Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning I ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdiYüklə 1,03 Mb.
səhifə1/9
tarix22.05.2018
ölçüsü1,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1-3 №20003151

 1. Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning i ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdi. Hosil bo’lgan aralashma dagi inertgazning massa ulushini (%) aniqlang.

A)23,8 B)19 C)20 D)25

1-3 №20004151 1. Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning i ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdi. Dastlabki aralashma dagi inertgazning hajmiy ulushini (%) aniqlang.

A)80 B)25 C)75 D)20

1-3 №20005151 1. Noma’lum inert gaz va kisloroddan iborat aralashma elektr uchqunlari orqali o’tkazilganda aralashmadagi kislorodning i ozonga aylandi va aralashmaning zichligi marta ortdi. Hosil bo’lgan aralashma dagi kislorodning hajmiy ulushini (%) aniqlang.

A)25 B)75 C)60 D)20

1-3 №20006152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8

1-3 №20007152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8

1-3 №20008152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8

1-3 №20009152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, plastinkalarning massasi mos ravishda va ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)2,7 B)5,4 C)7,2 D)16,8

1-3 №20010152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8

1-3 №20011152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8

1-3 №20012152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g A metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8

1-3 №20013152 1. Misxlorid eritmasiga va metal plastinkalar tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng, birinchi plastinkaning massasi g ga kamaydi, ikkinchi plastinkaning massasi esa ga ortdi. Agar metallarning ekvivalent massalari nisbati mos ravishda bo’lsa, necha g B metall konsentrlangan xlorid kislota bilan ta’sirlashganda l gaz hosil bo’ladi?

A)19,5 B)16,5 C)33,6 D)16,8

1-4 №20014153 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)10 B)12 C)13 D)11

1-4 №20015153 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)64 B)62 C)63 D)61

1-4 №2001653 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)38 B)39 C)37 D)40

1-4 №20017153 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)17 B)15 C)16 D)14

1-4 №20018153 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)59 B)57 C)60 D)58

1-4 №20019153 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)36 B)34 C)33 D)35

1-4 №20020153 1. Noma’lum modda suyuqlanmasi elektroliz qilinganda anodda vodorod ajraldi. Noma’lum modda tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig’indisini aniqlang.

A)195 B)196 C)198 D)197

1-4 №20021154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al

1-4 №20022154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham l dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al

1-4 №20023154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al

1-4 №20024154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al

1-4 №20025154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Na, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Mn, Al

1-4 №20026154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Fe, Be C)K, Zn D)Mn, Al

1-4 №20027154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Ca, Be C)Li, Zn D)Mn, Al

1-4 №200284154 1. molyar nisbatda olinga ikkita metalldan iborat aralashma mavjud. Agar aralashmaning namunasiga mo’l miqdordagi vodorod xlorid qo’shilsa yoki namunasiga mo’l midordagi natriy ishqor qo’shilsa har ikkala holatda ham ml dan gaz ajraladi. Metallarni aniqlang.

A)Mg, Al B)Ca, Be C)K, Zn D)Cd,Al

1-5 №20029155 1. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.

A)12 B)16 C)24 D)15

1-5 №20030155 1. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.

A)12 B)16 C)24 D)15

1-5 №20031155 1. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.

A)12 B)16 C)24 D)15

1-5 №20032155 1. Miltiqning patroni (o’qi) kapsulasi tarkibida sifatli detanator sifatida portlovchi simob dan foydalaniladi. Chunki o’q otilganda portlovchi simob parchalanadi va parchalanish mahsulotlari to’liq havoga tarqalib ketadi. Xavo almashtirish tizimi bo’lmagan o’lchamli miltiq otish zalida kichik kalibirli miltiqda necha marta o’q uzgandan so’ng, zaldagi havo nafas olish uchun xavfli hisoblanadi? (simobning havoda ruxsat etilgan miqdori )? Har bir patron tarkibida portlovchi simob bor.

A)12 B)16 C)24 D)15

1-3 №20033156 1. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.

A)Mg B)Be C)Al D)B

1-3 №20034156 1. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.

A)Mg B)Be C)Al D)B

1-3 №20035156 1. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.

A)Mg B)Be C)Al D)B

1-3 №20036156 1. Noma’lum elementning tabiatda bir-biridan farq qiluvchi 2 ta izatopi uchraydi. Agar bitta izatop atomi tarkibida neytronning mol ulushi boshqasida esa ga teng bo’lsa, elementni aniqlang.

A)Mg B)Be C)Al D)B

1-3 №20037157 1. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda neon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.

A)N2B)CH4 C)O2 D)CO2

1-3 №20038157 1. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda argon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.

A)N2 B)CH4 C)O2 D)CO2

1-3 №20039157 1. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda argon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.

A)N2 B)CH4C)O2 D)CO2

1-3 №20040157 1. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda argon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.

A)N2 B)CH4 C)O2D)CO2

1-3 №20041157 1. Ma’lum hajmli kolbaga normal bosimda neon gazi to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolba esa bosimda noma’lum gaz bilan to’ldirilganda har ikkala kolbalarning massalari tenglashdi. Noma’lum gazni aniqlang.

A)N2 B)CH4C)O2 D)CO2

1-3 №20042157 1. Ma’lum hajmli kolba normal bosimda neon gazi bilan to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolbaga qanday bosimda NO gazi to’ldirilganda kolbalarning massalari tenglashadi?

151,988 B)67,55 C)222,9 D)46

1-3 №20043157 1. Ma’lum hajmli kolba normal bosimda neon gazi bilan to’ldirilgan, huddi shunday hajmli boshqa kolbaga qanday bosimda propan gazi to’ldirilganda kolbalarning massalari tenglashadi?

151,988 B)67,55 C)222,9 D)46

1-3 №20044158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Hosil bo’lgan eritmaning massasini aniqlang.

A)500 B)532 C)460 D)480

1-3 №20045158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Hosil bo’lgan eritmadagi kislotaning massa ulushini aniqlang.

A)57,16 B)78,72 C)43,8 D)49

1-3 №20046158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada to’liq eritilganda eritmadagi kislotning massa ulushi ni tashkil qildi. Hosil bo’lgan eritmadagi tuzning massa ulushini aniqlang.

A)20 B)25 C)16 D)80

1-3 №20047158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Boshlang’ich aralashmadagi misning mol ulushini aniqlang.

A)80 B)36 C)20 D)64

1-3 №20048158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmadagi tuzning massa ulushi ni tashkil qildi. Boshlang’ich aralashmadagi misning massa ulushini aniqlang.

A)80 B)36 C)20 D)64

1-3 №20049158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma li nitrat kislota eritmasida eritilganda hosil bo’lgan eritmaning massasi ga teng bo’ldi. Olingan eritmadagi tuzning massa ulushini aniqlang.

A)15 B)9,3 C)18,8 D)11,7

1-3 №20050158 1. mis va misoksiddan iborat aralashma lis sulfat kislotada eritilganda eritmaning massasi ga tenglashdi. Hosil bo’lgan eritmadagi tuzning massa ulusnini aniqlang.

A)15 B)9,3 C)18,8 D)11,7

1-4 №20051159 1. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy permanganatning kislotali muhitdagi eritmasini rangsizlantiradi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun esa xlorid kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning formulasini aniqlang.

A)CuS B)Cu2S C)Cu2S3 D)CuS2

1-4 №200521510 1. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy permanganatning kislotali muhitdagi eritmasini rangsizlantiradi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun esa xlorid kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning massasini aniqlang.

A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)24

1-4 №200531510 1. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun sulfat kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning formulasini aniqlang.

A)CuS B)Cu2S C)Cu2S3 D)CuS2

1-4 №200541510 1. Oltingugurt va misdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun sulfat kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning massasini aniqlang.

A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)24

1-4 №200551510 1. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchu№1 sulfat kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning massasini va formulasini aniqlang.

A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)12

1-4 №200561510 1. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy permanganatning kislotali eritmasini rangsizlantiradi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchun xlorid kislota eritmasi sarf bo’lsa, dastlabki namunaning formulasini aniqlang.

A)FeS B)Fe2S3 C)FeS2 D)Fe2S2

1-4 №200571510 1. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchu№1 sulfat kislota eritmasi sarf

bo’lsa, dastlabki namunaning massasini va formulasini aniqlang.

A)FeS B)Fe2S3 C)FeS2 D)Fe2S2

1-4 №200581510 1. Oltingugurt va temirdan iborat birikma namunasi mo’l miqdordagi kislorodda yondirildi, bunda hosil bo’lgan gaz kaliy dixromatning kislotali muhitdagi (qovoq rangli) eritmasini yashil rangga o’tkazadi. Yonish natijasida hosil bo’lgan qattiq qoldiqni eritish uchu№1 sulfat kislota eritmasi sarf

bo’lsa, dastlabki namunaning massasini aniqlang.

A)14,4 B)19,2 C)26,4 D)12

1-4 №200591511


 1. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 0,7:7,5 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiyning massa ulushini aniqlang.

A)32 B)25,6 C)68 D)74,4

1-4 №200601511 1. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 5,3:30 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiy karbidning massa ulushini aniqlang.

A)32 B)25,6 C)68 D)74,4

1-4 №200611511 1. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 0,4:15 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiyning massa ulushini aniqlang.

A)40 B)33,3 C)60 D)66,7

1-4 №200621511 1. Kalsiy va kalsiy karbiddan iborat aralashma xlorid kislota bilan ishlanganda ajralgan gazlar aralashmasi katalizator ustidan o’tkazildi va reaksiya to’liq borgandan so’ng, massa nisbati 0,6:7,5 bo’lgan oddiy va murakkab moddadan iborat gazlar aralashmasi hosil bo’ldi. Dastlabki aralashmadagi kalsiy karbidning massa ulushini aniqlang.

A)40 B)33,3 C)60 D)66,7

1-5 №200631512 1. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab kam miqdorda olingan gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.

A)70 B)14C)38 D)34

1-5 №200641512 1. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning 1 molida nechta praton bo’ladi?.

A)62B)10C)74 D)100

1-5 №200651512 1. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Dastlab mo’l miqdorda olingan gazning 1 molida nechta proton bo’ladi?

A)70 B)14C)18 D)34

1-5 №200661512 1. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning suvda eritilganda hosil bo’lgan eritmani to’la neytarllash uchun necha li eritmasi talab etiladi?

A)2,5 C)3 D)5 D)1,5

1-5 №200671512 1. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazni aniqlang.

A)ClF5B)NH3 C)BrCl5 D)HF

1-5 №200681512 1. mol nisbatda olingan ikkiatomli molekulalardan tashkil topgan ikkita oddiy gazsimon moddalar da va yuqori bosimda yopiq idishda aralashtirildi. Idish gacha qizdirilganda yuqori unum bilan gazsimon murakkab modda hosil bo’ldi va reaksiya so’ngida idishdagi bosim dastlabki bosimga tenglashdi. Hosil bo’lgan murakkab gazning bir molida nechta proton bo’ladi?.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə