Od turizma I kulture do kulturnog turizma: Strategija razvoja Naručitelj: Ministarstvo turizma rhYüklə 499 b.
tarix28.11.2017
ölçüsü499 b.
#13087


Od turizma i kulture do kulturnog turizma: Strategija razvoja

 • Naručitelj: Ministarstvo turizma RH

 • Izvršitelj: Institut za turizam


Struktura prezentacije

 • Što je kulturni turizam (KT) i kulturni

 • turistički proizvod (KTP)?

 • Tko su ‘kulturni’ turisti?

 • Zašto je potrebno strateški razvijati KT?

 • Na osnovu čega je napravljena hrvatska strategija razvoja KT?

 • Koji su strateški prioriteti, mjere i akcije?Što je kulturni turizam?

 • Kulturni turizam su posjete osoba izvan mjesta stalnog boravka motivirane u cijelosti ili djelomično interesom za povijest, umjetnost, naslijeđe ili stil života lokaliteta, regije, grupe ili institucije.Kulturni resurs = kulturni turistički proizvod

 • proizvod – formalizirana, pakirana i upravljana prezentacije baštine, umjetnosti ili jedinstvene atmosfere destinacije

 • proizvod

  • jedinstven
  • zanimljiv
  • budi maštu
  • popratni uslužni sadržaji
  • kvalitetnu uslugu


Tipologija ‘kulturnih’ turista

 • Motivirani kulturom

 • Inspirirani kulturom

  • 30% turista, 15% lokalnih stanovnika
  • dobro poznate kulturne atrakcije/događanja, ali tek površan interes za kulturu
 • Privučeni kulturom

  • 20% turista, 20% lokalnih stanovnika
  • odluku o posjeti kulturnoj atrakciji/događanju
  • donose tijekom boravka
  • u destinaciji


Kulturni turizam – imperativ!

 • visoki rast potražnje u svijetu i Europi

 • izuzetno konkurentna ponuda

 • trend porasta interesa za kulturnim turističkim proizvodima među našim inozemnim turistima, ali i nezadovoljstvo ponuđenimKulturni turizam u okviru općih smjernica razvoja turizma u RH

 • Diverzificira ponudu te time doprinosi:

  • povećanju potrošnje
  • produljenju sezone
  • privlačenju turističkog tržišta bolje platežne moći
  • geografskom proširenju potražnje na zaleđe Jadranske obale i kontinentalne dijelove RH


Pristup izradi strategije

 • utvdili trendove na tržištu kulturnog turizma u Europi i potražnju naših glavnih emitivnih tržišta

 • utvrdili potražnju domaćeg stanovništva i njihove navike posjeta kulturnim atrakcijama i događanjima

 • utvdili stupanj spremnosti za uključenje u KTP kulturnih institucija

 • Proveli 9 regionalnih foruma i radionica (ukupno oko 300 učesnika)SWOT ZA: porast interesa za autentičnim proizvodima

 •  porast interesa za autentičnim proizvodima

 •  razvijen inozemni turizam i njegov očekivan rast u Hrvatskoj

 •  porast interesa za KTP stranih posjetitelja kada već dođu u Hrvatsku

 •  kulturno turistički aktivniji novi gosti i gosti s udaljenijih tržišta

 •  među top 5 aktivnosti – šetnje i izleti u okolicurelativno dobra turistička aktivnost domaćeg stanovništva

 • relativno dobra turistička aktivnost domaćeg stanovništva

 •  navika posjeta kulturnim atrakcijama tijekom putovanja, osobito povijesnim lokalitetima, pop koncertima, kulturnim manifestacijama, muzejima, kazalištima i izložbamabogatstvo kompaktnih urbanih i ruralnih povijesnih sredina

 • bogatstvo kompaktnih urbanih i ruralnih povijesnih sredina

 •  lokaliteti s potencijalom internacionalnih atrakcija

 •  koncentracija kvalitetnih kulturnih institucija u većim urbanim sjedištima

 •  bogatstvo autentičnog, nematerijalnog kulturnog dobra prikazanog kroz festivale i narodne svetkovine

 •  legende i mitovi koji se mogu s lakoćom utkati u gotovo svaki lokalitetdobro razvijena mreža

 • dobro razvijena mreža

 •  privatna inicijativa u povoju

 •  izvori znanja – osnova za interpretaciju

 •  kapaciteti za prihvat 100% više posjetitelja

 •  vodeći muzeji u urbanim centrima već gotovi proizvodiproliferacija i raznovrsnost

 • proliferacija i raznovrsnost

 •  dobri i kvalitetni programi

 •  vremenska i prostorna disperzija

 •  relativno dobra posjećenost s 50% mogućnošću povećanja broja posjetitelja

 •  relativno dobra poslovna orijentacija menadžmentanepravovremene i teško dostupne informacije

 • nepravovremene i teško dostupne informacije

 • nerazumijevanje marketinga

 • nedovoljno promotivno-informativnih materijala

 • sporadične marketinške aktivnosti kulturnih institucija slabo podržane od turističkog sustava i samih turista

 • turističke agencije koje sastavljaju kulturne itinerere s poteškoćom ih promoviraju u inozemstvu, ali i u zemljiniska razina znanja i svijesti o vrijednosti kulturnog dobra među turističkim djelatnicima i članovima gradskog poglavarstva

 • niska razina znanja i svijesti o vrijednosti kulturnog dobra među turističkim djelatnicima i članovima gradskog poglavarstva

 • niska razina znanja o menadžmentu u kulturi, uključujući i marketing

 • kasno donošenje odluka o financiranju kulturnih programa

 • nedostatna financijska sredstava za održavanje i razvoj kulturnih institucija

 • slab “inter” i “intra” sektorski protok informacija

 • nedostatak kvalitetno osmišljenih prijedloga projekata

 • zakonodavstvo ne stimulura poslovnu orijentaciju kulturnog sektoraIzazovi

 • Potrebno je premostiti:

 • nepovezanost kulturnog i turističkog sektora

 • nedostatak znanja o razvoju i upravljanju kulturnim turističkim proizvodima

 • neprikladnu prezentaciju kulturnih resursa

 • nedostatan marketing, posebno lokalan i regionalan

 • STRATEGIJA - STVARA PREDUVJETE SUSTAVNOM RAZVOJU KULTURNOG TURIZMAStvoriti kritičnu masu kvalitetno prezentiranih, suvremeno interpretiranih i profesionalno promoviranih kulturnih turističkih proizvoda koji bogate zadovoljstvo posjetom postojećih posjetitelja, stvaraju imidž destinacije bogate osmišljenom i sadržajnom kulturnom turističkom ponudom te privlače nove tržišne segmente kao i stimuliraju domaću potražnju.

 • Stvoriti kritičnu masu kvalitetno prezentiranih, suvremeno interpretiranih i profesionalno promoviranih kulturnih turističkih proizvoda koji bogate zadovoljstvo posjetom postojećih posjetitelja, stvaraju imidž destinacije bogate osmišljenom i sadržajnom kulturnom turističkom ponudom te privlače nove tržišne segmente kao i stimuliraju domaću potražnju.1. Stvoriti pozitivno okružje koje će poticati razvoj KTP

 • 1. Stvoriti pozitivno okružje koje će poticati razvoj KTP

 • 2. Uspostaviti sustav organizacije i mehanizme intersektorske suradnje

 • 3. Podići stupanj znanja i vještina potrebnih za razvoj kvalitetnih KTP-a

 • 4. Podići standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete KTP-a

 • 5. Unaprijediti sustav protoka informacija, promocije i distribucije KTP-a • stvoriti političku klimu na nacionalnoj razini koja podržava razvoj KTP-a

 • stvoriti okružje u kojem sve interesne grupe razumiju ulogu i mjesto KTP-a u cjelokupnom turističkom, kulturnom i gospodarskom razvoju

 • u kulturnom sektoru stvoriti klimu u kojoj je opravdano pri investiranju u razvoj i/ili unapređenje kulturnih resursa uzeti u obzir, gdje je moguće, njihovu turističku funkcijuosnovati formalnu strukturu organizacije na nacionalnoj i regionalnim razinama

 • osnovati formalnu strukturu organizacije na nacionalnoj i regionalnim razinama

 • osigurati stabilne izvore financiranja

 • poticati umrežavanje i partnerstvo kulturnog i turističkog sektora

podići razinu kvalitete prezentacije kulturnih resursa – postići sinergiju doživljaja, atrakcija i pratećih turističkih sadržaja

 • podići razinu kvalitete prezentacije kulturnih resursa – postići sinergiju doživljaja, atrakcija i pratećih turističkih sadržaja

 • označiti i interpretirati resurse koje već danas turisti najčešće posjećuju – osigurati zadovoljstvo postojećih gostiju

 • tematiziranim itinererima povezati disperzirane resurse i proširiti turističku potražnju

 • grupirati kompatibilne proizvode i zajedničkih ih promoviratiučiniti informacije o kulturnim atrakcijam pristupačne gostima tijekom njihovog boravka

 • učiniti informacije o kulturnim atrakcijam pristupačne gostima tijekom njihovog boravka

 • osmisliti sustavnu prezentaciju KTP-a svim čimbenicima distribucijskoj sustava

 • KTP promovirati tako da se sustavno stvara imidž destinacije koja aktivno razvija kulturnu turističku ponuduPromovirati KTP kao jedan od prioritetnih opredjeljenja turističkog razvoja Hrvatske

 • Promovirati KTP kao jedan od prioritetnih opredjeljenja turističkog razvoja Hrvatske

 • Dobiti podršku i potporu za implementaciju strateških mjera od ključnih organizacija

 • Potaknuti djelatnike u kulturi na aktivnije sudjelovanje u ovoj inicijativi • Formirati Ured za razvoj kulturnog turizma pri HTZ-u

 • Izabrati članove Nadzornog odbora koji će nadgledati i usmjeravati ovu inicijativu

 • Identificirati načine financiranja razvoja kulturno-turističkih proizvoda

 • Poticati intra i intersektorsku suradnju i partnerstvo osnivanjem udruga kulturnog turizma

 • Osnovati stručne timove koji će pružati savjetodavnu i tehničku pomoćIdentificirati optimalne modele edukacije kojima će se kratkoročno riješiti deficit znanja i vještina

 • Identificirati optimalne modele edukacije kojima će se kratkoročno riješiti deficit znanja i vještina

 • Poticati uvođenje odgovarajućih programa na visoko-školske institucije kako bi se, dugoročno, stvorila potrebna kvaliteta ljudskih resursa

 • Kreirati program obrazovanja o ulozi i vrijednosti kulturnih resursa djelatnicima u turizmu, članovima lokalnih uprava i gradskih poglavarstava

 • Implementirati marketing program podizanja razine svijesti stanovnika o vrijednosti i ulozi kulturnih turističkih inicijativa i kulturnog turizma općenitoRazviti teme i priče koje će pomoći u interpretiranju povijesnih i kulturnih lokaliteta

 • Razviti teme i priče koje će pomoći u interpretiranju povijesnih i kulturnih lokaliteta

 • Obilježiti putokazima i interpretirati lokalitete od kulturnog značaja standardno uključene u turističke brošure i itinerere

 • Asistirati kulturnom sektoru u izradi kvalitetnih promotivnih materijala

 • Iskoristiti puni potencijal lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a

 • Obrazovati ljudske resurse u interpretaciji i animaciji(nast.)

 • (nast.)

 • Razviti kulturne turističke itinerere lokalnog i regionalnog karaktera

 • Podići kvalitetu prezentacije urbanih i ruralnih sredina tematiziranjem

 • Identificirati lokalitete s potencijalom da postanu regionalne i nacionalne turističke atrakcije te asistirati njihovom sustavnom pretvaranju u kulturne turističke proizvode

 • Grupirati i formirati proizvode od kulturnih resursa spremnih za sustavno uključenje u turističku ponudu

 • Poticati privatno poduzetništvo u razvijanju proizvoda koji će komplementirati i podržavati razvoj kulturnih turističkih proizvoda • Iskoristiti potencijal lokalne i regionalne potražnje postojećih posjetitelja

 • Iskoristiti puni potencijal lokalnog stanovništva i turista u posjeti prijateljima i rođacima

 • Koordinirati zajednički marketing kulturnih turističkih proizvoda

 • Osigurati dostupnost informacija o kulturnoj turističkoj ponudi putem Interneta

 • Organizirati bilten kulturnog turizma

 • Poticati kreiranje kvalitetne kulturne ture Hrvatskom • Kulturni turizam kao prepoznato prioritetno strateško opredjeljenje

 • Ključnu masu ljudskih resursa sa znanjima i vještinama razvoja suvremenog kulturnog turističkog proizvoda

 • Kulturu partnerstva i čvrstu organizacijsku strukturu te dobar protok informacija

 • Stabilne izvore financiranja razvojnih KT projekata

 • Formirane kulturne turističke proizvode na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
Yüklə 499 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə