Ny organisering fremdriftsplanYüklə 444 b.
tarix20.09.2017
ölçüsü444 b.
#973


NY ORGANISERING

 • FREMDRIFTSPLAN


Arkivsak: 09/374 Journalpost: 8866/10 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING - OMSORG OG PSYKIATRI

 • Vedtak:

 • Det vises til vedlagte utredning vedr. organisering av omsorg og psykisk helse.

 • Kommunestyret vedtar at omsorg organiseres slik som foreslått i utredningen.

  • Lederansvar følges opp med nødvendig kompetanse innen økonomi og personalansvar.
  • Det forventes krav til resultat.
 • Det opprettet et tildelingskontor med 3 årsverk så snart dette er praktisk mulig.

  • Etableringsutgiftene for 2010 på kr. 250.000,- dekkes av disposisjonsfondet.
 • Omorganiseringen gjennomføres som skissert i utredningens pkt. 6.

 • Tittel omsorgssjef endres til seksjonsleder.

 • Administrasjonen bes i samarbeid med organisasjonene å se på nye turnusordninger omsorg, for at flest mulig får hele stillinger.

 • Kommunestyret ber om at man fortsetter å se på en forbedring av organiseringen mellom omsorg og psykisk helse.

  • Kommunestyret ber om tilbakemelding om prosessen innen utgangen av 2010.


Pkt. 6: Gjennomføring av omorganiseringen

 • Ved opprettelse av tildelingskontor overføres det i første omgang 2,5 still fra omsorg og 0,5 stilling fra psykisk helse.

 • Det gjennomføres drøftinger med arbeidstakerorg. vedr. utlysning og ansettelsespross for berørte stillinger.

 • Størrelse på adm. ressurs for hver avd.lederstilling avgjøres i drøftinger med arbeidstakerorg. (Ramme 10,7)

 • Det skal utarbeides funksjonsbeskrivelser for alle stillinger.Bakgrunnen for ønsket om å se på organiseringen av omsorg er bl.a.:

 • Skille mellom tildeling av tjenester og utøvelsen (skille forvaltning og drift)

 • Stort arbeidspress på soneledernivå

 • Lederspennet er for stort

 • Høyt sykefravær

 • Bedre tjenester for brukerne

 • Bedre samordning av tjenestene

 • Anbefaling etter gjennomgang av omsorgstjenesten i 2006 av Ressurssenter for omstiling i kommunene.Ny organisering

Funksjonsbeskrivelser

 • Distriktsleder:

   • Rapporterer til seksjonsleder
   • Overordnet faglig-, økonomisk-, administrativt-, personal-, resultat-, kvalitet- og HMS-ansvar i distriktet.
   • Ansvar for medarbeidersamtaler med avd.ledere / merkantil og at avd.ledere følger opp.
 • Avdelingsleder:

   • Rapporterer til distriktsleder
   • Faglig, økonomisk og personellmessig ansvar for sin virksomhet.
   • Lede og koordinere virksomhetens drift innen gitte rammer.
   • Følge opp vedtak gjort av tildelingskontoret.
   • Medarbeidersamteler, sykefraværsoppfølging, pårørende m.m.


Videre fremdrift

 • Egen handlingsplan

 • Fase 1:

  • Distriktsledere og leder tildeling
  • Saksbehandlere tildeling 1,5 still.
  • Juni – sept. 2010
 • Fase 2:

  • Avdelingsledere
  • Sekretær tildeling m.m.
  • (sept – nov 2010)
 • Dagens org. må bestå ut 2010. Ny org. fra 01.01.2011Utfordringer

 • Ressurser til tildeling må tas fra ordinær tjeneste. 2,5 still

 • Avdelingsledere – økt ressurs 2 still

 • 3 sonelederstillinger disp.

 • 2 sonelederstillinger til distriktsleder.

 • Merkantil situasjon:

  • Sekretær vederlag – omsorgsleder/tildeling?
  • Sekretær 0,5 sør til nord?
 • Adm. tid for avdelingsledere.


Yüklə 444 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə