Neyrocərrahiyyə


) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında piramid simptomlar necə rast gəlinir?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə2/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

70) Yuxarı boylama sinusun ön 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında piramid simptomlar necə rast gəlinir?
A) Vətər reflekslərinin ikitərəfli canlanması

B) Tipikdir

C) Az rast gəlinir

D) Vətər reflekslərinin ikitərəfli canlanması, az rast gəlinir

E) Oppenqeym simptomu aşkar edilir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
71) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında kəllə tağının sümüklərində rast gəlinməyən dəyişikliklərə nə aiddir?
A) Spikulun olması

B) Heç biri

C) Damar şəklinin güclənməsi

D) Hiperostoz

E) Osteoporoz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
72) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hipertenzion simptomlara nə aiddir?
A) “Mass effekt” hesabına inkişaf edir

B) Venoz qan dövranının pozulması hesabına erkən stadiyalarda inkişaf edir

C) Hamısı düzdür

D) Heç biri düz deyil

E) Okklyuzion xarakter daşıyır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
73) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında epileptik simptomlar necə xarakterizə olunur?
A) Dəqiq aura ilə

B) Fokal xarakterlə

C) Bütün sadalananlarla

D) Aurasız

E) Generalizə olunmuş xarakterli
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
74) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hansı hərəki pozğunluqlara rast gəlinmir?
A) Hamısı düzdür

B) Əllərdə tipikdir

C) Laterallaşmış

D) İkitərəfli

E) Ayaqlarda tipikdir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
75) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında hansı hissiyyat pozğunluqlara rast gəlinmir?
A) Əsasən ayaqlarda təyin edilir

B) Əsasən əllərdə təyin edilir

C) Bütün sadalananlar

D) Sadalananlardan heç biri

E) Lateral
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
76) Yuxarı boylama sinusun orta 1/3-nin və oraqvari çıxıntının meningiomasında sidikifrazı pozğunluqları necə ifadə olunur?
A) Paradoksal işuriya

B) Periodik sidiyi saxlamamaq

C) Sidiyin ifrazının kəskin ləngiməsi

D) Həqiqi sidiyi saxlamamaq

E) İmperativ çağırışlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
77) Arxa 1/3 sagital sinusun və falksın meningioması necə xarakterizə olunur?
A) Kəllədaxili təzyiqin kifayət qədər sürətlə inkişafı

B) Bütün sadalananlar

C) Sürətli maliqnizasiyası

D) Diensefal simptomatikanın olması

E) Ocaqlı simptomların kifayət qədər sürətlə inkişafı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
78) Arxa 1/3 sagital sinusun və falksın meningiomasında kəllə sümüklərində rast gəlinməyən dəyişikliklər hansılardır ?
A) Alın sümüyünün arxa şöbələrinin hiperostozu

B) Ənsə sümüyünün hiperostozu

C) Bütün sadalananlar

D) Təpə sümüyünün hiperostozu

E) Türk yəhərində ikincili dəyişikliklər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
79) Baş beyin zədələnməsinin əsas kliniki formalarına qeyd olunanlardan hansı aiddir?
A) Baş beynin silkələnməsi, baş beynin əzilməsi, baş beynin ödemi, baş beynin prolapsı

B) Baş beynin silkələnməsi, kəllədaxili hemotoma, baş beynin ödemi

C) Baş beynin silkələnməsi, subaraxnoidial qansızma, baş beynin dislokasiyası

D) Baş beynin silkələnməsi, baş beynin əzilməsi, subaraxnoidial qansızma, baş beynin ödemi

E) Baş beynin silkələnməsi, baş beynin əzilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
80) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningioması hansı görmə pozğunluqlarına səbəb olur?
A) Fotopsiya

B) Görmə sahəsinin konsentrik daralması, bitemporal hemianopsiya

C) Bitemporal hemianopsiya

D) Görmə sahəsinin konsentrik daralması

E) Homonim hemianopsiya.
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
81) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningioması hansı epileptik əlamətlərə səbəb olur?
A) Ayaqlarda kloniko-tonik qıcolmalar

B) Sütun-tonik qıcolmalar

C) Lateralizə olunmuş qıcolmalar, ayaqlarda kloniko-tonik qıcolmalar

D) Lateralizə olunmuş qıcolmalar

E) Opekulyar qıcolmalar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
82) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında hissiyyat pozğunluqları necə xarakterizə olunur?
A) Şişin beyinin qabıq maddələrinə inkişaf etməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Hiperpatik komponent

D) Hemihipesteziya şişə əks tərəfdə

E) Hemihipesteziya şiş tərəfdə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
83) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında aqnoziya nəyin hesabına inkişaf edir?
A) Arterial və venoz qan dövranının pozulması

B) Arterial qan dövranının pozulması

C) Venoz qan dövranının pozulması

D) Şişin beyinin qabıq strukturlarına inkişaf etməsi

E) Şişin beyinin medial strukturlarına təzyiqi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
84) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında apraksiya nəyin hesabına inkişaf edir?
A) Ənsə qabığının və parasagital qabığın zədələnməsi

B) Parasagital qabığın zədələnməsi

C) Ənsə qabığının zədələnməsi

D) Mahmız şırımının zədələnməsi

E) Kənarı əyriliyin zədələnməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
85) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında nitq pozgunluqlarına nə aiddir?
A) Motor afaziya

B) Sensor afaziya və dizartriya

C) Amnestik afaziya

D) Sensor afaziya

E) Dizartriya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
86) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında sütun pozgunluqları necə ifadə olunur?
A) Korneal refleksin enməsi

B) Horizontal nistaqm

C) Vertikal nistaqm, korneal refleksin enməsi

D) Vertikal nistaqm

E) Rotator nistaqm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
87) Sagital sinusun arxa 1/3 və falksın meningiomasında beyincik əlamətləri nəyin hesabına inkişaf edir?
A) Şişin beyinciyə təzyiqi

B) Hamısı düzdür

C) Şişin beyinciyin yuxarı ayaqcığına təzyiqi

D) Venoz qan dövranının pozulması

E) Şişin beyinciyin orta ayaqcığına təzyiqi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
88) Aşağıdakı klinik müşahidədə :

56 yaşlı qadın, sağəlli, klinikaya aşağıdakı əlamətlərlə daxil olmuşdur: son 5 ildə orta ifadəli baş ağrıları, sağ bazu, əl və ayaqda fokal qıcolmalar, son zamanlar meydana çıxmış bəzi sözlərin tələffüzündə çətinliklər.Ən güman olunan diaqnoz hansıdır?
A) Baş beyinin sol təpə payının şişi

B) Sol orta beyin arteriyasının kəskin aterosklerotik zədələnməsi

C) Funksional xəstəlik

D) Qabıqaltı strukturların şişi

E) Beyin kötüyünün şişi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
89) Müayinə zamanı:A/T= 120/60 mm c. St.,nəbz 80 zərbə dəqiqədə, ritmiki, kafi dolğun, göz dibində ödem yoxdur, sağ əldə minimal motor pozğunluğu, sağda hiperrefleksiya, Babinski patoloji simptomu, orta ifadəli afatik pozğunluqlar. Lumbal punksiya zamanı: likvorun sitozu 2/3 9limfositar ), zülal -0.82 %.EXO-EQ sol beyinin orta strukturlarının sağa 3mm yerdəyişməsi. Kranioqrammada: sol təpə sümüyündə hiperostoz.Ən güman olunan diaqnoz hansıdır?
A) Konveksital meningioma

B) Təpə sümüyünün osteoması

C) Təpə lokalizasiyalı astrositoma

D) Metastatik şiş

E) Xolesteatoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
90) Rentgenoloji diaqnostikanın seçim üsulu hansıdır?
A) Ventrikuloqrafiya

B) Komputer tomoqrafiyası

C) Kontrast güclənmə ilə komputer tomoqrafiyası

D) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası damar rejimində

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
91) Soltərəfli karotid AQ-da təpə nahiyəsi meningial damarların hipertrofiyası ,

prikallez arteriyanın bir qədər sıxılması, orta beyin arteriyasının yuxarı şöbələrinin azacıq hipertrofiyası və yerdəyişməsi, Silvi nöqtəsi və beyinin daxili venasının yerdəyişməsi, orta xəttə yaxın konveksital damar şəbəkəsi aşkarlanıb.Güman olunan diaqnoz hansıdır?
A) Ependimoma

B) Xolesteatoma

C) Meningeoma

D) Qlioblastoma

E) Metastatik şiş
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
92) Əməliyyatın erkən dövrlərində cərrahi müalicənin prinsipləri hansılardır?
A) Şişin palpasiyasından sonra beyinin sərt qişası şişin kənarı boyu kəsilməli

B) Kraniotomiya orta xəttin arxasına keçməklə aparılmalı

C) Şiş tam blok halında xaric edilməlidir

D) Bütün sadalananlar, D-dən başqa

E) Traksiya şişdən aparılmalı, beyindən yox
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
93) Şişin xaric edilməsində cərrahi müalicə prinsipləri hansılardır?
A) Şişin barmaqla xaric edilməsi mümkündür

B) Bütün sadalananlar

C) Şişdən magistral arterial sütunların ayrılması vacibdir

D) S-vari sinus şiş tərəfdə bağlanmalıdır

E) Ultrasəs alətlərdən istifadə məqsədəuyğundur, xaric edilməzdən qabaq şişin kapsulundakı damarlara klips qoyulmalıdır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
94) Şişin xaric edilməsinin son etapında nə lazımdır?
A) Sinusda defekt əzələ və ya fassial loskutdan istifadə etməklə örtülə bilər

B) Yuxarı sagital sinusa gedən venoz kollektorlar dəqiq yoxlanılmalı və mümkünsə saxlanılmalı

C) Əgər yuxarı sagital sinusa şiş inkişaf etmişsə, amma onun keçiriciliyi saxlanılıbsa, bu səviyyədə onun bağlanılması təhlükəsizdir

D) Şiş inkişaf edən beyinin sərt qişası rezeksiya olunmalıdır, postoperasion epidural hematomaların profilaktikası üçün beyinin sərt qişasının tikilməsi məsləhətdir

E) Bütün sadalananalar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
95) Hipofiz şişinin endosuprasellyar inkişafında rentgenoloji şəkil necə xarakterizə olunur?
A) Türk yəhəri dibinin enməsi

B) Pazşəkilli hündürlüyün dağılması ilə türk yəhəri ön divarının sorulması

C) Türk yəhəri dibinin hiperostozu

D) Ön pazşəkilli çıxıntıların itilənməsi

E) Türk yəhəri dibinin pazşəkilli sümüyə sıxılması və sonuncunun hündürlüyünün azalması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
96) Hipofiz şişinin intrasellyar inkişafında rentgenoloji şəkil necə xarakterizə olunur?
A) Ön pazşəkilli çıxıntıların itilənməsi

B) Türk yəhəri dibinin enməsi

C) Türk yəhəri dibinin pazşəkilli sümüyə sıxılması və sonuncunun hündürlüyünün azalması

D) Türk yəhəri ön divarının sorulması.

E) Türk yəhəri dibinin enməsi və pazşəkilli sümüyə sıxılması və sonuncunun hündürlüyünün azalması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
97) Türk yəhəri şişlərinin parasellyar inkişafında rentgenoloji şəkil necə xarakterizə olunur?
A) Arxanın geriyə meyl etməsi

B) Spinkanın mərkəzi hissələrinin sorulması və arxa pazşəkilli çıxıntıların yuxarı yerdəyişməsi

C) Türk yəhəri dibinin ifadə olunmuş yerdəyişməsi

D) Spinkanın yuxarı şöbəsi və arxa pazşəkilli çıxıntılar differensasiya olunmayır (kəskin osteoporoz və lokal atrofiya hesabına )

E) Arxanın geriyə meyl etməsi, spinkanın yuxarı şöbəsi və arxa pazşəkilli çıxıntılar differensasiya olunmayır (kəskin osteoporoz və lokal atrofiya hesabına )
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
98) Hipofizin retrosellulyar şişlərində rentgenoloji şəkil necə xarakterizə olunur?
A) Yuxarı şöbə və arxa pazşəkilli çıxıntılar osteoporoz və lokal atrofiyaya görə differensasiya olunmur

B) Spinkanın arxaya meyli

C) Hamısı düzdür

D) Türk yəhərinin ifadə olunmuş əyriliyi

E) Spinkanın mərkəzi hissələrinin sorulması və arxa pazşəkilli çıxıntıların yuxarı yerdəyişməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
99) Hipofiz şişlərinin baş beyinin qalan bütün şişlərinə münasibəti necədir ?
A) 2-6 %

B) 18-20%

C) 2%

D) 7-8%


E) 20-30 %
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
100) Hipofiz şişlərinin inkişaf variantları hansılardır ?
A) Endosuprasellyar

B) Bütün sadalananlar

C) Retrosellyar

D) Parasellyar

E) İntrasellyar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
101) Hipofiz şişi zamanı tipik əlamətlər hansılardır ?
A) Başgicəllənmə, görmənin keçici pozğunluqları, statikanın pozulması

B) Yuxunun pozulması, tərləmə, zəiflik, görmə pozğunluqları, cinsi funksiyanın pozğunluğu

C) Baş ağrısı, yuxarı ətrafların parezi, cekson qıcolmaları

D) Baş ağrıları, tərləmə, zəiflik, səsin dəyişilməsi, görmə pozğunluqları, cinsi funksiyanın pozğunluğu, A/t-in yüksəlməsi

E) Baş ağrıları, ürək bulanma, qusma,vətər tutmaları, cinsi funksiyanın pozğunluğu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
102) Hipofiz şişlərində baş ağrıları üçün nə xarakterikdir ?
A) Alın nahiyəsində güclü baş ağrıları

B) Ənsə nahiyəsində dağıdıcı xarakterli, səhərlər güclənən baş ağrıları

C) Dağıdıcı xarakterli güclü baş ağrıları

D) Alın-orbital nahiyədə küt baş ağrıları, az hallarda-boyun-ənsə nahiyyəsində

E) Kəllə tağında perkusiya zamanı güclənən ağrılar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
103) Hipofizin şişlərində endokrin-mübadilə pozğunluqlarına nə aid deyil ?
A) Hiperpituitarizm

B) İsenko-Kuşinq sindromu

C) Tireotoksikoz

D) Hipoituitarizm

E) Heç biri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
104) Hipofizin şişlərində görmə simptomlarına nə aiddir ?
A) Amavroz

B) Yuxarı-kvadrant hemianopsiya

C) Bitemporal hemianopsiya

D) Binazal hemianopsiya

E) Fotopsiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
105) Hipofizin şişlərində kranioqrafik dəyişikliklərə nə aid deyil ?
A) Kəllə tağında barmaq basmalarının olması

B) Əsas cibin sıxılması

C) Türk yəhəri boşluğunun böyüməsi

D) Pazşəkilli çıxıntıların nazikləşməsi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
106) Türk yəhərinin ölçüləri normada nə qədərdir ?
A) Sagital 11-12mm,vert.9-10mm

B) Sagital 12-15 mm,vert.10-12mm

C) Sagital 15-17mm,vert 12-14 mm

D) Sagital 7-9mm,vert.5-7mm

E) Sagital 17-19mm,vert.14-16 mm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
107) Baş beyinin şişləri arasında kraniofarinqiomanın rast gəlmə tezliyi necədir ?
A) 2-3%

B) 5-7%


C) 7-10%

D) 10%-dən çox

E) 3-5%
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
108) Kraniofarinqiomanın əsas klinik əlamətləri hansıdır ?
A) Hipertenziya sindromu

B) Ümumi beyin və endokrin pozğunluqlar

C) Keçiricilik pozğunluqları

D) Endokrin pozgunluqlar və episindrom

E) Ümumi beyin və ocaqlı nevroloji simptomlar, endokrin pozğunluqlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
109) Kraniofarinqiomada kranioqrafik dəyişikliklər hansılardır ?
A) Təzyiqdən sümük toxumasının atrofiyası

B) Platbaziya və ya bazilyar impressiya sindromu

C) Platbaziya və ya bazilyar impressiya sindromundan başqa bütün sadalananlar

D) Şişin əhəngləşməsi

E) Hidrosefal –hipertenziya sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
110) Kraniofarinqioma haradan inkişaf edir?
A) Adenohipofizdən

B) Ratke cibindən

C) Türk yəhəri qabarından

D) Neyrohipofizdən

E) III mədəciyin dibindən
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
111) Kraniofarinqioma əksər hallarda nə vaxtdan aşkar olunur ?
A) 20-30 yaşdan

B) 30-50- yaşdan

C) Anadan olandan

D) 3-19 yaşdan

E) 1-3 yaşdan
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
112) Hipofiz şişlərində göz dibində olan dəyişikliklər necə xarakterizə olunur?
A) Görmə sinirlərinin ikincili atrofiyası

B) Görmə sinirlərinin bir –ikitərəfli sadə atrofiyası

C) Görmə sinirlərinin sadə atrofiyası

D) Görmə sinirlərinin durğunluq diskləri

E) Disklərin birtərəfli hiperemiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
113) Kraniofarinqiomada tez –tez rast gələn kliniki əlamətlər hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Hipofizar nanizm

C) Adipozo genitial sindrom

D) Episindrom, hidrosefaliya

E) Görmə pozğunluğu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
114) Kraniofarinqiomanın topoqrafo-anatomik variantları hansılardır?
A) Endosellyar

B) Bütün sadalananlar

C) Suprasellyar

D) Parasellyar

E) Ventrikulyar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
115) Kraniofarinqiomanın kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Suprasellyar inkişaflı və xiazmal sindromlu hipofiz şişi kimi

B) Hamısı düzdür

C) Gicgah payının və alın payı bazal şöbələrinin zədələnməsi kimi

D) Hipofizin endosellyar inkişaflı qeyri sekrotor şişi

E) Hipertenziya və hipotalamik əlamətlərin üstünlük təşkil etməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
116) Kraniofarinqiomada görmə pozğunluqlarına nə aiddir ?
A) Bitemporal və kvadrat hemianosiya

B) Kvadrat hemianopsiya

C) Görmə sahələrinin asimmetrik pozulması

D) Bitemporal hemianopsiya

E) Mərkəzi skotoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
117) Kraniofarinqiomada uşaqlarda endokrin- mübadilə pozğunluqlarına nə aiddir ?
A) Şəkərsiz diabet

B) Hamısı düzdür

C) Hipotenizm

D) Adipozo-genital sindrom

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
118) Kraniofarinqiomada böyüklərdə endokrin- mübadilə pozğunluqlarına nə aiddir ?
A) Amenoreya

B) Hipotireoz

C) Dismenoreya

D) İmpotensiya

E) Adipozo-genital sindrom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
119) III mədəciyin xoşxassəli şişlərinə nə aiddir?
A) Epidermoidlər

B) Ependimoma

C) Kolloid kistalar

D) Xorioidpapilloma

E) Qlioma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
120) III mədəcik dibinin şişlərində endokrin pozğunluqlara nə aid deyil?
A) Qrefe simptomu

B) Şəkərsiz diabet

C) Karbohidrat və su mübadiləsinin pozulması

D) Cinsiyyət vəzilərinin hipofunksiyası

E) Adipozo-genital piylənmə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
121) III mədəcik şişlərində oftalmoloji əlamətlər hansılardır?
A) Görmə sinirlərinin durğunluq diskləri

B) Görmə sinirlərinin ikincili atrofiyası ilə durğunluq diskləri

C) Homonimhemianopsiya

D) Tam və natamam bitemporal hemianopsiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
122) III mədəciyin şişlərini nə ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Arxa kəllə çuxurunun şişi

B) Kraniofaringioma ilə

C) Gicgah payının şişi ilə

D) Kraniofaringioma və arxa kəllə çuxurunun şişi ilə

E) Araxnoiditlə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
123) III mədəcik yuxarı şöbələrinin şişinin klinik əlamətləri hansılardır?
A) Durğunluq diskləri,bəzən II-li atrofiya ,başın məcburi vəziyyəti

B) Cinsiyyət vəzilərinin hipotrofiyası,hipertenziya sindromu

C) Görmə sahələrinin müxtəlif pozğunluqları

D) Eyforik vəziyyət

E) Yayılmış baş ağrıları alın və ənsədə, qusma ola bilər. Durğunluq diskləri,bəzən II-li atrofiya ,başın məcburi vəziyyəti
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
124) III mədəcik dibinin şişinin klinik əlamətləri hansılardır?
A) Görmə sahələrinin müxtəlif pozğunluqları, eyforik vəziyyət

B) Durğunluq diskləri,bəzən II-li atrofiya ,başın məcburi vəziyyəti

C) Yayılmış baş ağrıları alın və ənsədə, qusma ola bilər

D) Durğunluq diskləri,bəzən II-li atrofiya ,başın məcburi vəziyyəti

E) Cinsiyyət vəzilərinin hipotrofiyası,hipertenziya sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
125) Baş beyinin mərkəzi neyrositomalarına nə aiddir?
A) Neyronal şişlər

B) Neyroektodermal şişlər

C) Heç biri

D) Neyroepidermal şişlər

E) Meninqodamar şişlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
126) Baş beyinin şişləri arasında neyrositomların rast gəlmə tezliyi necədir?
A) 4%

B) 2%


C) 1%

D) 3%


E) 5%
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
127) Baş beyinin neyrositoması haqqında birinci yazan alim kimdir?
A) Beyli

B) Xassun

C) Kuşinq

D) Yaşargil

E) Lillekvist
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
128) Neyrositoma əsasən harada yerləşir?
A) Bazal sisternalarda

B) Mədəciyin boşluğunda

C) Şəffaf arakəsmə nahiyyəsində

D) III mədəcik nahiyyəsində

E) Döyənək cisimdə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
129) Neyrositomanın differensial diaqnostikası hansı şişlər ilə aparılır?
A) Ependimoma

B) Oliqodendriqlioma ilə

C) Xorioidpapilloma

D) Kraniofaringioma ilə

E) Qlial şişlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
130) Neyrositomalarda nevroloji simptomatika nə ilə bağlıdır?
A) Şişin lokalizasiyası

B) Şişin histobioloji xüsusiyyətləri

C) Şişin lokalizasiyası və yayılması ilə

D) İnkişafın infiltrativ olması

E) Şişin yayılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
131) Neyrositomalarda tipik kliniki əlamətlər hansılardır?
A) Görmə pozğunluqları

B) Endokrin pozğunluqlar

C) Kəllədaxili hipertenziya və psixi pozğunluqlar

D) Kəllədaxili hipertenziya

E) Psixi pozğunluqlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə