Ölkələrin tranzit potensialının geosiyasi və geoiqtisadi aspektləri



Yüklə 0,7 Mb.

səhifə1/29
tarix01.09.2018
ölçüsü0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ 

 

                                                                              Əlyazması hüququnda 



 

Qarayeva Günel  Əyyub qızı 

 

"AZƏRBAYCANIN  TRANZİT POTENSİALI VƏ BEYNƏLXALQ TRANZİT 



MÖVQEYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ" 

Mövzusunda 

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

 



İxtisasın şifri və adı: 060401 - "Dünya İqtisadiyyatı" 

 

İxtisaslaşma: "Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər" 



 

 

Elmi rəhbər 

 

 

 



 

Magistr proqramının rəhbəri 

i.e.d., prof. E.M.Hacızadə 

 

 

i.e.d., dos. M.R.Cəmilov 



______________________                   

 ________________________ 



Kafedra müdiri    

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

i.e.d., prof. Ş.H. Hacıyev 



________________________ 

 

                                                 Bakı-2016 

   



 

                                                     MÜNDƏRİCAT 



Giriş..............................................................................................................................5 

I Fəsil. Ölkələrin tranzit potensialının geosiyasi və geoiqtisadi aspektləri.......6 

1.1.Ölkələrin geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyinin təyinatının elmi-nəzəri əsasları............6 

1.2.Dünyanın əsas beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri və onların iqtisadi əhəmiyyəti........ ....17 

1.3.Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat koridoru – TRACECA..........................21 

1.4.Tranzit daşımalarını tənzimləyən sazişlər və beynəlxalq konvensiyalar.......................32 

 

II  Fəsil.  Azərbaycanın  nəqliyyat  infrastrukturu  və  tranzit  potensialının 



qiymətləndirilməsi....................................................................................................46 

2.1.Azərbaycanın nəqliyyat infrasrukturu kompleksi və texniki-iqtisadi dəyərləndirilməsi 

.......................................................................................................................................  .46 

2.2.Azərbaycanın tranzit potensialı və onun qiymətləndirilməsi......................................58 



 

III  Fəsil.  Azərbaycanın  tranzit  potensialının  reallaşdırılması:  Beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizləri sistemində əməkdaşlıq və rəqabət......................................  62 

3.1.Müasir  Böyük  İpək  Yolu  konsepsiyası:  Avropa-Asiya  nəqliyyat  əlaqələrinin 

genişləndirilməsində Bakı-Tibilis Qars yeni dəmir yolu xətti layihəsinin əhəmiyyəti........62 

3.2.‖Şimal-Cənub‖  Beynəlxalq  nəqliyyat  dəhlizi  və  ondan  istifadinin  genişləndirilməsində 

Azərbaycanın iqtisadi mənfəətləri....................................................................................  74 

3.3.Azərbaycanın  nəqliyyat  infrastrukturunun  təkmilləşdirilməsi  və  tranzit  potensialının 

artırılması perspektivləri................................................................................................... 81 

 

 

Nəticə və təkliflər......................................................................................................88 

İstifadə olunmuş ədabiyyat siyahısı...................................................................... 94 

Summary...................................................................................................................95 

Резюме…………………………………………………………………………....96 



 

 



         

Bizim  məqsədimiz  “Azərbaycanı  regionun  ən  vacib  tranzit        

ölkəsinə  çevirməkdir.  Azərbaycan  xalqı  naminə,  bizdən  sonra  gələcək   

nəslin naminə əlimizdən gələni əsirgəməməliyik”. 

                                                                                                                                                  İlham Əliyev  

 

                                                      GİRİŞ 

Mövzunun  aktuallığı  -  XX  əsrdə  dünya  iqtisadiyyatının  dinamik  inkişafında 

nəqliyyat sektoru sürətlə inkişaf etmiş,əhəmiyyətli infrastruktur kimi formalaşmış və 

bütövlükdə  iqtisadiyyatın  ən  aktual  mövzusuna  çevirilmişdir.Qloballaşan  dünyanın 

ən  dinamik  strukturlarından  olan  nəqliyyat  sektoru  müstəqilliyin  qorunmasının  əsas 

faktoru kimi götürülür və inteqrasiya proseslərinin inkişafında böyük rol oynayır. 

"Azərbaycanıntranzit potensialı və beynəlxalq tranzit mövqeyinin qiymətləndirilməsi"  

mövzusunda  dissertasiya  işində  ,  müasir  dövrdə  ölkələrin    tranzit  potensialının 

geosiyasi    və  geoiqtisadi  aspektləri,milli  iqtisadiyyatın  əsas  sahələrindən  olan 

nəqliyyat infrastrukturunun texniki-iqtisadi dəyərləndirilməsi və tranzit potensialının 

beynəlxalq  mövqeyinin  qiymətləndirilməsi  ,Azərbaycanın  tranzit  potensialının 

beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri sistemində  əməkdaşlığın və rəqabətin reallaşdırılması 

və  beynəlxalq  nəqliyyat  layihələrin  həyata  keçirilməsi    istiqamətində  iqtisadi 

mənfəətləri və gələcək perspektivlərinin  tədqiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün 

bunlar  dissertasiya  mövzusunun  aktuallığını  müəyyənləşdirmiş  və  tranzit 

potensialından düzgün istifadəsi üçün qarşısına mühüm tələblər qoymuşdur. 

Son zamanlar dünya iqtisadiyyatında baş verən devalivasiya və neftin qiymətindəki 

kəskin  düşmələr  dünya  ölkələrinin  iqtisadiyyatına  ciddi  zərbə  vurmaqdadır.Xüsusilə 

gəliri  neftdən  asılı  olan  ölkələr  ciddi  problemlərlə  qarşılaşmaqdadır.Bundan  başqa 

mövzunun hal hazırdakı aktuallığına uyun olaraq demək olar ki,Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının  sahib olduğu transit potensialı və ondan istifadəsinin ugurlu siyasəti 

nəticəsində  inkişafının  artması  ölkənin  qeyri-neft  sektoru  sahəsinin  inkişafına  təkan 

verir.Buna  səbəb  Azərbaycanın  SİMAL-CƏNUB  və  ŞƏRQ-QƏRB  beynəlxalq 



: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə