Neyrocərrahiyyə


) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında xəstələr əsasən hansı vəziyyətdə olur?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə4/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#1014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

194) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında xəstələr əsasən hansı vəziyyətdə olur?
A) Qarın üstü vəziyyət

B) Oturaq vəziyyət

C) Böyrü üstə vəziyyət

D) Fövler vəziyyəti

E) Trendlenburq vəziyyəti
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
195) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında hava emboliyasının profilaktikası və əməliyyat sonunda hemostaza nəzarət tədbirləri hansılardır?
A) Boyunun səthi damarlarının sıxılması

B) Vazopressorlarla arterial təzyiqin qaldırılması

C) Baldıra elastik bintlərin bağlanması

D) Xəstəyə Trendlenburq vəziyyətinin verilməsi

E) Çoxlu mayelərin köçürülməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
196) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında əməliyyat zamanı və erkən postoperasion dövrdə əsas fəsadlar nə ilə əlaqəlidir?
A) Udmanın pozulması

B) Qeyri adekvat anesteziya

C) Ümumi hemodinamikanın pozulması.

D) Tənəffüsün pozulması

E) Beyin sütununda qan dövranının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
197) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatalarında sütun strukturlarına təsirin əlamətləri nədir?
A) Bradikardiya

B) Bradipnoe, dəqiqədə 8-ə kimi

C) Arterial təzyiqin kifayət qədər artması

D) Hərəki reaksiyalar

E) Taxipnoe dəqiqədə 40-a kimi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
198) Kobud olmayan birtərəfli bulbar pozğunluqlarda xəstələri hansı vəziyyətdə qidalandırmaq lazimdır?
A) Arxası üstə uzanmış

B) Zondla

C) Zədələnməmiş tərəfdə aşağı ,böyrü üstə

D) Oturaq vəziyyətdə

E) Zədələnməmiş tərəfdə yuxarı ,böyrü üstə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
199) Xəstəyə oturaq vəziyyət verəndə postural hipotenziyanın qarşısının alınması tədbirləri hansılardır?
A) Su yüklənməsini aparmaq

B) MVT-nin ölçülməsi

C) Ortostatik sınağın qoyulması

D) Ayaqların elastik bintlə bağlanması

E) Arterial təzyiqin ölçülməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
200) Əməliyyatdan sonra beyin sütunu damar zədələmələrinin profilaktikası və müalicəsi tədbirləri hansılardır?
A) Çarpayının baş tərəfini 30-40 dərəcə qaldırmaq

B) Arterial təzyiqin beyin toxumasının perfuziyasını artırmaq üçün lazım olan səviyyədən 30-40 mm civə sütunu artırmaq

C) Arterial təzyiqin əməliyyatlardan qabaq səviyyədə stabilləşdirmək

D) Təzə plazmanın təyini

E) Qanaxmanını profilaktikası üçün başlanğıc şifrədan 20-30 mm c. St.aşağı endirmək
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
201) Arxa kəllə çuxurunun patologiyası olan xəstələrdə tənəffüs çatışmamazlığı ilə davamlı kobud bulbar pozğunluqlarda nə etmək lazımdır?
A) Oksigen maskasından ACSV

B) Çarpayının baş tərəfini qaldırmaq

C) Traxeostomadan ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası (ACSV )aparılır

D) Nazotraxeal borudan ACSV

E) Orotraxeal borudan ACSV
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
202) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində traxestomanın qoyulmasına bilavasitə göstərişlər hansılardır?
A) Tənəffüsdə ölü zonanın və enerji itkisinin azaldılması

B) Yuxarı tənəffüs yollarından seliyin təmizlənməsi

C) Kobud davamlı bulbar pozğunluqlar

D) Tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpa edilməsi

E) 5-7 sutka müddətində tənəffüs funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
203) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan böyük xəstələrin zondla qidalandırılmasında porsiyaların miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 70-100 mm

B) 150-200 mm

C) 200-300 mm

D) 100-120 mm

E) 50-70 mm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
204) Arxa kəllə çuxurunda əməliyyat zamanı fəsadların əksəriyyəti nə ilə əlaqəlidir?
A) Əməliyyat zamanı beyin sütununda travma ilə

B) Əməliyyat zamanı ortostatik reaksiyalarla

C) Sərt beyin qişasının açılmasından sonra sütunun dislokasiyası ilə

D) Beyin sütununda qan dövranının pozulması ilə

E) Qeyri –adekvat anestezioloji xidmətlə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
205) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan xəstələrin erkən postoperasion dövrdə əsas intensiv terapiyası necə aparılmalıdır?
A) Qlükokortikoidlər

B) Damar preparatları

C) Nootroplar

D) Diuretiklər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
206) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan xəstələrdə erkən postoperasion dövrdə tənəffüs pozğunluqları əksər hallarda nə ilə əlaqəlidir?
A) Nəfəs alınan havada oksigenin az olması

B) Yüksək arterial təzyiqlə.

C) Sütun sistemlərinin funksiyalarının pozulması ilə

D) Bədən temperaturasının qalxması

E) Əməlyyat zamanı əvəzolunmayan qanitirmə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
207) Xəstələrdə davamlı,lakin həyatla uyğun gələn sütun pozğunluqları əməliyyatdan sonra necə bərpa olunur?
A) Əməliyyatdan sonra 3-5 gündə sütun sistemi patologiyası tədricən artır

B) Əməliyyata qədərki daha kobud pozğunluqlar saxlanılır

C) Əməliyyatönü statusa görə sütun simptomları artmır

D) Əməliyyatdan sonra sərbəst tənəffüs tezliklə bərpa olunur

E) Əməliyyat zamanı arterial təzyiq aşağı düşür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
208) İntramedulyar şişlərin histoloji quruluşu necədir?
A) Meninqiomadan başqa hamısı düzdür

B) Meninqioma

C) Lipoma

D) Teratoma

E) Ependimoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
209) Ekstramedulyar şişlərin histoloji quruluşu necədir?
A) Meninqioma

B) Teratomadan başqa hamısı düzdür

C) Teratoma

D) Nevrinoma

E) Hemanqioblastoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
210) “ Qum saatı “ tipli şişlərin histoloji quruluşu necədir?
A) Nevrinoma

B) Teratoma

C) Hemanqioblastoma

D) Ependimoma

E) Meninqioma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
211) Ekstradural şişlərin xarakter əlamətlərii hansılardır?
A) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konusvari daralır ,amma kəsilmir

B) Əksər şişlər qliomalardır

C) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

D) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur

E) Onurğa beyninin qalınlaşmasına səbəb olur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
212) İntramedulyar şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?
A) Əksər şişlər qliomalardır

B) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

C) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konusvari daralır ,amma kəsilmir

D) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur

E) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunmasından başqa hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
213) Ekstramedulyar şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?
A) Onurğa beyninin qalınlaşmasına səbəb olur

B) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur

C) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

D) Əksər şişlər qliomalardır

E) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konusvari daralır ,amma kəsilmir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
214) Onurğanın birincili şişlərinə nə aiddir?
A) Xolesteatoma

B) Meninqioma

C) Osteoma

D) Lipoma

E) Nevrinoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
215) Yuxarı boyun lokalizasiyalı şişlərin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Əllərdə ağrı

B) Boyun-ənsə nahiyyəsində ağrılar

C) Bütün sadalananlar

D) Spontan nistaqm

E) Keçirici pozgunluqlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
216) Onurğa beyninin döş şöbəsi şişlərində ən çox rast gəlinən klinik əlamətlər hansılardır?
A) Elsberq-Dayka sindromu

B) Ürək nahiyəsində ağrılar

C) Sindrom Hornerdan başqa hamısı düzdür

D) Horner sindromu

E) Broun-Sekar sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
217) Onurğa beyninin bel qalınlaşması şöbəsi şişlərində ən çox rast gəlinən klinik əlamətlər hansılardır?
A) Sidiyin saxlanılmaması

B) Broun-Sekar sindromu

C) Aşağı süst paralic, sidiyin saxlanılmaması

D) Aşağı süst paralic

E) Elsberq-Dayka sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
218) Beyin konusu nahiyəsi şişlərinin patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Kürəkarası nahiyədə ağrılar

B) Hər iki ayaqda ağrılar

C) Sidiyin ləngiməsi

D) Bel nahiyəsində ağrılar

E) Bir ayaqda ağrılar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
219) Oma kanalı şişlərinin patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Ayaqlarda vətər reflekslərinin canlanması

B) Axil və diz refleksinin zəifləməsı

C) Aralıqda ağrılar

D) Uzanan vəziyyətdə ağrılar azalır

E) Oma-bel lokalizasiyalı daimi ağrılar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
220) At quyruğu şişlərinin patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Bir ayaqda ağrılar

B) Axil və diz refleksinin azalması

C) Ayaqlarda vətər reflekslərinin canlanması

D) Aralıqda ağrılar

E) Uzanan vəziyyətdə ağrılar azalır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
221) Onurğa beyninin yuxarı səviyyədə zədələnmə ocağının kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Hissiyyatın keçirici,seqmentar pozulması

B) Reflekslərin dəyişməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Arxa çıxıntıların perkusiyasında lokal ağrılar

E) Trofik pozğunluqlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
222) Onurğa beyninin aşağı səviyyədə zədələnmə ocağının kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Hissiyyatın seqmentar pozulması

B) Trofik pozğunluqlar səviyyəsi

C) Trofik pozğunluqlar səviyyəsi və müdafiə reflekslərin aşkarlanmasından başqa hamısı düzdür

D) Müdafiə reflekslərin aşkarlanması

E) Hissiyyatın keçirici pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
223) Onurğa beyni ventral şişlərinin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Kökcük ağrıları

B) Horner,Broun-Sekar sindromu

C) Əsasən hissiyyat ,ataktik və trofik pozğunluqlar

D) Əzələ atrofiyası

E) Əsasən hərəki pozğunluqlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
224) Onurğa beyni dorzal şişlərinin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Kökcük ağrıları

B) Broun-Sekar sindromu

C) Əsasən hərəki pozğunluqlar,əzələ atrofiyası

D) Horner,Broun-Sekar sindromu

E) Əsasən hissiyyat pozğunluqları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
225) Onurğa beyni laterl şişlərinin tipik kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Əsasən hərəki pozğunluqlar

B) Kökcük ağrıları, Horner,Broun-Sekar sindromu

C) Əzələ atrofiyası

D) Trofik pozğunluqlar

E) Əsasən hissiyyat pozğunluqları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
226) ”Likvor dalğası” simptomu nədir?
A) Onurğada lokal ağrılar

B) Öskürək,fiziki gərginlik zamanı lokal ağrıların güclənməsi

C) Onurğa oxu boyu yuklənmədə ağrıların artması

D) Kvekenşted sınağında keçirici simptomların və onurğa oxu boyu yuklənmədə ağrıların artması

E) Kvekenşted sınağında keçirici simptomların artması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
227) Onurğa beyni şişlərində “pərçimlənmə “simptomuna xas olmayan əlamətlər hansıdır?
A) Lumbal punksiyadan sonra canaq pozğunluqlarının meydana çıxması və ya artması

B) Lumbal punksiyadan sonra lokal ağrıların meydana çıxması və ya artması

C) Hamısı düzdür.

D) Lumbal punksiyadan sonra keçiricilik simptomlarının azalması

E) Lumbal punksiyadan sonra keçiricilik simptomlarının artması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
228) ” Arxa çıxıntı” simptomu nədir?
A) Arxa çıxıntılar boyu perkussiyada lokal ağrılar

B) Arxa çıxıntılar boyu perkussiyada yayılmış ağrılar

C) Ətraflarda yeriş zamanı ağrılar

D) Arxa çıxıntılar boyu perkussiyada lokal ağrılar və onurğa oxu boyu yuklənmədə lokal ağrıların meydana çıxması

E) Onurğa oxu boyu yuklənmədə lokal ağrıların meydana çıxması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
229) Ekstradural şişlərdə cərrahi əməliyyata göstəriş olan əsas kliniki əlamətlər hansıdır?
A) Kəskin yaranan çanaq pozğunluqları

B) Bütün sadalananlar

C) Artan ağrı sindromu

D) Paraparezin olması

E) Uzunmüddətli çanaq pozğunluqları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
230) Ekstramedulyar şişlərdə cərrahi əməliyyata göstəriş olan əsas kliniki əlamətlər hansıdır?
A) Çanaq pozğunluqlarının artması

B) Kökcük ağrı sindromu

C) Onurğa beyni şişinin olması

D) Broun-Sekar sindromu

E) Ayaq əzələlərinin atrofiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
231) İntramedulyar şişlərdə cərrahi əməliyyata göstəriş olan əsas kliniki əlamətlər hansıdır?
A) Broun-Sekar sindromu

B) Çanaq pozğunluqlarının artması

C) Paraparezin olması

D) Onurğa beyni şişinin olması

E) Uzunmüddətli çanaq pozğunluqları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
232) Onurğa beyni şişlərinin cərrahi müalicəsində xəstənin operasiya stolunda vəziyyəti necə olmalıdır?
A) Şiş tərəfində böyrü üstə

B) Şişə əks tərəfdə böyrü üstə

C) Bütün sadalananlar

D) Qarnı üstə

E) Oturaq vəziyyət
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
233) Onurğa beyni şişlərinin cərrahi müalicəsində optimal keyləşdirmə metodları hansılardır?
A) Hamısı düzdür

B) İntubasion narkoz

C) Yerli anesteziya

D) Keçirici anesteziya

E) Elektronarkoz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
234) Ekstradural xoşxassəli şişlər necə xaric edilir?
A) Bütün sadalananlar

B) Beyinin sərt qişası hökmən açılır

C) Göstərişə əsasən beyinin sərt qişası açılır

D) Şişin total xaric edilməsi

E) Şişin hissəvi xaric edilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
235) Ekstradural bədxassəli şişlərin xaric edilməsi necə aparılır?
A) Beyinin sərt qişası açılmadan, hissəvi

B) Total


C) Beyinin sərt qişası açılaraq

D) Beyinin sərt qişası açılmadan

E) Hissəvi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
236) "Qum saatı “ tipli şişlərin xaric edilməsi necə həyata keçirilir?
A) İntravertebral hissədən

B) Ekstraventral hissədən

C) İki etapda

D) Birmomentli

E) İntravertebral hissədən ,birmomentli
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
237) Onurğa beyni meninqiomaları bir qayda olaraq necə xaric edilir?
A) Hemilaminektomiyadan sonra

B) 2-3 fəqərənin laminektomiyası

C) Bir fəqərənin laminektomiyası

D) Sadalananlardan heç biri düzgün deyil

E) Laminektomiyadan sonra
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
238) Onurğa beyni ependimomaları necə xaric edilməlidir?
A) Biretaplı

B) İki etapda

C) Laminektomiyadan sonra

D) Sadalananlardan heç biri düzgün deyil

E) Hemilaminektomiyadan sonra
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
239) At quyruğu nevrinomasının cərrahi əməliyyatı nəyi nəzərdə tutur?
A) Bütün sadalananları

B) Ultrasəs sorucusundan istifadəni

C) Mikrocərrahi instrumentlərdən istifadəni

D) At quyruğu strukturunun mütləq identifikasiyası

E) Əməliyyat sahəsinin mütləq optiki böyüdülməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
240) Onurğa beyni şişlərində optik linza və mikroskopdan istifadə nəyə imkan verir?
A) Əməliyyatdan sonra kobud işemik pozğunluqların qarşısını alır

B) Əməliyyatın radikallığını artırır

C) Əməliyyatın travmasını aşağı salır

D) Bütün sadalananlar

E) Aşağıdakı sadalananların heç birini
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
241) Onurğa beyni şişlərində mikrocərrahi instrumentlərdən istifadə nəyə imkan verir?
A) Şişin onurğa beyni damarlarına münasibətini dəqiqləşdirir

B) Bütün sadalananlar

C) Şişin inkişafının davam etməsinin qarşısını alır

D) Əməliyyatın radikallığını artırır

E) Əməliyyatın travmasını aşağı salır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
242) Ultrasəs instrumentlərindən istifadə onurğa beyninin hansı şişlərinin xaric edilməsində ən məsləhətlidir?
A) Qliom

B) Xolesteatom

C) Metastatik şişlər

D) Nevrinom

E) Meningiom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
243) Onurğa beyni şişlərində cərrahi əməliyyatdan sonra intensiv terapiya aparılan xəstələr hansılardır?
A) Aşağı döş lokalizasiyalı nevrinom

B) Onurğanın bel qalınlaşmasının intramedulyar şişləri

C) Onurğanın boyun qalınlaşmasının intramedulyar şişləri

D) Bütün sadalanan lokalizasiyalarda

E) Yuxarıboyun lokalizasiyalı meninqiom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
244) At quyruğunun şişlərinin xaric edilməsindən sonra erkən postoperasion dövrdə nə müşahidə olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Sidiyin saxlanılmaması

C) Əməliyyat sahəsində ağrılar

D) Sidiyin ləngiməsi

E) Ayaqda ağrılar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
245) Görmə siniri və xiazmanı əmələ gətirən ,lakin funksional yükü həyata keçirməyən qlial dəstələr nəyin hesabına formalaşır?
A) Çarpazlaşan qlial dəstə

B) Çarpazlaşmayan qlial dəstə

C) Mərkəzi dəstə

D) Gicgah ayparasının qlial dəstəsi

E) Alın payının beyin toxuması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
246) Görmə sinirlərinin qan dövranı necə həyata keçirilir?
A) Göz arteriyası və onun qısa şaxələri hesabına

B) Ənsə arteriyasının

C) Xarici yuxu arteriyası hesabına

D) Perikallez arteriyanın

E) Arxa beyin arteriyasının
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
247) Papillo-makulyar dəstənin zədələnməsinin əsas simptomları hansılardır?
A) Mərkəzi görmə sahəsinin pozulması

B) Homonim hemianopsiya

C) Binazal hemianopsiya

D) Gicgah seqmentində görmə sahəsinin pozulması

E) Gözün itiliyinin pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
248) Optoxiazmal araxnoiditin əsas kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Hamısı düzdür

B) Baş ağrıları, görmə itiliyinin ikitərəfli pozulması

C) Mərkəzi skotomalar

D) Bitemporal hemianopsiya, çoxlu skatomalar

E) Bitemporal hemianopsiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
249) Optoxiazmal araxnoidit sindromunun inkişafının mümkün olan etioloji faktorları hansıdır?
A) Toksikomaniyalar

B) Hamısı düzdür

C) Virus infeksiyaları

D) Spontan subaraxnoidal qansızma, kəllə beyin travması

E) Rinosinusitlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
250) Optoxiazmal araxnoiditdə diaqnozu dəqiqləşdirən metodlar hansılardır?
A) Kompyuter tomoqrafiya, pnevmoensefaloqrafiya

B) Hamısı düzdür

C) Angioqrafiya

D) Likvoroloji

E) Oftalmoloji
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
251) Optoxiazmal araxnoiditin hansı kliniki stadiyasında neyrocərrahi müalicə məsləhət görülür?
A) Optoxiazmal araxnoiditin xroniki mərhələlərində

B) Görmə itiliyinin birtərəfli aşağı düşməsində, kistoz araxnoiditdə,həmçinin oftalmoloji simptomlar üstünlük təşkil etdikdə

C) Oftalmoloji simptomlar üstünlük təşkil etdikdə

D) İkitərəfli amavrozda

E) Görmə itiliyinin birtərəfli aşağı düşməsində, kistoz araxnoiditdə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.

Bölmə 2.Mərkəzi sinir sisteminin damar xəstəlikləri.

252) Arterial anevrizma (AA) nədir?
A) Arteriyanın tutulması

B) Arteriyanın hipoplaziyası

C) Arteriyanın aplaziyası

D) Arteriynın qıvrılması

E) Arteriyanın divarının qabarması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
253) AA klinik əlamətləri hansılardır?
A) SAQ –subaraxnoidal qansızma

B) Sarılıq

C) Okkluzion hidrosefaliya

D) İnkişafdan qalma

E) Boğazda ağrı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
254) Hunt and Hess şkalası nədir?
A) Anevrizmanın əmələ gəlmə şkalası

B) Reabilitasiya şkalası

C) Müalicə şkalası

D) Uzaq nəticələr şkalası

E) Subaraxnoidal qansızma şkalası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
255) Arterial anevrizmada cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?
A) Subaraxnoidal qansızma

B) Qusma


C) Baş ağrısı

D) Ürəkbulanma

E) Beldə ağrı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
256) Arterial anevrizmanın diaqnostikasının əsas üsulları hansılardır?
A) Reo elektroensefaloqrafiya

B) Transkranial ultrasəsə dopleroqrafiya –TKUSDQ

C) Nevroloji baxış

D) Serebral angioqrafiya

E) elektroensefaloqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
257) Subaraxnoidal qansızma ilə qəbul şöbəsinə daxil olan xəstəyə biriinci növbədə nə lazımdır?
A) Diaqnostik lümbal punksiya aparmaq

B) Qanın laxtalanma sisteminin analizini aparmaq

C) Nevroloji müayinə

D) Adekvat oksigenesiya və hemodinamikanı təmin etmək

E) Su-elektrolit balansınıntəyin edilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə