Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi cYüklə 235,75 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix11.07.2018
ölçüsü235,75 Kb.
#55257
  1   2   3   4   5   6   7


1

Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: A) Əbu Reyhan 

Biruni Əl-Xarəzmi  B) Məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi  C) 

Süleyman Bakirqani  D) Qiyasəddin Əbülfəth İbn İbrahim  E) Xoca 

Əhməd Yasəvi

2

Mahmud Qaşqarlının əsl adıdır: A) Mahmud İbn Əhməd  B) Mahmud İbn Hüseyn  C) Mahmud İbn Həsən  D) Mahmud İbn 

Əbülxeyr  E) Mahmud İbn Musa

3

Suvar çarlığı yaranmışdır: A) Xəzər dənizinin Şimal–Qərb sahilində  B) Xəzər dənizinin Cənub–Şərq sahilində  C) Xəzər 

dənizinin Cənub–Qərb sahilində  D) Xəzər dənizinin Şimal–Şərq 

sahilində  E) Xəzər dənizinin Qərb sahilində

4

Bulqar xaqanlığı yaranmışdır: A) VIII əsrin əvvəllərində  B) VII əsrin 50-60-cı illərində  C) VII əsrin 20-30-cu illərində  D) VII əsrin 

30-40-cı illərində  E) VII əsrin 40-50-ci illərində

5

Xəzər xaqanlığı yaranmışdır: A) VII əsrin sonlarında Sasanilərə qarşı Bizansa köməkləri nəticəsində  B) VII əsrin əvvəllərində Şərqi 

Türk xaqanlığının süqutu nəticəsində  C) VII əsrin ortalarında 

Qərbi Turk xaqanlığının parçalanması nəticəsində  D) VII əsrin 

sonu–VIII əsrin əvvəllərində Sasanilərin Anadolunu işğal 

etmələrindən sonra  E) VIII əsrin ortalarında Bizans–Çin 

müharibələri nəticəsində

6

Amudərya boyunda yaşayan Hunlar adlanırdılar: A) Abdallar  B) Usunlar  C) Massagetlər  D) Saklar  E) Peçeneqlər

7

Avar xaqanlığı yaranmışdır: A) VI əsrin ortalarında lanqobardların ərazisində  B) VII əsrdə Frank krallığının ərazisində  C) VI əsrin 30-

cu illərində Belqrad ərazisində  D) VI əsrin 60-cı illərinin sonların-

da indiki Macarıstan ərazisində  E) VI əsrin əvvəllərində Sava və 

Drava çayları arasındakı ərazidə

8

Dunay–Bolqar dövləti yaranmışdır: A) 679-cu ildə  B) 682-ci ildə  C) 676-cı ildə  D) 678-ci ildə  E) 683-cü ildə

9

Xəzər dövlətinin yaranması ilə: A) Bolqar dövləti süqut etdi  B) Sasanilərin basqınlarının qarşısı alındı  C) Bizans–Xəzər 

münasibətləri kəskinləşdi  D) Sasanilər xərac verməyə başladılar  

E) Bizans–Ərəb müharibələri başlandı

10

Kudadqu-bilig əsərini yazmışdır: A) Mahmud Qaşqarlı  B) İbn-Fədlan  C) Yusif Balasaqunlu  D) Süleyman Bakirqani  E) Əhu 

Reyhan Biruni

11

Volqa Hun dövlətinin başçısı idi: A) İstəmi  B) Balamir  C) Atilla  D) Mete  E) Çiçi

12

Avar xaqanlığı süqut etdi: A) 796-cı ildə  B) 801-ci ildə  C) 805-ci ildə  D) 811-ci ildə  E) 799-cu ildə

13

Volqa–Kama Bulqar dövlətinin əsasını qoymuşdur: A) Boris xan  B) Katraq xan  C) Omurtaq xan  D) Krım xan  E) Asparux xan

14

Kiyev Rus knyazı Svyatoslavın Xəzərlər üzərinə hücumu: A) 964-cü il  B) 959-cu il  C) 963-cü il  D) 965-ci il  E) 967-ci il

15

Buddizm dini rəsmi din kimi qəbul edilmişdir: A) 548-ci ildə İstəmi Xaqan tərəfindən  B) 578-ci ildə Bumin Xaqan tərəfindən  C) 572-

ci ildə Topo Xan tərəfindən  D) 576-cı ildə Taspar Xaqan 

tərəfindən  E) 612-ci ildə Hoxruyəli tərəfindən16

Şərqi Avropada Hunlar haqqında ilk məlumat məxsusdur: A) 173-

cü il, Otto-Mençen Xelfenə  B) 175-ci il, Klavdi Ptolameyə  C) 165-

ci il, Dionisiy Periyeqetə  D) 157-ci il, Lev Qumilyevə  E) 178-ci il, 

Ammiun Marsellinə

17

Volqa–Bulqar dövləti yıxıldı: A) 863-864-cü ildə Frank imperatorluğu tərəfindən  B) 852-864-cü illərdə Slavyanlar 

tərəfindən  C) 921-922-ci ildə Ərəblər tərəfindən  D) 1236-1237-ci 

ildə Monqol ordusu tərəfindən  E) 1240-cı ildə Bizans tərəfindən

18

Hərbi demokratiyanın səciyyəvi cəhəti: A) Hərbi demokratiyada hərbi başçı təkbaşına hakim idi  B) Hakimiyyət tayfa üzvlərinin 

yığıncağı formasında xalqa məxsus idi. Tayfa ittifaqının başçısı bu 

yiğincaqda seçilirdi  C) Hərbi başçı imperator hüquqlarına malik idi  

D) Hərbi başçı ömürlük seçilirdi  E) Hərbi başçı mülki, vergi və 

digər işlərə başçılıq edirdi

19

Dəndənəkan vuruşması baş vermişdir: A) Səlcuqlarla Qaraxanilər arasında  B) Səlcuqlarla Bizans arasında  C) Səlcuqlarla Rəvvadilər 

arasında  D) Səlcuqlarla Şirvanşahlar arasında  E) Səlcuqlarla 

Qəznəlilər arasında

20

Avesta kitabının salamat qalmış hissələridir: A) Vendidad, Yaşt, Yasna  B) Qatlar, Vispered, Yaşt  C) Yasna, Qatlar, Vendidad  D) 

Vendidad, Vispered, Qatlar  E) Vendidad, Yasna, Vispered

21

Mərkəzi Asiyada Qərbi Hun imperiyasını yaratmışdır: A) E.ə.55-ci ildə Atilla  B) 370-ci ildə Balamir  C) Eramızın 48-ci ilində Roa  D) 

E.ə.51-ci ildə Çiçi  E) Eramızın 18-ci ilində Yu tərəfindən

22

“Skif heyvan stili” özündə əks etdirir: A) Skiflərin döyüş səhnəsini  B) Skif çarlarının təsvirini  C) Skif Allahlarının təsvirlərini  D) 

Skiflərin ov etmə səhnəsini  E) Vəhşi heyvanın maralı qamarlaması 

səhnəsini

23

Sarmatların adını ilk dəfə çəkmişdir: A) Polibey  B) Plini  C) Heradot  D) Marsellin  E) Tomsen

24

Türkəşlərin yaşadığı ərazilər: A) Müasir Qırğızıstan ərazisində  B) Balxaş gölü ətrafı, Çu və İli çayları arası ərazidə  C) Sayan–Altay 

bölgəsində  D) Onon və Kerulen çayları hövzəsində  E) Tibet və 

Mancuriyada

25

Sakların türkmənşəli tayfa olduğunu sübut edən faktlara aid deyil: A) Sakların e.ə.I minilliyə aid arxeoloji abidələrindən tapılmış 

maddi-mədəniyyət nümunələri həmin ərazilərdə Tunc dövrü 

arxeoloji mədəniyyətinin varisidir  B) Sakların yaşadıqları 

ərazilərdən "skif heyvan stili"ni əks etdirən əşyaların tapılması  C) 

"Avesta" kitabında kimmerlərin bir qolunun "saka" olduğunun qeyd 

edilməsi  D) Sakların antik mənbələrdə çəkilmiş şəxs adlarının 

hamısının qədim türk dillərində izah olunması  E) Sak kişilərinin 

başlarına keçədən düzəldilmiş konusvari, ucu şiş papaq qoymaları

26

371-ci ildə baş vermişdir: A) Qərbi Hunların Ön Asiyaya gəlmələri  B) Hunların Çinlilər tərəfindən məğlub olmaları  C) Hunların 

Suriya və Fələstini işğal etmələri  D) Hunlarla Ostroqotların döyüşü  

E) Hunların Şimali Qafqaza gəlmələri

27

Skif Allahlarının adlarıdır: A) Zevs, Posedon  B) ArtemidaDemetra  C) Tabiti, Papay, Api  D) Tenqri, Anubis  E) Xekri, Osiris


Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab

Yüklə 235,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə