Nizomiy nomidagi davlat pedagogika universiteti


O‘ZBEK BASTAKORLIGIDA MAHALLIYYüklə 1,03 Mb.
səhifə2/3
tarix10.11.2023
ölçüsü1,03 Mb.
#132883
1   2   3
2 O‘ZBEK BASTAKORLIGIDA MAHALLIY USLUBLAR

O‘ZBEK BASTAKORLIGIDA MAHALLIY
USLUBLAR
«Bastakor» iborasi fors-tojik so‘zlar birikmasidan hosil bo‘lgan bo‘lib, «basta» - bog‘lash, «kor» - ish, mashg‘ulot degan ma’nolarni bildiradi1. Musiqada bastakor - mumtoz musiqa yo‘nalishlarida, uslublarida badiiy asar yaratgan ijodkorlarga nisbatan qo‘llanilib kelinadi. Tarix davomida bastakorlar, ya’ni musiqa ijodi bilan shag‘ullangan ijodkorlar turli davrlarda va o‘zgacha nomlar bilan atalib kelingan. Jumladan, «O‘zbek va tojiklar - bastakor (shuningdek, ohangdon, navosoz va b.), ozarbayjon, arman va turklar - oshiq, qozoq va qirg‘izlar - oqin, kyuyshi, salsere kabi atamalar ishlatishadi»2.
Bastakor iborasi negizida musiqa yaratuvchilik bilan bog‘liq bir qator amallarni o‘zida mujassam etgan turlar mavjud.
Musiqa ijrochiligida mohirlikka erishib, faqat o‘z ijrosi va us- lubida musiqa ijod etganlar ham uchraydi, (ayniqsa, hozirgi davrga kelib bu yo‘nalish ancha ommalashgan3.
Bastakorlik ijodiyotida kuy bastalash bilan birga ushbu kasbning xususiyati bilan bog‘liq yana bir qator jihatlarni aks etuvchi amal­larni qamrab oluvchilar ham mavjud. Azaldan ushbu kasb egalari ham xalq musiqa ijodiyotida o‘z o‘rniga ega ekanligi musiqiy riso- lalarda bayon etilgan. Jumladan, A.Navoiy asarlarida zikr etilgan «lahnpardoz», «nag‘mapardoz» so‘zlaridir.
Bastakorlikning turli an’analari asrlar osha ustoz-shogird an’analari negizida kamol topib kelgan. Asarlarning turli so‘zlar bilan aytili- shi yoki aksincha, cholg‘u yo‘llarining aytim yo‘llariga moslanishi, aytim yo‘llarini cholg‘u ijrochiligida talqin qilish an’analarining barchasi ijrochilik amaliyoti va ustozlarning an’anasiga aylanganli- gini e’tirof etish lozim.
Odatda, muayyan vohaning ijtimoiy hayoti doirasida yuzaga kel- gan barcha xarakterli xususiyatlari, qadriyatlari va an’analari ma- halliy darajada ifoda etilgan jarayon mahalliy uslub deb yuritiladi. Bu jarayon ko‘proq vohalarning so‘zlashuv tilida yaqqol namoyon bo‘lib, odatga ko‘ra sheva iborasi bilan yuritilib kelinadi. Bu jarayon musiqa va musiqiy an’analarda ham o‘z ifodasini topganligini alohi- da e’tirof etish lozim. Bunga yorqin misol, bastakorlik ijodining eng mukammal ko‘rinishi bo‘lgan maqom va maqom yo‘llarida yara- tilgan musiqiy janrlardir. Chunonchi, har bir vohaning o‘ziga xos musiqiy, ijroviy va ijodiy xususiyatlari mavjuddir.
Buxoro bastakorlik ijodi musiqa an’analarida yuzaga kelgan na- munalar, ya’ni «Shashmaqom», o‘zining mukammalligi, shaklan, tarkiban muayyan tizimga asoslanganligi bilan o‘zbek bastakorlik san’atida yetakchi o‘rinni egallaydi. «Shashmaqom, - deb yozadi maqomdon olim I. Rajabov, - maqom janrining taraqqiy etilgan eng so‘nggi shakli sifatida, bastakorlik san’atining va yuqoridagi musiqa risolalarida ko‘rsatilgan kuy turi va shakllarining rivojlantirilishi natijasida yaratildi»4.
Xorazm mahalliy uslubi, avvalo, o‘zining qadimiyligi bilan aha- miyat kasb etsa, mumtoz musiqa ijodiyotida yuzaga kelgan Xorazm maqomlari, dutor maqomlari, suvoralari bastakorlik ijodining yor­qin namunalari sifatida o‘zining vohaga xosligi va mukammalligini ko‘rsatib turadi.
Surxondaryo-Qashqadaryo vohalarining mahalliy musiqiy an’analarida doston va termalar ijrochilik an’analari alohida o‘rin egallagan.
F arg‘ona-Toshkent vohasining musiqiy an’analari ham boy va keng qamrovlidir. Ushbu vohaga maqomlarga xos bo‘lgan turkum- lardan ashula va cholg‘u turkumlari xosdir. «Toshkent-Farg‘ona maqom shakllariga Bayot, dugoh husayniy, Chorgoh va Shahnozi gulyor kiradi»1 - deb bayon etgan I.Rajabov. Shu bilan birga

  1. Rajabov, «Shashmaqom» tarkibidagi maqomlar asosida yaratil- gan «Nasrulloiy», «Ajam», «Miskin» kabi Farg‘ona-Toshkent ijro an’analarida mavjud ko‘plab turkumli asarlar maqomlarga xosligini e’tirof etib o‘tgan.

Farg‘ona-Toshkent maqomlari bilan bir qatorda, katta ashula hamda maqom yo‘llariga xos cholg‘u musiqasi rang-baranglikda shakllangan. Farg‘ona vodiysi Marg‘ilon, Qo‘qon, Andijon, Na­mangan maktablari, maqom va katta ashula uslublariga xos lokal zonalarga boyligi bilan ajralib turadi.
O‘zbek bastakorlik ijodi, albatta, vohalarning o‘ziga xos lokal xususiyatlari asosida shakllanib rivojlanganligi doimo e’tirof etiladi. Buni faqat bitta doira usulining o‘zida ham ko‘rish, anglash va idrok qilish mumkin. O‘zbek ijro amaliyotida musiqaning o‘lchov-ritmik jihatini ta’minlab turadigan usullar turli va rang-barangdir. Faqat- gina, Usto Olim Komilov zikr etgan «Katta o‘yin» usullar turkumi- ning o‘zida 49 ta xilma-xil usul mavjud. Xalq ijrochilik amaliyotida, faqat «Ufor» usulining 30 ga yaqin turlari qo‘llanilib kelinadi. Le- kin, har bir

mahalliy uslubning ufor usulidagi ritmik shakli va talqin uslubi mavjud paydo bo‘pganki, ular muayyan viloyatlar kesimida o‘zining xususiyatlari doirasida yuzaga bo‘lganligini namoyon etib turadi. Amaliyotda musiqiy an’analar negizida shakllangan ushbu jarayonga ijodiy maktablar kesimida baho berib kelinadi. Jumladan, Samarqand, Andijon, Marg‘ilon, Qo‘qon, Buxoro, Toshkent bastakorlik maktablari.


XX asrga kelib o‘zbek bastakorlik ijodiyotida an’anaviy maqom ijodiyoti emas, balki shunga yaqin, lekin o‘zgacha yangi yo‘nalishdagi shakllarga asoslangan ijodiy uslublar yuzaga keldi. Lekin, an’anaviy uslubga ham umuman chek qo‘yilgani yo‘q. Ayrim bastakorlar ijodiyotida yetuk, maqom yo‘llariga xos ijod namunalari oz bo‘lsa-da yaratilib turilganligini e’tirof etish lozimdir. O‘zlarining bastakorlik ijodini olib borgan aksariyat namoyandalar, bu sohaning an’analarini zamon ruhi bilan uyg‘unlikda talqin etib betakror asarlar yaratishga muyassar bo‘ldilar. Samarqand bastakorlik maktabining namoyandalari Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Doni Zokirov, Nabijon Hasanovlarning bastakorlik ijodlari bunga yorqin misoldir. Xususan, Hoji Abdulaziz Abdurasulov (1852-1936) o‘zining bastakorlik ijodi bilan yangi sahifa ochdi. Maqom an’analariga tayangan holda xalq, musiqa namunalari asosida bir qator mumtoz xarakterli asarlar yaratishga muyassar bo‘ldi (bastakorlikda maktab yaratgan va samarali ijod qilgan bastakorlar ijodiga alohida e’tibor qaratamiz).
O‘zbek bastakorlik ijodiyotining rivojiga katta hissa qo‘shgan maktablardan biri Andijon bastakorlik maktabidir. O‘ziga xos yangicha yondashishlarga asoslangan zamon bastakorlik ijodiyotida To‘xtasin Jalilov, Komiljon Jabborov, G‘anijon Toshmatov, Muxtorjon Murtazoyev kabi Andijon bastakorlik maktabi namoyandalarining ijodiy faoliyati o‘z samarasini namoyon etdi.
XX asr o‘zbek musiqashunosligida bastakorlik ijodiyotini o‘rganish va shu san’atga oid risolalarning yozilishiga ham alohida e’tibor qaratildi. Bu mavzuga alohida yondashib, ilmiy tadqiqotlar olib borgan I. Akbarov, F. Karomatov, M. Ahmedov, K. Olimboyeva,

  1. Jabborov, T.B. G‘ofurbekov, O. Matyoqubov, R. Abdullayev,

R. Yunusov, O. Ibrohimov, S. Begmatovlarning ijodini alohida ko‘rsatish mumkin.

  1. asrning so‘nggi 20 yilligiga bastakorlik masalalari borasida qator maxsus tadqiqot ishlari olib borilgan. Xususan, Ilyos Akbarovning «To‘xtasin Jalilov», M.Ahmedovning «Yunus Rajabiy», Fayzulla Karomatovning «O‘zbek xalq musiqa merosi» (1-2-jild), K. Olimboyeva va M. Ahmedovlarning «O‘zbek xalq sozandalari» 1-2-kitobi kabi asarlarda bastakorlik ijodiyoti borasida fikr yuritiladi. M. Ahmedovning «Doni Zokirov» monografiyasida zamonasining bir qator ustoz san’atkorlari va xalq bastakorlari xususida ma’lumotlar keltiradilar.

K. Olimboyeva va M. Ahmedovlar «O‘zbek xalq sozandalari» kitobida Hoji Abdulaziz Abdurasulov, Komiljon Otaniyozov, Matyoqub Xarratov, To‘xtasin Jalilov, Imomjon Ikromov, Komiljon Jabborov, Saidjon Kalonov, Nabijon Hasanov, Faxriddin Sodiqov, G‘anijon Toshmatov kabi bastakorlarning hayoti va ijodi haqida umumiy ma’lumotlar keltiriladi.
Tazkira xarakteriga ega bo‘lgan A.H. Jabborovning kitob- lari zamonamizning aksariyat kompozitor, bastakor va musi- qashunoslarining hayoti va ijodiy faoliyatlari xususidagi ma’lumotlarni qamrab olganligi bilan qadrlidir.
Maxsus o‘rganilgan bastakorlar haqidagi dastlabki asarlardan biri professor F.Karomatovning monografiyasidir.

  1. asr boshlaridan boshlab xalq bastakorlari ijodini o‘rganish va yoritish masalalari keng ommalashdi. R.Yunusovning «Faxriddin Sodiqov», S. Begmatovning «Orifxon Hotamov», «Kamoliddin Rahimov», A. Zokirov bilan birga «Muxtorjon Murtazoyev»,

  1. Do‘stmurodov «Orifxon Hotamov» kabi monografiyalari,

S. Xudoyberganovning Komiljon Otaniyozov ijodiga bag‘ishlangan «Soz va so‘z sohibi» monografiyasi shular jumlasidandir.
Buxoro-Samarqand, Xorazm, Surxondaryo-Qashqadaryo va Farg‘ona-Toshkent mahalliy uslublariga xos musiqiy namunalar bilan tanishish.
Tayanch so‘zlar: voha, mahalliy, lokal, uslub, maqom yo‘llari, turkum, suvora, katta ashula, cholg‘u yo‘llari.

Madrahim Sheroziy va Mulla To‘ychi Toshmuhamedov.

Yüklə 1,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə