Neyrocərrahiyyə


) Güllə yarası necə xarakterizə olunur?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə8/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

455) Güllə yarası necə xarakterizə olunur?
A) Yaranın kənarları nahamar olub nekrotik dəyişilib

B) Yara oval və ya dairəvi formada olub kənarları düzdür

C) Yaranın kənarlarında yanıq əlamətləri

D) Hamısı düzdür

E) Sadalananlardan heç biri düzgün deyil
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
456) Kəllənin güllə yarasının təsnifatında hansı zədələnmələr qeyd olunur?
A) Açıq

B) Dəlib keçən

C) Bütün sadalananlar

D) Kor


E) Qapalı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
457) Yara kanalı zonasında funksiyanın mümkün pozulması tipi hansıdır?
A) Anesteziya

B) Bütün sadalananlar

C) Paralic

D) Parez


E) Hiposteziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
458) Perifokal kontuziya zonasında funksiyanın mümkün pozulması tipi hansıdır?
A) Paralic

B) Hiperesteziya

C) Anesteziya

D) Parez, hiposteziya

E) Hiposteziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
459) Güllə yaralanmasının kəskin dövrü üçün nə xarakterikdir?
A) Hemodinamikanın pozulması

B) Likvoreya

C) Hematomanın formalaşması

D) Güclü qanaxma, hematomanın formalaşması, likvoreya

E) Likvorodinamikanın pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
460) Güllə yaralanmasının təxirəsalınmış dövrü üçün nə xarakterikdir?
A) Periventrikulyar ensefalitlər

B) Septiki meningitlər

C) Bütün sadalananlar

D) Hematomaların formalaşması

E) Likvoreya, kəskin hipersekrotor hidrosefaliya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
461) Posttravmatik likvoreya – SSM-nin kəllə boşluğundan axması nəyin zədələnməsi hesabina baş verir?
A) Beyinin sərt qişasının

B) Bazal sisternlərin, kəllə əsası və tağının sümüklərinin

C) Hörümçəkaltı qişanın

D) Bütün sadalananlar

E) Mədəciklərin divarının
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
462) Likvor fistulunu birinci olaraq müvəffəqiyyətlə kim bağlamışdır?
A) G.Bidloo

B) H.Cushinq

C) St.Thomson

D) F.Grant

E) E.Dandy
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
463) Bütün baş travmalarında likvoreyanın rastgəlmə tezliyi neçədir?
A) 6-8%

B) 8-10%


C) 2-3%

D) 3-6%


E) 1-2%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
464) Ən çox likvor ifraz edən damar kələfinin tipik yeri hansıdır?
A) Yan mədəciklərin ön buynuzları

B) 4-cü mədəcik

C) 3-cü mədəcik

D) Yan mədəciyin aşağı buynuzu

E) Yan mədəciyin üçbucağı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
465) Likvor rezorbsiya olunan əsas anatomik strukturlar hansıdır?
A) Sərtqişa sinusları

B) Beyinin mədəcikləri

C) Xaric edici kanallar nahiyyəsində hörümçək qişası və onun derivatları

D) Beyin toxuması

E) Sərt beyin qişasının venaları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
466) Xəstənin uzanmış vəziyyətində lumbal punksiya zamanı likvor təzyiqinin normal göstəriciləri hansıdır?
A) 400-450 mm su sütunu

B) 280-300 mm su sütunu

C) 500 mm su sütunundan yuxarı

D) 140-160 mm su sütunu

E) 350-400 mm su sütunu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
467) Likvoreya ən çox hansı zədələnmələrdə rast gəlinir?
A) Pazşəkilli cibin

B) Xəlbir özəklərinin

C) Yuxarı çənə cibinin

D) Xəlbir plastinkasının

E) Alın cibinin
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
468) Bazal likvoreyanın ən tez rast gələn forması hansıdır?
A) Qulaq

B) Gizli


C) Nazal

D) Burun udlaq

E) Göz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
469) Bazal likvoreyanın ağırlaşmaları hansıdır?
A) Likvor hipotenziyası

B) Mədə bağırsaq traktın selikli qişasının iltihabı

C) Pnevmosefaliya, meningit

D) Yuxarı tənəffüs yolları selikli qişasının iltihabı

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
470) Likvoreyada ən çox rast gələn kraniobazal simptomlar hansıdır?
A) Göz hərəkətinin pozulması

B) İybilmənin pozulması

C) Eşitmə,dad və vestibulyar pozgunluqlar

D) Üz siniri funksiyasının pozulması

E) Görmə pozğunluqları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
471) Baş beyinin likvor boşluqlarında radiofarm preparatların təyin edilməsi üçün standart pozisiyaların sayı neçədir?
A) 4

B) 3


C) 6

D) 5


E) 7
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
472) Likvor fistulunun diaqnostlkasında ən informativ metod hansıdır?
A) Kompyuter tomoqrafiya

B) KT-sisternoqrafiya

C) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

D) Rinoskopiya

E) Rentgenoqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
473) Birinci həftədə nazal likvoreyanın spontan kəsilməsini orta faizi nə qədərdir?
A) 40-50%

B) 50-60%

C) 80-90%

D) 60-70%

E) 70-80%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
474) Kəsilməyən likvoreya və konservativ müalicə effekt vermədikdə cərrahi müdaxilənin müddəti nə qədərdir?
A) Həftədən sonra

B) 1.5 aydan sonra

C) 3 həftədən sonra

D) 2 həftədən sonra

E) Birinci 1-3 gün
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
475) Likvor fistulu hansı nahiyədə yerləşəndə ekstrakranial müdaxilə aparılır?
A) Arxa şəbəkəli özəkdə

B) Pazşəkilli cibdə

C) Pazşəkilli sümük nahiyəsində

D) Şəbəkəli plastində

E) Ön şəbəkəli özəkdə, pazşəkilli cibdə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
476) Ekstradural subfrontal müdaxilə likvor fistulunun hansı nahiyədə lokalizasiyası zamanı məqsədəuyğundur?
A) Alın –bazal nahiyəsində beyinin sərt qişasının böyük zədələnmələrində

B) Arxa xəlbir

C) Alın cibi, alın –bazal nahiyəsində beyinin sərt qişasının böyük zədələnmələrində

D) Pazşəkilli cib

E) Pazşəkilli sümük meydançası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
477) İntradural müdaxilə likvor fistulunun hansı nahiyədə lokalizasiyası zamanı məqsədəuyğundur?
A) Gicgah sümüyünün piramidası

B) Orbitanın tagı, xəlbir plastinkasında

C) Pazşəkilli sümüyün meydançası

D) Arxa xəlbir özəyi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
478) Şuntlayıcı əməliyyatlara göstərişlər hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Təsadüfü spontan likvoreya, likvor fistulunun dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyası

C) Fistulun mürəkkəb lokalizasiyası

D) Likvoreyanın hidrosefaliya ilə müştərəkliyi

E) Beyin-spinal mayesinin təzyiqinin qalxma əlamətləri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
479) Fistulun birinci dəfə ləğv edilməsindən sonra likvoreyanın residivi faizi nə qədər təşkil edir?
A) 30%

B) 23%


C) 34%

D) 27%


E) 19%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
480) Diffuz atrofiya əlamətlərinin kompyuter tomoqrafiyası və maqnit-rezonans tomoqrafiyası üçün nə xarakterik deyil?
A) Konveksital subaraxnoidal boşluqların genəlməsi

B) Beyin mədəciklərinin böyüməsi

C) Yarımkürəarası və yan yarıqların genəlməsi

D) Bazal sisternlərin genəlməsi

E) Periventrikulyar ödem
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
481) Konveksital araxnoiditin kistoz formasının xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Likvorsirkulyasiyasının pozulması

B) Episindrom, hipertenzion sindrom

C) Qişa simptomatikası

D) Bütün sadalananlar

E) Ocaqlı simptomatika
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
482) İrinli iltihabı ocaqlı ensefalita ən çox nə xarakterikdir?
A) Ocaqlı simptomatika

B) Meningial simptomatika

C) Hipertenzion sindrom

D) Hipertermiya

E) Likvorda sitoz
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
483) Abses kapsulunun formalaşması mərhələsinə nə xarakterikdir?
A) Hipertermiya

B) Likvorda sitoz , meningial simptomatik

C) Hipertenzion sindrom

D) Meningial simptomatika

E) Ocaqlı simptomatika
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
484) Erkən travmatik abses necə xarakterizə olunur?
A) Ocaqlı simptomatika

B) Pleositoz

C) Sütunlu simptomatika

D) Meningial simptomatika

E) Hipertenzion sindrom
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
485) Beyin abseslərinin punksion müalicəsinə göstəriş (Spasokukotski-Bakulev) hansılardır?
A) Kapsulanın formalaşması mərhələsi

B) Dərin abseslər

C) Absesin səthi yerləşməsi

D) Ocaqlı ensefalitin irinli-iltihabı mərhələsi

E) Terminal mərhələ
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
486) Beyin absesinin total xaric edilməsinə (Burdenko )göstəriş hansıdır?
A) Ocaqlı ensefalitin irinli-iltihabı mərhələsi

B) Dərin abseslər

C) Kapsulanın formalaşması mərhələsi

D) Absesin səthi yerləşməsi

E) Terminal mərhələ
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
487) Likvor hipertenziya necə xarakterizə olunur?
A) Sıxıcı xarakterli baş ağrıları

B) Anizokoriya

C) Çatlayıcı xarakterli baş ağrıları

D) Göz almalrında ağrılar

E) Qişa xarakterli baş ağrıları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
488) Hidrosefaliyanın xarakter morfoloji əlamətləri hansılardır?
A) Subaraxnoidal boşluqların obliterasiyası

B) Periventrikulyar ödem

C) Silvi yarığının daralması

D) Bazal sisternin daralması,mədəcik sisteminin böyüməsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
489) Kəllə-beyin travması ilə daxil olan xəstəyə qəbul şöbəsində birinci növbədə nə lazımdır?
A) Nevroloji müayinə aparmalı

B) Adekvat oksigenasiya və hemodinamikanı təmin etməli

C) Su-elektrolit balansının təyin edilməsi

D) Diaqnostik lumbal punksiya

E) Qanın laxtalanma sisteminin yoxlanılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
490) Kəskin kəllə beyin travması ilə xəstənin vəziyyətinin klinik qiymətləndirilməsində ən çox nədən istifadə olunur?
A) Karnovski şkalası

B) Apaç 2 şkalası

C) Apqar şkalası

D) Hunt –Hess şkalası

E) Qlazqo koması şkalası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
491) Kəskin kəllə beyin travması və başlanan ödemi olan xəstələrdə hansı preparatlar təyin edilməməli?
A) Kontrikal

B) Qlükokortikoidlər

C) Laziks

D) Mannitol

E) Albumin
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
492) Qan plazmasının osmolyarlığının hansı qiymətində kəllə-beyin travmalı xəstəlrə mannitol məsləhət deyil?
A) 280 mmol/l –dən yuxarı

B) 280 mmol/l –dən aşağı

C) 270 mmol/l –dən yuxarı

D) 320 mmol/l –dən yuxarı

E) 300 mmol/l –dən aşağı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
493) Kəllə beyin travmalarında beyin ödeminin müalicəsi üçün hiperventilyasiya hansı müddətdə aparılır?
A) 1 saat

B) 12-14 sutka

C) 1 sutka

D) 1 həftə

E) 2-3 saat
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
494) Serebral perfuzion təzyiq nədir?
A) Qanın özlülüyü ilə düz proporsionaldır

B) Sistem və kəllədaxili təzyiqin cəmi ilə düz proporsionaldır

C) Serebral damarın radiusuna tərs mütənasibdir

D) Kəllədaxili təzyiqə bərabərdir

E) Sistem və kəllədaxili təzyiqlər fərqi ilə tərs mütənasibdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
495) Kəllədaxili təzyiqə nəzarətə nə göstəriş deyil?
A) Beyin ödemi,orta strukturların yerdəyişməsi

B) Bazal sisternaların kompressiyası

C) Kontuzion ocaqlar,hematomalar

D) Xəstənin komatoz vəziyyəti , agır kəllə beyin travması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
496) Hansı kəllədaxili təzyiqin ölçülməsi məsləhətdir?
A) Fərq yoxdur

B) Mədəcikdaxili

C) Toxuma daxili

D) Epidural

E) Subdural
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
497) Hiperkapniya (hiperventilyasiya ) nəyə səbəb olur?
A) Beyin qan həcminə və kəllədaxili təzyiqininə təsir etməyir

B) Beyin qan həcmini artırır və kəllədaxili təzyiqini təsir etməyir

C) Beyin qan həcmini azaldır və kəllədaxili təzyiqini ehdirir

D) Beyin qan həcmini artırır və kəllədaxili təzyiqini qaldırır

E) Beyin qan həcmini azaldır və kəllədaxili təzyiqini qaldırır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
498) Kəllədaxili təzyiqinin kəskin dövründə qlükokortikoidlərdən istifadə nəyə köməklik edir?
A) Mədə-bağırsaq qanaxmalarını artırır

B) İmmun sistemi aşağı salır

C) İrinli fəsadların inkişafına səbəb olur

D) Beyin ödemini azaldır

E) Hiperqlikemiyaya səbəb olur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
499) Onurğanın boyun nahiyəsi və onurğa beyninin ən çox rast gələn travmasının səbəbi nədir?
A) Hamısı düzdür

B) Yuksəkdən yıxılmaq

C) Güllə yaralanmaları

D) Suya baş vurmaq

E) İdman travması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
500) Onurga beyninin yuxarı boyun seqmentlərinin zədələnməsinin əsas kliniki simptomları hansılardır?
A) Aşağı süst paraplegiya,sidik ifrazına imperativ çağırılar,aşağı ətraflarda trofik pozğunluqlar

B) Spastik tetraplegiya,döş-körpücük-məməyəbənzər ,trapesiyaşəkilli əzələlərin parezi ,mərkəzi tipli çanaq pozgunluqları,C2-C4 seqmentlərində səthi hissiyyatın itməsi

C) Aşağı ətrafların periferik paralici, mərkəzi tipli çanaq pozğunluqları,C6-D1 dermatomlarında hipesteziya

D) Spastik tetraplegiya,döş-körpücük-məməyəbənzər ,trapesiyaşəkilli əzələlərin parezi ,mərkəzi tipli çanaq pozgunluqları

E) Spastik tetraplegiya,döş-körpücük-məməyəbənzər ,trapesiyaşəkilli əzələlərin və diafraqmanın parezi , zədələnmə yerindən aşagı bütün hissiyyatın itməsi ,mərkəzi tipli çanaq pozgunluqları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
501) Onurğa beyni C8-D1 seqmentinin köndələninə bir yarısının zədələnməsi hansı sindromla ifadə olunur?
A) Düzdür A və B

B) Heç biri düz deyil

C) Aşağı ətrafların periferik paralici,C8-D1seqmentləri səviyyəsində bütün hissiyyat növlərinin birtərəfli itməsi,tetraplegiya

D) Bernar-Qorner,Broun-Sekar sindromunun müştərəkliyi

E) Aşağı ətrafların periferik paralici,çanaq orqanlarının funksiyalarının pozulması, zədələnmiş seqment səviyyəsindən bütün hissiyyat növlərinin itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
502) Broun-Sekar zədələnmə sindromuna nə aiddir?
A) Heç biri

B) Zədələnmə tərəfində mərkəzi paralic və dərin hissiyyatın itməsi inkişaf edir,həmin tərəfdə keçirici dissosiyalaşmış anestaziya

C) Tam paraliclə zədələnmə tərəfində ağrı və temperatur hissiyyatının itməsi ,dərin hissiyyat saxlanılıb

D) Zədələnmə tərəfində mərkəzi paralic və dərin hissiyyatın itməsi inkişaf edir,əks tərəfdə keçirici dissosiyalaşmış anesteziya

E) Zədələnmə tərəfində mərkəzi paralic və dərin hissiyyatın itməsi inkişaf edir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
503) Onurğa beyni ön şöbələrinin zədələnmə sindromuna nə aiddir?
A) Tam paraliclə ağrı və temperatur hıssiyyatının itməsi,çanaq orqanlarının funksiyasının pozulmaması iləaşağı paraparez

B) Tam paraliclə ağrı və temperatur hıssiyyatının ,dərin hissiyyatın itməsi

C) Heç bir variant düz deyil

D) Tam paraliclə ağrı və temperatur hıssiyyatının itməsi,dərin hissiyyat saxlanılıb

E) Çanaq orqanlarının funksiyasının pozulmaması iləaşağı paraparez
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
504) Onurğa beyni mərkəzi şöbələrinin zədələnmə sindromuna nə aiddir?
A) Aşağı ətraflara nisbətən yuxarı ətraflarda zəiflik , müxtəlif dərəcəli hissiyyatın itməsi və çanaq pozgunluqları daha da ifadə olunur

B) Aşağı ətraflara nisbətən yuxarı ətraflarda zəiflik , müxtəlif dərəcəli hissiyyatın itməsi daha da ifadə olunub, çanaq pozgunluqları olmadan

C) Müxtəlif dərəcəli hissiyyatın itməsi və çanaq pozgunluqları,aşağı paraplegiya,yuxarı paraparez

D) Aşağı paraplegiya,yuxarı paraparez

E) Tam paralic və çanaq pozğunluqları ilə ancaq ağrı,temperatur hissiyyatının itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
505) Onurğa beyni boyun seqmentləri arxa şöbələrinin əzilməsi simptomları hansıdır?
A) Boyunun arxa nahiyəsində lokal ağrılıq

B) Ənsə nahiyəsində ağrı,barmaq uclarında keyləşmə ,süst yuxarı paraparez

C) Süst yuxarı paraparez

D) Ağrı ,titrəmə ,çanaq pozğunluqları

E) Ağrı,titrəmə,boyun,əl,ayaq, bəzən bütün bədənin əzələlərinin hipertenziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
506) Onurğa beyni boyun nahiyəsinin travmasının ən yayılmış mexanizmi necədir?
A) Açıcı

B) Kompression-qəlpəli

C) Heç biri

D) Fleksion-kompression

E) Fleksion-distraksion
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
507) “Cəllad sınığı “ nədir?
A) C5-C6 sınığı

B) C1-C2 sınığı

C) C5 sınığı

D) C2 sınığı

E) C2-C3 sınığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
508) Əsl Cefferson sınığı nədir?
A) Lateral kütlələrin sınığı

B) C2 sınığı

C) Lateral kütlələrin və C2 sınığı

D) Köndələn bağların cırılması ilə C1 fəqərə qövsünün ikili sınığı

E) Köndələn bağların cırılmaması ilə C1 fəqərə qövsünün ikili sınığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
509) Onurğa beyninin zədələnmə növləri hansıdır?
A) Sıxılma

B) Əzilmə

C) Onurğa beyninin tam anatomik fasiləsi

D) Onurğa beyninin natamam anatomik fasiləsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
510) ASİA/İMSOP təsnifatına görə nevroloji baxışın qiymətləndirilməsinin əsas kriteriyaları hansılardır?
A) Əzələ gücü ,ağrı və taktil hissiyyatının qiymətləndirilməsi

B) Əzələ gücü və çanaq funksiyalarının pozulmasının qiymətləndirilməsi

C) Ağrı və taktil hissiyyatının qiymətləndirilməsi

D) Periostal reflekslərin sönməsi ilə ağrı və taktil hissiyyatının qiymətləndirilməsi

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
511) Onurğanın boyun nahiyəsinin travmasında cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) Sinir köklərinin kompressiyası,kompressiyaedici agentin aradan qaldırılması

B) Onurğa beyninin dekompressiyası,laminoplastika

C) Onurğa beyninin dekompressiyası

D) Sinir elementlərinin dekompressiyası, onurğanın stabilizasiyası

E) Onurğanın stabilizasiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
512) Onurğanın stabilliyi nədir?
A) Fizioloji yük zamanı fəqərə cisimlərinin normal anatomik münasibəti

B) Vertikal vəziyyətdə fəqərə cisimləri arasında normal anatomik münasibət

C) Fizioloji yük zamanı fəqərələrin arasındakı münasibəti elə saxlanılır ki,nə əvvəl ,nə də sonradan onurğa beyni və ya sinir köklərində zədələnmə olmayır.

D) Heç biri düzgün deyil

E) Onurğa oxunun saxlanılması,sinir strukturlarında kompressiyanın olmaması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
513) Denis təsnifatına görə onurğanın qeyri stabilliyinin təyini necədir?
A) Sinir strukturlarının sıxılması ilə onurğanın hər hansı zədələnməsi

B) Fizioloji yük zamanı fəqərələr arasında anatomik münasibətin pozulması

C) 2 sütunun və ya orta sütunun cəlb edilməsi ilə onurğanın hər hansı zədələnməsi

D) Heç biri düzgün deyil

E) Bağ apparatının zədələnməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
514) Ön onurğa sütununun qeyri stabilliyinin rentgenoloji kriteriyaları hansılardır?
A) Diskarası məsafənin artması

B) Hamısı səhvdir

C) Fəqərə cisminin ön yarısının hündürlüyünün azalması > 1/3, fəqərə cisminin ön yarısında xətti sınıq ,diskarası məsafənin artması

D) Fəqərə cisminin ön yarısının hündürlüyünün azalması >1/2, diskarası məsafənin azalması

E) Diskarası məsafənin artması,qövsün və köndələn çıxıntının sınığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
515) Orta onurğa sütununun qeyri stabilliyinin rentgenoloji kriteriyaları hansılardır?
A) Hamısı səhvdir

B) Fəqərə cisminin arxa yarısının hündürlüyünün azalması > 1/2

C) Diskarası məsafənin artması, fəqərə qövsünün sınığı

D) Fəqərə cisminin ön yarısının hündürlüyünün azalması >1/3 ,fəqərə cisminin ön yarısında sınıq xətti

E) Fəqərə cisminin arxa yarısının hündürlüyünün azalması, fəqərənin arxa kənarının onurğa kanalı mənfəzinə 3 mm-dən artıq yerdəyişməsi,fəqərə cisminin arxa yarısından keçən sınıq xətti
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə