Nizami adina əDƏBİyyat institutuYüklə 1,22 Mb.

səhifə1/31
tarix31.10.2018
ölçüsü1,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31 
 
 
 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
NİZAMİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTU 
 
 
 
ŞƏRİFOVA SALİDƏ ŞƏMMƏD 
QIZI
 
 
 
 
 
Ç
AĞDAŞ 
A
ZƏRBAYCAN 
 
POSTMODERN 
 
ROMANI
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – «Elm və təhsil» – 2015 


S
S
a
a
l
l
i
i
d
d
ə
ə
 
 
Ş
Ş
ə
ə
r
r
i
i
f
f
o
o
v
v
a
a
 
 
 
 

 
Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  Nizami 
adına  Ədəbiyyat  İnstitutunun  Elmi  Şurasının 
17 noyabr  2014-cü  il  tarixli  12 saylı  iclasının  qərarı 
ilə çapa tövsiyə edilmişdir. 
 
 
Rəyçilər:          Bədirxan Əhmədov  
filologiya elmləri doktoru, professor 
 
Şəmil Sadıqov  
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
 
 
 
Salidə Şərifova. Çağdaş Azərbaycan postmodern 
romanı. Bakı, «Elm və təhsil», 2015, 104 səh. 
 
 
Monoqrafiyada postmodern romanların fabula və süjeti 
məsələlərinə,  obrazların  açıqlanmasına  nəzər  salınmışdır. 
Tədqiqat  oxucuya  çox  yönlü  janr  imkanları  olan  ədəbi 
fenomen  kimi  Azərbaycan  postmodern  romanı  ilə  tanış 
olmaq imkanı yaradır. 
 
2015
098
4603000000

N
 
грифли няшр                            
 
© Şərifova Salidə, 2015 


Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı 
 
 

 
 
 
M Ü N D Ə R İ C A T 
 
 
Postmodern romanın yaranması və  
janr xüsusiyyətləri............................................................4 
 
Azərbaycan postmodern romanın  
bədii təşkili xüsusiyyətləri.............................................24 
 
Azərbaycan postmodern romanının fabulası..............50 
 
Azərbaycan postmodern romanında  
süjet və süjet xətləri.......................................................62 
 
Azərbaycan postmodern romanının obrazları...........72 
 
Ədəbiyyat.......................................................................93 
 
 
 
 
 


S
S
a
a
l
l
i
i
d
d
ə
ə
 
 
Ş
Ş
ə
ə
r
r
i
i
f
f
o
o
v
v
a
a
 
 
 
 

 
Postmodern romanın yaranması 
və janr xüsusiyyətləri 
 
«Postmodernizm» anlayışına ilk dəfə Rudolf Panvizin 
«Die Krisis der europaeischen Kultur» (1917) əsərində rast 
gəlinir.  Rudolf  Panviz  «postmodernizm»  anlayışını  Qərb 
sivilizasiyasının  Birinci  dünya  müharibəsi  dövründə  olan 
vəziyyətini faciəvi xarakterdə olmasını göstərmək üçün iş-
lətmişdir. Postmodernizm ədəbiyyat kateqoriyası kimi Fe-
deriko de Onisin «Antología de la poesía española e hispa-
noamericana, 1882-1932» (1934) əsərində işlənilmişdir. 
Postmodernizm  ətrafında  mübahisələr  1960-cı  illərin 
sonlarında Fransada, 1970-ci illərdə isə Amerikada və Ya-
poniyada geniş yayılır. Fransız alimi J.-F. Liotar «La con-
dition  postmoderne»  əsəri  ilə  postmodernizmin  cəmiyyət-
də populyarlıq qazanmasına təkan verirAmerikanlı Çarlz 
Cenks  «Postmodernizm  memarlığın  dili»  (1977)  əsərində 
postmodernizm  fenomeninin  əsas  əlamətlərini  və  qanu-
nauyğunluqlarını  müəyyənləşdirmişdir.  Ç. Cenksin  müla-
hizələri  postmodernizm  nəzəriyyəsinin  formalaşmasına 
önəmli  təsir  göstərmişdir.  1980-ci  illərdən  sonra  postmo-
dernizm bir cərəyan kimi Qərb mədəniyyətində özünü gös-
tərməyə başlayır. 
Umberto  Eko  postmodernizmin  hər  cür  vəziyyətə  ya-
rarlı  termin  olmasına  münasibət  bildirərək  yazmışdır  ki, 
indiki zamanda hansısa əsəri tərifləmək istəyəndə bu sözə 
müraciət  olunur.  U. Eko  postmodernizm  anlayışını  daha 
dərindən açmağa çalışaraq qeyd etmişdir ki, «...postmoder-
nizm təsbit olunmuş çərçivələri olan xronoloji hadisə yox, 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə