Neyrocərrahiyyə


) Subaraxnoidal qansızma ilə daxil olan xəstəyə ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasını başlamaq üçün göstərişlər hansılardır?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə5/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

258) Subaraxnoidal qansızma ilə daxil olan xəstəyə ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasını başlamaq üçün göstərişlər hansılardır?
A) pO2 55 mm.c.st.dan aşağı,qıcolmalar,taxipnoe ,dəqiqədə 25-30-a kimi

B) Arterial distoniya ,qıcolmalar,artan sianoz

C) Taxipnoe 30-35-ə kimi,hərəki oyanmalar,artan sianoz

D) pO2 55 mm.c.st.dan aşağı,qıcolmalar,taxipnoe ,dəqiqədə 35-40-a kimi,ağ ciyərlərin həyat tutumu 12 ml/kq bədən çəkisinin

E) Arterial distoniya,PaO2 55 mm st.dan aşagı,qusma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
259) Subaraxnoidal qansızma ilə daxil olan xəstənin vəziyyətinin klinik qiymətləndirilməsi üçün nədən istifadə olunur?
A) Karnovski şkalası

B) Hunt-Hess şkalası

C) Apqar şkalası

D) Qlazqonun koma şkalası

E) Apaç II şkalası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
260) Kliplənməmiş arterial hipertenziyada sistolik arterial təzyiqi hansı səviyyədə saxlanılmalıdır?
A) 100-110 mm.c.st

B) 120-130 mm c.st

C) 180-200 mm c.st

D) 130-140 mm c.st

E) 150-160 mm c.st
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
261) Subaraxnoidal qansızmalarda ölüm faizi nə qədərdir?
A) 2-25 % xəstələr

B) 10-20% xəstələr

C) 20-30% xəstələr

D) 5-10% xəstələr

E) 10-15% xəstələr
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
262) Subaraxnoidal qansızmalarda ixtisaslaşdırılmış yardıma kimə ölüm faizi nə qədərdir?
A) 5-6 % xəstələr

B) 20-25 % xəstələr

C) 10-12 % xəstələr

D) 1-2 % xəstələr

E) 4-8 % xəstələr
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
263) Subaraxnoidal qansızmalarla olan xəstələrdə sağalanlardan nə qədəri ağır əlil olur?
A) 50%-dən çox

B) 10%-dən çox

C) 70%-dən çox

D) 40%-dən çox

E) 30%-dən çox
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
264) Anevrizmalarda cərrahi müdaxiləyə nisbi əks-göstərişlər hansılardır?
A) Qanaxının xətti sürətinin 150 sm /san-dən çox olması

B) Qanaxının xətti sürətinin 250 sm /san-dən çox olması

C) Qanaxının xətti sürətinin 50 sm /san-dən çox olması

D) Qanaxının xətti sürətinin 325 sm /san-dən çox olması

E) Qanaxının xətti sürətinin 20 sm /san-dən çox olması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
265) Triple-H terapiya nədir?
A) Hipertenziya, hipervolemiya ,hemodilyusiya

B) Hipovolemiya, hipotenziya,hemodilyusiya

C) Hipernatriemiya, hiperosmollyarlıq,hipertenziya

D) Hipovolemiya, hiposmollyarlıq, hemodilyusiya

E) Hiperkaliemiya, hipertermiya,hipotenziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
266) Triple –H terapiyada ekstrakranial fəsadları hansılardır?
A) Ag ciyər və beyinin ödemi,aritmiya ,koaqulopatiya

B) Miokardın işemiyası,anemiya,beyinin hemorragik infarktı

C) Ağ ciyər ödemi,aritmiya,miokardın işemiyası,koaqulopatiya

D) Koaqulopatiya,anemiya,anevrizmadan qansızma

E) Beyinin hemorragik infarktı,ağ ciyər ödemi,aritmiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
267) Triple –H terapiyada intrakranial fəsadlar hansılardır?
A) Beyinin hemorragik infarktı,ağ ciyər ödemi,aritmiya

B) Ağ ciyər və beyinin ödemi,aritmiya ,koaqulopatiya

C) Ağ ciyər ödemi,aritmiya,miokardın işemiyası,koaqulopatiya

D) Koaqulopatiya, anemiya, anevrizmadan qansızma

E) Miokardın işemiyası,anemiya,beyinin hemorragik infarktı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
268) Arterial anevrizmalarda subaraxnoidal qansızmaların kəskin dövründə arterial hipertenziyanın saxlanılması taktikası riski necə xarakterizə olunur?
A) Baş ağrılarının artmasına görə qorxulu

B) Ürək atmasının artırılması üçün

C) Təhlükəsizdir

D) Təkrari qanzızma qorxusu

E) Beyin toxumasına perfuziyanın yaxşılaşdırılması üçün
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
269) Arterial anevrizmalarda subaraxnoidal qansızmaların kəskin dövründə arterial hipotenziyanın saxlanılması taktikası riski necə xarakterizə olunur?
A) Təkrari qanzızma qorxusu

B) Baş ağrılarının artmasına görə qorxulu

C) Beyin toxumasına perfuziyanın yaxşılaşdırılması üçün

D) Ürək atmasinın artırılması üçün

E) Təhlükəsizdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
270) Serebral perfuzion təzyiq necə xarakterizə olunur?
A) Kəllədaxili təzyiqə bərabərdir

B) Kəllədaxili təzyiq və sistem təzyiqinin cəmi ilə düz mütənasibdir

C) Qanın özlü lüyü ilə düz mütənasibdir

D) Kəllədaxili təzyiq və sistem təzyiqinin fərqi ilə düz mütənasibdir

E) Serebral damarın radiusu ilə əks mütənasibdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
271) Kəskin subaraxnoidal qansızmalarda nə tətbiq edilir?
A) Natrinin antoqonisti

B) Xlorun antoqonisti

C) Kalsinin antoqonisti

D) Kalinin antoqonisti

E) Maqninin antoqonisti
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
272) Qan plazmasının hansı osmollyarlığında mannitol məsləhət deyil?
A) 280 mmol/l və çox

B) 270 mmol/l və çox

C) 320 mmol/l və çox

D) 300 mmol/l və çox

E) 280 mmol/l və az
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
273) Mannitol necə təyin edilməlidir?
A) 1 həftə

B) 3-4 sutka

C) 1 sutka

D) 1 dəfə

E) 2-3 sutka
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
274) Subaraxnoidal qansızmalar və beyinin başlanan ödemində hansı preparatların təyini əks-göstərişdir?
A) Lasiks

B) Kontrikal

C) Mannitol

D) Albumin

E) Qlükokortikoid hormonlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
275) Baş beyinin ödeminin müalicəsində hiperventilyasiya hansı müddətdə aparılır?
A) 1 saat

B) 2-3 saat

C) 1 həftə

D) 2-3 sutka

E) 1 sutka
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
276) Kəskin arterial anevrizmada cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) Hematoma

B) Nevroloji defisit

C) Baş ağrısı

D) 4-5 st.HH

E) Proqressivləşən angiospazm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
277) Arterial anevrizmada rekonstuktiv əməliyyatın xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Damarın tikilməsi

B) Damarın uzadılması

C) Damarın xaric edilməsi

D) Anevrizma boynunun klipslənməsi

E) Anevrizmanın çıxarılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
278) Arterial anevrizmanın hansı yerləşməsində düz müdaxilə ilə onların klipslənməsi böyük riskdir və aparılmır?
A) Supraklinoid

B) Ön beyin art-ön birləşdirici art

C) İnfraklinoid

D) Karotid –oftalmik

E) Daxili yuxu arteriyasının (DYA ) bifurkasiyası nahiyəsi.
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
279) Daxili yuxu arteriyasının infraklinoid şöbəsində arterial anevrizmanın cırılmasında subaraxnoidal qansızmanın klinik şəklindən əlavə daha nə xarakterikdir?
A) Üçlü və gözhərəki sinirininzədələnmə əlamətləri

B) Sütun pozğunluqları

C) Hərəki pozğunluqlar

D) Psixi pozğunluqlar

E) Görmə hemianoptik pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
280) Daxili yuxu arteriyasının supraklinoid şöbəsinin arterial anevrizması üçün hansı sinirin parezi xarakterikdir?
A) 3

B) 8


C) 10

D) 11


E) 12
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
281) Silvi yarığının disseksiyasında xiazmal-sellyuar nahiyəyə giriş necə aparılır?
A) Alın və gicgah paylarının kobud traksiyası

B) Bitişmələrin və sfeno-pariyetal sinuslar daxil olan xırda venaların ehtiyatla koaqulyasiyası və kəsilməsi

C) Gicgah nahiyəsi medial şöbələrinin razeksiyası

D) Ensefalotomiya

E) Düz şırımın rezeksiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
282) Xiazmal-sellyuar nahiyəyə giriş zamanı Silvi yarığının disseksiyasında orientir nədir?
A) Alın payı

B) Gicgah payı

C) Gözhərəki siniri

D) Aparıcı sinir

E) Görmə siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
283) Daxili yuxu arteriyası və arxa beyin arteriyası anevrizmasının cırılmasında xarakter simptomatika hansıdır?
A) Hərəki pozğunluqlar

B) Gözhərəki pozğunluqları

C) Sütun pozğunluqları

D) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

E) Psixi pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
284) Karotid-oftalmik arteriyası anevrizmasının cırılmasında xarakter simptomatika hansıdır?
A) Gözhərəki pozğunluqları

B) Sütun pozğunluqları

C) Psixi pozğunluqlar

D) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

E) Hərəki pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
285) Ön birləşdirici və ön beyin arteriyası anevrizmasının cırılmasında xarakter simptomatika hansıdır?
A) Hərəki pozğunluqlar

B) Kötük pozğunluqları

C) Gözhərəki pozğunluqları

D) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

E) Psixi pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
286) Orta beyin arteriyası anevrizmasının cırılmasında xarakter simptomatika hansıdır?
A) Hərəki pozğunluqlar

B) Görmə hemianoptik pozğunluqlar

C) Gözhərəki pozğunluqları

D) Psixi pozğunluqlar

E) Sütun pozğunluqları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
287) Bəzən ÖBeyA-ÖBirA anervizmasının ayrılmasında nə məqsədəuyğundur?
A) Terminal plastinkanın rezeksiyası

B) Görmə sinirinin və xiazmanın kənari rezeksiyası

C) Düz qırışığın rezeksiyası

D) Gicgah payı medial şöbələrinin kənari rezeksiyası

E) Anevrizmatik kisənin punksiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
288) ÖBeyA-ÖBirA anervizmasının ayrılmasında hansı arteriya az funksional əhəmiyyət kəsb edir və koaqulyasiya edilə ,kəsilə bilər?
A) Perforasiyaedici arteriyalar

B) Fronto polyar

C) Daxili yuxu arteriyasının qişa şaxəsi

D) Qubnerin qayıdan siniri

E) Fronto orbital
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
289) Arterial anevrizmanınnın treppinqinə əksər hallarda nə göstərişdir?
A) Karotid oftalmik anervizmalar

B) Arxa birləşdirici arteriyanın ayrılma nahiyəsində daxili yuxu arteriyasının supraklinoid nahiyəsinin arterial anevrizması

C) Daxili yuxu arteriyası ın bifurkasiyası

D) Bazilyar arteriyanın proksimal şöbələri

E) Ön birləşdirici arteriya nahiyəsinin arterial anevrizması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
290) Ən çox hansı beyin arterial anevrizmasının partlaması nəticəsində beyindaxili hematomalara rast gəlinir ?
A) Orta beyin arteriyasının

B) Bazilyar arteriyanın

C) Karotid oftalmatik

D) Daxili yuxu arteriyasının kavernoz şöbəsinin

E) Daxili yuxu arteriyasının bifurkasiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
291) Orta yuxu arteriyasının arterial anevrizmasının cərrahiyyəsində arterial anevrizmanın disseksiyası proksimal şöbələrdən nə vaxt başlanılır?
A) Səthi yerləşmiş hematomalarda

B) Arterial anevrizma distal yerləşəndə

C) Heç biri düz deyil

D) Arterial anevrizma proksimal yerləşəndə

E) Subaraxnoidal qansızmanın yalnız soyuq dövrlərində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
292) Orta yuxu arteriyasının arterial anevrizmasının partlaması nəticəsində əmələ gələn beyindaxili hematomaların xaric edilməsi üçün nə xarakterdir?
A) Xaric etməni səthi şöbələrdən başlamaq,tam xaric etməmək,anevrizma kisəsində hematoma fraqmentlərinin saxlamaq

B) Hematomanı xaric etməmək,konservativ müalicə aparmaq

C) Kaosula ilə tam xaric etmək

D) Arteriya daşıyan proksimal şöbələri birinci növbədə ayırmaq

E) Anevrizma kisəsi nahiyəsində xaric etməni başlamaq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
293) Sagital sinus nahiyyəsinin açıq zədələnmələrində xəstənin nəqli nə vəziyyətdə olunmalıdır?
A) Arxası üstə uzanmış vəziyyətdə

B) Yarımoturaq vəziyyətdə

C) Başı yuxarı qaldırılmaqla arxası üstə uzanmış vəziyyətdə

D) Baş qaldırılmaqla yanı üstə uzanmış vəziyyətdə

E) Qarnı üstə uzanmış vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
294) Perikalez arteriyanın arterial anevrizmasında müdaxilə necə aparılır?
A) Orbito – ziqomatik

B) Paramaedian

C) Pterional

D) Yarımkürəarası

E) Transpiramid
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
295) Endovaskulyar əməliyyatlarda anevrizmanının boynunun və cisminin optimal ölçüləri nisbəti necədir?
A) 1:2

B) 2:1


C) 3:1

D) 1:1


E) 3:2
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
296) Arterial anevrizmaya endovaskulyar müdaxilə yolu hansıdır?
A) Transvenoz

B) Transorbital

C) Transfemoral

D) Transkranial

E) Transoral
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
297) Arterial anevrizmanın dekonstruktiv əməliyyatlarında hansı qurğudan istifadə olunur?
A) Embol

B) Stent


C) Bölünməyən ballon kateter

D) Spiral

E) Bölünən ballon kateter
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
298) Arterio-venoz malformasiya (subaraxnoidal qansızmasız) beyin qandövranı pozğunluqlarının patogenezi necədir?
A) Damarın tutulması

B) Arteriyanın endotelinin hiperplaziyası

C) Arterio-venoz şuntlama

D) Arteriyanın spazmı

E) Drenaj venasının saxlanılması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
299) Arterio-venoz malformasiyanın (AVM) xaric edilməsi nədən başlanır?
A) Drenaj venasının saxlanılması

B) Afferent damarların saxlanılması

C) Drenaj venasının kliplənməsi

D) Afferent damarların kliplənməsi

E) Heç bir əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
300) Arterio-venoz malformasiyada kəskin dövrdə cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?
A) Baş ağrıları

B) Beyindaxili hematoma

C) 4-5 mərhələ Hunt and Hess

D) Nevroloji defisit

E) Subaraxnoidal qansızma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
301) Sol təpə payında balaca arterio-venoz malformasında (anamnezdə subaraxnoidal qansızma ) görülən tədbirlər hansılardır?
A) Transkranial kəsib götürülmə

B) Şüa terapiyası

C) Konservativ müalicə

D) Müşahidə

E) Endovaskulyar əməliyyat
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
302) Təpə payının səthi balaca arterio-venoz malformasiyanı soyuq dövrdə necə operasiya etmək olar?
A) Radiocərrahiyyə

B) Balonlarla endovaskulyar afferent damarların bağlanması

C) Afferent damarların kliplənməsi

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) Mikrocərrahiyyə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
303) Sol yarımkürənin yayılmış arterio-venoz malformasiyasında (epi-sindrom) görülən tədbirlər hansılardır?
A) Qıcolmaəleyhinə müalicə təyin etmək

B) Təcili əməliyyat

C) Planlı şəraitdə əməliyyat

D) Əməliyyat vacib deyil

E) Dinamikada müşahidə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
304) Sol yarımkurənin dərin şöbələrinin balaca arterio-venoz malformasiyasında (anamnezində subaraxnoidal qansızma ) müalicənin növü hansıdır?
A) Radiocərrahiyyə

B) Mikrocərrahiyyə

C) Afferent damarların kliplənməsi

D) Afferent damarların balonlarla endovaskulyar okklyuziyası

E) Konservativ
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
305) Perikalez arteriya arterio-venoz malformasiyasında müdaxilə yolu hansıdır?
A) Orbito-ziqomatik

B) Pterional

C) Yarımkürəarası

D) Paramedian

E) Transpiramid
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
306) Arterio-venoz malformasiyada endovaskulyar əməliyyat aparmaq üçüm vacib olan alətlər hansıdır?
A) Rentgen apparat

B) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

C) Angioqrafik apparat EOP-la

D) Komputer tomoqrafiyası

E) Ultrasəs müayinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
307) Arterio-venoz malformasiyanın transkranial kəsilməsində anesteziyanın növü hansıdır?
A) Yerli

B) Epidural

C) Regional neyroleptanalgeziya və epidural

D) Regional neyroleptanalgeziya

E) İntubasion narkoz
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
308) Arterio-venoz malformasiyanın endovaskulyar cərrahiyyəsində anesteziyanın növü hansıdır?
A) İntubasion narkoz,epidural

B) İntubasion narkoz

C) Yerli

D) Epidural

E) Regional neyroleptanalgeziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
309) Çoxkanallı qantəhcizatı ilə yayılmış arterio-venoz malformasiyanın cərrahi müalicəsi taktikası necə olmalıdır?
A) Total kəsilmə

B) Radiocərrahiyyə

C) Etaplı endovaskulyar embolizasiya

D) Kombinəolunmuş cərrahiyyə

E) Afferent arteriyaların kliplənməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
310) Arterio-venoz malformasiyanın superselektiv embolizasiyası necə aparılmalıdır?
A) Transkarotid

B) Angioqrafik kateterdən

C) Transaortal

D) Açıq ayrılmış beyin damarından

E) Mikrokateterdən superselektiv
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
311) Arterio-venoz malformasiyanın endovaskulyar cərrahiyyəsində hansı kley kompozisiyasından istifadə edilir?
A) Sianokrilat

B) Supersement

C) Rezin kleyi

D) BF


E) Dəftərxana kleyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
312) Arxa kəllə çuxuru beyin strukturlarının əsas qan dövranı mənbələrini hansılardır?
A) Onurğa arteriyası

B) Təpə-ənsə arteriyası

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Arxa beyin arteriyası

E) Xarici yuxu arteriyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
313) Arxa kəllə çuxurunda yerləşməyən beyinin sərt qişasının sinusları hansılardır?
A) Yuxarı daşlı sinus

B) Siqmaşəkilli sinus

C) Aşağı sagital sinus

D) Kavernoz sinus

E) Köndələn sinus
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
314) Arxa kəllə çuxurunda arterio-venoz malformasiyanın mümkün olan qan təhcizatı mənbələri hansılardır?
A) Arxa beyin arteriyasının distal şaxələri

B) Arxa aşağı beyincik arteriyası

C) Orta beyin arteriyası, arxa beyin arteriyasının distal şaxələri

D) Ön beyin arteriyasının qısa şaxələri

E) Orta beyin arteriyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
315) Cərrahi müdaxilə zamanı hansı diaqnostik faktorlar nəzərə alınmır?
A) Arterio-venoz malformasiyanın qantəhcizatı və drenajın xarakteri

B) Damar rejimində maqnit-rezonans tomoqrafiyasının xarakteri

C) Arxa kəllə çuxurunda arterio-venoz malformasiyanın hemodinamik xüsusiyyətləri

D) Kontrastla komputer tomoqrafiyasının məlumatları

E) Baxış kranioqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
316) Venoz mielopatiyaların əsas diaqnostika metodları hansılardır?
A) Lumbal punksiya

B) Komputer tomoqrafiyası

C) MR-angioqrafiya

D) Selektiv fleboqrafiya

E) Ultrasəs dopleroqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
317) Venoz mielopatiyalarda əsas nevroloji simptom hansıdır?
A) Kökcük ağrı sindromu

B) Spastik yuxarı paraparez

C) Spastik hemiparez

D) Zəif paralic

E) Spastik aşağı paraparez
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
318) Gedişatına görə venoz mielopatiya necə inkişaf edir?
A) Priqrediont artan

B) Kökcük sindromu ilə

C) Kəskinləşmələrlə

D) Remissiyalarla

E) Apopleksik tip
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
319) Hansı arteriyanın şaxəsi ilə onurğa beyni qidalanmır?
A) Qarın aortası

B) Körpucukaltı arteriya

C) Yuxu arteriyaları

D) Döş aortası

E) Onurğa arteriyaları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
320) Onurğa beyninin arterio-venoz malformasiyası əksər hallarda harada yerləşir?
A) Yuxarı döş nahiyyəsində

B) Torako-lumbal səviyyədə

C) Döş nahiyyəsində

D) Yuxarı boyun nahiyyəsində

E) Orta boyun nahiyyəsində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
321) Karotid-kavernoz soustyasının etiologiyası necədir?
A) Travmatik

B) Hemodinamik

C) Infeksion

D) Yatrogen

E) Anadangəlmə eybəcərliklər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
322) Karotid-kavernoz soustyasında beyin qan dövranı pozğunluğunun patogenezi necədir?
A) Arteriyanın spazmı

B) Arteriya divarının hiperplaziyası

C) Arterio-venoz şuntlama

D) Likvorodinamikanın pozulması

E) Damarın tutulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə