Neyrocərrahiyyə


) Neyronaviqasiya sisteminin istifadəsi nəyə imkan verir?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə12/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

701) Neyronaviqasiya sisteminin istifadəsi nəyə imkan verir?
A) Nevroloji fəsadlarin inkişafının aşagı salınması

B) Əməliyyatönü planlaşdırma yolu ilə trepanasion pəncərənin ölçülərinin optimallaşdırılması

C) Bütün sadalananlara

D) İntraoperasion travmanı minimuma endirmək

E) Maqistral damarların zədələnməsin azadılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
702) Neyronaviqasiya sisteminin işləməsi üçün istifadə olunan məlumatlar hansılardır?
A) Baş beyinin Kompyuter tomoqrafiyası və maqnit-rezonans tomoqrafiyası

B) Transkranial dopleroqrafiya

C) Kranioqrafiya

D) Baş beyinin maqnit-rezonans tomoqrafiyası

E) Somato-sensor potensialların öyrənilməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
703) Neyronaviqasiya sisteminin çatışmayan cəhətləri nədir?
A) Əməliyyat zamanı beyin strukturlarının yerinin dəyişməsi (şift fenomen )

B) Neyronaviqasiya sisteminin qiyməti

C) Neyrocərrahın uyğun biliyə malik olması

D) Əməliyyat vaxtının 1-1.5 saat uzanması

E) Əməliyyat zamanı ultrasəs avadanlıqlarından istifadə oluna bilməməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
704) Spinal cərrahiyyədə neyronaviqasiynın istifadəsi nə üçün məqsədəuyğundur?
A) İntramedullyar şişlərin xariç edilməsi üçün

B) Fəqərəarası disk yırtığlarının xariç edilməsi üçün

C) Ekstramedulyar intradural şişlərin xariç edilməsi

D) Transpedikulyar vintlərin daxil edilməsi üçün

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
705) Onurğa və onurğa beyninin cərrahiyyəsində neyronaviqasiya sisteminin işləməsi üçün baş beyindən fərqli olaraq nöqtə-marker kimi nə istifadə olunur?
A) Əsasi və köndələn çıxıntıların zirvəsi

B) Dəriyə bərkidilən markerlər

C) Fəqərə cisimlərinə

D) Çıxıntıarası bağlar

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
706) Neyronaviqasiya sisteminin istifadəsi hansı hallarda məqsədəuyğundur?
A) Onurğanın stabilləşdirilməsi üçün tranpedikulyar vintlərin yeridilməsində

B) Yuxu arteriyasına bitişik kəlləəsası şişin xariç edilməsində

C) Bütün sadalananlar

D) Funksional əhəmiyyətli zonalara yaxın səthi yerləşmiş kiçik şişlərin xariç edilməsində

E) Sümük strukturlrına yaxın yerləşmiş iri beyindaxili şişlərin xariç edilməsində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
707) Epilepsiya ilə xəstələnmənin orta ğöstəriçisi necədir?
A) 50000-ə bir nəfər

B) 100000-ə bir nəfər

C) 500-ə bir nəfər

D) 1000-ə bir nəfər

E) Milliona bir nəfər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
708) Bel punksiyasına mütləq əks-göstərişlər hansıdır?
A) Beynin orta strukturlarının yerdəyişməsi

B) Ağ ciyərlərin stafilokokk mənşəli destruksiyası

C) Meninqoensefalit

D) Doğuş mənşəli kəllə-beyin travması

E) Meningit
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
709) Sadə parsial tutmalar nəyin əsasında təyin edilir?
A) Somatosensor və ya sensor əlamətlərə

B) Psixi simptomlara

C) Vegetativ simptomlar və ya əlamətlərə

D) Bütün aşağıda sadalananlara əsasən

E) Motor əlamətlərə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
710) Birincili-generalizə tutmalara nə aiddir?
A) Klonik,tonik və tonik-klonik

B) Atonik

C) Mioklonik

D) Absanalar

E) Bütün aşağıdakı sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
711) Epilepsiya oçağının hansı lokalizasiyasında epilepsiyanın farmakorezistent formasının inkişafı ən güman olunandır?
A) Sağ yuxarı təpə patcığı

B) Alın payı

C) Giçgah payı

D) Ənsə payı

E) Polifokal
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
712) Epilepsiyanın neyrocərrahiyyəsində nə tətbiq edilir?
A) Fokal rezeksiya

B) Hemisferektomiya

C) Kallezotomiya

D) Bütün sadalananlar

E) Temporal lobektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
713) Hemisferektomiyaya göstərişlər nədir?
A) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli I-li və ya II-li generalizə olunmuş tutmalar

B) Alın payından başlanan epileptik aktivli xəstələr

C) Bütün sadalananlar

D) Mürəkkəb parsial tutmalar,alın payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq

E) İfadə olunmuş hemiparez,dərman terapiyasına davamlı fokal və ya genarilizə olunmuş tutmaların və hemiparezə əks yarımkürədə ocağın olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
714) Fokal rezeksiyaya göstərişlər nədir?
A) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Alın payından başlanan epileptik aktivli xəstələr

D) Gicgah epilepsiyası

E) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
715) Gicgah payında əməliyyata göstərişlər nədir?
A) Gicgah epilepsiyası,mürəkkəb parsial tutmalar,gicgah payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq

B) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

C) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar

D) Alın payından başlanan epileptik aktivli xəstələr

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
716) Frontal lobektomiyaya göstərişlər nədir?
A) Alın payından başlanan epileptik aktiv xəstələr

B) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Gicgah epilepsiyası,mürəkkəb parsial tutmalar,gicgah payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq

E) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
717) Kallezotomiyaya göstərişlər nədir?
A) Bütün sadalananlar

B) Alın payından başlanan epileptik aktiv xəstələr

C) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar

D) İfadə olunmuş hemiparez,dərman terapiyasına davamlı fokal və ya genarilizə olunmuş tutmaların və hemiparezə əks yarımkürədə ocağın olması

E) Gicgah epilepsiyası,mürəkkəb parsial tutmalar,gicgah payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
718) Hemisferektomiya nədir?
A) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya

B) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

C) Bütün sadalananlar

D) Ön gicgah lobektomiyası

E) Alın payının rezeksiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
719) Fokal rezeksiya nədir ?
A) Alın payının rezeksiyası

B) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Gicgah payı və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

E) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
720) Gicgah payında hansı əməliyyatalar aparılır?
A) Ön gicgah lobektomiyası

B) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

C) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya

D) Rezeksiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
721) Frontal lobektomiya nədir?
A) Alın payının rezeksiyası

B) Ön gicgah lobektomiyası

C) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya

D) Bütün sadalananlar

E) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
722) Döyənəkli cismin kəsilməsi nə deməkdir?
A) Bütün sadalananlar

B) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

C) Alın payının rezeksiyası

D) Ön gicgah lobektomiyası

E) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
723) Hemisferektomiyada mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Subdural hematoma,hemosideroz (subdural membranadan təkrari xırda qansızmalar ) ,gec ensefalopatiya və hidrosefaliya ; davamlı ocaqlı nevroloji –hemiparez və ya afaziya inkişafı simptomatikanın inkişafı

B) Bütün sadalananlar

C) Sadalananlardan heç biri

D) Qısamqddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları(sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

E) Əməliyyat tərəfində iybilmə soğanağının zədələnməsi hesabına iybilmənin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
724) Fokal rezeksiyada mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Qısamüddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları (sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

B) Bütün sadalananlar

C) Əməliyyat tərəfində duyğu soğanağının zədələnməsi hesabına duyğunun itməsi

D) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər

E) Hemiparez və ya afaziya kimi davamlı ocaqlı simptomatikanın inkişafı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
725) Gicgah payında əməliyyatlarda mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Subdural hematoma,hemosideroz (subdural membranadan təkrari xırda qansızmalar ) ,gec ensefalopatiya və hidrosefaliya ; qısamqddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları(sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

B) Sadalananlardan heç biri

C) Bütün sadalananlar

D) Əməliyyat tərəfində iybilmə soğanağının zədələnməsi hesabına iybilmənin itməsi

E) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
726) Frontal lobektomiyada mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər

B) Hemiparez və ya afaziya kimi davamlı ocaqlı simptomatikanın inkişafı

C) Bütün sadalananlar

D) Qısamüddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları(sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

E) Əməliyyat tərəfində iybilmə soğanağının zədələnməsi hesabına iybilmənin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
727) Döyənəkli cismin kəsilməsində mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Subdural hematoma,hemosideroz (subdural membranadan təkrari xırda qansızmalar ) ,gec ensefalopatiya və hidrosefaliya, hemiparez və ya afaziya kimi davamlı ocaqlı simptomatikanın inkişafı

C) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər

D) Qısamqddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları (sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

E) Aşağıda sadalananlardan heç biri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
728) Epilepsiyanın idiopatik forması necə xarakterizə olunur?
A) Xəstəlik ancaq irsi faktorlarla əlaqələndirilir

B) Baş beyinin I-li zədələnməsi əlamətləri yoxdur

C) Bir qayda olaraq uşaq və ya yeniyetmələrdə başlayır

D) Hamısı düzdür, anamnezində baş beyinin keçirilmiş xəstəliklərinin ,onun zədələnməsinin obyektiv əamətlərinin və irsi meylliyin olmamasından başqa

E) Anamnezində baş beyinin keçirilmiş xəstəliklərinin ,onun zədələnməsinin obyektiv əamətlərinin və irsi meylliyin olmaması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
729) Epilepsiyanın simptomatik forması necə xarakterizə olunur?
A) Baş beyinin qazanılmış ,anadangəlmə,irsi zədələnməsi hesabına

B) Xəstəlik ancaq irsi faktorlarla əlaqələndirilir

C) Bir qayda olaraq uşaq və ya yeniyetmələrdə başlayır

D) Baş beyinin birincili zədələnməsinin əlamətləri yoxdur

E) Anamnezində baş beyinin keçirilmiş xəstəliklərinin ,onun zədələnməsinin obyektiv əamətlərinin və irsi meylliyin olmaması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
730) Antiepileptik terapiyanın əsas prinsiplərindən biri hansıdır?
A) Antiepileptik preparatın politerapiyasına üstünlük verməli

B) Uzunmüddətli və fasiləsiz antiepileptik preparatın terpiyada epilepsiyanın tam remissiyası alınanda dərman preparatlarının tədricən dayandırılması

C) Verilmiş xəstənin epileptik tutmasının tipinə uyğun antiepileptik preparatın (AEP ) seçilməsi

D) Hamısı düzdür,antiepileptik preparatın politerapiyasına üstünlük verməlisindən başqa

E) Antiepileptik preparatı ilə monoterapiyaya üstünlük
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
731) Parsial tutmalarda birinci sıra preparatlar hansılardır?
A) Karbamazepin

B) Difenin

C) Valproat natrii

D) Asetazolamid

E) Asetazolamiddən başqa sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
732) Tipik absanslarda birinci sıra preparatlar hansılardır?
A) Etosuksimid və valproat natrii

B) Karbamazepin

C) Fenobarbital

D) Etosuksimid

E) Valproat natrii
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
733) Mioklonik tutmalarda birinci sıra preparatlar hansılardır?
A) Viqabatrin

B) Klonazepam

C) Benzonal

D) Valproat natrii

E) Valproat natrii və klonazepam
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
734) Epileptik status nədir?
A) Tutma tipinin ağırlığından asılıdır

B) Qısa vaxt intervallarında tutmalatın təkrarlanması nəticəsində

C) Uzunmüddətli epileptik tutmanın hesabına

D) Epilepsiyanın inisiruyaedici meydana çıxması

E) Bir qayda olaraq reanimasion tədbirlər tələb edir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
735) Epilepsiyalı xəstələrin əməliyyatönü müayinəsinə nə aiddir ?
A) Neyropsixoloji müayinə

B) Bütün sadalananlar

C) Elektroensefaloqrafiya -videomonitorinq

D) Nevroloji müayinə

E) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası, Vada sınağı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
736) Farmakorezistent epilepsiyanın əsas meyarları hansılardır?
A) Bütün sadalananlar.

B) Maksimal dozada antiepileptik preparat ilə müalicə fonunda tutmaların sayının artması

C) Elektroensefaloqrafiyanın “ iradi normallaşdırılması “ fenomeninin kliniki-elektrofizioloji əlamətləri, sosial və əmək adaptasiyasının pisləşməsi ilə psixoemosional statusun dəyişməsi.

D) Tutmaların klinik şəklinin dəyişməsi

E) Elektroensefaloqrafiyada mənfi dinamika
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001

Bölmə 5. Ümümi cərrahiyə.

737) Boyun nahiyyəsində əməliyyat zamanı baş beynin trombemboliyası nə ilə izah olunur?
A) Boyun fassiyaların xüsusiyyəti

B) Qulaqcıq arakəsməsinin bağlanmaması

C) Əməliyyatın qüsuru

D) Arterial axarın açiq olması

E) Mədəciklərarası arakəsmənin açıq qalması
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
738) Qoltuqaltı sahə ilə nə ələqəlidir?
A) Arxa qoltuqaltı fisura ilə

B) Ön dərin piy toxuması sahəsi ilə

C) Kristaüstü sahə ilə

D) Ön qoltuqaltı fissura ilə

E) Kristaaltı sahə ilə
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
739) Kallo üçbucağı nə təşkil edir?
A) Qara ciyər, duodenum, mədə

B) Xoledox, vena porta, arteriya hepatika

C) Ümumi qaraciyər axarı, öd kisəsi axarı və arteriyası

D) Öd kisəsi, xoledox, qara ciyər

E) Qara ciyər, xoledox, öd kisəsi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
740) Fentanil necə təsir edir?
A) 20-25 dəqiqə ərzində güclü ağrıkəsici kimi

B) Psixotrop preparat kimi

C) Neyroleptik kimi

D) 2-3 dəqiqə ərzində ağrıkəsici kimi

E) Antidepressant kimi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
741) Ümumi anesteziya vaxtı arterial hipotenziyaya nə səbəb ola bilər?
A) Refleksogen zonanın manipulyasiyası zamanı, duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması

B) Duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması

C) Dərin olmayan narkoz, refleksogen zonanın manipulyasiyası zamanı, duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsinin pozulması

D) Dərin olmayan narkoz, refleksogen zonanın manipulyasiyası zamanı, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması

E) Dərin olmayan narkoz, duz məhlulu köçürərkən, qaz mübadiləsi pozularkən, qanitirmə nəticəsində ümumi dövr edən qanın azalması
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
742) Venanın uzun müddətli kateterizasiyası nəticəsində nə ola bilər?
A) Kimyavi flebit, trombemboliya, septisemiya, yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu

B) Septik flebit, trombemboliya, yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu

C) Trombemboliya, septisemiya, yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu sindromu

D) Septik flebit, kimyəvi flebit, trombemboliya, septisemiya

E) Septik flebit, kimyəvi flebit, trombemboliya, yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
743) Turşu-qələvinin kompensə olunmuş fazası hansıdır?
A) 7.25-7.43

B) 7.35-7.45

C) 7.10-7.18

D) 7.19-7.28

E) 7.46-7.51
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
744) Qlükozanın izotonik məhlulu hansı hesab olunur?
A) 5%

B) 4,2%


C) 3%

D) 0,8%


E) 10%
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
745) Ürək-ağ ciyər reanimasiyasını hansı vəziyyətlər tələb edir?
A) Nəbz və arterial təzyiq yoxdur, tənəffüsün dayanması, huşun itməsi, akrosianoz, ürək tonlarının itməsi

B) Nəbz və arterial təzyiq yoxdur, tənəffüsün dayanması, ürək tonlarının itməsi

C) Tənəffüsün dayanması, huşun itməsi, akrosianoz

D) Huşun itməsi, akrosianoz, ürək tonlarının itməsi

E) Nəbz və arterial təzyiq yoxdur, tənəffüsün dayanması, huşun itməsi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
746) Ürəyin birbaşa-ayıq yolla masajına göstəriş hansıdir?
A) 2 dəqiqə müddətində qapalı ürək masajında yuxu arteriyasında nəbz olarsa

B) Huşun itməsi

C) Ürəyin fibrilyasiyasında

D) Ürəyin dayanması

E) Tənəffüsün dayanması
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
747) Ağ ciyərin ödemi nə zaman əmələ gəlir?
A) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid- osmotik təzyiq qalxdıqda

B) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

C) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə

D) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə

E) Kolloid- osmotik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
748) Ağ ciyər ödemində intensiv terapiyaya hansılar daxildir?
A) Venadaxili analeptiklər, traxeobronxial sanasiya, oksigen terapiyası, lazım olduqda qanqliolitik

B) Venadaxili analeptiklər, traxeobronxial sanasiya, oksigen terapiyası, ventilyasion süni tənəffüs, sidikqovucu və hormonlar

C) Venadaxili analeptiklər, traxeobronxial sanasiya, sidikqovucu və hormonlar, lazım olduqda qanqliolitik

D) Traxeobronxial sanasiya, oksigen terapiyası, ventilyasion süni tənəffüs, sidikqovucu və hormonlar, lazım olduqda qanqliolitik

E) Oksigen terapiyası, ventilyasion süni tənəffüs, sidikqovucu və hormonlar, lazım olduqda qanqliolitik
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
749) Astmatik statusda intensiv terapiyada hansı taktika seçilir ?
A) 240 ml hidrokortizon 5% li qlikozada həll etdikdən sonra, oksigen terapiyası, natrium bikorbanat, süni tənəffüs aparatına qoşulma, bronxial lavaj inyeksion bronxoskopiyanın tətbiqi ilə

B) 0,3 ml adrenalin, 240 ml hidrokortizon 5% li qlikozada həll etdikdən sonra, oksigen terapiyası, süni tənəffüs aparatına qoşulma

C) Bütün sadalananlar

D) 0,3 ml adrenalin, 240 ml hidrokortizon 5% li qlikozada həll etdikdən sonra, oksigen terapiyası, natrium bikorbanat, süni tənəffüs aparatına qoşulma, bronxial lavaj inyeksion bronxoskopiyanın tətbiqi ilə, rehidratasiya, öskürəyi artırmaq

E) Bronxial lavaj inyeksion bronxoskopiyanın tətbiqi ilə, rehidratasiya, qanqliolitiklər, öskürəyi artırmaq
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə