ arasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
647) Oturaq sinirin uc şaxələri hansılardır?
A) Ümumi qamış siniri

B) Qamış siniri

C) Dərin incik siniri

D) Ümumi incik siniri, qamış siniri

E) Səthi incik siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
648) Bel kələfinin şaxələrinə nə aid deyil?
A) Cinsiyyət siniri

B) Bud siniri

C) Qalça-hipoqastral sinir

D) Qamış siniri

E) Qapayıcı sinir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
649) Oma kələfinin şaxəsinə nə aiddir?
A) Oturaq siniri

B) Cinsiyyət siniri

C) Budun arxa dəri siniri

D) Sarğı siniri

E) Qapayıcı sinir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
650) Budun lateral dəri siniri harada yerləşir?
A) Əzələ lakunası lateral nahiyəsindən buda çıxır

B) L4-L5 kökləri ilə formalaşır

C) Damar lakunası lateral nahiyəsindən buda çıxır

D) Budun yan səthinin dərisini innervasiya edir və əzələ lakunası lateral nahiyyəsindən buda çıxır

E) Heç bir variant düz deyil
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
651) Ümumi incik siniri harada yerləşir?
A) Pəncənin lateral kənarının dərisini və V barmağı innervasiya edir

B) Bud sinirindən başlanır

C) Lateral topuğun arxasında

D) Medila topuğun arxasında uc şaxələrə bölünür

E) İncik sümüyünün başını əhatə edir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
652) Neyropraksik zədələnmələrin xarakteri necədir?
A) Sinir liflərinin tamlığı pozulub,amma sinir qişalarının intaklığı saxlanılıb

B) Hissiyyatın itməsi həmişə tamdır

C) Spontan bərpa az hallarda olur

D) Hərəki itmələr adətən tamdır

E) Anatomik tamlıq saxlanılıb
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
653) Periferik sinirlərin ən çox differensasiyalı şişi hansıdır?
A) Neyrofibroma

B) Anaplastik şvannoma

C) Neyrogen sarkoma

D) Ependioma

E) Şvannoma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
654) Budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası hansı zəsələnmədə inkişaf edir?
A) Qapayıcı sinirin

B) Oturaq sinirin

C) Cinsiyyət sinirinin

D) Bud sinirinin

E) Qalça-qasıq siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
655) Oturaq siniri əksər hallarda harada ümumi incik və qamış sinirlərinə bölünür?
A) Budun arxa səthinin orta 1/3-də

B) Sarğı büküçündə

C) Dizaltı çuxurda

D) Tarzal kanalda

E) Baldırın orta 1/3-də
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
656) Oturaq siniri zədələnməsinin simptomokompleksinə nə daxildir?
A) Aşağıdakılar, baldırın açıcılarının parezindən başqa

B) Pəncə bükücülərinin parezi

C) Pəncə açıcılarının parezi

D) Baldırın bükücülərinin parezi

E) Baldırın açıcılarının parezi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
657) Oturaq siniri zədələnmələrində reflektor pozğunluqlar hansılardır?
A) Ayaqaltı refleksin itməsi

B) Diz refleksinin itməsi

C) Anal refleksinin itməsi, diz refleksinin itməsi

D) Anal refleksinin itməsi

E) Axil refleksinin itməsi, ayaqaltı refleksin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
658) Qamış siniri zədələnməsinin simptomokompleksinə nə aiddir?
A) Peroneal əzələlərin atrofiyası, baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

B) Baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

C) Peroneal əzələlərin atrofiyası

D) Pəncə və barmaq açıcılarının paralici

E) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici, baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
659) Ümumi incik siniri zədələnməsinin simptomokompleksinə nə aiddir?
A) II və III barmaqların qonşu səthlərinin hipesteziyası

B) Bütün sadalananalar

C) Pəncə və barmaq açıcılarının paralici

D) Baldırın lateral səthinin hipesteziyası

E) Pəncə və barmaqların arxa səthinin hipesteziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
660) Qamış siniri zədələnməsində hissiyyat pozğunluqlarının simptomokompleksinə nə aiddir?
A) Baldırın lateral səthinin hipesteziyası

B) Pəncə və barmaqların arxa səthinin hipesteziyası

C) Ayaq barmaqlarında izolə olunmuş propriosetiv hissiyyatın itməsi

D) Budun lateral səthinin hipesteziyası

E) Ayaqaltı və pəncənin lateral səthinin hipesteziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
661) Oturaq siniri zədələnmələrində trofik pozğunluqlar necə xaraterizə olunur?
A) Bütün sadalananlar ilə

B) Dırnaqlarda dağılma

C) Ayaqaltnda trofik xoraların formalaşması

D) Daban sümüyünün osteomieliti

E) Ayaqaltının hiperkeratozu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
662) Ətraf sinirlərinin zədələnmələrində fantom-ağrı sindromu necə başa düşülür?
A) Zədələnməmiş ətraflarda kauzalgik ağrı

B) Ağrısız fantom zədələnməmiş ətraflarda ağrılarla

C) Fantomda periodik meydana çıxan ağrılar

D) Zədələnməmiş ətrafda radikulyar ağrı

E) Fantomda daimi ağrılar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
663) Sadalanan travmalardan hansı periferik sinirlərin güllə zədələnmələrinə aiddir?
A) Orta sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə saidin qırma yarası

B) Dirsək sinirinin partlayış zamanı metal qəlpələrlə yaralanması

C) Bütün sadalananlar

D) Bazu sümüyünün sınığı və mil sinirinin zədələnməsi ilə güllə yarası

E) Oturaq sinirinin zədələnməsi ilə budun qəlpəli sınığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
664) Periferik sinirlərin sütundaxili zədələnməsinə nə aiddir?
A) Epinevrinin vizual tamlığı fonunda sinir keçiriciliyinin pozulması

B) Oturaq sinirinin zədəsi ilə budun deşilmiş yarası

C) Bütün sadalananalar

D) Bazu kələfinin preqanqlionar zədəsi

E) Dərmanların inyeksion yolla yeridilməsində sinirin zədələnməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
665) Periferik sinirin degenerasiyası onun tam kəsilməsindən sonra nə vaxt başlayır?
A) Zədələnmənin I-II sutkalarında

B) Düzdür B və C

C) 10 gündən sonra

D) Zədələnmənin I saatlarında

E) Bir aydan sonra
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
666) Periferik sinirlərin zədələnmələrində hansı hərəki pozğunluqlar baş verir?
A) Yüksək tonusla paralic

B) Aşağı tonusla paralic

C) Aşağı reflekslərlə parez

D) Aşağı reflekslərlə parez, aşağı tonusla paralic

E) Yüksək reflekslərlə parez
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
667) Sinir və damarların müştərək zədələnməsinin əlamətləri hansılardır?
A) Ətrafların sianozluğu,ödemi və hissiyyatın pozğunluğu

B) Bütün sadalananlar

C) Ətrafların qızarması, ödemi və hissiyyatın pozğunluğu

D) Dağıdıcı,daimi ağrılar

E) Hərəkətin pozğunluğu,ətrafların soyutması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
668) Sinir sütunları və kələflərinin zədələnməsinin diaqnostik üsulları hansılardır?
A) Ventrikuloqrafiya

B) Elektrodiaqnostika

C) Kompyuter tomoqrafiya, mieloqrafiya, elektrodiaqnostika

D) Anğioqrafiya

E) Ventrikuloqrafiya, anğioqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
669) Periferik sinirlərin və sinir kələflərinin zədələnməsinin diaqnostikası üsulları hansılardır?
A) KT mieloqrafiya

B) Somato-sensor VP müayinəsi

C) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

D) Bütün sadalananlar

E) Elektromieloqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
670) Körpücüküstü yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə

B) Bazu kələfinin yuxarı birincili dəstələrinə

C) Yuxarı və orta bazu kələfinin birincili dəstələrinə

D) Bazu kələfinin son şaxələrinə

E) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
671) Körpücükaltı yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Bazu kələfinin yuxarı birincili dəstələrinə

B) Bazu kələfinin arxa birincili dəstələrinə

C) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə

D) Bazu kələfinin arxa ikincili dəstəsinə

E) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
672) Transaksillyar yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Yuxarı və orta bazu kələfinin birincili dəstələrinə

B) Bazu kələfinin son şaxələrinə

C) Bazu kələfinin aşağı birincili dəstələrinə

D) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə

E) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
673) Arxa kürəküstü yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Yuxarı və orta bazu kələfinin birincili dəstələrinə

B) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə

C) Bazu kələfinin son şaxələrinə

D) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə və onu formalaşdıran sinir köklərinə

E) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
674) Oturaq sinirində harada əməliyyatlar aparılır?
A) Sarğı büküşündə horizontal kəsik

B) Ön yuxarı qalça sümüyündən başlayıb sarğını əhatə edən və sarğı büküşündən aşağı qurtaran aypara kəsikdən

C) Sarğı nahiyəsində qalça sümüyü darağını budun ortası ilə birləşdirən orta kəsikdən

D) Budun ortasından dizaltı çuxurun xarici kənarına kimimaypara kəsik

E) Budun aşağı 1/3-dən sarğının yuxarı 1/3-nə kimi orta kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
675) Budun xarici dəri sinirində əməliyyatlar harada aparılır?
A) Pupart bağından 5 sm aşağı dərzi əzələsi üzərində köndələn kəsik

B) Pupart bağı boyunca onun lateral 1/3-də

C) Pupart bağı boyunca onun medial 1/3-də

D) Pupart bağı boyunca onun orta 1/3-də

E) Budun yan səthində Pupart bagından 10 sm aşağı boylama kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
676) Sinirlərin tunnel zədələnməsinin cərrahi müalicəsinin əsas məsələləri hansılardır?
A) Patoloji dəyişilmiş sinirdə manipulyasiyalar

B) Sinir sütunları yaxınlığındakı damarlarda manipulyasiyalar

C) Tunnel divarının açılması ilə sinir sütununun dekompressiyası

D) Bütün sadalananlar, sinir sütunları yaxınlığındakı damarlarda manipulyasiyalar başqa

E) Sinir sütununu basan və travma edən toxuma strukturlarının aradan qaldırılması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
677) Ümumi incik sinirində əməliyyatlar harada aparılır?
A) Budun ikibaşlı əzələ vətəri üzərindən incik sümüyününbaşına qədər olan kəsikdən

B) Diz qapağından lateral boylama kəsik

C) Dizaltı çuxurdan baldırın aşağı 1/3-nə kimi orta kəsik

D) Dizaltı çuxurun ortasında boylama kəsik

E) Dizaltı çuxurun ortasından medial topuğa qədər olan kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
678) Periferik sinirlərdə mikrocərrahi manipulyasiyalar hansılardır?
A) Nevrotizasiya

B) Sinir-transplantların istifadə edilməsi

C) Nevroliz

D) Neyrorafiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
679) Nevroliz nədir?
A) Əməliyat üçün sinir sütununu ayrılması

B) Bütün sadalananlar

C) Sinir dəstələrinin ayrılması

D) Sinir sütununun ətraf çapıqlardan ayrılması

E) Epinevriyanın xaric edilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
680) Sinirə birincili tikişin qoyulmasına göstərişlər hansılardır?
A) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə çirklənmiş kəsilmiş yara

B) Ətrafların uzunmüddətli sıxılma sindromu

C) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə təmiz kəsilmiş yara

D) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə güllə yarası

E) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə sümüyün açıq sınığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
681) Sinirin perinevral tikişinin epinevral tikişə nisbətən üstünlüyü nədən ibarətdir?
A) Sinir dəstələrinin daha dəqiq uc-uca qoyulması

B) Əməliyyatın tez başa çatması

C) Tikiş nahiyəsində capıq toxumasının az olması

D) Daha ucuz və sadə alətlərin istifadə olunması

E) Texnikanın nisbi sadəliyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
682) Nevroliz və endonevrolizdə operasion mikroskopdan istifadə nəyə imkan verir?
A) Zədələnməmiş dəstələri ayırmağa

B) Bütün sadalananlar, cərrahi müdaxilənin vaxtını qısaldmasından başqa

C) Çapıq toxumasını sağlam toxumadan fərqləndirməyə

D) Sinirin intakt toxumasını rezeksiyadan qoruyur

E) Cərrahi müdaxilənin vaxtını qısaldır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
683) Bud sinirinin zədələnməsi üçün nə xarakterikdir?
A) Bütün sadalananlar, budun ikibaşlı əzələsinin atrofiyasından başqa

B) Baldırın bükülməsinin qeyri mümkünlüyü

C) Diz refleksinin itməsi

D) Budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası

E) Budun ikibaşlı əzələsinin atrofiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
684) Tunnel sindromunda sinirin sıxılması nəyə səbəb olur?
A) Sinir öz damarlarının sıxılması hesabına işemiya

B) Onun liflərinin mexaniki deformasiyasına

C) Kapilliyarların keçiriciliyi və endonevral təzyiqin dəyişməsi

D) Keçiriciliyin ləngiməsi ilə seqmentar demielinizasiya

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
685) Tunnel sindromunun klinikası necədir?
A) Sinir boyu yayılan müxtəlif intensivli spontan ağrılar

B) Hissiyyat pozğunluğundan qabaq hərəki pozğunluqlar

C) Sinir innervasuyası nahiyəsində hipesteziya və hipalgeziya

D) Xüsusən gecələr spontan paresteziyanın olması

E) Bütün sadalananlar, hissiyyat pozğunluğundan qabaq hərəki pozğunluqlardan başqa.
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
686) Əldarağı kanalı sindromunun diaqnostik kriteriyaları hansılardır?
A) Bütün biləyin artan keyliyi

B) Bütün sadalananlar

C) Biləyin ağrılı keyləşməsi ,fiziki iş zamanı və axşamlar güclənən

D) Baş barmağı uzaqlaşdıran qısa əzələnin atrofiyası və zəifliyi

E) Tunnel simptomu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
687) Tunnel sindromuna səbəb olan faktorlar hansılardır?
A) Hamiləlik

B) Bütün sadalananlar

C) Hamiləlik ,amiloidoz

D) Akromeqaliya

E) Amiloidoz
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
688) Əldarağı kanalı sindromunda cərrahi əməliyyata ğöstərişlər hansılardır?
A) Saiddə ifadə olunmuş ağrıların yayaılması

B) IV,V barmaqlarda ifadə olunmuş ağrılar və hipotenar əzələlərinin atrofiyası

C) Əmək qabilyyətinin itməsinə səbəb olan biləkdə ağrının proqressivləşməsi, baş barmağı uzaqlaşdıran qısa əzələnin atrofiyası və zəifliyinin inkişafı

D) Bütün sadalananlar

E) Baş barmağı uzaqlaşdıran qısa əzələnin atrofiyası və zəifliyinin inkişafı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
689) Əldarağı kanalı sindromunda kompleks konservativ müalicəyə nə aid deyil?
A) Stress təsirindən yayınmaq

B) Qeyri steroid iltihab əleyhi preparatların təyini

C) Steroid və diuretiklərin təyini

D) Miorelaksantların tətbiqi

E) Əldarağının immobilizasiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
690) Periferik sinirlərin ən çox rast gələn şişləri hansılardır?
A) Lipoma

B) Periferik sinirlərin bədxassəli şişləri

C) Şvannoma

D) Neyrofibroma

E) Fibrosarkoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
691) Periferik sinirlərin zədələnmələrində əsas mikrocərrahi manipulyasiyalar hansılardır?
A) Endonevroliz

B) Neyrotransplantasiya

C) Bütün sadalananlar

D) Nevroliz

E) Neyroqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
692) Periferik sinir zədələnmələrində cərrahi müalicənin nəticələri nə vaxt yaxşı və kafi sayılır?
A) Əzələ gücünün 2 bal ,müdafiə hissiyyatının bərpası

B) Əzələ gücünün 5 bal ,müdafiə hissiyyatının bərpası

C) Bütün sadalananlar

D) Müdafiə hissiyyatı ,vətər raflekslərinin bərpası,trofik pozğunluqların reqresi

E) Əzələ gücünün 3 bal və daha çox bərpası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
693) Bernqardt-Rota sindromunda boğulmanın mahiyyəti nədir?
A) Oturaq siniri armudaltı dəlikdə

B) Ümumi incik siniri incik sümüyü başı nahiyəsində

C) Cavabların hamısı səhvdir

D) Qasıq bağı nahiyəsində budun xarici dəri siniri

E) Budun bayır dəri siniri ( ön yuxarı qalça tini və dərzi əzələsi vətərinin əmələ gətirdiyi tunneldə), qasıq bağı nahiyəsində budun xarici dəri siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
694) Periferik sinirlərin şişlərinin xaric edilməsində cərrahi taktikaya nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Şişə daxil və xaric olan funksiyaetməyən dəstələrin intraoperasion elektrofizioloji müayinəsi

C) Zədələnmiş sinirin nevrolizi

D) Mikroskop və lupadan istifadə etməklə ətraf toxumaların kəsilməsi

E) Şişin altına fassikulyar saxlayıcının keçirilməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
695) Ənsə siniri boğulmasının (ənsə nevralğiyası) differensial diaqnostikası nə ilə

aparılmalıdır:
A) Miqren baş ağrıları ilə

B) Bütün sadalananlar

C) Gərginlik baş ağrıları ilə

D) Chiari I malformasiyası ağrısı

E) Boyun osteoxondrozu ilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
696) Dirsək sinirinin tunnel sindromunda cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) Medial epikondilektomiya ilə dirsək sinirinin dekompressiyası

B) Bütün sadalananlar,lateral epikondilektomiya ilə dirsək sinirinin dekompressiyasından başqa.

C) Əzələ-fassial strukturların kəsilməsi ilə sadə dekompressiya

D) Sinirin transpozisiyası ilə dekompressiya

E) Lateral epikondilektomiya ilə dirsək sinirinin dekompressiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001

Bölmə 4. Epilepsiyanın diaqnostikası və neyrocərrahi müalicəsi. Neyrocərrahiyyədə yeni texnologiyalar.

697) Hansı halda neyronaviqasiya sistemindən istifadə məqsədəuyğundur?
A) Ənsə nahiyəsi şişlərinin xaric edilməsi

B) Sümük strukturlarından uzaq iri beyindaxili şişlərin xaric edilməsi

C) Alın sümüyünün sümük şişlərinin xaric edilməsi

D) Yuxu arteriyasını cəlb edən kəllə əsası şişlərin xaric edilməsi

E) Fuksional əhəmiyyətli zonaya yaxın yerləşən kiçik və yuxu arteriyasını cəlb edən kəllə əsası şişlərin xaric edilməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
698) Stereotaksis neyronaviqasiya sistemi ilə işlərdə zondların (diqitayzerlər) hansı növlərindən istifadə edilir?
A) Maqnit

B) Ancaq optiki

C) Mexaniki,ultrasəs,optiki

D) Lazer


E) Ancaq ultrasəs
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
699) Neyronaviqasiya sisteminin çatışmamazlıqlarına nə aiddir?
A) Marker-nöqtələrin registrasiyası düzgün aparılmadıqda səhvlər

B) Sistemin göstəricilərinin interoperasion korreksiyası(marker-nöqtələrin təkrari registrasiyası ilə )

C) Xəstənin başının möhkəm fiksasiyası

D) Beyinin yerdəyişməsində likvorun axması nəticəsində (şift-fenomen) səhvlər

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
700) Neyronaviqasiya sistemi nədən ibarətdir?
A) Antennalar

B) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

C) Zondlar (diqitayzerlər),antennalar

D) Zondlar

E) Komputer işçi stansiyası,zondlar,antennalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə