Olimpiada de biologieYüklə 74,98 Kb.
tarix14.04.2018
ölçüsü74,98 Kb.
#38255


ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


    OLIMPIADA DE BIOLOGIE


FAZA JUDEŢEANĂ

3 MARTIE 2007

CLASA A XII-A

SUBIECTE


 1. ALEGERE SIMPLĂ

La următoarele întrebări ( 1-30 ) alegeţi un singur răspuns din variantele propuse.

1. Corpusculul Barr este prezent în toate celulele somatice ale femeilor, cu excepţia celor cu:

 1. trisomia X

A.monosomia X

B.sindrom Down


 1. maladia Alzheimer


2. Hibridarea somatică la plante:

A. se realizează experimental prin androgeneză

B. se realizează experimental prin ginogeneză

C. constă în clonare

D. este posibilă după obţinerea protoplaştilor
3. În cursul declanşării sintezei proteice la procariote :

A.represorul se leagă de operator

B.corepresorul se cuplează cu operatorul

C.represorul este inactivat

D.concentraţia inductorului este 04. O nucleotidă:
 1. contine toate bazele azotate


 2. este alcătuită din nucleosid şi radical fosfat

 3. se leagă de următoarea prin intermediul zahărului

 4. se leagă de complementara ei prin legaturi covalente


5. ADN-ul mitocondrial la eucariote :

A. este de formă circulară


B. este de formă liniară


C. transmite caracterele pe linie paternă

D. transmite caracterele mendelian


6. În tirozinoză :

 1. acidul homogentisic se elimină prin urină
   1. rezultă acid uric


 2. bolnavul prezintă slăbiciune musculară

 3. boala se manifestă doar la bărbaţi dar se transmite prin femei.

7. Cromozomul Y:
 1. face parte din aceeasi grupa cu cromozomul X

 2. este un cromozom de tip acrocentric

 3. lipseste la indivizii cu sindrom Klinefelter

 4. realizează crossing-over cu cromozomul X8. Dintre maladiile metabolice heterozomale, face parte :
 1. anemia falciformă

 2. albinismul

 3. daltonismul

 4. fenilcetonuria9. Mutaţiile genomice de tip poliploid:
 1. sunt întâlnite frecvent în lumea animalelor evoluate

 2. sunt mai frecvente la plantele angiosperme

 3. sunt mai frecvente la vertebrate faţă de nevertebrate

 4. reprezintă un avantaj la om
10. Plasmidele :


 1. conţin ADN monocatenar circular

 2. pot fi întâlnite în afara celulei

 3. pot fi transferate altei bacterii

 4. au rol în transcrierea genetică la eucariote


11. Cromozomii :

 1. metacentrici au centromerul aproape de capătul cromatidei

 2. sunt prezenti în mitocondrii şi ribozomi

 3. sunt neindividualizaţi în interfază

 4. sunt bicromatidici la începutul interfazei
 1. În mitocondrii metionina este codificată de codonii:

 1. AUG, AUA, AUC;

 2. AUT, AUA, AUU;

 3. AUC, AUA, AUU;

 4. nici o variantă nu este corectă.


13. Anticodonul:

 1. aparţine de ARN-ul mesager

 2. se leagă de aminoacidul transportat

 3. este format din 3+1 nucleotide

 4. este complementar codonului din ARN-ul mesager
 1. Dimeri T-T sau C-C sunt produşi de:

 1. virusuri

 2. acid azotos

 3. agenţi alkilanţi

 4. radiaţii ultraviolete

15. O boală cu transmitere autosomal dominantă la om, este:

 1. albinismul

 2. rahitismul

 3. hemofilia

 4. choreea Huntington


16. Gena răspunzătoare de producerea insulinei umane a fost transferată la:

A. Agrobacterium tumefaciens

B. Escherichia coli

C. Acetabularia mediteranea 1. virusul Sendai inactivat
 1. Din structura operonului lipseşte :
 1. clusterul de gene cu expresia controlată de un operator

 2. promotorul, operatorul, genele structurale

 3. situsul operator, situsul promotor şi situsul atenuator

 4. represorul18. Sistarea sintezei proteice are loc când:

 1. scade cantitatea de produs final

 2. creşte cantitatea de inductor

 3. se iniţiază procesul de transcripţie

 4. situsul operator este inactivat
 1. Sindromul Klinefelter :

 1. este întâlnit la barbaţi şi femei 

 2. se caracterizează prin cariotip 44 + XO 

 3. prezintă cariotipul 44 + XXY 

 4. se caracterizează prin absenţa cromatinei sexuale


20. Reverstranscriptaza :

 1. utilizează la HIV o matriţă ARN bicatenară

 2. are puţine aplicaţii în ingineria genetică

 3. determină sinteza ARN monocatenar la HIV

 4. determină sinteza ADN la HIV


21. Enzimele de restricţie:

 1. unesc genele cu plasmidul

 2. recunosc o anumită succesiune de aminoacizi

 3. secţionează molecula de ARN-m

 4. secţionează ADN-ul formând capete monocatenare


22. Indivizii cu sindrom Turner:

  1. sunt de sex masculin

  2. apar printr-o mutaţie cromozomală structurală

  3. prezintă trei cromozomi X

  4. au monosomie X0
 1. Alegeţi corespondenţa corectă :

  1. helicaze – legarea aminoacizilor activaţi

  2. aminoacilsintetaze – alungirea catenei polipeptidice

  3. ARN polimeraza – transcripţie

  4. peptidpolimeraze – activarea aminoacizilor. 1. În depistarea intrauterină a anomaliilor fetale se utilizează:

 1. ultrasunete şi studierea pedigriului

 2. metode matematice

 3. amniocenteza şi culturi de celule fetale “in vitro” 

 4. amniocenteza şi studiul gemenilor dizigoţi.
 1. Modelul structural al A.D.N. a fost descris de :

 1. Mendel

 2. Morgan

 3. Wilkins

 4. Johansen
 1. Distanţa dintre două spire ale ADN este de :

 1. 3,4 nm

 2. 3,4 A

 3. 0,34 nm

 4. 340 A
 1. În modelul replicării discontinue :

 1. topoizomerazele induc răsucirea catenei

 2. ligazele catalizează ruperea punţilor de H

 3. primaza determină sinteza primerului

 4. polimeraza leagă fragmentele Okazaki
 1. Replicaţia ADN :

 1. foloseşte catena directoare 5’-3’

 2. este discontinuă pe ambele catene

 3. implică sinteza de ARN m

 4. se realizează în direcţia 3’-5’
 1. Ginecomastia şi sterilitatea se întâlnesc în :

 1. trisomia X

 2. sindromul Turner

 3. sindromul Klinefelter

 4. maladia Duchenne
 1. Grupa A din cariotipul uman normal conţine cromozomi:

 1. acrocentrici

 2. mici

 3. din perechile 1-4

 4. metacentrici

II ALEGERE GRUPATĂ

La următoarele întrebări ( 31-60 ) răspundeţi cu :

A. dacă numai 1,2 şi 3 sunt corecte

B. dacă numai 1 şi 3 sunt corecte

C. dacă numai 2 şi 4 sunt corecte

D. dacă numai 4 este corectE. dacă toate cele patru sunt corecte
31. Codonul AUA:

 1. codifică aminoacidul triptofan în mitocondrii

 2. codifică izoleucina în codul genetic nuclear

 3. are semnificaţia de început de sinteză

 4. codifică metionina în mitocondrii


32. Reglajul genetic la nivelul maturării ARN-m implică:

 1. selecţionarea moleculelor de ARN-m care conţin numai exoni

 2. prelucrarea moleculelor de ARN-r

 3. obţinerea ARN-m matur cu un conţinut exclusiv de exoni

 4. selecţionarea moleculelor de ARN-m care conţin numai introni


33. Agenţii alkilanţi acţionează ca factori mutageni:

 1. prin metilarea bazelor azotate

 2. prin etilarea bazelor azotate

 3. prin transformarea bazelor azotate în analogi

 4. prin restructurarea cromozomilor
 1. Anomaliile structurale ale cromozomilor determină:

 1. sindromul cri-du-chat

 2. sindromul Down

 3. sindromul Prader-Willi

 4. sindromul Turner
 1. Cariotipul uman normal prezintă:

 1. cromozomii cu satelit în grupa D

 2. cromozomii umani grupaţi în 7 grupe

 3. in celulele somatice autozomi şi heterozomi

 4. determinism sexual de tip Drosophila.


36. Amplificarea ADN:

 1. este o replicaţie artificială repetată

 2. se realizează prin adiţionarea de noi nucleotide

 3. se realizează prin reacţia polimerizării în lanţ

 4. începe prin acţiunea enzimei ARN polimeraza

37. Biotehnologiile moderne includ:

 1. terapia genică

 2. activităţi care utilizează microorganisme şi culturi de celule

 3. obţinerea unor specii amfiploide

 4. hibidarea celulelor somatice


38. Tehnologia ADN recombinat presupune:

 1. izolarea ADN-ului corespunzător unei anumite gene

 2. multiplicarea ADN-ului izolat

 3. construirea unor molecule de ADN hibride

 4. inserţia ADN în genomul unor celule aparţinând altei specii


39. Animalele transgenice:

 1. sunt obţinute prin tehnici de microinjectare a ADN-ului străin

 2. au ADN aparţinând altei specii.

 3. sunt mai mari, cresc mai repede şi transmit aceste caractere la urmaşi

 4. se obţin prin clonare


40. Hibridarea somatică la animale:

 1. se realizează prin fuzionarea unui ovul anucleat cu o celulă somatică

 2. utilizează metoda biolistică

 3. produce zigoţi reprogramaţi genetic

 4. a făcut posibilă sinteza anticorpilor monoclonali
 1. Din căsătoria unei femei sănătoase, dar purtatoare a genei pentru hemofilie, cu un bărbat normal, probabilitatea naşterii de copii hemofilici este :

 1. 50% din băieţi 

 2. 25% din copii 

 3. 0% din fete

 4. 50% din copii.
 1. La om :

 1. în maladia Tay-Sachs intervine o genă mutantă autozomală recesivă

 2. culoarea căprui a ochilor este determinată de o genă autozomală

dominantă

 1. se poate determina sexul copilului înainte de nastere prin amniocenteză

 2. daltonismul este produs de o genă autozomală recesivă.
 1. Capul mic, urechile mici, pielea aspra, ochii îndepărtaţi, înapoierea mintală sunt simptome ale :

 1. trisomiei 21;

 2. sindromului Klinefelter;

 3. sindromului Down ;

 4. sindromului Patau ; 1. Sindromul Klinefelter :

 1. este numit şi trisomia x ;

 2. afectează perechea 19 de cromozomi ;

 3. este caracteristică femeilor ;

 4. afectează numai bărbaţii.


45. Sindromul Cri-du-Chat:

 1. apare ca urmare a deletiei partiale a bratului scurt al cromozomului 4

 2. determină microcefalie

 3. este o aberaţie numerică autozomală

 4. determină înapoiere mintală gravă la copiii afectaţi


46. Culoarea ochilor la om:

 1. la nivel individual este determinată de 3 gene alele

 2. este influentata şi de o genă plasată pe cromozomul Y

 3. la indivizii cu genotipul EbrEbl este albastră

 4. la nivel populaţional este determinată de 3 gene alele.


47. Sindromul Klinefelter spre deosebire de sindromul Down :

 1. are o frecvenţă mai mare la femei

 2. permite evidenţierea cromatinei sexuale

 3. afectează ambele sexe

 4. are drept cauză non-disjuncţia heterozomilor


48. Hemofilia este o maladie:

 1. autozomală recesivă

 2. autozomală dominantă

 3. care se datorează unei restructurări cromozomiale de tipul deleţiilor

 4. metabolică heterozomală


49. Sunt restructurări cromozomiale:

 1. duplicaţia

 2. deleţia intercalată

 3. inversia paracentrică

 4. aneuploidia


50. Mecanismele mutaţiilor genice pot fi:

 1. deleţia de fragmente polinucleotidice

 2. inversia de fragmente polinucleotidice

 3. adiţia de fragmente polinucleotidice

 4. substituţia de fragmente polinucleotidice


51. Pseudoaneuploidia:

 1. este cauzată de fuziunea – fisiunea cromozomială

 2. este variaţia numărului de cromozomi fără modificarea cantităţii de ADN

 3. poate duce la formarea de specii distincte

 4. este cauzată de nondisjuncţia cromozomială în timpul meiozei

52. Selectaţi afirmaţiile FALSE referitoare la mutaţiile artificiale:

 1. apar cu o frecvenţă de 1/100 000/ genă/generaţie

 2. au permis obţinerea speciei Triticum aestivum

 3. apar în mod spontan

 4. se pot obţine prin utilizarea colchicinei


53. Virusul turbării :

 1. se replică în orice tip de celulă

 2. ARNviral transcrie un ARNviral complementar

 3. este asemănător virusului herpetic

 4. are informaţia stocată pe ARN monocatenar


54. ADN extracromozomial :

 1. se poate integra în cromozomul bacterian

 2. asigură rezistenţă la HIV

 3. se replică independent

 4. se organizează prin superrăsuciri
 1. La cianobacterii ADN :

 1. este dublu catenar

 2. formează bucle

 3. este ataşat mezozomului

 4. se transfera direct la celule eucariote
 1. La HIV :

 1. se transcrie ADN monocatenar în ADN bicatenar

 2. se traduce ADN bicatenar în ADN monocatenar

 3. se transcrie ARN monocatenar în ARN bicatenar

 4. se transcrie ARN monocatenar în ADN


57. Acizii nucleici din cloroplaste şi mitocondrii:

 1. se găsesc în cantitate mare

 2. prezintă gene ce codifică enzime specifice

 3. au rol în sinteza lipidelor – cei din cloroplaste

 4. se găsesc în cantitate mică


58. Procesul de fotoreactivare contribuie la repararea:

 1. mutaţiilor genice

 2. mutaţiilor cromozomiale

 3. mutaţiilor genomice

 4. dimerilor pirimidinici59. Genele la eucariote:

 1. conţin informaţia înscrisă continuu

 2. codifică direct molecula de ARN mesager matur

 3. conţin secvenţe informaţionale – introni

 4. au caracter discontinuu

60. Genele pentru histone :

 1. au introni

 2. sunt instabile

 3. diferă mult de la un grup la altul

 4. se găsesc într- un număr mare de exemplare


III PROBLEME

La următoarele probleme ( 61-70 ) alegeţi un singur răspuns din cele 4 variante propuse
61. Care este lungimea unei molecule de ADN la nivelul căreia forma elicoidală se realizează prin şapte răsuciri?
 1. 23,5 nm
 2. 23,9 nm
 3. 23,8 nm
 4. 22,6 nm


62. Care este genotipul parintilor, un cuplu de indivizi sănătoşi, care au patru copii: un băiat sănătos, un băiat hemofilic şi două fete sănătoase.

 1. mama XhXh, tatăl XY

 2. mama XXh, tatăl Xh

 3. mama XXh, tatăl XY 

 4. mama XX, tatăl XhY.


63. Un bărbat este bolnav de anemie falciformă, soţia lui e sănatoasă şi nu are gena acestei boli. Care este probabilitatea copiilor sănătoşi pe care îi pot avea cuplul:

  1. 100%

       1. 25%

  2. 50%

  3. 75%


64. Identificaţi genotipurile şi raportul dintre ele la copiii posibili rezultaţi, dacă are loc un proces de nondisjuncţie a heterozomilor la bărbat:

 1. 44XXX - 25%; 44X - 25%; 44XXY - 25% şi 44Y - 25%;

 2. 44XXY - 50% şi 44X - 50%

 3. 44XXX - 25%; 44XXY - 25% şi 44Y - 50%

 4. nici o variantă nu este corectă;


65. Într-o familie se nasc trei copii: o fată sănătoasă dar purtătoare a genei pentru daltonism, respectiv doi băieţi: unul bolnav de hemofilie, celălalt de daltonism. Alegeţi varianta corectă de răspuns care se referă la genotipurile celor doi băieţi, respectiv la genotipurile mamei şi tatălui:

   1. băiatul daltonic XdY, băiatul hemofilic XhY, mama XX, tatăl XdhY

   2. băiatul daltonic XYd, băiatul hemofilic XYh, mama XX, tatăl XYdh

   3. băiatul daltonic XdY, băiatul hemofilic XhY, mama XdXh, tatăl XY

   4. băiatul daltonic XdYd, băiatul hemofilic XhYh, mama XdhX, tatăl XYhd66.Într-o familie în care mama are ochi albaştri şi este dreptace, iar tatăl are ochii negri şi este stângaci, se nasc mai mulţi copii. Ştiind că cele două bunici aveau doar caractere recesive (ochi albaştri, stângace), stabiliţi care este probabilitatea apariţiei unor copii cu ochi albaştri şi stângaci în acestă familie:

A. 25%


B. 50%

C.75%


D. 100%
67. O familie are patru copii, fiecare având un grup sanguin diferit de al fiecăruia dintre fraţii săi. Genotipurile părinţilor sunt:

 1. ambii LALB

 2. ll şi LALB,

 3. LALA;

 4. LAl şi LBl.


68. În procesul transcripţiei se formează o moleculă de ARNm precursor cu o lungime de 0,034 cm. Prin eliminarea intronilor şi ansamblarea exonilor, macromolecula de ARN mesager matur ajunge la dimensiunea de 0,03 cm. Care este procentajul exonilor?

 1. 15,43 %

 2. 11,72 %

 3. 10.34 %

 4. 88,23 %


69. Dacă atât tatăl, cât şi mama au ochii căprui, descendenţii posibili sunt:

 1. 100% copii cu ochi albaştri

 2. 25% copii cu ochi albaştri, condiţie homozigotă

 3. 50% copii cu ochi căprui ;

 4. 75% copii cu ochi căprui, condiţie homozigotă.

70. Dacă se consideră că un ovul ar fi fecundat de un spermatozoid care ar proveni de la un bărbat care are trisomie - cu afectarea cromozomilor din perechea a treia - ce ar putea prezenta organismul care ar rezulta în urma acestei fecundaţii?

 1. sindromul Edwards

 2. aneuploidie 2n -2

 3. sindromul Patau

 4. aneuploidie 2n+1.

NOTĂ :

 • toate subiectele sunt obligatorii

 • răspunsurile corecte se marchează în fişa de răspunsuri

 • timp de lucru 3 ore

SUCCES !Yüklə 74,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə