Neyrocərrahiyyə


) Dəniz suyunda boğulmada hansı hallar mümkündür ?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə13/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

750) Dəniz suyunda boğulmada hansı hallar mümkündür ?
A) Qanda Kali qalxır

B) Hiperosmolyar ağ ciyər ödemi

C) Hipervolemiya

D) Hemoliz

E) Kəskin qaraciyər çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
751) Aspirasion (Mendelson) sindromun profilaktikası üçün hansılar vacibdir?
A) Mədəni zond vasitəsi ilə təmizləmək, sakitləşdirici vermək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 çay qaşığı soda təyin etmək

B) Mədəni zond vasitəsi ilə təmizləmək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 çay qaşığı soda təyin etmək, simetidin təyin etmək, maqnium 3 silinatı sxemlə vermək

C) Sakitləşdirici vermək, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 çay qaşığı soda təyin etmək, simetidin təyin etmək, maqnium 3 silinatı sxemlə vermək

D) Mədəni zond vasitəsi ilə təmizləmək, simetidin təyin etmək, maqnium 3 silinatı sxemlə vermək

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
752) Albumin hansı məqsədlə tətbiq olunur?
A) Damardaxili mayeni artırmaq və saxlamaq məqsədi ilə

B) Hepatit vaksini kimi

C) Kolloid-osmotik təzyiqi plazmada saxlamaq üçün əhəmiyyəti var

D) Orqanizmin zülalla qidasının rezervi kimi

E) Hormon, ferment, dərman preparatlarının transportunda universal preparat kimi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
753) Nə zaman qanaxmanın vaxtı uzanır?
A) Asfiksiya zamanı

B) Yanıqlar zamanı

C) Hemolitik kriz zamanı

D) Trombositopeniyada

E) Travmalarda
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
754) Fibrinogenin deqradasiya elementi hansıdır?
A) Hiperkoaqulyasiya

B) Trombin vaxtı aşağı düşür

C) Antikoaqulyant

D) Qanda olmur

E) Fibrinogen konsentrasiyası aşağı düşür
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
755) Peritonitin terminal fazasına hansı xarakterikdir?
A) Funksional bağırsaq keçməməzliyi,yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu ,qaraciyər-böyrək çatmamazlığı

B) Toksiki dəyişiklik, funksional bağırsaq keçməməzliyi, qaraciyər-böyrək çatmamazlığı

C) Yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu, qaraciyər-böyrək çatmamazlığı, immunodefisit

D) Funksional bağırsaq keçməməzliyi, yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu, immunodefisit

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
756) Diabetik komada nə müşahidə olunur?
A) Metabolik alkalozlu dekompensə olunmuş tənəffüs alkalozu

B) Metabolik asidozla hiponatremiya

C) Metabolik alkalozlu tənəffüsün dekompensə olunmuş asidozu

D) pH 7.35-dən yuxarı olur

E) Metabolik alkalozlu hiponatremiya
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
757) Anafilaktik şokun müalicəsidə hansı preparatlar istifadə olunur?
A) Adrenalin,qlükokortikoidlər ,antihistaminlər,plazmaəvəzedicilər

B) Adrenalin, qlükokortikoidlər,kofein, kalsi xlorid

C) Bütün sadalananlar

D) Kalsi xlorid,kofein

E) Plazmaəvəzedicilər,kalsi xlorid,kofein
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
758) Sağ mədəciyin yüklənməsinə hansl səbəb olur?
A) Bütün sadalananlar

B) Pnevmotoraks, massiv atelektaz, hidrotoraks, massiv pnevmoniya

C) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası, pnevmotoraks, massiv atelektaz, hidrotoraks, massiv pnevmoniya,asmatik status

D) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyası, pnevmotoraks, massiv atelektaz, hidrotoraks

E) Massiv atelektaz, hidrotoraks, massiv pnevmoniya,asmatik status,aşağı şobələrin trombozu
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
759) Kəskin pankreatitdə diurezi forsirə etmək üçün metodikalar hansıdır?
A) Mayələrlə yükləmə, 15-20%-li mannitolu 1-1,5/kq-na köçürtmək, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi

B) Bütün sadalananlar

C) İon balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi, 1 litrə qədər zülal preparatların köçürülməsi

D) 1,3,4 Mayələrlə yükləmə, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi, 1 litrə qədər zülal preparatların köçürülməsi

E) 15-20%-li mannitolu 1-1,5/kq-na köçürtmək, ion balansına nəzarətlə elektrolitlərin köçürülməsi,1litrə qədər zülal preparatların köçürülməsi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
760) Kəskin pankreatitdə intensiv terapiyanın məqsədi hansıdır?
A) Hipovolemiya və şokun müalicəsi, tənəffüs pozğunluğunun müalicəsi, su-duz mübadiləsini kəskin pozğunluğunun korreksiyası, ağrı sindromunu aradan götürmək, sitostatik və antifermentativ preparatların təyini

B) Ağrı sindromunu aradan götürmək, sitostatik və antifermentativ preparatların təyini, mədənin lokal hipertermiyası

C) Hipovolemiya və şokun müalicəsi, ağrı sindromunu aradan götürmək,mədənin lokal hipertermiyası

D) Bütün sadalananlar

E) Hipovolemiya və şokun müalicəsi, tənəffüs pozğunluğunun müalicəsi, su-duz mübadiləsini kəskin pozğunluğunun korreksiyası
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
761) Plazma əvəzedici kimi hansı daha çox effektlidir?
A) Jelatin,plazma

B) Jelatin,plazma

C) Ringer-laktat, kristalloid

D) Dekstran, plazma

E) Plazma ,ringer-laktat
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
762) Dekstran qəbulundan sonra nə ola bilər?
A) Qann dövranının yaxşılaşması ,bronxit

B) Qann dövranının yaxşılaşması, qanaxma qorxusu Bronxit

C) Qann dövranının yaxşılaşması, qanaxma qorxusu, qaraciyər çatmamazlığı

D) Qann dövranının yaxşılaşması, qaraciyər çatmamazlığı, bronxit

E) Qanaxma qorxusu, qaraciyər çatmamazlığı, bronxit
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
763) Damardaxili trombozda hansı istifadə olunmalıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Fibrinolizin

C) Fibrinogen, fibrinolizin ,trombositar kütlə

D) Heparin, fibrinolizin

E) Heparin, fibrinogen, fibrinolizin
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
764) Ağ ciyər ödemini hansılar əmələ gətirə bilməz?
A) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda,ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda

B) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda,kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

C) Kolloid-osmotik təzyiq qalxdıqda, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

D) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, membran keçiriciliyi aşağı düşdükdə

E) Ağ ciyərdaxili təzyiq artdıqda, ağ ciyər kapliyarlarında hidrodinamik təzyiq qalxdıqda, ağ ciyərin limfatik mayesində reabsorbsiya aşağı düşdükdə
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
765) Arteriyada oksigenin miqdarı neçə faiz olduqda xəstədə sianoz müşahidə edilməz?
A) 90% dək

B) 85% dək

C) 80%-dək

D) 100%


E) 95% dək
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
766) Tromb əmələgəlmə ehtimalına nə təsir etmir?
A) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda, yanıqlarda, hipodinamiyada ,onkoloji xəstəliklərdə

B) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda , hipodinamiyada, onkoloji xəstəliklərdə, ürəyin işemik xəstəliyində

C) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda

D) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olduqda, yanıqlarda, onkoloji xəstəliklərdə, ürəyin işemik xəstəliyində

E) Yanıqlarda,hipodinamiyada, onkoloji xəstəliklərdə ,ürəyin işemik xəstəliyində
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
767) Əməliyyatdan sonrakı parezin qarşısını almaq məqsədi ilə hansı istifadə olunur?
A) Adrenomimetiklar, mədə-bagırsaq sisteminin dekompresiyası , paranefral blokada, elektrostimulyasiya.Prozerin, serotonin, imalə

B) Adrenomimetiklar, epidural anesteziya, mədə-bagırsaq sisteminin dekompresiyası

C) Epidural anesteziya ,mədə-bagırsaq sisteminin dekompresiyas, paranefral blokada, elektrostimulyasiya

D) Epidural anesteziya , mədə-bagırsaq sisteminin dekompresiyası , paranefral blokada, elektrostimulyasiya, prozerin, serotonin, imalə

E) Adrenomimetiklar, epidural anesteziya, paranefral blokada, elektrostimulyasiya.Prozerin, serotonin, imalə
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
768) Beyin silkələnməsinə sadalananlardan hansı aiddir?
A) Ürəkbulanma və qusma, baş ağrısı, qulaqdan likvorun gəlməsi ,retroqrad amneziya

B) Huşun itməsi, ürəkbulanma və qusma , baş ağrısı ,retroqrad amneziya

C) Baş ağrısı, qulaqdan likvorun gəlməsi, retroqrad amneziya

D) Huşun itməsi ,baş ağrısı, qulaqdan likvorun gəlməsi, retroqrad amneziya

E) Huşun itməsi ,ürəkbulanma və qusma ,baş ağrısı, qulaqdan likvorun gəlməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
769) Baş beyinin silkələnməsi zamanı sadalananlardan hansı xarakterikdir?
A) Nistaqm və başgiсəllənmə

B) Burundan qanaxma

C) Epileptik tutmalar

D) Huşun itməsi

E) Baş ağrısı
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
770) 50 yaşında olan xəstə uzun müddət olan quru öskürəkdən şikayət edirsə, daha çox hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?
A) Xroniki bronxit

B) Kəskin bronxit

C) Plevrit

D) Ağciyər xərçəngi

E) Bronxoektaziya
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
771) Ağciyərin qanqrenasında daha çox hansı əməliyyat istifadə olunur?
A) Pnevmoektomiya

B) Torakoplastika

C) Pnevmotomiya

D) Lobektomiya

E) Ağciyərin klinovid rezeksiyası
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
772) Eksudativ plevrit hansı xəstəliyin ağırlaşması kimi əmələ gəlir?
A) Abses

B) Kəskin pnevmoniya

C) Vərəm

D) Bronxoektatik xəstəlik

E) Exinokokkoz
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
773) Qida borusunun zədələnməsinə səbəb daha çox sadalananlardan hansında rast gəlinə bilər?
A) Yad cisim

B) Endoskopiya

C) Narkoz zamanı traxeyanı intubasiya edərkən

D) Spontan cırılmada

E) Traxeostomiya
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
774) Qida borusunun dərin yanığına sadalananlardan hansı səbəb ola bilər?
A) İsti su

B) Spirt


C) Turşu

D) Qələvi

E) Fosfor preparatı
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
775) Kardianın xərçəngində sadalananlardan hansı radikal müalicə sayılır?
A) Cərrahi müalicə

B) Kimyəvi terapiya

C) Şişin elektrokoaqulyasiyası

D) Kombinə olunmuş müalicə

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
776) Ağciyərin dağılması üçün nə xarakterikdir?
A) Hemotoraks

B) Rentgenolojı olaraq ağciyərin tündləşməsi

C) Pnevmotoraks

D) Hemopnevmotoraks

E) Qanqusma
Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
777) Arteriyada oksigeinin miqdarı neçə faiz olduqda xəstədə sianoz müşahidə edilir?
A) 85%

B) 95%


C) 80%

D) 90%


E) 100%
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
778) Sağ və sol bronxun intubasiyasına göstərişlər hansı hallardadır?
A) Ağ ciyərin exinokokkozu

B) Plevranın mezetelioması

C) Ağ ciyərin qiqant kistasının rezeksiyası

D) Bronxoplevral fistula

E) Bronxoektatik seqmentin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
779) Hansı cərrahi əməliyyat zamanı pnevmotoraks müşahidə edilə bilər?
A) Qastroektomiya zamanı

B) Boyunda simpatektomiya zamanı

C) Nefroektomiya və adrenalektomiya

D) Mədə rezeksiyası

E) Tikeoidektomiya və traxeostomiya zamanı
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
780) Bir neçə qabırğanın sınığında idarə olunan ventilyasiyaya üstünlük nə zaman verilir?
A) Ağ ciyər infeksiyasının qarşısını almaqdan ötrü

B) Ürəyin işini artırmaq üçün

C) Qabırğaların bitişməsini sürətləndirməkdən ötrü

D) Pnevmotoraksda

E) Parodoksal ventilyasiyanı aşağı salmaq üçün
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
781) Döş qəfəsi-ağ ciyər hərəkəti (compleance) əsasən hansı xəstiklərdə müşahidə edilir?
A) Ağ ciyərin fibrozu

B) Astma


C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Pnevmoniya

E) Emfizema
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
782) Traxeyanın güclü deviasiyası özünü nə zaman göstərir?
A) Sol ağ ciyərin kollapsında

B) Sağ tərəfli pnevmotoraksda

C) Sol tərəfli empiemada

D) Urda


E) Sol tərəfli pnevmoektomiyada
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
783) Hər iki traxeyanın intubasiyasına mütləq göstəriş hansıdir?
A) Transtorakal laminektomiya

B) Lobektomiyaya göstəriş olduqda

C) Ağ ciyərin xərçəngi

D) Bronxoplevral sviş

E) Qida borusunda əməliyyat zamanı
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
784) Pnevmoniyalar zamanı hipoksemiyaya səbəb olan əsas faktorlara hansı aiddir?
A) Hipoventilyasiya

B) Ağ ciyərdə təzyiq yuxarı olduqda

C) Səthi tənəffüs

D) Ventilyasiya olmamış ağciyər payına

E) Metabolizm pozğunluğu
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
785) Parodoksal tənəffüs əsasən nə vaxt müşahidə edilir?
A) İdarə olunan ventilyasiyada

B) Atelektazda

C) Larinqospazmda

D) Pnevmoniyada

E) Pnevmotoraksda
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
786) Arxası üstə uzanmış xəstə yan tərəf üstə uzandıqda yuxarıda olan ağ ciyərdə oksigen necə dəyişir?
A) Azca artır

B) Dəyişmir

C) 15-30% azalır

D) 15-30% artır

E) Azca azalır
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
787) Qeyri spesifik spontan pnevmotoraks hansı xəstəlik ilə əlaqədardır?
A) Astma

B) Revmatoid artrit

C) Anadangəlmə ağ ciyər kistası

D) Sarkoidoz

E) Bullöz
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
788) 50 yaşında olan xəstə uzun müddət olan quru öskürəkdən şikayət edirsə, daha hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?
A) Ağ ciyər xərçəngi

B) Plevrit

C) Bronxoektaziya

D) Xroniki bronxit

E) Kəskin bronxit
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
789) Ağ ciyərin qanqrenası olduğda hansı üsul daha çox istifadə olunur?
A) Torokoplastika

B) Pnevmotomiya

C) Ağ ciyərin klinovid rezeksiyası

D) Lobektomiya

E) Pnevmoektomiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
790) Ekssudativ plevrit hansı xəstəliyin ağırlaşması kimi əmələ gəlir?
A) Bronxoektatik xəstəlik

B) Vərəm


C) Exinokokkoz

D) Kəskin pnevmoniya

E) Abses
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
791) Qida borusunun zədələnməsinə daha çox rast gələn səbəb hansıdır?
A) Endoskopiya

B) Narkoz zamanı traxeyanı intubasiya edərkən

C) Traxeostomiya

D) Spontan cırılmada

E) Yad cisim
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
792) Qida borusunun dərin yanığına səbəb nə ola bilər?
A) İsti su

B) Qələvi

C) Fosfor preparatı

D) Spirt


E) Turşu
Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
793) Kardianın xərçəngi diaqnozunda radikal müalicə hansı sayılır?
A) Şua terapiyası

B) Şişin elektrokoaqulyasiyası

C) Kombinə olunmuş müalicə

D) Cərrahi müalicə

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
794) Ağ ciyərin dağılması üçün nə xasdır ?
A) Pnevmotoraks

B) Hemopnevmotoraks

C) Hemotoraks

D) Qanqusma

E) Rentgenoloji olaraq ağ ciyərin tündləşməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
795) Ön-yan torakotomiya ilə aparılan sağ ağ ciyərin yuxarı payının rezeksiyası zamanı 2-ci seqmentin arteriyası hansı elementin işlənməsindən sonra əldə edilir və bağlanılır?
A) Yuxarı pay bronxu

B) 1, 2 və 3 seqmentlərin venaları

C) Yuxarı ağ ciyər venası

D) Ağ ciyər arteriyasının ön şaxəsi

E) Ağ ciyər arteriyasının ön şaxəsi və yuxarı payın seqmentar venaları, yuxarı pay bronxu
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
796) Boyunda döş limfa axarının əldə edilməsi və drenə olunması üçün hansı kəsiklərdən istifadə edilir?
A) Jdanov və Şevkunenko kəsikləri

B) Struçkov kəsiyi

C) Şevkunenko və Byerk kəsikləri

D) Boquş və Byerk kəsikləri

E) Byerk və Jdanov kəsikləri
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
797) Çəp payarası şırım sağda və solda döş qəfəsinin divarına hansı nahiyyəsinə proyeksiya olunur?
A) 3-cü döş fəqərəsinin ox çıxıntısından 6-cı qabırğanın qığırdağına qədər

B) 3-cü döş fəqərəsinin ox çıxıntısından döş sümüyünün xəncərvari çıxıntısına qədər

C) 4-cü döş fəqərəsinin ox çıxıntısından döş sümüyünün xəncərvari çıxıntısına qədər

D) 2-ci döş fəqərəsinin ox çıxıntısından 6-cı qabırğanın qığırdağına qədər

E) 3-cü döş fəqərəsinin ox çıxıntısından 7-ci qabırğanın döş sümüyünə birləşən yerinə qədər
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
798) Aşağıdakılardan hansı Fovler əməliyyatıdır?
A) Ağ ciyərin dekortikasiyası

B) Plevropulmonektomiya

C) Osteoplastik torakoplastika

D) Plevroktomiya

E) Əməliyyat plevrodezin yaradılması
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
799) İntraplevral torokoplastika aparılmaqla ağ ciyərin rezeksiyası zamanı ardıcıl olaraq necə icra olunur?
A) 1-ci və 2-ci qabırğaların ləğv edilməsi, sonra ağ ciyərin rezeksiyası, daha sonra isə lazımi həcmdə torakoplastika

B) Ağ ciyərin rezeksiyası, 1-ci qabırğanın ləğv olunması, sonra isə lazımi sayda aşağıda yerləşən qabırğalar

C) Ağ ciyərin rezeksiyası, 2-ci qabırğanın sümüküstüaltı rezeksiya, sonra isə lazımi sayda aşağıda yerləşən qabırğalar

D) Tam həcmdə torokoplastika, sonra isə ağ ciyərin rezeksiyası

E) 1-ci qabırğanın ləğv olunması, ağ ciyərin rezeksiyası, lazımi həcmdə torokoplastika
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
800) Soltərəfli pulmonektomiyadan sonrakı bronxoplevral fistulalar zamanı Perelman-Ambatyello əməliyyatı aşağıdakı ardıcıllıqlardan hansısı ilə icra olunur?
A) Soltərəfli qabırğaarası torakotomiya, total plevrektomiya, diqqətli plevrizasiya aparmaqla bronx güdülünün reamputasiyası və istənilən məlum üsulla sağlam toxumalar səviyyəsində təkrari tikilməsi

B) Soltərəfli Nasilov üsulu ilə torakotomiya, arxa divararalığının ekstraplevral kəsiklə açılması, bronxun güdülünün mərkəzi və periferik kənarlarının kəsilib tikilməsi

C) Orta sterniotomiya, perikardiotomiya, traxeyanın kənarı ilə bronxun güdülünün tikilməsi, periferik güdülün selikli qişasının ləğvindən və Suitu üsulu ilə tikilməsindən sonra saxlanılması

D) Sağtərəfli arxa-yan torakotomiya, arxa divararalığının açılması, yarımtək venanın bağlanılması, mərkəzi kənarının tikilməsi və periferik kənarının ləğv edilməsi ilə traxeobronxial bucaq səviyyəsində bronx güdülünün rerezeksiyası

E) Soltərəfli arxa-yan torakotomiya, plevral boşluqdan keçməklə arxa divararalığın açılması, bronx güdülünün mərkəzi kənarının tikilməsi və periferik kənarının ləğv edilməsi ilə traxeobronxial künc səviyyəsindən reamputasiyası
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
801) «Diaqnostik torakotomiya» aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutur?
A) Torakotomiya, dərhal icra olunacaq əməliyyatın həcmini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə ekspress-morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

B) «Kiçik» torakotomiya və morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

C) Torakotomiya, plevral boşluğun, ağ ciyərin, divararalığının, diafraqmanın reviziyası

D) Torakotomiya, ağ ciyərin, plevral boşluğun reviziyası və prosesin operabelliyi və ya rezektabelliyi məsələsinin həlli

E) Torakotomiya, plevral boşluğun, ağ ciyərin reviziyası və morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
802) Hiperkapnik tənəffüs çatmamazlığının səbəbi nə ola bilər?
A) Respirator distres-sindrom

B) Mendelson sindromu

C) Pnevmotoraks

D) Ağ ciyərin kəskin obturasion atelektazı

E) Astmatik status
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
803) Eritrositar kütlənin bir vahidinin köçürülməsi (davam edən qanaxma olmadıqda) hemoqlobinin və hematokritin səviyyəsini uyğun olaraq necə qaldırır?
A) 20 q/l və 5%

B) 15 q/l və 4%

C) 5 q/l və 2%

D) 25 q/l və 6%

E) 10 q/l və 3%
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
804) Aşağıdakılardan hansı autodonorluğa əks göstəriş deyil?
A) Bədən çəkisinin 50 kq-dan az olması

B) Bakteriemiya

C) Trombositlərin miqdarının180 * 10q/l - dən aşağı olması

D) Hemoqlobinin səviyyəsi 110 q/l - dən, hematokritin isə 33%-dən aşağı olması

E) Autoresipientdə QİÇS-in, hepatitin, sifilisin olması
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
805) Əməliyyatönü izovolemik və hipervolemik hemodilyusiyadan sonra hematokritin maksimal mümkün olan səviyyəsi uyğun olaraq aşağıdakılardan hansıdır?
A) 25% və 21%

B) 27% və 21%

C) 28% və 23%

D) 30% və 25%

E) 23% və 21%
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə